Pierwsza sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku

Tematykę pierwszej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2018 roku /5 lutego 2018r./ zdominowały sprawy związane z bezpieczeństwem. Wśród zaproszonych gości byli m.in. płk E.Michał Andrzejewski -- prezes zarządu okręgu kujawsko-pomorskiego ZORRP im. Marszałka J.Piłsudskiego i kpt. Jan Mocarski –Kawaler Orderu Virtuti Militari .

Przed posiedzeniem sejmiku osobiście marszałek województwa Piotr Całbecki wraz z przewodniczącym sejmiku p. Boberem  oprowadzili gości po wystawie  zainstalowanej przed wejściem do sali sesyjnej. Wystawa została przygotowana z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, a jej tematyka nawiązuje do różnorodnych działań na rzecz obronności i bezpieczeństwa Polski na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Nasz region stanowił i dalej stanowi ważny ośrodek wojskowy w kraju, zwłaszcza w zakresie wojsk lądowych. Zlokalizowano tu wiele jednostek i instytucji wojskowych, a w Bydgoszczy od 2004 r. funkcjonuje Centrum Szkoleniowe Sił Połączonych NATO.

W czasie obrad sejmiku p. Całbecki przekazał refleksje nt. działań Urzędu na 100.lecie niepodległości Rzeczypospolitej a kol. płk EM Andrzejewski przekazał refleksje historyczne związane ze świętem ZORRP i  obchodami 100.lecia ZIWRP. Wraz z gratulacjami dla jednej z najstarszych organizacji kombatanckich Marszałek wraz z Przewodniczącym sejmiku wręczyli na pamiątkę obraz z wizerunkiem Marszałka Piłsudskiego.

Czytaj więcej: Pierwsza sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku

75. rocznica urodzin Ojca Eustachego Rakoczego ZP Jasnogórskiego Kapelania Żołnierzy Niepodległości

24 lutego 2018 roku w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, jak co dzień rozbrzmiewały słowa modlitwy zanoszone przez zgromadzonych wiernych. Wśród nich w sposób szczególny można było usłyszeć te wypowiadane za dar życia i posługi Ojca prof. Eustachego Rakoczego, który obchodził 75. rocznicę urodzin.

„Wpisał się Ojciec złotymi zgłoskami w wielką księgę chwały Oręża Polskiego, jest bowiem Ojciec kontynuatorem kapelanów i kapłanów, którzy przewodzili narodowi polskiemu w drodze do niepodległości. Drogi Ojcze, niech Pan Bóg i Najświętsza Maryja Królowa Korony Polskiej darzy Cię silami i zdrowiem, abyś dalej wypełniał swoją posługę. Jesteś Rzeczypospolitej i nam bardzo potrzebny, aby wskazywać drogę jak służyć Kościołowi, Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi”.

To słowa Ministra –  Szefa UdSKiOR pana Jana Józefa Kasprzyka, który jubilatowi Ojcu prof. Eustachemu Rakoczemu ZP wręczył pamiątkową statuetkę.

Ojciec prof. Eustachy Rakoczy ZP urodził się 23 lutego 1943 roku w Budzyniu. W 1962 roku wstąpił do Zakonu Paulinów w Częstochowie. Święcenia kapłańskie przyjął 13 czerwca 1970 roku. Został nominowany w 1975 roku przez Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego Jasnogórskim Kapelanem Niepodległości. W swojej posłudze zakonnej Ojciec Eustachy w sposób szczególny troska otacza Kombatantów i Weteranów. Jego zaangażowanie w kultywowaniu pamięci i miłości do Ojczyzny spotkało się z wielokrotnym docenieniem. W przeszłości odznaczony min. Krzyżem Oficerskim OOP, Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi , Medalem „Pro Patria”, Złotym Medalem Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i wieloma innymi.

W tej podniosłej  uroczystości uczestniczyli także zaproszeni członkowie naszego Związku: Dariusz Poszwiński i Maciej Myczka, którzy w imieniu prezesa ZG ZOR RP płk. Stanisława Tomaszkiewicza złożyli Ojcu serdeczne życzenia i przekazali okolicznościowy adres.

Zdjęcia Andrzej Woszczyna.

 

Czytaj więcej: 75. rocznica urodzin Ojca Eustachego Rakoczego ZP Jasnogórskiego Kapelania Żołnierzy Niepodległości

Kolejny cykl żywych lekcji historii w szkołach Gminy Siedlec.

Z inicjatywy Związku Oficerów Rezerwy RP – Koło w Wolsztynie, Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości i Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu po raz kolejny w szkołach w Chobienicach, Belęcinie, Tuchorzy, Siedlcu i Kopanicy w dniu 2.03.2018 roku odbyły się „żywe lekcje historii” na temat Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych. Lekcje odbyły się w związku z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Data nie jest przypadkowa – 1 marca 1951 roku, wykonano wyroki śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” z jego dowódcą ppłk. Łukaszem Cieplińskim.

Lekcje prowadziło dwóch członków ZOR RP  oraz uczennice szkoły w Chobienicach: Izabella Barcz, Agnieszka i Klaudia Tomiak. W trakcie lekcji przedstawiono wybrane biogramy Żołnierzy Wyklętych a wśród nich: płk Jana Wosia pierwszego powojennego burmistrza Wolsztyna wybranego w wolnych wyborach, który w powojennym podziemiu niepodległościowym był dowódcą Okręgu Wolsztyn -Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta”. Przedstawiono także sylwetki i dokonania „Inki” Danuty Siedzikównej, gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” , Józefa Franczaka ps. „Lalek” i rotmistrza Witolda Pileckiego ps. „Witold” i „Druh”. Prezentowano także umundurowanie i uzbrojenie Żołnierzy Wyklętych.

Wszyscy uczniowie otrzymali  zminiaturyzowane ryngrafy a Biuletyny IPN trafiły do rąk nauczycieli.  Wśród wielu aktywnych uczniów na szczególne uznanie zasłużył Bartosz Kasprzak uczeń klasy IIIa gimnazjum w Tuchorzy,  dla którego przygotowano specjalną nagrodę, która będzie wręczona podczas szkolnego apelu14 marca.  Szkoła w Tuchorzy zaprezentowała także piękną wystawę poświęconą Żołnierzom Wyklętym. To były interesujące i pouczające lekcje będące uzupełnieniem programu szkolnego. Książki, ryngrafy, plakaty i biuletyny ufundował Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu.

Zdjęcia Ewa Woś.

Czytaj więcej: Kolejny cykl żywych lekcji historii w szkołach Gminy Siedlec.

Posiedzenie Zarządu Głównego

21 lutego 2018 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W trakcie obrad przyjęto Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego organizowanego w 2018 r. przez Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Temat konkursu: "100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę - rola Marszałka Józefa Piłsudskiego". Przyjęto również do wiadomości i realizacji harmonogram budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu.

Zdjęcia: W. Lange.

Czytaj więcej: Posiedzenie Zarządu Głównego

Uroczystość 73 rocznicy wyzwolenia Poznania

23 lutego 2018 r. na Poznańskiej Cytadeli odbyła się uroczystość 73 rocznicy wyzwolenia Poznania.

Prezes Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w towarzystwie nauczycieli i uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56, złożył kwiaty przed pomnikami poległych żołnierzy Armii Radzieckiej, Cytadelowców i Wojsk Alianckich.

Zdjęcia: K. Seredyński

Czytaj więcej: Uroczystość 73 rocznicy wyzwolenia Poznania