W 72. rocznicę zakończenia walk o wyzwolenie Gdyni na Skwerze Kościuszki, przy płycie pomnika Marynarza Polskiego, odbyła się uroczystość upamiętnienia to wydarzenie.

Uroczystość w oprawie wojskowej asysty honorowej składającej się z Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej rozpoczęła się o godzinie 12.00, gdzie między innymi licznie przybyli członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z siedzibą w Gdyni,  tradycyjnie złożyli wiązankę kwiatów.

Następnie  o godzinie 13.00. spotkali się przy pomniku - płycie pamiątkowej ku czci I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte, przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego, zapalając znicz wdzięczności i pamięci w hołdzie poległym.

   Opracowanie                                                                                Zdjęcia

Ryszard Woliński                                                                            Krzysztof Zabiegliński

                                                                                                  Anna Sech

72. rocznica zakończenia walk o wyzwolenie Gdyni</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>
72. rocznica zakończenia walk o wyzwolenie Gdyni</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>
72. rocznica zakończenia walk o wyzwolenie Gdyni</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>
72. rocznica zakończenia walk o wyzwolenie Gdyni</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>
72. rocznica zakończenia walk o wyzwolenie Gdyni</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>
72. rocznica zakończenia walk o wyzwolenie Gdyni</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>
72. rocznica zakończenia walk o wyzwolenie Gdyni</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>
72. rocznica zakończenia walk o wyzwolenie Gdyni</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>
72. rocznica zakończenia walk o wyzwolenie Gdyni</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>
72. rocznica zakończenia walk o wyzwolenie Gdyni</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>
72. rocznica zakończenia walk o wyzwolenie Gdyni</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>
72. rocznica zakończenia walk o wyzwolenie Gdyni
      

 W niedzielę, 19 marca władze miasta Legionowo, członkowie Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Piłsudskiego oraz mieszkańcy Legionowa, nawiązując do przedwojennego zwyczaju, uroczyście obchodzili imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego przy nowo przekazanym 15 sierpnia 2016 r pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po wysłuchaniu wiązanki pieśni legionowych oraz przemówieniu pana prezydenta miasta, Romana Smogorzewskiego przybyłe na uroczystość delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy pomniku. Poczet sztandarowy pełniący wartę honorową przy pomniku wystawiła szkoła podstawowa z Legionowa. Na zakończenie, z okazji imienin Marszałka, Stowarzyszenie im. Józefa Piłsudskiego z Legionowa przygotowało okazały tort którym częstowano przybyłych na uroczystość.

                                                                                                                      J.B

 

 

<strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>„Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu moc życzeń”</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>
<strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>„Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu moc życzeń”</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>
<strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>„Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu moc życzeń”</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>
<strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>„Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu moc życzeń”</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>
<strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>„Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu moc życzeń”</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>
<strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>„Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu moc życzeń”</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>
<strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>„Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu moc życzeń”</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>
<strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>„Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu moc życzeń”</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>
<strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>„Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu moc życzeń”</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>
<strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>„Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu moc życzeń”</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>
„Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu moc życzeń”
      

 

 


1 marca 2017 r. na Rynku w Swarzędzu odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W obchodach święta udział wzięła delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w osobach: Andrzej Kurowski sekretarz Zarządu Głównego i Mariusz Siebert członek i rzecznik prasowy Zarządu Głównego. Pod pomnikiem Bohaterów Poległych za Wolność i Ojczyznę delegacja, wspólnie z władzami gminy złożyła biało-czerwone wiązanki kwiatów.

 


Członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP skupieni w okręgu bydgoskim obchodzili uroczyście swoje związkowe święto 16 marca 2017r.

Wraz ze swoim sztandarem spotkaliśmy się w auli Klubu Logistyk 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej. Wraz z członkami Związku zasiadły, licznie przybyłe, zaproszone osoby, m.in. gen. Marian Dering, gen. Tadeusz Głowacki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Jan Szopiński, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Adam Ciesielski, przedstawiciele WSzW, X Wojskowego Szpitala Klinicznego, z Dowództwa 1 BLog., klasa wojskowa VIII Liceum Ogólnokształcącego, delegacja Zespołu Szkół nr 10 im. Józefa Piłsudskiego, przedszkolaki z Przedszkola nr 70, orkiestra wojskowa z Bydgoszczy  oraz wielu przyjaciół i sympatyków. Gali towarzyszyła, po raz kolejny, wystawa malarstwa sztalugowego pani Anny Misiak.

Było uroczyście. Rozpoczęto galę „Marszem I Brygady” a prezes Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego płk E. Michał Andrzejewski po powitaniu zebranych przekazał wiele skierowanych życzeń, również od byłej Wojewody Kujawsko-Pomorskiej Ewy Mes a wiceprezes ZG ZORRP ppłk dr inż. Leszek Bujak od prezesa Związku płk mgr Stanisława Tomaszkiewicza. Z zainteresowaniem wysłuchano krótkiego referatu historycznego o Marszałku i Związku wygłoszonego przez ppłk Romana Misiaka.

Ważnym punktem uroczystości były wyróżnienia dla członków i sympatyków Związku. Z decyzji  prezesa ZG wyróżniono złotym medalem „Za Zasługi dla ZORRP” kolegów: por. Wacława Legana, ppor. Bogusława Duszyńskiego, ppor. Ireneusza Trzcińskiego, srebrnym medalem: panią Małgorzatę Jagodzińską i kolegów ppłk Zbigniewa Kikiewicza, ppłk Krzysztofa Chlebosza, kpt Marka Zwiefkę. Były również dyplomy, upominki rzeczowe i książkowe.

Z zaskoczeniem i wzruszeniem przyjęto publiczny występ przedszkolaków, którzy z chorągiewkami pięknie śpiewali o Ojczyźnie a w nagrodę otrzymali upominki. Następnie, w takim radosnym duchu,  wysłuchaliśmy koncertu Wojskowej Orkiestry Dętej,  gdzie prowadzący dyrygenci  dali popisowe muzyczne aranżacje znanych utworów.

W podziękowaniu za wzajemne świętowanie uczestnicy uroczystości udali się na poczęstunek.

Do relacji płk Eug. Michała Andrzejewskiego fotograficzny dokument stworzył kol. por. Tadeusz Furgał. 

 

    

 Delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka J. Piłsudskiego z Bydgoszczy przebywała w dniach 8-11 marca 2017 roku na Litwie. Odwiedzono polskie środowiska w rejonie Solecznik i w Wilnie. Mieszkańców rejonu solecznikowskiego w 80% stanowią Polacy, dumni z chwalebnych kart historii swoich przodków.  

Już wcześniej, wzorem ubiegłych lat, w ZORRP zabiegano o darczyńców, by sprostać „Darowi Serca” w postaci mundurów dla kolejnych polskich harcerzy i zuchów na Litwie. Uzbierała się pokaźna suma, bo 27 tys. zł. W porozumieniu z żołnierzem AK zamieszkującym w Wilnie por. Stefanem Sawickim, wytypowano do daru polską młodzież rejonu Solecznik. Prezes ZORRP w Bydgoszczy płk E.Michał Andrzejewski wraz z honorowym prezesem tutejszego koła Związku kpt. Eugeniuszem Siemaszko, Kresowiakiem z Wilna, zrealizowali czynności organizacyjne i zakupili 100 kompletnych mundurków harcerskich i zuchowych oraz chusty, busole, śpiewniki  i poradniki. 

Pojechała delegacja przez Giby, gdzie przy pomniku ofiar z lipca 1945r.,  z obławy augustowskiej likwidującej podziemie niepodległościowe, zapalono znicze. Dalsza podróż to droga do Solecznik m.in. przez Jaszuny. Na bazę pobytu, delegacja ZORRP przyjęła zaproszenie Merostwa Solecznik i tutejszego Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego. Po godzinie 16 dojechano pod mury szkolne, gdzie serdecznie powitała druhna Beata Zarumna - wicedyrektor gimnazjum, pomagając rozładować dary.

Następnego dnia, 9 marca  o godz. 10 odbył się uroczysty apel harcerzy i zuchów Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego oraz 4 pobliskich polskich szkół, z udziałem delegacji ZORRP /płk Eugeniusza Michała Andrzejewskiego, kpt. Eugeniusza Siemaszko/ oraz mera Solecznik Zdzisława Palewicza, wicemera Jadwigi Sinkiewicz, konsula Ambasady RP na Litwie Stanisława Cygnarowskiego, przedstawicieli gimnazjum i kombatantów. Były słowa o znaczeniu munduru dla tożsamości harcerskiej, a darczyńcy zwracali uwagę na fakt, że nowe stroje to dopełnienie osobowości harcerskiej, zachęta i mobilizacja do dalszego działania. Dla udokumentowania i upowszechnienia dziecięcej radości z otrzymywanych mundurków przybyła TV Wilnoteka, która o tym wydarzeniu informowała środowiska polskie na Litwie.

Sam akt wręczania mundurków miał doniosły charakter. Wzruszone dzieci odbierały mundurki okazując darczyńcom swoją radość. Nowo umundurowani dołączyli, z uśmiechem,  do szeregów harcerskich i zuchowych. Następnie rozpoczęła się  harcerski kominek. Był to doniosły akt wspomnień o umiłowaniu Ojczyzny. Razem śpiewano pieśni niepodległościowe i harcerskie.

