Dobosze Powstania Wielkopolskiego

W dniu 11.12.2017 roku w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich odbyła się uroczystość wręczenia Honorowej Nagrody „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”. Uroczystość zaszczycił Marek Woźniak – marszałek województwa wielkopolskiego. Wojewodę wielkopolskiego reprezentował zastępca dyrektora Biura Organizacyjno - Administracyjnego - Krzysztof Marciniak. Obecni byli także: poseł RP  Bartłomiej Wróblewski, senator RP Robert Gaweł oraz Krzysztof Błaszczyk – wielkopolski wicekurator oświaty, Anna Jaworska – dyrektor Biura Obchodów 100 lecia Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Nagrody Dobosza otrzymali:Tadeusz Grygier (nagroda przyznana pośmiertnie) – doc. dr historii, Wiesław Andrzej Hładkiewicz – prof. historii na Uniwersytecie  Zielonogórskim, Tomasz Katafiasz – dr historii, Jan Majewski – dr nauk farmaceutycznych i Stowarzyszenie Ochotniczy Reprezentacyjny Oddział Ułanów Miasta Poznania w barwach 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Przemęt reprezentowali: wójt Gminy – Dorota Gorzelniak i prezes przemęckiego Koła i członek Zarządu Głównego TPPW i ZOR RP - Antoni Fornalski.

Pani Wójt za zasługi w upowszechnianiu wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918/19 została uhonorowana medalem „Wierni Tradycji”. Wśród odznaczonych tym medalem znaleźli się także członkowie wolsztyńskiego Koła ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego: ks. Krystian Frąckowiak i ppłk Andrzej Robert Janczak. W imieniu Zarządu Głównego ZOR RP   jego wiceprezes Maciej Myczka odznaczył wybitnych działaczy TPPW  Wawrzyńca Wierzejewskiego i Marka Urbanowicza - Złotym Medalem Za Zasługi Dla ZOR RP.

MM

 

   </strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Dobosze Powstania Wielkopolskiego
   </strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Dobosze Powstania Wielkopolskiego
   </strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Dobosze Powstania Wielkopolskiego
   </strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Dobosze Powstania Wielkopolskiego
   </strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Dobosze Powstania Wielkopolskiego
   </strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Dobosze Powstania Wielkopolskiego
   </strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Dobosze Powstania Wielkopolskiego
   </strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Dobosze Powstania Wielkopolskiego
   </strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Dobosze Powstania Wielkopolskiego
   </strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Dobosze Powstania Wielkopolskiego
   </strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Dobosze Powstania Wielkopolskiego
   </strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Dobosze Powstania Wielkopolskiego
   </strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Dobosze Powstania Wielkopolskiego
   </strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Dobosze Powstania Wielkopolskiego
   </strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Dobosze Powstania Wielkopolskiego
   </strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Dobosze Powstania Wielkopolskiego
   </strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Dobosze Powstania Wielkopolskiego
   </strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Dobosze Powstania Wielkopolskiego
   </strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Dobosze Powstania Wielkopolskiego
   </strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Dobosze Powstania Wielkopolskiego
   </strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Dobosze Powstania Wielkopolskiego
   </strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Dobosze Powstania Wielkopolskiego
   Dobosze Powstania Wielkopolskiego

 

 

 

 

Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”, który zorganizował i przeprowadził Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, odbyła się 2 grudnia 2017 r. w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Konkurs, w którym wzięło udział 649 wszystkich typów szkół, trwał od lutego do listopada 2017 r. W ten sposób dzieci i młodzież pogłębiły wiedzę o idei i czynach Marszałka jako twórcy odzyskania przez Polskę w 1918 r., państwowości i niepodległości. W drugim etapie konkursu Główna Komisja Konkursowa pod przewodnictwem prof. zw. dr. hab. Artura Kijasa wyłoniła dziewięć najlepszych szkół z których autorzy prac, zostali przedstawieni do specjalnych wyróżnień i nagród ufundowanych przez Marszałka Sejmu, Pana Marka Kuchcińskiego, Premier Rządu Panią Beatę Szydło, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Pana Pawła Solocha, Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego Macierewicza, Minister Edukacji Narodowej Panią Annę Zalewską, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pana Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Sztabu Generalnego WP Pana gen. broni Leszka Surawskiego, Dowódcy Generalnego Sił Zbrojnych Pana gen. dyw. Jarosława Mikę, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Pana gen. dyw. Sławomira Wojciechowskiego, prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk. w stanie spocz. Stanisława Tomaszkiewicza.

Ze szczególną uwagą i dużą troską zostali przyjęci uczniowie i ich opiekunowie z Progimnazjum im. Jana Pawła II z Wilna. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego ufundował dla tej szkoły specjalne nagrody a Minister Edukacji Narodowej zadbała o organizację dla nich zabezpieczenia logistycznego.

