POMNIK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO


POMNIK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

 

Uchwała Zarządu Głównego

Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

z dnia 21 kwietnia 2017 r.

 

został powołany Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego

w składzie:

Stanisław Tomaszkiewicz – przewodniczący

Piotr Dwornicki – zastępca przewodniczącego

Jędrzej Oksza – Płaczkowski – zastępca przewodniczącego

Andrzej Kurowski – sekretarz

Ryszard Truszkowski – skarbnik

Artur Kijas – członek

Tadeusz Wallas – członek

Andrzej Byrt – członek

Wiesław Światłowski – członek

Tadeusz Nowacki – członek

Maciej Myczka – członek

Leszek Bujak – członek

Roman Ratajczak – członek

Ryszard Woliński – członek

Mieczysław Chęciński – członek

Mariusz Siebert – członek

 

Komitet postanawia, że członkostwo w nim jest kwestia otwartą i oczekuje zgłoszeń ze środowisk, którym bliska jest idea Marszałka.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał zgodę na zbieranie funduszy na budowę Pomnika w formie darowizn. Fundusze na budowę Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego można wpłacać do PKO Bank Polski SA

na konto 50 1020 4027 0000 1602 1421 9630

 

Prezes Zarządu Głównego

Związku Oficerów Rezerwy RP

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz

Święto Wojska Polskiego

Święto Wojska Polskiego

 

15 sierpnia obchodziliśmy rocznicę bitwy warszawskiej stoczonej w dniach 13 – 15 sierpnia 1920 roku. Zadecydowała ona o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Zdaniem  brytyjskiego  dyplomaty Edgara D’Abernona była to 18 z decydujących bitew w dziejach świata. Kluczową rolę odegrał manewr Wojska Polskiego oskrzydlający Armię Czerwoną przeprowadzony przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, wyprowadzony znad Wieprza 16 sierpnia, przy jednoczesnym związaniu głównych sił bolszewickich na przedpolach Warszawy. Dzień  15 sierpnia został ogłoszony świętem Wojska Polskiego w 1923 roku i pozostawał nim do roku 1947. Później dzień wojska obchodzono 12 października w rocznicę bitwy pod Lenino. Od 1992 roku święto Wojska Polskiego ponownie jest obchodzone w połowie sierpnia.

W Poznaniu  97 rocznica Bitwy Warszawskiej była obchodzona na Placu Adama Mickiewicza. Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku Komendanta Garnizonu Poznań por. Łukasza Kurowskiego -  Zastępcy Dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk. dypl. pil. Ireneuszowi Nowakowi. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta, komendanci i szefowie służb mundurowych stacjonujących na terenie garnizonu, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych miasta Poznania, żołnierze Garnizonu Poznań oraz stacjonujący na terenie Poznania żołnierze amerykańscy.

W uroczystości uczestniczyli członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego - Okręg Wielkopolski. W skład delegacji weszli: Roman Ratajczak, Marian Osada, Mariusz Siebert, Ryszard Truszkowski, Mirosław Nochowicz, Andrzej Kurowski, Wojciech Siebert, Bogdan Stachowiak i Wojciech Lange.

Po uroczystych przemówieniach miał miejsce krótki występ Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych. Obchody Święta Wojska Polskiego zakończyła defilada pododdziałów oraz złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Tekst i foto: Wojciech Lange

Zaproszenie Święto Wojska Polskiego

Pamięć o bohaterach 73. rocznicy Powstania Warszawskiego

Pamięć o bohaterach 73. rocznicy

Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 2017 r. delegacja członków Związku Oficerów Rezerwy RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego - Okręg Mazowiecki uczestniczyła w uroczystościach, na terenie Legionowo - Przystanek, Zakroczymia i w Jabłonny. Jak każdego roku oddaliśmy cześć bohaterom i złożyliśmy symboliczne wiązanki przy pomnikach pamięci.    Okręg w obchodach rocznicy reprezentowali: płk Józef Borecki, ppłk Zbigniew Kotarski, kpt. Józef Lemański, kpt Zdzisław Cieśliński i rtm Maciej Kostrzewski.

                                                                                                          J.B

Wolsztyńskie uroczystości z okazji 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Wolsztyńskie uroczystości z okazji 73 rocznicy

wybuchu Powstania Warszawskiego.

W dniu 1 sierpnia 2017 roku o godz. 17.00 przy dźwięku syren alarmowych na terenie Wolsztyna odbyły się uroczystości upamiętniające 73 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Na Rynku członkowie Młodzieży Wszechpolskiej z zapalonych zniczy ustawili symbol Polski Walczącej. W uroczystości udział wzięło czworo członków wolsztyńskiego koła ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego zapalono biało-czerwone znicze, które złożyli mieszkańcy miasta, Piotr Krajewski – wicestarosta powiatu wolsztyńskiego oraz Cecylia Longier i Maciej Myczka - członkowie Zarządu Głównego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji „WASZ DZIEŃ PO DNIU”.