W następnym dniu delegacja ZORRP odwiedziła m.in. miejscowy cmentarz, gdzie polskości nie brakowało. Przy mogiłach żołnierzy niepodległościowych zapalono znicze.  W Jaszunach zapalono znicze przy grobie prof. Jana Śniadeckiego /rektora Uniwersytetu Wileńskiego, urodzonego na Pałukach/.  W Wilnie odwiedzono Rosę a przy grobie Matki Józefa Piłsudskiego i Jego Serca złożono wieniec, zapalono znicze, pamiętając o 150 rocznicy urodzin Marszałka. W Domu Polskim w Wilnie odbyto spotkanie delegacji ZORRP z przedstawicielami Stowarzyszenia Polskich Szkół na Litwie „Macierzy Szkolnej”, omawiając możliwości i formy współpracy szkół polskich oraz drużyn harcerskich na Litwie ze szkołami w Bydgoszczy i województwie.

  Na pożegnanie płk E. Michał Andrzejewski skierował się do miejscowych harcerzy słowami „działajcie dalej, harcerstwo jest jak pigułka, którą połyka się dla zdrowia, nie tego fizycznego, ale duchowego”. I rzeczywiście wydaje się, że duch harcerski na Wileńszczyźnie jest nadal żywy. Można powiedzieć nawet więcej - harcerstwo rośnie w siłę ale i potrzebuje naszego wsparcia. 

 

Soleczniki_2017_1
Soleczniki_2017_11
Soleczniki_2017_12
Soleczniki_2017_13
Soleczniki_2017_14
Soleczniki_2017_15
Soleczniki_2017_16
Soleczniki_2017_17
Soleczniki_2017_2
Soleczniki_2017_3
Soleczniki_2017_4
Soleczniki_2017_5
Soleczniki_2017_6
Soleczniki_2017_7
Soleczniki_2017_8
Soleczniki_2017_9
    NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI

 „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

 Po raz siódmy w całym kraju obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Mazowieckiego uczestniczyli w kilku uroczystościach, jakie miały miejsce 1 marca 2017 r. Na zaproszenie dowódcy Centrum Operacji Powietrznej Dowództwa Komponentu Powietrznego pana gen. bryg. pil. Dariusza Malinowskiego w uroczystej zbiórce uczestniczyli członkowie Związku, płk rez. Józef Borecki, płk Zbigniew Ruszniak i kpt. rez. Józef Lemański.  Po uroczystościach na placu apelowym, dowódca Centrum przyjął delegacje Związku w swoim gabinecie, gdzie przy herbacie dominował temat poświęcony hołdzie Żołnierzom Wyklętym. Następnie udaliśmy się do Muzeum Wojska Polskiego, gdzie odbywały się główne uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Po wciągnięciu flagi na maszt oraz odegraniu hymnu państwowego głos zabrał pan Antoni Macierewicz minister obrony narodowej. W trakcie uroczystości członek naszego Związku 102. letni pan mjr w st. spocz. Stanisław Sierawski został mianowany na kolejny stopień wojskowy podpułkownika. 

Akt nominacji osobiście wręczył minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

 

                                                                                                        J.B


 

 

 


Życzenia z okazji Dnia Kobiet!

Dzień Kobiet to dla Pań Święto Szczególne - i wszystkim, które znam oraz żonom, matkom, siostrom, córkom, wnuczkom naszych członków i sympatyków, nieustającej urody, promiennego wdzięku oraz wszystkiego najlepszego w Dniu Ich Święta wraz z kwiatami pachnącymi wiosną i pięknymi melodiami.

                            Przesyła

                       Ryszard Woliński

 

Gdynia, 8.03.2017r.

 

 


Wielkopolskie Forum Pamięci Narodowej

 

W dniu 4 marca Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu zorganizowało w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu I Wielkopolskie Forum Pamięci Narodowej poświęcone pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

Forum podzielone było na trzy panele dyskusyjne.

Co dalej z pamięcią o Żołnierzach Wyklętych?

Rekonstrukcje historyczne, rajdy, filmy, komiksy...

Sukcesy i porażki. Jak skutecznie edukować i upamiętniać?

W Forum udział wzięli między innymi: prof. Jan Żaryn, Arkadiusz Gołębiewski, Robert Kustro, dr Agnieszka Łuczak, dr Tomasz Łabuszewski, Anna Gruszecka i dr Rafał Reczek. W trzecim panelu dyskusyjnym udział wzięli: dr Dariusz Kucharski, dr Jacek Kubiak, dr Małgorzata Kołodziejczak, Janusz Waliszewski i Maciej Myczka – wiceprezes Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wolsztyńskie Koło ZOR reprezentowali także: Artur Łoziński i Maciej Nowak.

 


Bohaterom Powstania Styczniowego

Na zaproszenie Fundacji Lwów i Kresy Południowo – Wschodnie, delegacja członków Związku Oficerów Rezerwy RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Mazowieckiego uczestniczyła w uroczystości upamiętniającej Powstanie Styczniowe 1863 r. Patronat honorowy nad uroczystością objął Wicepremier Rady Ministrów Pan Piotr Gliński.

Zaproszeni goście zebrali się  26 lutego 2017 r. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Uroczystość rozpoczęła się mszą św., którą celebrował i homilię wygłosił JE Biskup Polowy WP Józef Guzdek. Po mszy św. licznie zebrani w świątyni wysłuchali pieśni żołnierskich i patriotycznych w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Po koncercie kilkunastu osobom wyróżnionym przez Fundację zostały wręczone dyplomy i medale „Honor i Prawda”.

Na zakończenie odbyła się wspólna kolacja uczestników uroczystości w podziemiach katedry. Delegację Okręgu Mazowieckiego stanowili: Józef Borecki - prezes okręgu ,Robert Stachurski, Józef Lemański , Marcin Szafraniec, Krystyna Ostrowska, Tadeusz Bieńkowski, Henryk Murański , Mirosław Wójcik.

                                                                                              J.B

 

PStyczniowe_2017_1
PStyczniowe_2017_2
PStyczniowe_2017_3
PStyczniowe_2017_4
PStyczniowe_2017_5
   


 Aktywnie uczestniczyli członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego w obchodach 91 rocznicy nadania praw miejskich Gdyni oraz uroczystościach Zaślubin Polski z Morzem:

5. lutego br. w Eucharystii wdzięczności za Boże Błogosławieństwo dla Miasta i jego Mieszkańców oraz w spotkaniu integracyjnym na zaproszenie ks. prał. Edmunda Skalskiego.

10. lutego br. w uroczystościach pod pomnikiem Ludzi Morza, wernisażu poświęconemu gen. Józefowi Hallerowi, we wspólnym zdjęciu mieszkańców Gdyni oraz uroczystościach w Pucku -  Rocznicą Zaślubin Polski z Morzem. Wieczorem natomiast w uroczystej Sesji Rady Miasta Gdyni, gdzie m.in. zostały wręczone medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego "Za Wybitne Zasługi dla Gdyni".

Uroczystości zakończyły się spotkaniem integracyjnym w Teatrze Miejskim.

 

Opracowanie.                                                                                   Zdjęcia.

Ryszard Woliński                                                                               Zbigniew  Kosierkiewicz

                                                                                                     Cezary Spigarski

 

91_Gdynia_1
91_Gdynia_11
91_Gdynia_12
91_Gdynia_13
91_Gdynia_14
91_Gdynia_2
91_Gdynia_3
91_Gdynia_4
91_Gdynia_5
91_Gdynia_6
91_Gdynia_7
91_Gdynia_8
91_Gdynia_9
   


WSPOMNIENIA  GRYFA

Na zaproszenie organizatorów delegacja członków Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego w składzie: płk  Józef Borecki i płk Zbigniew Ruszniak, w dniu 15 lutego uczestniczyła w Koncercie pamięci gen. dyw. Janusza Brochwicz – Lewińskiego  ps.  „Gryf”. Koncert  odbył się w Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Oprócz wspomnień o generale odbyła się premiera  książki „GRYF” Jarosława Wróblewskiego, której fragmenty czytał Marcin Kwaśny. Całość uświetnił Koncert Teatru Muzycznego Od Czapy & CzapaBa.

Gryf_2017_1
Gryf_2017_2
Gryf_2017_3
Gryf_2017_4
Gryf_2017_5
Gryf_2017_6
  

 


Wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje

z powodu śmierci

mjr. dr. Antoniego WÓJCICKIEGO

wieloletniego przewodniczącego Głównej Komisji Historycznej Związku,

Rodzinie i Najbliższym,

w imieniu Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

składa

prezes Zarządu Głównego płk Stanisław Tomaszkiewicz

 

Pogrzeb odbędzie się 11 lutego 2017 r. o godz. 9.30 na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.


 


Członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ich rodziny, 26 stycznia 2017 r. udali się do Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej. W czasie Apelu Jasnogórskiego w imieniu całej oficerskiej Wspólnoty z kraju i zagranicy, prezes Zarządu Głównego złożył przed Obrazem Hetmanki Wojska Polskiego piękny ryngraf jako wotum wdzięczności w związku z 95.rocznicą powstania Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W tej podniosłej uroczystości wzięli udział: arcyb. Depo, O. Eustachy Rakoczy, generałowie, księża i pielgrzymi. 

Apel Jasnogórski w 95. rocznicę

Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 Jasnogórska Bogurodzico,

Jasnogórska Hetmanko!

