Na zaproszenie Prezydium Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZORRP,  7 października br. w Bydgoszczy odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Głównego ZORRP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Prezes okręgu płk E. Michał Andrzejewski i wiceprezes ZG ppłk dr Leszek Bujak, po powitaniu zebranych, członkowie zarządu głównego wraz z zaproszonymi osobami /w imieniu Prezydenta miasta pan Adam Dudziak –dyrektor wydziału zarządzania kryzysowego, w imieniu Szefa Wojew. Szt. Wojskowego – mjr  Marek Grymm, Komendant WKU –ppłk Adam Ciesielski, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy – pan Jerzy Derenda oraz członkowie zarządu okręgu/ zebrali się w Izbie Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po wysłuchaniu historii powstania Izby i zwiedzeniu setek zebranych eksponatów, prezes Związku płk w st. spocz. mgr Stanisław Tomaszkiewicz, w uznaniu zasług dla ZORRP,  wręczył srebrne medale „Za Zasługi dla ZORRP” m.in. komendantowi WKU  ppłk Adamowi Ciesielskiemu, prezesowi TMMB Jerzemu Derendzie, a jubilatom - członkom Związku złożył życzenia / M. Myczce, R. Wolińskiemu, J. Mocarskiemu- Kawalerowi Orderu Virtuti Militari, T.Furgałowi i A. Banackiemu/.

Posiedzenie ZG otworzył prezes Związku, a po przyjęciu planu, odbyły się owocne obrady. Powołana komisja uchwał przystąpiła do pracy.  Zrealizowano plan posiedzenia, gdzie dominowały sprawy działania statutowo-organizacyjnego Związku w okręgach, stopień wykonania zadań przez okręgi związanych z IX edycją konkursu dla młodzieży szkolnej pt. „150 rocznica urodzin Marszałka”, organizacyjne przedsięwzięcia związane z budową Pomnika Marszałka w Poznaniu,  prawne aspekty byłych członków Związku. W dyskusji zabierali głos członkowie zarządu, prezentując tematycznie nie tylko swoje osiągnięcia ale i słabości pracy. Na zakończenie obrad  członkowie ZG podjęli stosowną uchwałę, w której zawarto również zadania i zrealizowanie w 2018 roku X edycji konkursu dla młodzieży szkolnej związanego tematycznie ze 100.leciem odzyskania państwowości przez Rzeczpospolitą.

Podsumowania przebiegu posiedzenia dokonał prezes Związku a na zakończenie, w imieniu Prezydenta Miasta i prezesa TMMB, kol. EM Andrzejewski i L. Bujak wręczyli uczestnikom obrad  upominki i książkowe wydawnictwa związane z Miastem i Marszałkiem Piłsudskim.

Wspólnie zjedzony obiad dodał sił do podróży do swoich miejsc zamieszkania.

 Serwis fotograficzny kol. por. Tadeusza Furgała  ilustruje miłą atmosferę przebiegu posiedzenia

    


 

 

 

 

Związek Oficerów Rezerwy RP                                                                                 Poznań, 30.09.2017 r.

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Zarząd Główny

ul. Kościuszki 92/98

61-716 Poznań

 

Szanowni Państwo

Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 21 kwietnia 2017 r. zainaugurował budowę Pomnika  Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu powołując Społeczny Komitet Budowy Pomnika (SKBP). Komitet jest organem społecznym, a członkostwo w nim jest kwestią otwartą dla środowisk, którym bliska jest idea Marszałka.

Marszałek Piłsudski jako wybitny mąż stanu jest bohaterem, który na pomnik w Poznaniu w pełni zasługuje, a Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, który nosi Jego imię, występuje z inicjatywą budowy pomnika jednego z najwybitniejszych Polaków, jakim jest przywracany pamięci Marszałek Józef Piłsudski.

