Członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na uroczystym Apelu Jasnogórskim.

Wpisując się w cykl obchodów setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę w dniu 19 maja na zaproszenie O. Dr Eustachego Rakoczego ZP Jasnogórskiego Kapelana Żołnierzy Niepodległości, na Apelu zameldowali się członkowie naszego związku w historycznych mundurach żołnierzy II RP. Podczas modlitwy szablę gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza, Bogarodzicy złożył dr n. med. Wiesław Miechowiecki.

Związek reprezentowali członkowie władz Związku: Antoni Fornalski, Maciej Nowak, Robert Szwed i Maciej Myczka.

Kolejny Apel Jasnogórski poświęcony będzie żołnierzom misji pokojowych ONZ. Apel poprowadzi O. Eustachy Rakoczy.

Zdjęcia: Andrzej Woszczyna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej: Członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na uroczystym Apelu...

Komunikat

Poznań, dnia 12 maja 2018 r.

 

 

Członkowie Zarządu Głównego,

Prezesi Okręgów Związku Oficerów

Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

 Koleżanki i Koledzy

 

W siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Łodzi ul. Konstantynowska 1 (strzelnica Łódzkiego Bractwa Kurkowego), 2 czerwca 2018 r. o godz. 11ºº odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Porządek obrad.

 

  1. Powitanie uczestników posiedzenia i zaproszonych Gości – płk Stanisław Tomaszkiewicz
  2. Określenie myśli przewodniej obrad w 100.rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości – kpt Sławomir Łazor
  3. Ocena dotychczasowego przebiegu Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego dla wszystkich typów szkół pod Honorowym Patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego – sekretarz Komisji Konkursowej, ppor. dr Andrzej Kurowski (wraz z prezesami okręgów)
  4. Informacja o realizacji zadań związanych z budową w Poznaniu Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego – przedstawia Zastępca Przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, Pan Piotr Dwornicki.
  5. Dyskusja i wystąpienia Gości.
  6. Przyjęcie uchwały oceniającej poszczególne okręgi Związku, przygotowanie i realizację konkursu „100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę – rola Marszałka Józefa Piłsudskiego”
  7. Podsumowanie i zamknięcie obrad – płk Stanisław Tomaszkiewicz.

 

 

Prezes Zarządu Głównego

Związku Oficerów Rezerwy RP

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz

Uroczystość 73 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Europie.

W dniu 8 maja 2018 roku na zaproszenie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec prof. dr hab. Andrzeja Przyłębskiego, do Berlina przyjechała 12 osobowa delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na czele delegacji stał płk Wiesław Dziepak. Wolsztyńskie koło ZOR reprezentowali: Krzysztof Dobrowolski, Artur Łoziński i Maciej Myczka, członkowie Pocztu Sztandarowego ZOR w historycznych mundurach 6 Pułku Piechoty Legionów Marszałka Piłsudskiego. Delegację uzupełniały członkinie Młodych Marszałka: Agnieszka Tomiak w mundurze lotnika 301 Dywizjonu Bombowego im. Ziemi Pomorskiej, oraz Izabela Barcz w mundurze bosmanmata Marynarki Wojennej. Uroczystość na Brytyjskim Cmentarzu Wojennym rozpoczęło wystąpienie Ambasadora RP w Berlinie. Następnie licznie przybyłe delegacje placówek dyplomatycznych w Berlinie złożyły wieńce i znicze pod pomnikiem Alianckich Żołnierzy. Integralną częścią uroczystości było złożenie zniczy i kwiatów na mogiłach polskich lotników: ppor. bomb. Franciszka Matuszewskiego - 300 Dywizjon, kpr. rtg. Mikołaja Piotrowskiego – 300 Dywizjon, kpr. rtg. Czesława Rajpolda – 18 OTU, kpr. Józefa Skoniecznego – 300 Dywizjon, kpr. strz. Antoniego Smoczkiewicza – 300 Dywizjon. Honorowym uczestnikiem uroczystości był pan płk Włodzimierz Cieszkowski. Uczestnik kampanii obronnej 1939 r. i walk we Francji. Żołnierz 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Pan płk jest Prezesem Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Po zakończeniu uroczystości na cmentarzu alianckim wzięliśmy udział w uroczystości organizowanej przez ambasadę Ukrainy. Por. Lech Prieff - prezes Związku Polskich Spadochroniarzy w Niemczech, oraz chor. Jerzy Wróblewski oprowadzili nas po Berlinie i jako gospodarze zaprosili na obiad.