Królowo Rzeczypospolitej,

Hetmanko Wojska Polskiego!

 

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, staje dziś przed Tobą i składa meldunek z 95.rocznicy powstania naszej oficerskiej Wspólnoty.

Realizując zadania wynikające z dewizy: BÓG – HONOR – OJCZYZNA, byliśmy i jesteśmy dumni i wdzięczni za wszelką duchową pomoc i wsparcie Hetmanki Wojska Polskiego.

Dziś, będąc tu przed Tobą przynosimy dar naszego 95 – lecia w służbie dla Kościoła Powszechnego, Rzeczypospolitej Polskiej i naszego Związku. Stojąc przed Tobą mamy świadomość dobrze spełnionej powinności wobec Boga i Ojczyzny.

W naszym oddaniu w modlitwie, przed Twoim Jasnogórskim Tronem, rośnie nasza wiara w Boga i pogłębia się nasza miłość, wzrasta energia by godnie wypełnić ogrom zadań i móc złożyć Ci ponownie raport z naszej działalności w 100.rocznicę powstania Związku.

Zwracamy się do Ciebie z prośbą, aby poległych naszych bohaterów na wszystkich polach bitew I i II wojny światowej, w Katyniu i innych miejscach kaźni oraz zmarłych towarzyszy broni i ich rodzin wprowadzić do wieczności w Niebieskim Garnizonie.

Ogarnij dzisiaj swoją opieką wszystkich naszych chorych i cierpiących kolegów. Niech Twoja miłość będzie dla nich najwyższym dobrem.

Królowo Polski !

Daj nam siłę, abyśmy do końca swoich dni pozostali wierni Bogu i Ojczyźnie.

Jasnogórska Bogurodzico !

Przyjmij to nasze wołanie:

Oto jesteśmy przy Tobie a nasze żołnierskie czuwanie trwa. Amen

 

Częstochowa – Jasna Góra – 26 stycznia 2017 r.

 

AJ_2017_1
AJ_2017_10
AJ_2017_11
AJ_2017_12
AJ_2017_13
AJ_2017_14
AJ_2017_15
AJ_2017_16
AJ_2017_17
AJ_2017_18
AJ_2017_19
AJ_2017_2
AJ_2017_3
AJ_2017_4
AJ_2017_5
AJ_2017_6
AJ_2017_7
AJ_2017_8
AJ_2017_9
Z001152
Z011062
 


4 lutego 2017 roku Zarząd Główny ZORRP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego gościł w Wyższej Oficerskiej Szkole Sił Powietrznych w Dęblinie. Oprócz członków ZG uczestniczyli w posiedzeniu zaproszone osoby. Obradom przewodniczył prezes Związku kol. płk mgr Stanisław Tomaszkiewicz, który wprowadzając w tematykę posiedzenia uwypuklił występujące aktualne zadania do pracy ogniw Związku.  Wiceprezes Sławomir Łazor przedstawił główne kierunki działalności Związku wynikające z uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów z listopada 2016 roku, które zostały przyjęte przez aklamację. W imieniu Głównej Komisji Historycznej Związku wystąpił kol. Marek Moliński, który przedstawił ZG regulamin konkursu historycznego dla młodzieży szkolnej pt. „150.rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”. Po dyskusji, regulamin ten został przyjęty do realizacji. Ważnym punktem obrad było powołanie Komitetu Budowy Pomnika Marszałka J. Piłsudskiego w Poznaniu oraz powołanie nowego rzecznika prasowego Związku. Dyskusja wzbogaciła nasze Związkowe działania. Przyjęto uchwałę a po podsumowaniu obrad przez prezesa uczestnicy posiedzenia zwiedzili bazę szkoleniową WOSSP i Muzeum Sił Powietrznych, co ilustruje krótki serwis fotograficzny kol. Eugeniusza Michała Andrzejewskiego.

                                                                                              tekst: płk EM Andrzejewski

 

ZG_Deblin_2017_1
ZG_Deblin_2017_10
ZG_Deblin_2017_11
ZG_Deblin_2017_12
ZG_Deblin_2017_13
ZG_Deblin_2017_14
ZG_Deblin_2017_15
ZG_Deblin_2017_16
ZG_Deblin_2017_17
ZG_Deblin_2017_18
ZG_Deblin_2017_19
ZG_Deblin_2017_2
ZG_Deblin_2017_20
ZG_Deblin_2017_3
ZG_Deblin_2017_4
ZG_Deblin_2017_5
ZG_Deblin_2017_6
ZG_Deblin_2017_7
ZG_Deblin_2017_8
ZG_Deblin_2017_9
 


Jak powstańcy w styczniowym marszu o niepodległość,

 tak my razem w marszobiegu dla uczczenia ich pamięci z udziałem

 Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

15 stycznia 2017r. odbył się Marszobieg Powstańczy. Patronat nad tą inicjatywą objęli Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 w Poznaniu. O godz. 10.50.  na  stadionie Miejskim w Nowym Tomyślu uczestników powitał dyrektor OSiR-u Artur Łoziński- członek ZOR RP Wśród nich były grupy zorganizowane: delegacja Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich z Borui Kościelnej, Akademia Biegu z Nowego Tomyśla, OSP Boruja Kościelna, Wiara Lecha, OSP Bukowiec. Wśród zaproszonych gości na trasę marszobiegu wyruszyli: Burmistrz Nowego Tomyśla dr Włodzimierz Hibner, Członek Zarządu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego dr Zdzisław Kościański, Wicekurator Oświaty z Poznania dr Krzysztof Błaszczyk, Starosta Nowotomyski  Ireneusz  Kozecki.  Po pokonaniu dystansu 1918 metrów 74 uczestników dotarło na Plac Niepodległości.

 Przy pomniku wszystkich zebranych powitał Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner. Wśród przybyłych znaleźli się również ks. Proboszcz A. Grabański, Prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk Stanisław Tomaszkiewicz. Wartę przy pomniku pełnili nowotomyscy harcerze. Poczet sztandarowy wystawił Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ze sztandarem Powstańców Wielkopolskich z Wolsztyna. O historii Powstania Wielkopolskiego na ziemi nowotomyskiej powiedział dr Zdzisław Kościański. Kurator Krzysztof Błaszczyk w swoim wystąpieniu wspomniał jak ważne jest pielęgnowanie tradycji i pamięci powstańców wśród dzieci i młodzieży. Zwrócił uwagę na trafna ideę naszej sportowo-patriotycznej inicjatywy. Zaproszeni goście wraz z Burmistrzem Nowego Tomyśla w imieniu uczestników marszobiegu złożyli pod pomnikiem   wieniec.  Na zakończenie wspólnie odśpiewano Rotę. Wszyscy zebrani zostali poczęstowani grochówką przygotowaną przez pracowników OSiR-u.

Dziękujemy Policji i Straży  Miejskiej za pomoc w organizacji marszobiegu. 

Patronat: 

Burmistrz Nowego Tomyśla                                                                                      

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu 

Organizatorzy: 

Nowotomyski Ośrodek Kultury 

OSiR w Nowym Tomyślu 

Wydział organizacyjny UM w Nowym Tomyślu

 

 

 


UWAGA!

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego dostępny w zakładce "Konkursy"


„Zakroczymskie Kolędowanie”

 Na zaproszenie brata Wojciecha, gwardiana klasztoru ojców kapucynów w Zakroczymiu oraz burmistrza gminy Zakroczym pana Artura Ciecierskiego, członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego okręgu mazowieckiego w dniu 21 stycznia 2017 r byli gośćmi  kolejnej edycji „Zakroczymskiego Kolędowania”. 

W tegorocznej edycji wystąpiły dwa chóry: Chór Gregorianie oraz Chór Kameralny CANTUS NOBILIS z Warszawy oraz liczna grupa dzieci i młodzieży uczestników zajęć wokalnych z Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu i Nowodworskiego Ośrodka Kultury. Wszyscy wykonawcy zaprezentowali wysoki poziom wykonania, na co licznie zebrani w świątyni słuchacze reagowali gromkimi brawami. Całość prowadził rtm. Maciej Kostrzewski, członek naszego Związku. Po koncercie brat Wojciech oraz burmistrz gminy zaprosił nas wraz w wykonawcami do refrektarza na wspólną herbatkę i ciasto. Prezes okręgu mazowieckiego ZOR RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego płk rez. Józef Borecki przedstawił bratu Wojciechowi krótką historię oraz czym zajmuje się Związek. Na pamiątkę pobytu w klasztorze oraz wieloletnią współpracę, bratu Wojciechowi wręczona została pamiątkowa statuetka naszego Związku. Brat Wojciech zapewnił, że znajdzie się dla niej odpowiednie miejsce w klasztornej izbie pamięci.

 

                                                                                              J.B

 

Zakroczym_2017_1
Zakroczym_2017_2
Zakroczym_2017_3
Zakroczym_2017_4
Zakroczym_2017_5
Zakroczym_2017_6
Zakroczym_2017_7


I N F O R M A C J A

 4 lutego 2017 r., w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

 Porządek obrad:

 1. Słowo wstępne prezesa Zarządu Głównego.
 2. Główne kierunki działalności Związku wynikające ze strategii przyjętej przez Krajowy Zjazd Delegatów 26 listopada 2016 r. w Poznaniu – przedstawi wiceprezes Zarządu Głównego Sławomir Łazor.
 3. Przyjęcie Regulaminu ogólnopolskiego konkursu historycznego dla wszystkich typów szkół pt. „150.rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego” – przedstawi przewodniczący Głównej Komisji Historycznej Związku prof. dr hab. Artur Kijas.
 4. Dyskusja.
 5. Powołanie Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu.
 6. Przyjęcie uchwały.
 7. Podsumowanie obrad – prezes Zarządu Głównego.
 8. Zwiedzanie bazy szkoleniowej i obiektów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
 9. Żołnierski obiad i kawa.