Komitet proponuje, aby budowę pomnika realizować pod hasłem „Wszyscy mieszkańcy Poznania i Wielkopolski budują Pomnik Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu”. W zakresie pozyskiwania środków finansowych występujemy do wszystkich podmiotów, organizacji i stowarzyszeń. Liczy się każda złotówka i udział każdego obywatela. Komitet został zarejestrowany i założył specjalne konto bankowe, na które  mogą wpływać środki finansowe na budowę pomnika.

 Nr konta: PKO BP SA 50 1020 4027 0000 1602 1421 9630

Jeśli Państwa zainteresuje idea budowy pomnika, informacji mogą udzielić:  Andrzej Kurowski Sekretarz ZG i jednocześnie SKBP – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Mariusz Siebert  Rzecznik prasowy Związku, kontakt:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Związek prowadzi stronę internetową www.zorpoznan.pl.

Odsłonięcie pomnika powinno nastąpić we wrześniu 2021 roku w setną rocznicę powstania Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Łącząc wyrazy szacunku zapraszamy Państwa do współpracy na rzecz budowy pomnika.

 

      Rzecznik Związku

Mariusz Siebert


 

3 Piknik Lotniczo – Historyczny

dla uczczenia 73 rocznicy desantu

Pierwszej Samodzielnej Brygady Spadochronowej

Gen. Stanisława Sosabowskiego w operacji „Market Garden”

 

Członkowie wolsztyńskiego koła ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Związku Polskich Spadochroniarzy w Niemczech w dniu 30 września 2017 roku zorganizowali kolejny już wspólny Piknik Lotniczo – Historyczny. Na lotniskach w Przylepie i Kobylnicy odbyły się loty samolotem oraz skoki spadochronowe. W trakcie pikniku przedstawiono rys historyczny dotyczący powstania 1 SBS oraz podstawowe informacje z zakresu spadochroniarstwa. W pikniku udział wzięło dziewiętnaścioro członków ZOR RP i ZPS.

Z samolotu An-2 z wysokości 3000 m skakali: Beata Krajewska oraz Lech Prieff. Wszyscy uczestnicy Pikniku zaliczyli loty samolotem PZL 104 Wilga 2000. Druga część Pikniku to towarzyskie spotkanie przy ognisku.

Prezes Związku Polskich Spadochroniarzy w Niemczech - Lech Prieff „w uznaniu zasług dla Związku Polskich Spadochroniarzy w Niemczech, utrwalanie pamięci o żołnierzach – spadochroniarzach również uczestnikach powojennej konspiracji niepodległościowej walczących o wolność i niezależność Polski”  wręczył Medale 60 lecia ZPS w Niemczech Beacie Krajewskiej i Maciejowi Myczce. Dzieci uczestniczące w pikniku otrzymały pamiątkowe dyplomy i medale.


 


 

Pani Agnieszka Cygler należy do Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. mar. Józefa Piłsudskiego. Materiał przedstawia jej działalność. Prowadzi sekcję Przysposobienia Wojskowego Kobiet w GRH im. Brygady Kawalerii Plis, a jednym z jej zadań jest odtwarzanie szpitala polowego z 1939 roku. Zdjęcia przedstawiają piknik historyczny w 78 rocznicę Bitwy pod Olszewem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiele miast Polski upamiętnia powstanie Polskiego Państwa Podziemnego. 27 września br. o 78. rocznicy utworzenia tajnych struktur państwa polskiego pamiętała także Gdynia.

Uroczystości z tej okazji odbyły się pod pomnikiem Armii Krajowej na Skwerze Kościuszki, gdzie również uczestniczyli nasi członkowie.

Polskie Państwo Podziemne działając w latach 1939 - 1945 na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów, było fenomenem w ogarniętej wojną Europie. Jego początkiem było utworzenie 27 września 1939r. Służby Zwycięstwu Polski, przekształconej w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w Armię Krajową.

Uroczystość tradycyjnie odbyła się z udziałem wojskowej asysty honorowej Marynarki Wojennej.

 

 Opracował                                                                                  Zdjęcia

Ryszard Woliński                                                                        Konstanty Wasilewski

                                                                                                    Mariusz Sieraczkiewicz