Zdjęcia: Iza Barcz i Agnieszka Tomiak.

Czytaj więcej: Uroczystość 73 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Europie.

XXII Festiwal Piosenki Religijnej imienia świętego Jana Pawła II w Świętnie

Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

obejmuje honorowym patronatem

XXII Festiwal Piosenki Religijnej

imienia świętego Jana Pawła II w Świętnie.

Wzorem roku ubiegłego Zarząd Główny podjął decyzję o objęciu honorowym patronatem XXII Festiwal Piosenki Religijnej im. świętego Jana Pawła II i ufundowaniu nagrody dla uczestników Festiwalu. W trakcie Festiwalu Związek będą reprezentować n/w członkowie Zarządu Głównego: Cecylia Longier, Antoni Fornalski oraz Maciej Myczka. 

 

„IV Marsz Katyński w Wolsztynie”

7 kwietnia ulicami Wolsztyna przeszedł w milczeniu i zadumie IV Marsz Katyński, którego organizatorem było Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości wraz z Instytutem Pamięci Narodowej w Poznaniu. Marsz honorowym patronatem objęli Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański i Burmistrz Wolsztyna Wojciech Lis. Współorganizatorem Marszu był Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Marsz w sposób niezwykle realistyczny oddał cierpienie i męczeństwo 22 tysięcy ofiar oficerów WP, KOP, SG, Służby Więziennej i Policji. W Marszu w sposób szczególny czczono pamięć o kolejarzach, którzy zginęli w Katyniu i innych miejscach kaźni na nieludzkiej ziemi. W Marszu udział wzięło 120 rekonstruktorów. Cieszy liczny udział uczniów wolsztyńskich szkół: LO i Szkoły Zawodowej.

Asystę honorową i posterunki honorowe wystawili harcerze  „Okrągłej 16”  ze Świętna. Marsz współtworzyli członkowie GH: Radosław z Warszawy, 3 Bastion Grolman z Poznania, Patriotyczny Głogów, Ostrów Wielkopolski i Patriotyczny Zbąszyń.

W Marszu udział wzięli także członkowie Rodzin Katyńskich i Sybiracy. Wyczytano 65 nazwisk pomordowanych z terenu ziemi wolsztyńskiej i nazwiska podane przez gości Marszu. Wśród pomordowanych 1.600 to Wielkopolanie w tym 400 Powstańców Wielkopolskich, oraz 668 kolejarzy. Podczas Marszu wspominano także heroiczną postawę księży kapelanów WP różnych wyznań.

Patronat medialny TVP 3 zapewnił odpowiednią informację i reportaże z Marszu.

Szczególne podziękowania należą się przedstawicielom PKP Cargo i Parowozowni Wolsztyn, bez których Marsz nie miałby tak realistycznej oprawy, co czyni wolsztyński Marsz jedynym takim w kraju. Także lokalna prasa  „ Głos Wolsztyński” i „Wasz  Dzień Po Dniu” zapewniły Marszowi stosowny patronat i medialne nagłośnienie. Na zakończenia Marszu pan Szymon Ptak odczytał okolicznościowe listy od ministrów: Anny Marii Anders, Jana Józefa Kasprzyka oraz Jarosława Sellina.

 Zdjęcia Katarzyna Tomczak

 

 

Czytaj więcej: „IV Marsz Katyński w Wolsztynie”