Początek obrad godz. 11ºº.

Zakończenie około godz. 15ºº

 

Prezydium Zarządu Głównego

Związku Oficerów Rezerwy RP

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 


5 stycznia w Wolsztynie ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

uczestniczył w uroczystościach 98 rocznicy wyzwolenia Wolsztyna

 w Powstaniu Wielkopolskim 1918/19

Uroczystości rozpoczęto o godz. 14.00 na cmentarzu przy ul. Lipowej. Kwiaty i znicze składali: wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, Przewodnicząca Sejmiku Samorządowego Zofia Szalczyk, Senator RP Jan Filip Libicki, Przewodniczący Głównej Komisji Historycznej TPPW 1918/19 dr Zdzisław Kościański, przedstawiciele samorządu miasta i powiatu wolsztyńskiego, mieszkańcy, harcerze oraz ośmioro członków wolsztyńskiego koła ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na czele z Cecylią Longier - członkiem Zarządu Głównego i Maciejem Myczką – wiceprezesem Zarządu Głównego. Nasi członkowie w historycznych mundurach wystawili posterunki honorowe na kwaterach Powstańców Wielkopolskich. Odbyła się także uroczysta Msza Święta, którą celebrował ks. Kanonik Sławomir Majchrzak. Poczet Sztandarowy ZOR RP wystąpił ze Sztandarem Powstańców Wielkopolskich z Wolsztyna.

Po Mszy liczne poczty sztandarowe i delegacje przemaszerowały na Rynek gdzie odbył się apel pamięci Powstańców Wielkopolskich. Złożono także kwiaty pod Pomnikiem Powstańca Wielkopolskiego. Tego dnia odbyła się także specjalna uroczysta sesja Rady Miejskiej z programem artystycznym.

Zdjęcia: Paulina Stachuła i Jacek Pers.

 

98_Wolsztyn_2017_0
98_Wolsztyn_2017_1
98_Wolsztyn_2017_10
98_Wolsztyn_2017_11
98_Wolsztyn_2017_2
98_Wolsztyn_2017_3
98_Wolsztyn_2017_4
98_Wolsztyn_2017_5
98_Wolsztyn_2017_6
98_Wolsztyn_2017_7
98_Wolsztyn_2017_8

 


8 stycznia br. tradycyjnie w Kościele Ludzi Morza w Gdyni, spotkali się ludzie związani z pracą na morzu i gospodarką morską.

 Jak też co roku do uczestnictwa specjalnie zaprosił Duszpasterz Ludzi Morza Ks. Edward Pracz. Mszę celebrował
Ks. Bp. Ryszard Kasyna - Krajowy Promotor Dzieła Duszpasterstwa Ludzi Morza.

 We Mszy Świętej uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, portu, Marynarki Wojennej, politycy, rektorzy gdyńskich uczelni morskich, pracownicy stoczni, firm związanych z gospodarką morską, nie zapominając o przybyciu w towarzystwie swoich rodzin. Nie zabrakło również i przedstawicieli Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z siedzibą w Gdyni.

 Na zakończenie Mszy, jej uczestnicy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie wzajemnie życzenia na rozpoczynający się rok, a później spotkali się jeszcze przy specjalnie zorganizowanym poczęstunku, aby pośpiewać kolędy oraz spędzić trochę czasu w miłej i sympatycznej atmosferze.

 Wyjątkowy charakter mszy i spotkania ubarwiał wokalnie Zespół Pieśni i Tańca "Gdynia".

 

Opracował      Ryszard Woliński     

Zdjęcia         Cezary Spigarski

 

KLM_2017_1
KLM_2017_10
KLM_2017_11
KLM_2017_12
KLM_2017_13
KLM_2017_14
KLM_2017_15
KLM_2017_16
KLM_2017_17
KLM_2017_2
KLM_2017_3
KLM_2017_4
KLM_2017_5
KLM_2017_6
KLM_2017_7
KLM_2017_8
KLM_2017_9
                                                                                                                                               

 


 

 


 

 


 


 

 

 


 

 

 


 


WIELCE SZANOWNI PAŃSTWO.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

życzę dużo zdrowia, spokoju i odpoczynku,

oby nadchodzące dni były przepełnione radością i miłością,

upłynęły w prawdziwie rodzinnej atmosferze.

Natomiast w Nowym Roku 2017, nich spełnią się Państwa marzenia,

życzę wielu sukcesów społecznych i zawodowych a także pomyślności w życiu osobistym

oraz oby nastrój Świąt Bożego Narodzenia panował przez cały rok.

 

        Prezes Okręgu Pomorskiego

Związku Oficerów Rezerwy RP

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

z siedzibą w Gdyni

Ryszard Woliński

 

 

 


ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Gdynia na STRZEBIELIŃSKIEJ WIGILII ...

 

W środę delegacja naszego ZOR-u wzięła udział w WIGILII zorganizowanej przez zaprzyjaźnioną z nami placówkę oświatową- Zespół Szkół i Przedszkola w Strzebielinie Osiedlu. Naszą organizację reprezentowali: Ryszard Woliński, Henryk Kościński i Tadeusz Pawłowski. To był bardzo miły wieczór ...na koniec występów dzieci, odczytaniu przez Proboszcza słów z Pisma Świętego przy akompaniamencie polskich kolęd złożyliśmy sobie świąteczno-noworoczne życzenia. Słodki poczęstunek zakończył tę cudowną uroczystość.

Oby ten Nowy 2017 Rok był lepszy od poprzedniego, jednał a nie dzielił, przepełniał nadzieją i radością, a LUDZIE żyli w zdrowiu i szczęściu, bez zmartwień i trosk z optymizmem, patrząc w PRZYSZŁOŚĆ!!!         

 

opracowanie i zdjęcia: Romualda Selonke i Agnieszka Schimmelpfenning-Stolz

Gdynia_Wigilia_2016_poz_1
Gdynia_Wigilia_2016_poz_10
Gdynia_Wigilia_2016_poz_11
Gdynia_Wigilia_2016_poz_12
Gdynia_Wigilia_2016_poz_13
Gdynia_Wigilia_2016_poz_2
Gdynia_Wigilia_2016_poz_3
Gdynia_Wigilia_2016_poz_4
Gdynia_Wigilia_2016_poz_5
Gdynia_Wigilia_2016_poz_6
Gdynia_Wigilia_2016_poz_7
Gdynia_Wigilia_2016_poz_8
Gdynia_Wigilia_2016_poz_9
    

 

Gdynia_Wigilia_2016_pion_1
Gdynia_Wigilia_2016_pion_2
Gdynia_Wigilia_2016_pion_3
Gdynia_Wigilia_2016_pion_4
Gdynia_Wigilia_2016_pion_5
Gdynia_Wigilia_2016_pion_6
Gdynia_Wigilia_2016_pion_7
Gdynia_Wigilia_2016_pion_8
Gdynia_Wigilia_2016_pion_9
     

 


SPOTKANIE OPŁATKOWE CZŁONKÓW OKRĘGU
MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU OFICERÓW REZERWY RP
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

 

Tradycyjnie członkowie Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym. W dniu 10 grudnia odbyło się spotkanie członków okręgu mazowieckiego. Na spotkanie przybyła liczna grupa członków oraz zaproszeni goście. Zebranych na uroczystej kolacji przywitał Prezes Zarządu Okręgu płk rez. Józef Borecki. Spotkanie było okazją do wręczenia legitymacji członkowskich dla nowo przyjętych członków Związku.

Wręczono również medale związkowe oraz krzyże okolicznościowe. Srebrnym medalem Za Zasługi dla ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odznaczony został wójt gminy Jabłonna pan Jarosław Chodorski. Wręczono również  krzyże oraz medale okolicznościowe dla wyróżniających się w działalności związkowej członków. Po wspólnej modlitwie, podzieleniu się opłatkiem oraz złożeniu sobie wzajemnych życzeń, zasiedliliśmy do stołu by spożywać smaczne tradycyjne wigilijne potrawy, które wszystkim bardzo smakowały. Członkowie Okręgu Mazowieckiego uczestniczyli również w spotkaniach opłatkowych m.in.: w 2. pułku saperów w Kazuniu, 32. dr OP w Olszewnicy, starostwie powiatowym w Legionowie, Szkole Podstawowej i OSP w Chotomowie oraz urzędzie miasta Legionowo.

                                                                                                           J.B

Wigilia_OM_2016_1
Wigilia_OM_2016_10
Wigilia_OM_2016_11
Wigilia_OM_2016_2
Wigilia_OM_2016_3
Wigilia_OM_2016_4
Wigilia_OM_2016_5
Wigilia_OM_2016_6
Wigilia_OM_2016_7
Wigilia_OM_2016_8
Wigilia_OM_2016_9
   


Członkowie wolsztyńskiego Koła Związku Oficerów Rezerwy RP

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na Apelu Jasnogórskim.

