Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”

Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”, który zorganizował i przeprowadził Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, odbyła się 2 grudnia 2017 r. w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Konkurs, w którym wzięło udział 649 wszystkich typów szkół, trwał od lutego do listopada 2017 r. W ten sposób dzieci i młodzież pogłębiły wiedzę o idei i czynach Marszałka jako twórcy odzyskania przez Polskę w 1918 r., państwowości i niepodległości. W drugim etapie konkursu Główna Komisja Konkursowa pod przewodnictwem prof. zw. dr. hab. Artura Kijasa wyłoniła dziewięć najlepszych szkół z których autorzy prac, zostali przedstawieni do specjalnych wyróżnień i nagród ufundowanych przez Marszałka Sejmu, Pana Marka Kuchcińskiego, Premier Rządu Panią Beatę Szydło, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Pana Pawła Solocha, Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego Macierewicza, Minister Edukacji Narodowej Panią Annę Zalewską, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pana Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Sztabu Generalnego WP Pana gen. broni Leszka Surawskiego, Dowódcy Generalnego Sił Zbrojnych Pana gen. dyw. Jarosława Mikę, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Pana gen. dyw. Sławomira Wojciechowskiego, prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk. w stanie spocz. Stanisława Tomaszkiewicza.

Ze szczególną uwagą i dużą troską zostali przyjęci uczniowie i ich opiekunowie z Progimnazjum im. Jana Pawła II z Wilna. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego ufundował dla tej szkoły specjalne nagrody a Minister Edukacji Narodowej zadbała o organizację dla nich zabezpieczenia logistycznego.

Organizatorzy konkursu wyrażają zadowolenie z realizacji założonych celów w obszarze edukacyjnym, patriotycznym, obronnym i obywatelskim. Z dużą mocą podkreślano autorytet Sił Zbrojnych w społeczeństwie.

Kierownictwo i pracownicy Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie stworzyli wspaniały klimat i atmosferę do godnej Ceremonii Finałowej Konkursu, która mogła odbyć się 2 grudnia 2017 r. na najwyższym poziomie organizacyjnym i merytorycznym.

Po wręczeniu laureatom i szkołom nagród i wyróżnień, wykonaniu pamiątkowych zdjęć, Prezes Związku płk Stanisław Tomaszkiewicz w serdecznych słowach podziękował dzieciom, młodzieży, nauczycielom i dyrektorom szkół za udział w konkursie i jego wspaniałe wyniki. Z ramienia związku obok prezesa głos zabierali dr Gerard Kucharski członek Głównej Komisji Historycznej ZOR RP, Sławomir Łazor wiceprezes Związku a także, dr Andrzej Kurowski sekretarz Związku.

Szczególne słowa podziękowania skierowane były również pod adresem wspaniałych sponsorów, którzy hojnie wsparli ideę konkursu.

Zorganizowany konkurs w przeddzień setnej rocznicy odzyskania niepodległości jest skromnym wkładem w czekające nas obchody w 2018 r. 

 

                                                                              Autorzy

                                                                              Gerard Kucharski, Sławomir Łazor

</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”
</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”
</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”
</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”
</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”
</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”
</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”
</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”
</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”
</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”
</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”
</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”
</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”
</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”
Ceremonia finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”

Marszałek Sejmu RP - pismo


 

PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.

PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.

W dniu 9 listopada w Chotomowie odbyła się uroczystość przekazania nowego sztandaru Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego, w których uczestniczyli Członkowie Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Okręg Mazowiecki . Podczas mszy świętej, którą celebrował ks. biskup Marek Solarczyk, został poświęcony sztandar i przekazany przez Wójta Gminy Jabłonna na ręce dyrektor szkoły, Pani Katarzyny Tąporowskiej, która wręczyła go pocztowi sztandarowemu. Po uroczystej mszy świętej, zebrani przeszli do budynku szkoły gdzie została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona dawnej nauczycielce Pani Genowefy Pustelnik. Na Sali gimnastycznej oprócz podziękowań i przemówień odbyła się cześć artystyczna i ślubowanie uczniów. Wspaniały spektakl przedstawiony przez uczniów przedstawiał drogę Polski do Niepodległości a zebrani nagrodzili młodych artystów brawami. Na zakończenie spotkania ustawiono się do wspólnego zdjęcia, a Goście otrzymali symboliczne upominki wykonane przez uczniów szkoły.

