Konferencja naukowa pt. "Józef Piłsudski a Wielkopolska"

10 stycznia 2018 r.  Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu przy współudziale Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - zorganizował konferencję naukową pt. "Józef Piłsudski a Wielkopolska"

Wszyscy uczestnicy konferencji byli zgodni, że Marszałek zawsze cenił Wielkopolan za ich wysiłek i odwagę podczas Powstania Wielkopolskiego.