 

W 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, 13 grudnia na Jasnej Górze podczas Apelu Jasnogórskiego modliliśmy się w intencji ofiar i sprawców stanu wojennego. Z okazji zbliżającej się 98 rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/19 wystawiany był pierwszy sztandar Powstania z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Sztandar został wypożyczony z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Zaszczyt prezentowania historycznego sztandaru przypadł w udziale naszej delegacji w historycznych mundurach Powstańców Wielkopolskich w składzie: Robert Szwed, Artur Łoziński i Maciej Myczka. 

Zarząd Główny TPPW 1918/19 reprezentował pan Antoni Fornalski, członek Zarządu Głównego i Prezes Koła TPPW w Przemęcie. Wśród 14  prezentowanych sztandarów nie zabrakło Powstańczego sztandaru z Kaszczoru, którego chorążym był Robert Szwed. Modlitwę Apelu Jasnogórskiego prowadził O. Brygadier, Dr Eustachy Rakoczy, Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości. W modlitwie uczestniczyli: Robert Gaweł - Senator RP, Ks. kan. Jan Kasprowicz proboszcz gnieźnieńskiej Katedry oraz liczni przedstawiciele władz samorządowych powiatu gnieźnieńskiego.

W trakcie spotkania z O. Eustachym Rakoczym i Ks. Arcybiskupem Metropolitą Częstochowskim Wacławem Depo członkowie delegacji ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego otrzymali piękne albumy autorstwa O. Eustachego Rakoczego: „Na ordynansach trwamy... Z Królową Polski żołnierski apel”.

 

AJ_2016_1
AJ_2016_2
AJ_2016_3
AJ_2016_4
AJ_2016_6
AJ_2016_7
AJ_2016_8
AJ_2016_9
  


W ostatniej dekadzie listopada każdego roku, w naszym kraju obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa. Również i w tym roku na Pomorzu Gdańskim z tej okazji, uroczyście dziękowano ludziom dobrej woli, jakimi są honorowi dawcy krwi, a których w naszym Związku nie brakuje. W wielu Klubach Honorowego Krwiodawstwa PCK odbywały się wieczornice, spotkania i zebrania, w czasie których w większości organizatorami byli nasi członkowie, członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z siedzibą w Gdyni.

Za aktywną działalność społeczną, humanitarną i charytatywną dużo naszych kolegów zostało uhonorowanych, a są to, m. in: Kol. Kol. Andrzej Blok, Tomasz Błaszczuk, Karol Ponshke, Marek Olczykowski, Marcin Sikora, Marek Słowiński, Leszek Stachowiak czy piszący ten tekst.

Należy nadmienić że, Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na Pomorzu, przed siedmiu laty, został powołany z inicjatywy i na bazie działaczy PCK i gdyńskich krwiodawców.

 

Opracowanie,                                                       

Ryszard Woliński                                                              

Zdjęcia, Paweł Wirkowski 

Krzysztof Miłosz

                                                                                        Łukasz Sikora

                                                                                        MłodaGdynia.pl

DHK_2016_1
DHK_2016_10
DHK_2016_11
DHK_2016_12
DHK_2016_13
DHK_2016_14
DHK_2016_15
DHK_2016_16
DHK_2016_17
DHK_2016_18
DHK_2016_19
DHK_2016_2
DHK_2016_20
DHK_2016_21
DHK_2016_22
DHK_2016_23
DHK_2016_3
DHK_2016_4
DHK_2016_5
DHK_2016_6
DHK_2016_7
DHK_2016_8
DHK_2016_9
  


Poznań, dnia 27 listopada 2016 r.

 

26 listopada 2016 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

W trakcie Zjazdu wybrano władze Związku.

 

Prezesem Zarządu Głównego

Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

został  płk Stanisław Tomaszkiewicz

 

Wiceprezesami Zarządu Głównego zostali:

 

-       ppłk dr inż. Leszek Bujak

-       kpt. mgr Sławomir Łazor

-       dr inż. Tadeusz Nowacki

-       Maciej Myczka

-       płk dr inż. Wiesław Światłowski

 

Sekretarzem Zarządu Głównego został

 

ppor. dr Andrzej Kurowski

 

Skarbnikiem Zarządu Głównego został

 

mgr Ryszard Truszkowski

 

Pozostali członkowie Zarządu Głównego:

-       Andrzejewski Eugeniusz

-       Borecki Józef

-       Chęciński Mieczysław

-       Faber Stanisław

-       Karwat Janusz

-       Kijas Artur

-       Kotarski Zbigniew

-       Longier Cecylia

-       Mieczkowski Ireneusz

-       Misiak Roman

-       Moliński Marek

-       Osada Marian

-       Piasny Aleksander

-       Piątek Zbigniew

-       Prief Leszek

-       Pudelski Waldemar

-       Ratajczak Roman

-       Rzeźnik Aleksander

-       Siebert Mariusz

-       Sternik Zenon

-       Stypiński Zygmunt

-       Wallas Tadeusz

-       Wieczorkowski Jacek

-       Woliński Ryszard

 

Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej zostali:

 

-       Burczyk Paweł – przewodniczący

-       Jakubczak Grzegorz

-       Klim Jacek

-       Kościński Henryk

-       Stachowiak Bogdan

 

Członkami Głównego Sądu Koleżeńskiego zostali:

 

-       Franczyk Antoni – przewodniczący

-       Kubczak Piotr

-       Łopatto Marek

-       Szepielak Kazimierz

-       Szwed Robert

Prezes Zarządu Głównego

Związku Oficerów Rezerwy RP

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

płk Stanisław Tomaszkiewicz

 

 

autorem zdjęć jest Pan Grzegorz Telman

Zjazd_krajowy_2016_1
Zjazd_krajowy_2016_10
Zjazd_krajowy_2016_11
Zjazd_krajowy_2016_12
Zjazd_krajowy_2016_13
Zjazd_krajowy_2016_14
Zjazd_krajowy_2016_15
Zjazd_krajowy_2016_16
Zjazd_krajowy_2016_17
Zjazd_krajowy_2016_18
Zjazd_krajowy_2016_19
Zjazd_krajowy_2016_2
Zjazd_krajowy_2016_20
Zjazd_krajowy_2016_21
Zjazd_krajowy_2016_22
Zjazd_krajowy_2016_23
Zjazd_krajowy_2016_24
Zjazd_krajowy_2016_25
Zjazd_krajowy_2016_26
Zjazd_krajowy_2016_27
Zjazd_krajowy_2016_28
Zjazd_krajowy_2016_29
Zjazd_krajowy_2016_3
Zjazd_krajowy_2016_30
Zjazd_krajowy_2016_31
Zjazd_krajowy_2016_32
Zjazd_krajowy_2016_33
Zjazd_krajowy_2016_34
Zjazd_krajowy_2016_35
Zjazd_krajowy_2016_36
Zjazd_krajowy_2016_37
Zjazd_krajowy_2016_38
Zjazd_krajowy_2016_39
Zjazd_krajowy_2016_4
Zjazd_krajowy_2016_40
Zjazd_krajowy_2016_41
Zjazd_krajowy_2016_42
Zjazd_krajowy_2016_43
Zjazd_krajowy_2016_44
Zjazd_krajowy_2016_45
Zjazd_krajowy_2016_46
Zjazd_krajowy_2016_47
Zjazd_krajowy_2016_48
Zjazd_krajowy_2016_49
Zjazd_krajowy_2016_5
Zjazd_krajowy_2016_50
Zjazd_krajowy_2016_51
Zjazd_krajowy_2016_52
Zjazd_krajowy_2016_53
Zjazd_krajowy_2016_54
Zjazd_krajowy_2016_6
Zjazd_krajowy_2016_7
Zjazd_krajowy_2016_8
Zjazd_krajowy_2016_9
    


 

 

40_Lecie_PK_2016_1
40_Lecie_PK_2016_10
40_Lecie_PK_2016_11
40_Lecie_PK_2016_12
40_Lecie_PK_2016_13
40_Lecie_PK_2016_2
40_Lecie_PK_2016_3
40_Lecie_PK_2016_4
40_Lecie_PK_2016_5
40_Lecie_PK_2016_6
40_Lecie_PK_2016_7
40_Lecie_PK_2016_8
40_Lecie_PK_2016_9
  


PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Po raz trzeci Zarząd Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczył w organizacji Przeglądu Pieśni Patriotycznej.

Tegoroczny przegląd tak jak i pozostałe odbył się w sali widowiskowej legionowskiego ratusza. W eliminacjach brało udział kilkunastu solistów oraz chóry. Wyłonieni finaliści zostali nagrodzeni nagrodami pieniężnymi oraz rzeczowymi. Nagrody wręczał prezydent Legionowa pan Roman Smogorzewski i dowódca 2. mazowieckiego pułku saperów płk dypl. Adam Przygoda. Zarząd okręgu mazowieckiego przyznał wyróżnienie w formie ryngrafu, które jednemu z finalistów przeglądu wręczył prezes okręgu płk rez. Józef Borecki.

