75. ROCZNICA UTWORZENIA 1 DYWIZJI PIECHOTY IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ROCZNICĘ 100. LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Na zaproszenie prezydenta Legionowa oraz Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców, Okręg Mazowiecki ZOR RP im. marszałka J. Piłsudskiego uczestniczył w uroczystych obchodach poświęconych 100. lecia odzyskania niepodległości, 100. lecia pobytu jednostek WP w Legionowie oraz 75. rocznicy utworzenia 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Uroczystość rozpoczęła się przy Grobie Nieznanego Żołnierza /GNŻ/ powitaniem zebranych przez gen dyw. Piotra Czerwińskiego. W obecności licznych pocztów sztandarowych i przybyłych na uroczystość zaproszonych gości złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Po zakończeniu uroczystości pod GNŻ w Katedrze Polowej WP odprawiono mszę św. w intencji Kościuszkowców. Po mszy odbyło się spotkanie pokoleń w Centrum Konferencyjnym Ordynariatu Polowego WP. Tego samego dnia złożono wiązanki kwiatów: pod Pomnikiem Kościuszkowca na Pradze oraz na Powązkach w  kwaterze żołnierzy 1DP. Okręg Mazowiecki ZOR RP im. marszałka J. Piłsudskiego reprezentował prezes okręgu płk rez. Józef Borecki.

J.B

 

Czytaj więcej: 75. ROCZNICA UTWORZENIA 1 DYWIZJI PIECHOTY IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ROCZNICĘ 100. LECIA...

Dni Morza 2018

W dniu 15.06.2018 r. w Klubie Marynarki Wojennej "Riwiera", z okazji Dni Morza, Święta Marynarki Wojennej oraz 100. rocznicy powstania Marynarki Wojennej RP, odbyło się uroczyste zebranie członków Okręgu Pomorskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w czasie którego przyjęto kolejnych nowych członków, wręczono odznaczenia i uhonorowanie w tym dyplomy jubilatom

Spotkanie uświetnił swoim koncertem pieśni wojskowych i patriotycznych wspaniały zespół "Gdyńska Bryza", który również odśpiewał Jubilatom tradycyjne Sto Lat.

 

Opracowanie                                                                                                                    Zdjęcia

Ryszard Woliński                                                                                     Konstanty Wasilewski

                                                                                                                             Marcin Sikora

 

Czytaj więcej: Dni Morza 2018

Okręgowy etap ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży szkolnej pn. „100.rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę”

W kujawsko-pomorskim zakończono okręgowy etap ogólnopolskiego  konkursu dla młodzieży szkolnej pn. „100.rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę”.  Już w lutym 2018 roku zarząd wystosował 76 imiennych zaproszeń do szkół, z którymi od lat układa się dobra współpraca, szczególnie w zakresie patriotycznego wychowania młodego pokolenia. Honorowy Patronat nad okręgowym konkursem przyjął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pan Piotr Całbecki. Wśród darczyńców nagród i upominków byli: marszałek województwa, przewodniczący sejmiku, prezydent Miasta  Bydgoszczy, szef Inspektoratu Wsparcia SZ, przewodniczący Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, prezes zarządu okręgu ZORRP w Bydgoszczy.

            Powołana okręgowa komisja konkursowa pod przewodnictwem ppłk w st.spocz. dr inż. Leszka Bujaka wraz z ppłk R.Misiakiem, ppłk B.Szulwicem i ppor. Zdz.Dywickim ocenili 83 prace konkursowe zakwalifikowane do oceny na tym szczeblu. Laureatami konkursu zostali:

            -Maja Przewłoka / Szkoła Podst. nr 2 w Żninie/

            -Weronika Rzepka  /Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim/

            -Martyna Kubicka i Weronika Skórzewska /III Liceum Ogólnokształcące

             w Inowrocławiu/

Uroczystość podsumowującą konkurs, 29 maja br. w Sali Tradycji 1 Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prowadził prezes zarządu okręgu płk w st.spocz. Eug. Michał Andrzejewski, który w wprowadzeniu do gali podsumowującej mówił o bohaterach 100.lecia niepodległości ale i tych z drugiego planu jak np. por w st.spocz. Irena Anikiejew.  Laureatom konkursu /z 10 szkół/ nagrody wręczali m.in. wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy Jan Szopiński, z wydziału edukacji i sportu UM Marlena Richert. Nagrodami były m.in. 3 tablety, 3 akumulatory energii do telefonów komórkowych, 5 kompletów słuchawek do telefonów, 55 albumów książkowych, 170 upominków. Każdy opiekun prac konkursowych otrzymał stosowne podziękowanie a szkoła dyplom okolicznościowy i album od prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Całość miłej uroczystości dokumentował fotograficznie por. w st.spocz. Tadeusz Furgał a po poczęstunku wykonano wspólną fotografię pamiątkową.

 

                                                                                         Tekst: płk EM Andrzejewski

 

Czytaj więcej: Okręgowy etap ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży szkolnej pn. „100.rocznica odzyskania...

Uchwała

 Łódź, dnia 2 czerwca 2018 r.

 

 

 

U C H W A Ł A

 

Zarządu Głównego

Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

z dnia 2 czerwca 2018 r.

 

 

 

Dla usprawnienia funkcjonowania Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, zgodnie ze Statutem (Rozdział X, § 55, pkt 4) Zarząd Główny postanawia zmienić (§ 16, pkt 1 ppkt b) nazwę „Zarząd Główny” na „Zarząd Krajowy”.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Prezes Zarządu Krajowego                                                                                  Przewodniczący

Związku Oficerów Rezerwy RP                                                                            Komisji Uchwał

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego                                                                       ppłk mgr Zenon Sternik

płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz 

Dorobek artystyczny kolegi Konstantego Wasilewskiego i zbiory medalierskie kolegi Zbigniewa Reszkowskiego

27.05.2018 r -. Członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z Gdyni, wzięli udział w festynie organizowanym przez Urząd Miasta we Władysławowie pow. Puck, prezentując dorobek artystyczny kolegi Konstantego Wasilewskiego i zbiory medalierskie kolegi Zbigniewa Reszkowskiego, co cieszyło się dużym zainteresowaniem.

 

 Prezes
Ryszard Woliński

Zdjęcia Konstanty Wasilewski