I N F O R M A C J A

Poznań, dnia 9 lutego 2018 r.

 

I N F O R M A C J A

 

21 lutego 2018 r. o godz. 10ºº na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 89a w Poznaniu, odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Porządek obrad:

  1. Ocena działalności okręgów Związku w 2017 r.
  2. Informacja o przebiegu realizacji budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu.
  3. Przyjęcie regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego dla wszystkich typów szkół pt. 100.rocznica uzyskania przez Polskę niepodległości – rola Marszałka Józefa Piłsudskiego.
  4. Wnioski i propozycje.

 

W imieniu Prezydium Zarządu Głównego zapraszam do udziału w obradach członków Zarządu Głównego oraz delegacje zarządów okręgowych na czele z ich prezesami.

 

Prezes Zarządu Głównego

Związku Oficerów Rezerwy RP

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz

Koncert połączonych orkiestr

03.02.2018 r. o godz.17:00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym odbył się koncert połączonych orkiestr. Zagrała Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych pod dyrekcją mjra Pawła Joksa oraz niesamowici goście - The United States Army Europe Band & Chorus pod dyrekcją ppłka Dwayne S. Milburn. Członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego byli tam, wsłuchując się w te przepiękne utwory wykonywane przez amerykańską i polską orkiestrę wojskową. To była cudowna muzyczna uczta.

„Polskie drogi do Wolności”

W dniach 23-25 stycznia 2018r. delegacja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego wzięła udział w przyjacielskiej wizycie w Szkocji  w Regionie Fife, którym to współpracuje od wielu lat. W składzie wizyty był prezes okręgu kujawsko-pomorskiego ZORRP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Bydgoszczy płk w st. spocz. Eug. Michał Andrzejewski reprezentując środowisko kombatantów. Ideą przewodnią wizyty było otwarcie wystawy o polskich żołnierzach, którzy służyli w Szkocji podczas II wojny światowej pn.  „Polskie drogi do Wolności” w setną rocznicę niepodległości Rzeczypospolitej. Tu w Largo House w Fife odbywali szkolenie Cichociemni oraz  spadochroniarze gen. Sosabowskiego. W otwarciu wystawy uczestniczyła polska delegacja z Marszałkiem województwa p. Piotrem Całbeckim, konsul generalny RP Ireneusz Truszkowski, Provost Regionu  Fife ze swoimi pracownikami, przedstawiciele Sił Zbrojnych Rady Fife i Czempion Weteranów oraz wiele innych osób, w tym polonii tam zamieszkującej od czasu wojny. Miłą niespodzianką dla Provosta Regionu Fifa p. Jima Leishmana było wręczenie mu przez kol. Andrzejewskiego  Krzyża 100 lat ZIWRP a pracownikowi Rady Regionu Maciejowi Dokurno złotego medalu „Za Zasługi dla ZORRP”. Kol. Andrzejewski gratulował odznaczonym osiągnięć i  przekazał refleksję  w słowach, że rok 2018  to historyczny dla Rzeczypospolitej a wręczone medale stanowią dowód naszej wdzięczności i by dodały Panom sił do dalszej tak bardzo owocnej działalności.

W ramach tej przyjacielskiej wizyty odbyto wiele rozmów zacieśniających współpracę oraz dokonano ustaleń do realizacji tamtejszego projektu mającego na celu budowę muzeum poświęconego żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, których miejscem stacjonowania i szkolenia podczas II wojny światowej był Region Fife. 

Spotkanie członków Wielkopolskiego Okręgu Związku Oficerów Rezerwy RP im.Marszałka Józefa Piłsudskiego

W dniu 31 stycznia 2018r. w siedzibie Wielkopolskiego Okręgu Związku Oficerów Rezerwy RP im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu odbyło się cotygodniowe spotkanie członków związku, gdzie omówiono m.in. zagadnienia dotyczące przygotowań do obchodów 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, która przypadnie w tym roku. Na uwagę zasługuje również informacja, że Okręg w tym dniu wzbogacił się o kolejnych, dwóch nowych członków, którzy wypełnili stosowne deklaracje.


17 stycznia - Katedra Wawelska

W dniu 17 stycznia członkowie Wielkopolskiego Okręgu Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w podziemiach Katedry Wawelskiej oddali hołd Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu oraz śp. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Lechowi Kaczyńskiemu. Marszałek, jak i Prezydent RP spoczęli u boku królów polskich. Cześć Ich Pamięci!