 

                                                                                                                     J.B

 

 

 

FPP_2016_1
FPP_2016_2
FPP_2016_3
FPP_2016_4
FPP_2016_5
FPP_2016_6
FPP_2016_7
FPP_2016_8
FPP_2016_9
  


Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada 2016 roku na strzelnicy Krutla koło Wolsztyna członkowie wolsztyńskiego koła ZOR RP przeprowadzili otwarte zawody strzeleckie z okazji 95 rocznicy powstania Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Strzelano w trzech kategoriach: pistolet, karabin i broń pneumatyczna. Prowadzący strzelanie Maciej Myczka zapoznał zgromadzonych z historią powstania ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i nawiązał do Narodowego Dnia Niepodległości.

W zawodach mimo niesprzyjającej aury uczestniczyły 52 osoby. W strzelaniu z pistoletu pierwsze miejsce zajął Lech J. Prieff – Prezes Związku Polskich Spadochroniarzy w Niemczech. Pierwsze miejsce w strzelaniu z karabinu zajął  Maciej Tamul i otrzymał Odznakę Strzelecką „Snajperską” Związku Polskich Spadochroniarzy. Kolejne miejsca zajęli: Krzysztof Napierała i Dominika Łukaszewicz.

Zawody logistycznie przygotowali koledzy Krzysztof Dobrowolski i Zbigniew Heliński, który także prowadził strzelanie z karabinu.

Cenne nagrody książkowe i dyplomy ufundował Płk Stanisław Tomaszkiewicz - Prezes Zarządu Głównego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Strzelanie_2016_1
Strzelanie_2016_2
Strzelanie_2016_3
Strzelanie_2016_4
Strzelanie_2016_5
Strzelanie_2016_6
Strzelanie_2016_7
Strzelanie_2016_8
 


Narodowe Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej w Karpicku

10 listopada 2016 roku w Szkole Podstawowej w Karpicku odbyła się interesująca lekcja historii, w której udział wzięli członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia polskiej flagi państwowej i pięknych recytacji przygotowanych przez samorząd uczniowski. Później członkowie  ZOR RP opowiadali o genezie powstania i ustanowienia Narodowego Święta Niepodległości. Opowieść o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 i jego przebiegu w Wolsztynie bardzo interesowała dzieci, które potrafiły wymienić nazwy ulic i pomników nawiązujące do Powstania Wielkopolskiego w Wolsztynie. Dzieci poznawały flagi wielkopolski, powiatu wolsztyńskiego, Wolsztyna, a także herb naszego miasta. Później przeprowadzono lekcje nauki pierwszej pomocy przedmedycznej. Trzeba przyznać, że dzieci już dużo umiały. Znały wszystkie numery alarmowe i potrafiły prawidłowo wezwać pomoc. Lekcje zakończyły przejażdżki historycznym wojskowym samochodem. 

W lekcjach uczestniczyła setka dzieci.

Karpicko_2016_1
Karpicko_2016_2
Karpicko_2016_3
Karpicko_2016_4
Karpicko_2016_5
Karpicko_2016_6
Karpicko_2016_7
Karpicko_2016_8
  

 


Lekcja żywej historii w Zespole Szkół w Bolechowie-Osiedlu.

 W dniu 10 listopada 2016 r. uczniowie Zespołu Szkół w Bolechowie-Osiedlu byli uczestnikami niecodziennej lekcji historii. W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości zagościli w szkole świadkowie polskiej drogi do wolności w XX w., członkowie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego: gen. brygady w stanie spoczynku Jan Podhorski oraz major w stanie spoczynku Marian Osada.

Zgromadzeni w sali gimnastycznej uczniowie Zespołu Szkół oraz gimnazjaliści z Czerwonaka wysłuchali z dużym zainteresowaniem wspomnień oficerów dotyczących ich przeżyć z okresu II wojny światowej oraz pierwszych lat rzeczywistości PRL-u. Obaj oficerowie w sposób szczególny odnieśli się do modelu wychowania obowiązującego w II RP, który zasadniczo wpłynął na ukształtowanie ich osobowości oraz na przyjętą przez nich patriotyczną postawę w służbie dla dobra ojczyzny. Po prelekcji uczniowie mieli okazję zadać liczne pytania weteranom. Moderatorem panelu dyskusyjnego był Mariusz Siebert- prezes Koła nr 5 ZOR RP im. gen.  Józefa Dowbora-Muśnickiego w Poznaniu.  Swoją refleksją na temat sensu walki o niepodległość, szczególnie w okresie konspiracji antykomunistycznej podzielił się również   I Zastępca Wójta Gminy Czerwonak Waldemar Flugel. Spotkanie urozmaicone zostało krótką częścią artystyczną. Zgromadzeni wysłuchali utworów muzycznych nawiązujących do wydarzeń z powstania wielkopolskiego oraz obejrzeli prezentację multimedialną „Drogi do wolności”. Z kolei swoje umiejętności wokalne w utworze „Dziewczyna z granatem” zaprezentowała uczennica Zespołu Szkół, tegoroczna uczestniczka Powiatowego Konkursu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej  Maria Cieślak. Historyczna wizyta oficerów uwieczniona została złożeniem przez nich pamiątkowych wpisów do kroniki szkolnej. Na ręce dyrektora szkoły Marzeny Zmyśnej goście ofiarowali swoje wspomnienia: gen. Jan Podhorski płytę „Wspomnienia Żołnierza Wyklętego”, a major Marian Osada książkę „Moje miasto harcerstwo młodość”. Z kolei uczniowie w dowód wdzięczności za osobistą lekcję historii, w której mogli uczestniczyć, uhonorowali zacnych gości bukietami białoczerwonych róż oraz okolicznościowymi podziękowaniami.

Spotkanie z weteranami wojennymi było dla młodzieży żywą lekcją historii i wyjątkową okazją, by uczyć się przeszłości nie z książek, lecz z relacji bezpośrednich uczestników minionych zdarzeń. Była to również swoista lekcja patriotyzmu dla młodego pokolenia, zgodnie z przesłaniem Marszałka Józefa Piłsudskiego, że „naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

 

                                                                                     Dyrektor Zespołu Szkół w Bolechowie-Osiedlu

                                                                                                      Marzena Zmyśna

 

Bolechowo_2016_1
Bolechowo_2016_10
Bolechowo_2016_11
Bolechowo_2016_12
Bolechowo_2016_13
Bolechowo_2016_14
Bolechowo_2016_15
Bolechowo_2016_16
Bolechowo_2016_17
Bolechowo_2016_2
Bolechowo_2016_3
Bolechowo_2016_4
Bolechowo_2016_5
Bolechowo_2016_6
Bolechowo_2016_7
Bolechowo_2016_8
Bolechowo_2016_9
 


Niezwykle aktywnie uczestniczyli członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z siedzibą w Gdyni, w trójmiejskich obchodach Niepodległej AD. 2016,

i tak:

- 10 listopada w Gdańsku, w Mszy Świętej za Ojczyznę i poświęceniu oraz wręczeniu sztandaru Oddziałowi Gdańskiemu  Związku Piłsudczyków RP w Kościele Garnizonowym i pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, oraz w ceremonii nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego Sali Konferencyjnej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Nieco później, w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni, w uroczystościach patriotycznych z  okazji 98. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Natomiast wieczorem w gdyńskim capstrzyku Niepodległościowym.

- 11 listopada w godzinach porannych w Mszy Świętej w Kościele pw. Świętego Andrzeja Boboli na gdyńskim Obłużu i w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP pod Pomnikiem "Pamięci Rozstrzelanych Harcerzy", oraz w Mszy Świętej w Kościele NMP KP w Gdyni, a w samo południe w bardzo barwnej Gdyńskiej Wielopokoleniowej Paradzie Niepodległości i pod Pomnikiem Marynarza Polskiego na Skwerze Kościuszki, a także w miejscowości Zdrada pow. Puck, pod Pomnikiem Wybitnego Patrioty Kaszubskiego Antoniego Abrahama.

We wszystkich uroczystościach w dowód pamięci i wdzięczności złożono kwiaty lub zapalono znicze.

 Prezes Okręgu

Ryszard Woliński

tekst:

Ryszard Woliński 

Zdjęcia:

Maria Rajtar

Marek Gil / MłodaGdynia.pl

Cezary Spigarski

 


 

DN_Gdynia_2016_1
DN_Gdynia_2016_10
DN_Gdynia_2016_11
DN_Gdynia_2016_12
DN_Gdynia_2016_13
DN_Gdynia_2016_14
DN_Gdynia_2016_16
DN_Gdynia_2016_17
DN_Gdynia_2016_18
DN_Gdynia_2016_19
DN_Gdynia_2016_2
DN_Gdynia_2016_20
DN_Gdynia_2016_21
DN_Gdynia_2016_22
DN_Gdynia_2016_23
DN_Gdynia_2016_3
DN_Gdynia_2016_4
DN_Gdynia_2016_5
DN_Gdynia_2016_6
DN_Gdynia_2016_7
DN_Gdynia_2016_8
DN_Gdynia_2016_9
 

 

 

 


Wszystkiego dobrego z okazji Narodowego Święta Niepodległości,
dla całej naszej społeczności oraz sympatyków.

życzy

Prezes Okręgu Pomorskiego

Związku Oficerów Rezerwy RP

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

z siedzibą w Gdyni

Ryszard Woliński


Szanowne Koleżanki i Koledzy.

Stało się tradycją, że corocznie 11 listopada Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z siedzibą w Gdyni bierze udział w gdyńskich obchodach Święta Niepodległości.

