Strona główna

Strona główna (2)


  


W Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, 8 września 2012 r. odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

W obradach Zjazdu wzięli udział m.in. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Pan Poseł Rafał Grupiński oraz Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP Pan gen. dyw. dr Anatol Wojtan, który przekazał Delegatom Zjazdu uroczysty adres od Ministra Obrony Narodowej Pana Tomasza Siemoniaka. Gratulacje i życzenia uczestnikom Zjazdu przesłali również Pani Poseł Jadwiga Zakrzewska i Pani Poseł Krystyna Łybacka. Ponadto życzenia Krajowemu Zjazdowi Delegatów przekazał Szef BBN, Pan Minister Stanisław Koziej, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak, Prezydent Gniezna Pan Jacek Kowalski, Starosta Powiatu Poznańskiego Pan Jan Grabkowski, Metropolita Poznański Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki.

 

Na nową kadencję prezesem Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP został wybrany ponownie płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz.

Wybrano również pięciu wiceprezesów:

·         st. sierż. pchor. dr. Włodzimierza Kwaśniewicza

·         por. w st. spocz. dr. Józefa Ladrowskiego

·         por. rez. mgr. Sławomira Łazora

·         ppłk. rez. mgr. Romana Misiaka

·         płk. rez. dr. Wiesława Światłowskiego.

Sekretarzem wybrano kpt. w st. spocz. mgr. Mariana Osadę.

Skarbnikiem wybrano kpt. rez. mgr. Mieczysława Hapońskiego.

 

Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został wybrany mjr rez. mgr Ryszard Mietła, a przewodniczącym Głównego Sądu Koleżeńskiego ppłk rez. mec. Antoni Franczyk.


 

 Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, z udziałem Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka i Dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa Nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, gen broni Lecha Konopki, w Teatrze Wielkim w Poznaniu, 29 października 2011 r. odbyła się uroczystość z okazji 90.rocznicy powstania Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Były odznaczenia, wyróżnienia i życzenia, m.in. od Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka, Dyrektora DZNSZ BBN, gen. broni Lecha Konopki, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka, Wicewojewody Wielkopolskiego Przemysława Paci, Prezydenta Miasta Kutno Zbigniewa Burzyńskiego, dzieci i młodzieży. Przy pełnej widowni, Centralny Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, wystąpił w pełnej gali i najwyższym kunszcie artystycznym z bardzo bogatym programem. Widzowie na stojąco długo dziękowali artystom.
Przemówienie powitalne wygłosił prezes Związku, płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz, a przemówienie okolicznościowe prof. zw. dr hab. Karol Olejnik, rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej i Dziennikarstwa w Poznaniu. Na uroczystość przybyli Goście – przedstawiciele różnych środowisk z całego kraju.


Przemówienie Ministra Obrony Narodowej

 

Przemówienie Pani Senator Jadwigi Rotnickiej

 

Po koncercie Goście udali się do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu na tradycyjną wojskową grochówkę i do Muzeum Broni Pancernej. Odbyły się również zawody strzeleckie i konkurs wiedzy o Marszałku i działalności Związku Oficerów Rezerwy RP.