Organizatorzy konkursu wyrażają zadowolenie z realizacji założonych celów w obszarze edukacyjnym, patriotycznym, obronnym i obywatelskim. Z dużą mocą podkreślano autorytet Sił Zbrojnych w społeczeństwie.

Kierownictwo i pracownicy Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie stworzyli wspaniały klimat i atmosferę do godnej Ceremonii Finałowej Konkursu, która mogła odbyć się 2 grudnia 2017 r. na najwyższym poziomie organizacyjnym i merytorycznym.

Po wręczeniu laureatom i szkołom nagród i wyróżnień, wykonaniu pamiątkowych zdjęć, Prezes Związku płk Stanisław Tomaszkiewicz w serdecznych słowach podziękował dzieciom, młodzieży, nauczycielom i dyrektorom szkół za udział w konkursie i jego wspaniałe wyniki. Z ramienia związku obok prezesa głos zabierali dr Gerard Kucharski członek Głównej Komisji Historycznej ZOR RP, Sławomir Łazor wiceprezes Związku a także, dr Andrzej Kurowski sekretarz Związku.

Szczególne słowa podziękowania skierowane były również pod adresem wspaniałych sponsorów, którzy hojnie wsparli ideę konkursu.

Zorganizowany konkurs w przeddzień setnej rocznicy odzyskania niepodległości jest skromnym wkładem w czekające nas obchody w 2018 r. 

 

                                                                              Autorzy

                                                                              Gerard Kucharski, Sławomir Łazor

</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”
</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”
</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”
</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”
</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”
</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”
</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”
</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”
</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”
</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”
</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”
</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”
</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”
</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”
Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”


 

PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.

W dniu 9 listopada w Chotomowie odbyła się uroczystość przekazania nowego sztandaru Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego, w których uczestniczyli Członkowie Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Okręg Mazowiecki . Podczas mszy świętej, którą celebrował ks. biskup Marek Solarczyk, został poświęcony sztandar i przekazany przez Wójta Gminy Jabłonna na ręce dyrektor szkoły, Pani Katarzyny Tąporowskiej, która wręczyła go pocztowi sztandarowemu. Po uroczystej mszy świętej, zebrani przeszli do budynku szkoły gdzie została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona dawnej nauczycielce Pani Genowefy Pustelnik. Na Sali gimnastycznej oprócz podziękowań i przemówień odbyła się cześć artystyczna i ślubowanie uczniów. Wspaniały spektakl przedstawiony przez uczniów przedstawiał drogę Polski do Niepodległości a zebrani nagrodzili młodych artystów brawami. Na zakończenie spotkania ustawiono się do wspólnego zdjęcia, a Goście otrzymali symboliczne upominki wykonane przez uczniów szkoły.

</strong></strong></strong></strong></strong></strong>PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.</strong>
</strong></strong></strong></strong></strong></strong>PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.</strong>
</strong></strong></strong></strong></strong></strong>PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.</strong>
</strong></strong></strong></strong></strong></strong>PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.</strong>
</strong></strong></strong></strong></strong></strong>PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.</strong>
</strong></strong></strong></strong></strong></strong>PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.</strong>
</strong></strong></strong></strong></strong></strong>PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.</strong>
</strong></strong></strong></strong></strong></strong>PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.</strong>
</strong></strong></strong></strong></strong></strong>PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.</strong>
</strong></strong></strong></strong></strong></strong>PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.</strong>
</strong></strong></strong></strong></strong></strong>PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.</strong>
</strong></strong></strong></strong></strong></strong>PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.</strong>
</strong></strong></strong></strong></strong></strong>PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.</strong>
</strong></strong></strong></strong></strong></strong>PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.</strong>
</strong></strong></strong></strong></strong></strong>PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.</strong>
</strong></strong></strong></strong></strong></strong>PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.</strong>
PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.

W niedzielę 29.10.2017 mimo niesprzyjającej pogody, silnego wiatru i deszczu, koledzy z ZOR RP o/Berlin por. Lech Prieff, chor. Jerzy Wróblewski, kpr. Marek Szczypior, jak co roku, uczcili pamięć kolegów żołnierzy, którzy zginęli w walkach o Berlin. Na Brytyjskim Cmentarzu Wojennym 1939-1945 w Berlinie zapalili znicze. Po pobycie na cmentarzu, w przytulnej Berlińskiej kawiarni, przy filiżance kawy i ciasteczku odbyło się pożegnanie chor. Jerzy Wróblewski powracającego do służby w MON. Kolega będzie służył w 4RBLog Wrocław- życzymy mu spokojnej służby.