Jak w latach ubiegłych, zapraszamy naszych członków - do aktywnego udziału w Międzypokoleniowej Wielkiej Paradzie Niepodległości, która odbędzie się w piątek 11 listopada 2016r o godz. 12.00.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 10.00. Mszą Świętą, w Kościele NMP Królowej Polski, a następnie po zakończeniu eucharystii, zbiórka od godz.11.30. na Gdyńskim Placu Konstytucji.

W samo południe parada ruszy, ulicą 10 Lutego pod Płytę Marynarza Polskiego na Skwerze Kościuszki, gdzie odbędą się dalsze uroczystości, a delegacje złożą wiązanki kwiatów.

Jak zapewniają organizatorzy, Urodziny Niepodległej "będą  jak zawsze patriotyczne, wzruszające i zarazem radosne".

Mile widziane na ubiorze symbole Związku, a w rękach symbole Narodowe.

    Prezes Okręgu

  Ryszard Woliński

 

 

 


Lekcje historii i pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej nr 5

W dniu 2 listopada na zaproszenie pani dyrektor Beaty Kuskiewicz i pani Beaty Domagalskiej, siedmioro członków i sympatyków ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z wolsztyńskiego koła przeprowadziło żywe lekcje historii pt „Odzyskanie Niepodległości – Barwa i Broń Wojska Polskiego”. W pięknej sali ozdobionej przez dzieci rozetkami w barwach narodowych popłynęła opowieść o Narodowym Święcie Niepodległości i jego genezie. Spotkanie rozpoczęto wprowadzeniem flagi państwowej i odśpiewaniem hymnu państwowego.

Wszystkie dzieci bardzo chętnie śpiewały i doskonale znały tekst hymnu. Później wprowadzano w kolejności flagi: Wielkopolski, powiatu wolsztyńskiego i miasta Wolsztyna. Dzieci poznawały ich barwy i godła.

Podczas omawiania tematu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Artur Włodarczyk ubrany w mundur Powstańca prezentował proporzec powstańczy. Uczniowie brali udział w konkursach z zakresu historii naszego miasta i wykazali się dużą wiedzą. Barwa i Broń Wojska Polskiego to prezentacje umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia polskiego żołnierza, które udostępniło Lubuskie Muzeum Wojskowe.

Piękne wystąpienie miała nasza najmłodsza członkini Anielka Włodarczyk, która prezentowała mundur marynarza Marynarki Wojennej II RP, Jolanta Gruning – lotnik 301 Dywizjonu Bombowego im Ziemi Pomorskiej, Ewa Włodarczyk – siostra PCK, Zbigniew Heliński – powstaniec warszawski, Weronika Gmerek – żołnierz 6 PDPD , Maciej Myczka – żołnierz 6 BDSz. Kolejne godziny to nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pod kierunkiem ratownika medycznego Ewy Włodarczyk i Weroniki Gmerek. Widać było, że i w tym temacie dzieci sporo wiedziały. Prowadziły resuscytację krążeniowo-oddechową, praktycznie używały defibrylatora, poznawały zawartość apteczek pierwszej pomocy i wzywały służby ratownicze. Każde dziecko otrzymało wykaz numerów alarmowych i pocztówki o treści patriotycznej. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci jeździły historycznym wojskowym samochodem. Było dużo radości i uśmiechu. Panie nauczycielki wraz z uczniami podziękowały nam bukietem kwiatów i pięknie wykonanymi rozetkami i laurką.  To już kolejne spotkanie, a uczestniczyło w nim dziewięćdziesięcioro dzieci.

 

 

SP_5_2016_2
SP_5_2016_3
SP_5_2016_4
SP_5_2016_5
SP_5_2016_6
SP_5_2016_7
SP_5_2016_8
SP_5_2016_9
 

 


 

 

Dnia 30.10.2016 na Cmentarzu Wojennym (War Cementary 1939 -1945) w Berlinie członkowie Zarządu Związku Oficerów Rezerwy oddziału Berlin, jak co roku złożyli kwiaty na grobach  polskich pilotów zestrzelonych nad Berlinem. Zapalono znicze oraz minutą ciszy uczczono pamięć poległych żołnierzy.

 

Sekcja prasowa 
ZOR Oddział Berlin

 

ZOR_Berlin_2016_1
ZOR_Berlin_2016_2
ZOR_Berlin_2016_3
ZOR_Berlin_2016_4
 

 


Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałem autorstwa Pana Jana Puściana ozdobionym zdjęciami Pana Grzegorza Kowalczyka dostępnym w bocznym menu ("Szlakiem Bitwy Niemeńskiej")


Zbliża się 1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych. Jest to czas, w którym oddajemy szacunek i wspominamy tych, którzy już odeszli na trwałe zapisując się w naszej pamięci. To czas refleksji i zadumy.

 Pamięć o Zmarłych jest częścią naszej tradycji i kultury narodowej, dlatego zwracamy się do Was z apelem, aby w tym szczególnym czasie nie zapomnieć o pielęgnowaniu pamięci o polskich bohaterach, o okazanie szacunku tym, którzy oddali życie w imię najwyższych wartości, jakimi są pokój, sprawiedliwość, wolność i godność człowieka. 

Symboliczne porządkowanie grobów w przeddzień tego szczególnego dnia to także znak szacunku, pamięci i wdzięczności wobec naszych przodków, to również budowanie świadomości obywatelskiej, w tym patriotycznej i historycznej oraz kultywowanie tradycji.

 Szczególnie pamiętajcie o tych, o których w Polsce nie pamiętano przez kilkadziesiąt lat. Pochylcie się nad grobami żołnierzy Armii Krajowej i Żołnierzy Wyklętych, bo to Im w ogromnym stopniu zawdzięczamy Wolną Polskę.

 W tym dniu uczniowie klas mundurowych, strzelcy, członkowie wszystkich organizacji proobronnych swoją postawą potwierdzają swoje umiłowanie Ojczyzny, przywiązanie do tradycji narodowych, pamięci o bohaterach i ich dokonaniach. 

Tego dnia nie może Was zabraknąć przy Ich mogiłach.

Niech zapłoną Znicze Pamięci!

 

Biuro do Spraw Proobronnych

 


Dzień Wszystkich Świętych jest czasem do zadumy, przemyśleń o przemijającej historii, którą warto utrwalać dla potomnych. To wyraz oddania czci i szacunku zmarłym.

W tym dniu większość Polaków wspomina swoich bliskich. Jednakże musimy także pamiętać o tych, którzy za nas walczyli, wychowywali i często byli wzorem.

Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego, kultywuje tradycje i jest wierny słowom, iż "człowiek żyje tak długo, jak długo pielęgnujemy pamięć o nim".

Oto nasi koledzy - członkowie którzy odeszli od nas. Wspomnijmy ich:

Kol. kmdr   Edward     Toczek

Kol. kpr.     Józef        Januszko

Kol. płk.     Witold        Borkowski

Kol. kpt.     Władysław  Kostecki.

 

  Prezes Okręgu

 Ryszard Woliński

 


 

JanPu_2016_1
JanPu_2016_2
JanPu_2016_1
JanPu_2016_2
 

 
JanPu_2016_3
JanPu_2016_4
JanPu_2016_5
 

 

JanPu_2016_6
JanPu_2016_7
JanPu_2016_6
JanPu_2016_7
 

 

 


Życzenia dla ZAPRZYJAŹNIONYCH SZKÓŁ od ZOR z okazji DEN 

W imieniu Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z siedzibą w Gdyni, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Prezes Okręgu Ryszard Woliński, złożył wszystkim nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom administracyjnym serdeczne życzenia …

Treść życzeń:

"W imieniu Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z siedzibą w Gdyni, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, pragnę wszystkim nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom administracyjnym złożyć serdeczne życzenia za ich ważną misję.

Życzę Państwu, aby powinność nauczyciela - wychowawcy przyniosła jeszcze lepsze efekty oraz satysfakcję z powierzonych zadań.

Proszę przyjąć z serca płynące życzenia realizacji zawodowych zamierzeń, wielu sukcesów, a także satysfakcji z pracy oraz na zajmowanym stanowisku."

  Z wyrazami szacunku i uznania

  Prezes Okręgu Pomorskiego

  Związku Oficerów Rezerwy RP

  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

  z siedzibą w Gdyni

   Ryszard Woliński


W dniu 8 września 2016 r. odbyło się zebranie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zostali na nie zaproszeni także członkowie Zarządu Okręgu Wielkopolskiego, Komisji Rewizyjnej Okręgu i Sądu Koleżeńskiego Okręgu.

Na  posiedzeniu omówiono  między innymi:

 • Stan przygotowań do obchodów 95-lecia powstania Związku,
 • Sprawy organizacyjne  Związku i Okręgu Wielkopolskiego,
 • Sytuację w Kole nr 1 w Poznaniu, w związku podjętymi uchwałami Zarządu Koła nr 1 o skreśleniu z ewidencji niektórych członków koła nr 1, w tym także członków Zarządu Głównego ZOR,
 • Konsekwencje dla Związku w związku z publiczną działalnością płka rez Jacentego Górala i mjra rez. Jacka Behrendta.

