Uroczystość 73 rocznicy wyzwolenia Poznania

23 lutego 2018 r. na Poznańskiej Cytadeli odbyła się uroczystość 73 rocznicy wyzwolenia Poznania.

Prezes Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w towarzystwie nauczycieli i uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56, złożył kwiaty przed pomnikami poległych żołnierzy Armii Radzieckiej, Cytadelowców i Wojsk Alianckich.

Zdjęcia: K. Seredyński

Czytaj więcej: Uroczystość 73 rocznicy wyzwolenia Poznania

Przedszkolny Przegląd Pieśni Patriotycznych

Przedszkolny Przegląd Pieśni Patriotycznych.

W dniu 21 lutego na zaproszenie Społeczności Przedszkola Gminnego w Jabłonnie, Prezes Okręgu Maz. ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk w st. spocz. Józef Borecki uczestniczył w przedszkolnym przeglądzie Pieśni Patriotycznej. W przeglądzie brało udział osiem grup, które zaprezentowały po trzy piosenki. Przegląd odbył się w ramach organizowanych wydarzeń jubileuszowych 100. Lat Niepodległości Polski, które są organizowane na terenie gminy Jabłonna. Na zakończenie przeglądu płk Józef Borecki wręczył wykonawcom dyplomy uczestnictwa oraz przekazał od Zarządu Okręgu okolicznościowy album z dedykacją o tematyce wojskowej. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej uroczystej atmosferze. Miało ono charakter wielopokoleniowy.

 

 

 

 

 

Prezentacja książki „Oficer słusznej sprawy”

Prezentacja książki „Oficer słusznej sprawy”.

 

W dniu 15 lutego 2018 r w Muzeum Ordynariatu WP ks. prałat Józef Roman MAJ dokonał prezentacji swojej książki o płk  Łukaszu Cieplińskim „Oficer słusznej sprawy”. Płk Łukasz Ciepliński - żołnierz niezłomny, został zamordowany 1 marca 1951 r. w więzieniu na Rakowieckiej, w którym przesiedział prawie trzy lata. Podczas spotkania z licznie zebraną grupą czytelników autor zaprezentował obszerną i ciekawie napisaną biografię płk Łukasza Cieplińskiego. Z napisanych do rodziny więziennych grypsów, przebija niezwykła świadomość człowieka całkowicie oddanego Bogu i ojczyźnie. W spotkaniu z autorem  uczestniczyli przedstawiciele Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, prezes okręgu płk w st. spocz. Józef Borecki i kpt. w st. spocz. Marian Wasilewski z małżonką.

                                                                                                                                 B.J.

Ostatnie pożegnanie kolegi kpt. w st. spocz. Józefa Lemańskiego

Ostatnie pożegnanie kolegi  kpt. w st. spocz. Józefa  Lemańskiego

 

Ostatnie pożegnanie kpt. w st. spocz. Józefa Lemańskiego ps. „Grusza”, „Kajtuś” odbyło się 3 lutego w kościele Wniebowzięcia N.M.P w Chotomowie. Od urodzenia związany z Chotomowem, gdzie przyszedł na świat 15 marca 1929 r. Wychowany w duchu umiłowania Ojczyzny od najmłodszych lat związany był z harcerstwem. Do tajnej drużyny Szarych Szeregów wstąpił w 1942 r. Działał w konspiracji od stycznia 1945 r biorąc udział w akcjach „małego sabotażu”. Po II wojnie światowej dzielił czas pomiędzy rodzinę, pracę zawodową i działalność społeczną.
Z jego inicjatywy i staraniom wiele miejsc  otrzymało nazwy bohaterów pola walki. Szczególną rolę odegrał jako organizator środowiska kombatanckiego i Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie. Otrzymał wiele odznaczeń takich jak: Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Pro-Patria, Zł. Medal Za Zasługi dla ZOR RP, Medal Za Wybitne Zasługi dla ZKRPiBWP.  Za wybitną działalność i zasługi na rzecz środowiska i mieszkańców został uhonorowany tytułami: Honorowego Obywatela gminy Wieliszew i gminy Jabłonna. W Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Jozefa Piłsudskiego aktywnie uczestniczył od 2008 roku. Śp. Kolega kpt. w st. spocz. Józef Lemański pozostanie w naszej pamięci jako zasłużony społecznik, wspaniały kolega, radosny i dobry człowiek. Cześć Jego pamięci.

                                                                                                                      B.J.

IV Marsz Katyński