Promocja książki Jarosława Wróblewskiego „Kwatera Ł wolność jest kuloodporna”

W dniu 15 marca 2018 roku w Bibliotece Raczyńskich, Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu zorganizował interesujące spotkanie z Jarosławem Wróblewskim autorem kolejnej fascynującej książki pt. „Kwatera Ł wolność jest kuloodporna”. Towarzyszyli mu: Jacek Pawłowicz – dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, dr Karolina Bittner reprezentująca poznańskie Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Specjalnym gościem była pani Bożysława Robertson, córka Antoniego Nadolnego Żołnierza Wyklętego, skazanego 27 grudnia 1955 roku na karę śmierci. Obecny był także autor fotografii – Piotr Życieński. Moderatorem dyskusji była dr Agnieszka Łuczak – naczelnik OBEN w Poznaniu. Dzięki determinacji udało się z dołów na „Łączce” wydobyć wszystkie szczątki ponad 300 ofiar. Do tej pory dzięki badaniom DNA , zidentyfikowano już 58 Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych. „Łączka” okazała się symbolem zwycięskiego boju o prawdę i pamięć wolnej Polski.

Wśród wielu uczestników w spotkaniu udział wzięło troje członków ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z koła w Wolsztynie.

 

 

Czytaj więcej: Promocja książki Jarosława Wróblewskiego „Kwatera Ł wolność jest kuloodporna”

Pierwsza sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku

Tematykę pierwszej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2018 roku /5 lutego 2018r./ zdominowały sprawy związane z bezpieczeństwem. Wśród zaproszonych gości byli m.in. płk E.Michał Andrzejewski -- prezes zarządu okręgu kujawsko-pomorskiego ZORRP im. Marszałka J.Piłsudskiego i kpt. Jan Mocarski –Kawaler Orderu Virtuti Militari .

Przed posiedzeniem sejmiku osobiście marszałek województwa Piotr Całbecki wraz z przewodniczącym sejmiku p. Boberem  oprowadzili gości po wystawie  zainstalowanej przed wejściem do sali sesyjnej. Wystawa została przygotowana z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, a jej tematyka nawiązuje do różnorodnych działań na rzecz obronności i bezpieczeństwa Polski na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Nasz region stanowił i dalej stanowi ważny ośrodek wojskowy w kraju, zwłaszcza w zakresie wojsk lądowych. Zlokalizowano tu wiele jednostek i instytucji wojskowych, a w Bydgoszczy od 2004 r. funkcjonuje Centrum Szkoleniowe Sił Połączonych NATO.

W czasie obrad sejmiku p. Całbecki przekazał refleksje nt. działań Urzędu na 100.lecie niepodległości Rzeczypospolitej a kol. płk EM Andrzejewski przekazał refleksje historyczne związane ze świętem ZORRP i  obchodami 100.lecia ZIWRP. Wraz z gratulacjami dla jednej z najstarszych organizacji kombatanckich Marszałek wraz z Przewodniczącym sejmiku wręczyli na pamiątkę obraz z wizerunkiem Marszałka Piłsudskiego.

Czytaj więcej: Pierwsza sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku

75. rocznica urodzin Ojca Eustachego Rakoczego ZP Jasnogórskiego Kapelania Żołnierzy Niepodległości

24 lutego 2018 roku w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, jak co dzień rozbrzmiewały słowa modlitwy zanoszone przez zgromadzonych wiernych. Wśród nich w sposób szczególny można było usłyszeć te wypowiadane za dar życia i posługi Ojca prof. Eustachego Rakoczego, który obchodził 75. rocznicę urodzin.

„Wpisał się Ojciec złotymi zgłoskami w wielką księgę chwały Oręża Polskiego, jest bowiem Ojciec kontynuatorem kapelanów i kapłanów, którzy przewodzili narodowi polskiemu w drodze do niepodległości. Drogi Ojcze, niech Pan Bóg i Najświętsza Maryja Królowa Korony Polskiej darzy Cię silami i zdrowiem, abyś dalej wypełniał swoją posługę. Jesteś Rzeczypospolitej i nam bardzo potrzebny, aby wskazywać drogę jak służyć Kościołowi, Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi”.

