79. Rocznica Obrony Zakroczymia

30 września 2018 r. delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Mazowieckiego uczestniczyła w obchodach 79. Rocznicy Obrony Zakroczymia. Uroczystość rozpoczęto mszą św. w kościele o.o kapucynów. Przybyłe  na uroczystość poczty sztandarowe, władze samorządowe i mieszkańcy uczestniczyły w tak doniosłym wydarzeniu. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością wicepremier rządu polskiego Pan Jarosław Gowin.

 Po uroczystej mszy św. kolumna pocztów sztandarowych, delegacje oraz mieszkańcy w asyście  kompanii honorowej 2. pułku saperów, udali się na miejscowy cmentarz. Po odczytaniu apelu pamięci oraz oddaniu salwy honorowej przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów na płycie poległych i zamordowanych żołnierzy oraz osób cywilnych. Okręg mazowiecki reprezentowało 6 osób z prezesem płk rez. Józefem Boreckim oraz honorowym członkiem naszego Związku Panem ppłk w st. spocz. Stanisławem Sierawskim.

 Pan podpułkownik Stanisław Sierawski, który 12 kwietnia ukończył 103 lata był obrońcom Modlina w 1939 r. Służył w 32 pułku piechoty na stanowisku dowódcy sekcji granatników. Za bohaterską walkę został odznaczony we wrześniu 1939 r Krzyżem Walecznych. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, zostaliśmy zaproszeni przez gospodarza na poczęstunek.

 

                                                                                               J.B

Korespondencja

79 rocznica ataku ZSRR na Polskę

17 września 1939 roku Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Zgodnie z radziecko - niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop – Mołotow Armia Czerwona przekroczyła granicę Polski. Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 rok. Propaganda sowiecka określała agresję na Polskę jako „wyprawę wyzwoleńczą”w obronie „ludności zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi”.

W wyniku tych działań do niewoli sowieckiej trafiło ponad pół miliona polskich żołnierzy. Armia Czerwona dopuściła się licznych zabójstw i mordów, zarówno na jeńcach wojennych, jak i na ludności cywilnej. Rozstrzelano m.in. generała J.K. Olszynę Wilczyńskiego. Za stawianie zbrojnego oporu Armii Czerwonej dokonano zbiorowych egzekucji żołnierzy polskich w okolicach Wilna, w Rohatynie i Wólce Wytyckiej. Jeńców wojennych maltretowano w Grodnie, Wołkowysku, Oszmianie, Mołodecznie, Nowogródku, Sarnach, Kosowie Poleskim i Tarnopolu. Dokonywano mordów na ludności cywilnej, nie oszczędzając kobiet i dzieci. W tę tragiczną 79 rocznicę społeczeństwo Wolsztyna wzięło udział w uroczystej mszy świętej w intencji polskich ofiar sowieckiej agresji i  Sybiraków. Uroczystości patriotyczne prowadził Antoni Janik – prezes Związku Sybiraków w Wolsztynie. Głos zabrał także kurator wielkopolski Krzysztof Błaszczyk. Wśród wielu delegacji składających kwiaty przy Pomniku Katyńskim nie zabrakło delegacji Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w osobach Cecylii Longier, Jolanty Gruning i Artura Łozińskiego.  Ceremoniał wojskowy uroczystości zapewnił Poczet Sztandarowy ZOR RP, w składzie Zbigniew Heliński, Krzysztof Dobrowolski i Maciej Myczka, którzy wystąpili ze Sztandarem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

W uroczystości udział wzięli: uczniowie i nauczyciele wolsztyńskich szkół, przedstawiciele lokalnych samorządów, harcerze i delegacje związków i stowarzyszeń.

Zdjęcia Agata Andrys.


 

 

Czytaj więcej: 79 rocznica ataku ZSRR na Polskę

Uroczystości uczczenia pamięci poległych i pomordowanych w II Wojnie Światowej w Poznaniu

W Poznaniu 1 września 2018 r, w uroczystościach uczczenia pamięci poległych i pomordowanych w II Wojnie Światowej wzięli udział mieszkańcy, kombatanci, przedstawiciele władz miasta i województwa, parlamentarzyści, żołnierze z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach oraz liczne delegacje, w tym przedstawiciele Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w osobach Pana Mariana Osady, Pana Zenona Sternika oraz Pana Adama Cyryniaka.

Był Apel Pamięci i salwa honorowa.

Na koniec uroczystości delegacje złożyły kwiaty.

Wcześniej w intencji poległych i pomordowanych w czasie II Wojny Światowej odprawiona została Msza święta w pobliskim kościele.

 

 

79. rocznica wybuchu Drugiej Wojny Światowej w Berlinie

1 września 2018 r. o godz. 10.00 z okazji przypadającej 79. rocznicy wybuchu Drugiej Wojny Światowej odbyła się uroczystość złożenia wieńców i kwiatów na Brytyjskim Cmentarzu Wojennym w Berlinie.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz politycznych i samorządowych Berlina, Korpusu Dyplomatycznego, Korpusu Konsularnego oraz Dowództwa Garnizonu Berlin, Federalnego Ministerstwa Obrony i Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego, a także Polonii i środowisk kombatanckich oraz przedstawiciele Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Delegacji ZOR RP przewodniczył płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz. W skład delegacji wchodzili również: płk rez. Wiesław Dziepak – wiceprzewodniczący oraz kpt. rez. Marek Jasiński. Oddział ZOR RP w Berlinie reprezentowali: por. Lech Prieff oraz chor. Jerzy Wróblewski. Związek Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wystawił poczet sztandarowy, który wystąpił w historycznych mundurach oficerów II RP 6 Pułku Piechoty Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego z Wilna. W skład pocztu wchodzili: Maciej Myczka – dowódca Pocztu, Krzysztof Dobrowolski – chorąży pocztu oraz Zbigniew Heliński – asysta pocztu. Asystę pocztu stanowiły również: Agnieszka Tomiak – w historycznym mundurze 301 Dywizjonu Bombowego oraz Klaudia Tomiak – w mundurze bosmanmata ORP Piorun.

Członkowie ZOR RP zapalili również znicze na grobach poległych polskich żołnierzy, którzy spoczywają na Brytyjskim Cmentarzu Wojennym.

Po zakończeniu uroczystości polska delegacja zaproszona została do Ambasady RP w Berlinie.

Czytaj więcej: 79. rocznica wybuchu Drugiej Wojny Światowej w Berlinie