</strong></strong></strong></strong></strong></strong>PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.</strong>
</strong></strong></strong></strong></strong></strong>PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.</strong>
</strong></strong></strong></strong></strong></strong>PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.</strong>
</strong></strong></strong></strong></strong></strong>PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.</strong>
</strong></strong></strong></strong></strong></strong>PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.</strong>
</strong></strong></strong></strong></strong></strong>PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.</strong>
</strong></strong></strong></strong></strong></strong>PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.</strong>
</strong></strong></strong></strong></strong></strong>PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.</strong>
</strong></strong></strong></strong></strong></strong>PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.</strong>
</strong></strong></strong></strong></strong></strong>PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.</strong>
</strong></strong></strong></strong></strong></strong>PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.</strong>
</strong></strong></strong></strong></strong></strong>PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.</strong>
</strong></strong></strong></strong></strong></strong>PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.</strong>
</strong></strong></strong></strong></strong></strong>PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.</strong>
</strong></strong></strong></strong></strong></strong>PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.</strong>
</strong></strong></strong></strong></strong></strong>PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.</strong>
PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE.

Brytyjski Cmentarz Wojenny 1939-1945 w Berlinie

W niedzielę 29.10.2017 mimo niesprzyjającej pogody, silnego wiatru i deszczu, koledzy z ZOR RP o/Berlin por. Lech Prieff, chor. Jerzy Wróblewski, kpr. Marek Szczypior, jak co roku, uczcili pamięć kolegów żołnierzy, którzy zginęli w walkach o Berlin. Na Brytyjskim Cmentarzu Wojennym 1939-1945 w Berlinie zapalili znicze. Po pobycie na cmentarzu, w przytulnej Berlińskiej kawiarni, przy filiżance kawy i ciasteczku odbyło się pożegnanie chor. Jerzy Wróblewski powracającego do służby w MON. Kolega będzie służył w 4RBLog Wrocław- życzymy mu spokojnej służby.


 

 

Pułkownik Mieczysław Chęciński - pożegnanie

Szanowni państwo,  z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 10.11.2017r. w wigilię 99 rocznicy  Święta Odzyskania Niepodległości na wieczną służbę odszedł nasz serdeczny kolega i przyjaciel,  pułkownik w stanie spoczynku Mieczysław Chęciński.

Nasz drogi, nieodżałowany kolega traktował Wojsko Polskie jako swój wymarzony zawód, powołanie, do wypełnienia którego przymierzał się od najmłodszych lat.

W służbie, którą pełnił z pełnym zaangażowaniem i poświeceniem był jednym z najaktywniejszych żołnierzy - oficerów, a kiedy nadszedł wiek emerytalny,  nie zaprzestał wspierania obronności naszego kraju aktywnie angażując   się w prace w Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej  im. Marszałka  Józefa Piłsudskiego.  Doceniając jego zaangażowanie i zdolności,  Związek powołał go do pełnienia funkcji Prezesa kola  nr 1 w Poznaniu, a także do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Okręgu Wielkopolskiego.
Struktury którymi kierował zawsze należały do najaktywniejszych. Miedzy innymi organizowano wyjazdy szlakiem  II Armii Wojska Polskiego, poczynając od siedziby dywizji wojsk zmechanizowanych w Międzyrzeczu, gdzie przez wiele lat pełnił służbę, przez Budziszyn w Niemczech, aż do Litomierzyc  w Czechach. Inne wyjazdy wiodły prowadziły uczestników  szlakiem Armii Poznań, która w 1939 roku walczyła z Niemcami nad Bzurą pod Kutnem, Piątkiem i Łęczycą. Dotarliśmy także w swych wędrówkach z kolegą Mieczysławem  do Warszawy i Sulejówka, w którym kończył swą działalność patronu naszego Związku Marszałek j. Piłsudski.

Nie sposób wymienić dzisiaj wszystkich czynów i zasług naszego kolegi i przyjaciela płk Mieczysława Chęcińskiego.

Z bólem serca żegnamy go dzisiaj jako wspaniałego,  serdecznego kolegę, przyjaciela, a przede wszystkim jako uczciwego, zawsze bez reszty oddanego Ojczyźnie człowieka.

Śpij spokojnie kolego w żołnierskim grobie, niech się piękna Polska przyśni tobie.

Cześć Twojej pamięci !

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP im. Marszałka J.Piłsudskiego