To słowa Ministra –  Szefa UdSKiOR pana Jana Józefa Kasprzyka, który jubilatowi Ojcu prof. Eustachemu Rakoczemu ZP wręczył pamiątkową statuetkę.

Ojciec prof. Eustachy Rakoczy ZP urodził się 23 lutego 1943 roku w Budzyniu. W 1962 roku wstąpił do Zakonu Paulinów w Częstochowie. Święcenia kapłańskie przyjął 13 czerwca 1970 roku. Został nominowany w 1975 roku przez Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego Jasnogórskim Kapelanem Niepodległości. W swojej posłudze zakonnej Ojciec Eustachy w sposób szczególny troska otacza Kombatantów i Weteranów. Jego zaangażowanie w kultywowaniu pamięci i miłości do Ojczyzny spotkało się z wielokrotnym docenieniem. W przeszłości odznaczony min. Krzyżem Oficerskim OOP, Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi , Medalem „Pro Patria”, Złotym Medalem Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i wieloma innymi.

W tej podniosłej  uroczystości uczestniczyli także zaproszeni członkowie naszego Związku: Dariusz Poszwiński i Maciej Myczka, którzy w imieniu prezesa ZG ZOR RP płk. Stanisława Tomaszkiewicza złożyli Ojcu serdeczne życzenia i przekazali okolicznościowy adres.

Zdjęcia Andrzej Woszczyna.

 

Czytaj więcej: 75. rocznica urodzin Ojca Eustachego Rakoczego ZP Jasnogórskiego Kapelania Żołnierzy Niepodległości

Kolejny cykl żywych lekcji historii w szkołach Gminy Siedlec.

Z inicjatywy Związku Oficerów Rezerwy RP – Koło w Wolsztynie, Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości i Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu po raz kolejny w szkołach w Chobienicach, Belęcinie, Tuchorzy, Siedlcu i Kopanicy w dniu 2.03.2018 roku odbyły się „żywe lekcje historii” na temat Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych. Lekcje odbyły się w związku z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Data nie jest przypadkowa – 1 marca 1951 roku, wykonano wyroki śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” z jego dowódcą ppłk. Łukaszem Cieplińskim.

Lekcje prowadziło dwóch członków ZOR RP  oraz uczennice szkoły w Chobienicach: Izabella Barcz, Agnieszka i Klaudia Tomiak. W trakcie lekcji przedstawiono wybrane biogramy Żołnierzy Wyklętych a wśród nich: płk Jana Wosia pierwszego powojennego burmistrza Wolsztyna wybranego w wolnych wyborach, który w powojennym podziemiu niepodległościowym był dowódcą Okręgu Wolsztyn -Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta”. Przedstawiono także sylwetki i dokonania „Inki” Danuty Siedzikównej, gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” , Józefa Franczaka ps. „Lalek” i rotmistrza Witolda Pileckiego ps. „Witold” i „Druh”. Prezentowano także umundurowanie i uzbrojenie Żołnierzy Wyklętych.

Wszyscy uczniowie otrzymali  zminiaturyzowane ryngrafy a Biuletyny IPN trafiły do rąk nauczycieli.  Wśród wielu aktywnych uczniów na szczególne uznanie zasłużył Bartosz Kasprzak uczeń klasy IIIa gimnazjum w Tuchorzy,  dla którego przygotowano specjalną nagrodę, która będzie wręczona podczas szkolnego apelu14 marca.  Szkoła w Tuchorzy zaprezentowała także piękną wystawę poświęconą Żołnierzom Wyklętym. To były interesujące i pouczające lekcje będące uzupełnieniem programu szkolnego. Książki, ryngrafy, plakaty i biuletyny ufundował Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu.

Zdjęcia Ewa Woś.

Czytaj więcej: Kolejny cykl żywych lekcji historii w szkołach Gminy Siedlec.

Posiedzenie Zarządu Głównego

21 lutego 2018 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W trakcie obrad przyjęto Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego organizowanego w 2018 r. przez Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Temat konkursu: "100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę - rola Marszałka Józefa Piłsudskiego". Przyjęto również do wiadomości i realizacji harmonogram budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu.

Zdjęcia: W. Lange.

Czytaj więcej: Posiedzenie Zarządu Głównego