Uroczystość w Bydgoszczy

Wzorem lat ubiegłych, Zarząd Okręgu Kujawsko-Pomorskiego zorganizował 22 marca 2018 roku uroczystość związaną ze świętem Związku, w którym uczestniczył sztandar okręgu a poczet wystawili uczniowie VIII LO ppor. Bogusława Duszyńskiego. Członkowie ZORRP i zaproszeni goście oraz delegacje klas mundurowych szkół współpracujących oraz grupa starszaków z Przedszkola nr 70 w Bydgoszczy zebrali się na uroczystości w klubie LOGISTYK 1 Brygady Logistycznej.

Uroczystość prowadził prezes okręgu kol. płk Eugeniusz Michał Andrzejewski a przybyli znamienici goście z życzeniami m.in. od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Grzegorz Borek - z podarunkiem obrazu Komendanta, od Prezydenta Miasta Bydgoszczy, od Komendanta WKU, od szkół współpracujących.

Z satysfakcją, wyróżnione osoby, przyjęły medale Za Zasługi dla ZORRP /złoty kpt.  Jan Mocarski – Kawaler Orderu Virtuti Militari, srebrny kol. Grzegorz Borek- pełnomocnik Marszałka ds. Międzynarodowych i Społecznych, mjr Andrzej Walkowiak, ppor. Zdzisław Dywicki, kpr. Mirosław Krzemiński/, które w imieniu Prezesa ZG wręczył wiceprezes ppłk dr inż. Leszek Bujak.

Historyczne powiązanie treści płynących z 97.rocznicy Związku z stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę  dokonał kol. Andrzejewski i kol. Roman Misiak. Podziękowania płynęły, za aktywność,  dla kpt. Eugeniusza Siemaszko, kpt. Jana Mocarskiego, ppor. Kazimierza Janickiego  i kol. Adama Banackiego z ruch Młodzi Marszałka.

Dzieci z przedszkola śpiewały piosenki patriotyczne a kwartet saksofonistów Orkiestry Wojskowej z Bydgoszczy zagrał wiązankę pieśni i melodii filmowych, które to wzbogaciły muzycznie tą uroczystość.

Poczęstunek słodko-owocowy będzie również zapamiętany,  stwierdzali uczestnicy.

Serwis foto kol. por. Tadeusza  Furgała dobrze ilustruje milą atmosferę uroczystości.

 

Czytaj więcej: Uroczystość w Bydgoszczy

Wielkanoc 2018

 

Uroczystość poświęcona Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu

19 marca 2018 r. w Domu Żołnierza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu odbyła się uroczystość poświęcona Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu na którą licznie przybyła młodzież z Poznania i Pleszewa, przedstawiciele instytucji centralnych i Wielkopolski. Wykład okolicznościowy o Marszałku Józefie Piłsudskim wygłosił, przewodniczący Głównej Komisji Historycznej Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Pan prof. zw. dr hab. Artur Kijas. Uroczystość prowadził dyr. Biura LOK w Poznaniu, Pan ppłk mgr Bogdan Mrowiec.

Foto - Kazimierz Seredyński

 

Czytaj więcej: Uroczystość poświęcona Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu

„Ku Prawdzie”

W dniu 20 marca 2018 roku pod honorowym patronatem Ministra – Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Wojewody Wielkopolskiego – Zbigniewa Hoffmanna w kościańskim Muzeum odbyło się XIX seminarium historyków Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 pt. „ Ku Prawdzie”. Wśród wielu znamienitych gości na  seminarium zaproszeni byli członkowie Zarządu Głównego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego: pan Antoni Fornalski, który jest także członkiem Zarządu Głównego TPPW 1918/19, oraz Prezesem Koła TPPW w Przemęcie, oraz Maciej Myczka, wiceprezes ZG ZOR RP. Uroczystość rozpoczęto od uroczystego złożenia kwiatów i zniczy pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Seminarium otworzył Michał Jurga – Burmistrz Kościana , a pierwszym punktem seminarium było uhonorowanie profesorów Bogusława i Michała Polaków.

Maciej Myczka wygłosił laudację i uzasadnienie nadania odznaczeń, w którym czytamy między innymi. „W podziękowaniu za wybitny dorobek naukowy i osobiste zaangażowanie w krzewieniu wartości patriotycznych związanych z tradycjami Wojska Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem szczytnych tradycji Żołnierzy Powstania Wielkopolskiego mam zaszczyt i honor odznaczyć Panów Profesorów Złotym Medalem Za Zasługi dla ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”. Kolejnym punktem seminarium były wystąpienia historyków Powstania Wielkopolskiego, między innymi: Wawrzyńca  Wierzejewskiego, Kamili Czechowskiej, dra Zdzisława Kościańskiego, prof. Janusza Karwata (członka ZOR RP) i profesorów Bogusława i Michała Polaków. Prof. Bogusław Polak był także moderatorem panelu dyskusyjnego.

Autor zdjęć Karina Jankowska

 

 

Czytaj więcej: „Ku Prawdzie”

Dokumenty marzec 2018