 

1) Prezes Zarządu Głównego ZOR płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz omówił sytuację w organizacji w związku z publiczną działalnością panów J. Behrendta i J. Górala, polegającą między innymi na oczernianiu, konfliktowaniu członków, szerokiej i daleko idącej  konstatacji  na forum publicznym działalności ZG ZOR, a w szczególności jego Prezesa, wysyłaniu niepochlebnych i mijających się z prawdą  pism o ich działalności do różnych instytucji współpracujących z Związkiem, a także na bezprawnym, bez stosownego upoważnienia  prowadzeniu w sieci Internet portalu Okręgu Wielkopolskiego ZOR, i prezentowaniu na nim spraw dotyczących Związku w sposób tendencyjny, poprzez podawanie do publicznej wiadomości informacji mijających się z prawdą, oraz pomówień pod adresem kierownictwa Związku i niektórych jego członków.

Panowie J. Behrendt  i  J. Góral  piastując prestiżowe funkcje Związkowe postępowali niezgodnie z zasadami obowiązującymi w organizacji, a określonymi w Statucie, narażając tym samym latami wypracowane dobre imię Naszego Związku na  uszczerbek. Na taką działalność nie mieli jakiekolwiek przyzwolenia ze strony władz Związku,  ani  także oparcia w jego strukturach, w tym w szczególności ze strony członków Koła nr 1 Okręgu Wielkopolskiego ZOR.  

    Prezes ZG przedstawił szeroką korespondencję prowadzoną pomiędzy nim a panami Jackiem Behrendtem i Jacentym Góralem wraz z  udzielonymi na piśmie odpowiedziami na formułowane zarzuty. Poinformował, że w związku z zaistniałą sytuację zmuszony był skierować pisma wyjaśniające do współpracujących z ZOR RP instytucji do których zostały one wysłane. Prezes ZG poinformował także, że obydwaj wymienieni panowie przyjęli taktykę nie przyjmowania pism urzędowych kierowanych do nich od władz Związku, w tym listów poleconych wyraźnie opatrzonych pieczątkami Związku.

    Inni obecni na zebraniu członkowie Zarządu Głównego także przedstawili korespondencje skierowaną do nich przez  panów J. Behrendta i J. Górala, a zwierającą różne zarzuty i pomówienia, z którymi w całej rozciągłości się nie zgadzają.

 2) Prezes Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Roman Ratajczak poinformował Zarząd Główny o prowadzonej działalności Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego od czasu jego wyboru, o podejmowanych inicjatywach i sprawach organizacyjnych. ZG poinformowany został także  o powołaniu Koła nr 8 w Poznaniu pod nazwą Poznański Patrol Rezerwy, którego wybrany został prezesem.

3) Prezes Zarządu Głównego oświadczył, że w związku z odwołaniem przez Zarząd Główny ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z funkcji poprzedniego Prezesa Zarządu Okręgu Wielkopolska ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Pana Jacentego Górala, musiało dojść do wyboru nowych władz,  i tym samym wybory  Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Komisji Rewizyjnej Okręgu w Poznaniu ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  i Sądu Koleżeńskiego Okręgu w Poznaniu ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przeprowadzone w dniu 25.06.2016 roku są prawomocne i zgodne z obowiązującymi przepisami Statutu Związku.

4) Do Zarządu Głównego wpłynęły pisma członków Koła nr 1 w Poznaniu w tym także członków Zarządu Głównego o skreśleniu ich przez Zarząd Koła nr 1 z listy członków ZOR, bez podania uzasadnienia faktycznego, z przywołaniem § 42 ust. 9 pkt f Statutu (zapis o kompetencjach zarządu koła). Trzeba podkreślić, że Zarząd Koła nr 1 nie zaprosił i nie wysłuchał zainteresowanych członków, tylko dokonał skreślenia z ewidencji, co jest poważnym naruszeniem praw członkowskich i działaniem pozaprawnym.

5) W związku z powyższym Zarząd Główny na podstawie § 55 pkt 4 Statutu podjął siedem uchwał o numerach od 1 do 7, w których uchylił uchwały Zarządu Koła nr 1 w Poznaniu z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie skreślenia z listy członków ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego następujących Kolegów: Mieczysława Chęcińskiego, Stefana Sobczyka, Mariana Osadę, Ryszarda Truszkowskiego, Pawła Burczyka, Tadeusza Nowackiego, Aleksandra Piasny.  

6) Zarząd Główny na podstawie § 55 pkt 4 oraz w związku z niestosowaniem się do zapisów § 12 pkt 2 i 4 Statutu jednogłośnie podjął następujące uchwały:

 • Uchwałę nr 8 w sprawie odwołania Kolegi Jacentego Górala z funkcji Członka Zarządu Głównego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 • Uchwałę nr 9 w sprawie odwołania Kolegi Jacka Behrendta  z funkcji Członka Zarządu Głównego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 • Uchwałę nr 10 w sprawie odwołania Kolegi Jacka Behrendta  z funkcji Prezesa Zarządu Koła nr 1 w Poznaniu ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 • Uchwałę nr 11 w sprawie skreślenia Kolegi Jacentego Górala z listy członków  ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 • Uchwałę nr 12 w sprawie skreślenia Kolegi Jacka Behrendta z listy członków  ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

7) Zarząd Główny na podstawie § 55 pkt 4 i § 24 pkt 10 oraz  podjętej Uchwały nr 10 Zarządu Głównego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z dnia 9 września 2016 r. w sprawie odwołania Kolegi Jacka Behrendta z funkcji Prezesa Zarządu koła nr 1 w Poznaniu ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, jednogłośnie podjął uchwałę nr 13 w sprawie powierzenia Koledze Jerzemu Grabusowi, dotychczasowemu Wiceprezesowi, funkcji Prezesa Zarządu Koła nr 1 w Poznaniu ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

 


 


CZŁONKOWIE ZOR RP IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEG0 Z WIZYTĄ W MUZEUM LWOWA
I KRESÓW 
POŁUDNIOWO-WSCHODNICH

 W dniu 2 października 2016 r. na zaproszenie Pani Joanny Aleksandry Biniszewskiej Prezes Fundacji Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, delegacja członków Związku Oficerów Rezerwy RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego okręgu mazowieckiego uczestniczyła w dalszej części uroczystości związanych z 77. rocznicą napaści sowietów na Polskę. W pierwszej części spotkania złożono wiązanki kwiatów pod kapliczką wykonaną przez więźnia Łagrów i sprowadzoną z Syberii do Kuklówki. Przy kapliczce licznie zebrana grupa osób odmówiła wspólną modlitwę za poległych. Następnie w pięknej scenerii otoczenia dworu, grupy rekonstrukcji historycznej z Grodziska Maz., Mszczonowa i Modlina przedstawiły widowisko plenerowe „Sowieckiej napaści na Polskę”, które zostało nagrodzone gromkimi brawami przez licznie zebranych. Przybyli na uroczystość goście wysłuchali koncertu w wykonaniu młodych muzyków oraz kilku utworów które zaprezentował przybyły z Grodna chór „Grodzieńskie Słowiki’. Gospodarze dworu ufundowali tablicę pamiątkową poświęconą poległym Orlętom Lwowskim w latach 1918 – 1920. W odsłonięciu tablicy brał udział członek ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego kpt. w st. spocz. Józef Lemański. Delegację okręgu mazowieckiego stanowili: płk rez. Józef Borecki, płk Robert Stachurski, płk Zbigniew Ruszniak, mjr Jarosław Rozmanowski. Na zakończenie w dworskiej jadani gospodarze podjęli nas przepysznym posiłkiem przygotowanym wg przepisu polskiej kuchni kresowej. Wizyta była okazją do zapoznania się z wieloma ciekawymi ludźmi przybyłymi na uroczystość jak również poznania historii naszego Związku i nad czym skupia się w swej codziennej działalności Związek.

 

                                                                           J.B

  

Kresy_2016_1
Kresy_2016_2
Kresy_2016_3
Kresy_2016_4
 

 

Kresy_2016_5
Kresy_2016_6
Kresy_2016_7
Kresy_2016_8
 


Rocznica obrony Zakroczymia

Tradycyjnie każdego roku w ostatnią niedzielę września społeczeństwo Zakroczymia i okolic spotyka się na uroczystości związanej z rocznicą obrony Zakroczymia.  Uroczystości tradycyjnie rozpoczynają się mszą św. w klasztorze ojców  Kapucynów  w asyście pocztów sztandarowych, kompanii honorowej wojska polskiego i licznie zebranych mieszkańców. Od lat corocznie w obchodach uczestniczy delegacja Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Delegację Okręgu stanowili: 101 letni mjr w st. spocz. Stanisław Sierawski, obrońca Modlina z 1939 r, płk rez. Józef Borecki, płk Zbigniew Ruszniak, ppłk rez. Zbigniew Kotarski, st. sierż. rez. Zbigniew Frydrychowicz, kol. Krystyna Ostrowska oraz rtm. Maciej Kostrzewski który prowadził uroczystość. Po uroczystej mszy św. i odsłonięciu tablicy pamiątkowej na murach klasztoru udano się na miejscowy cmentarz gdzie  odczytano apel pamięci, a poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów na mogile poległych. Kompania honorowa, którą wystawił 2. Mazowiecki pułk saperów z Kazunia oddała salwę honorową.

 

                                                                                                         J.B

 

 

Zakroczym_2016_1
Zakroczym_2016_2
Zakroczym_2016_3
Zakroczym_2016_4
Zakroczym_2016_5
Zakroczym_2016_6
Zakroczym_2016_7
 


Oficerowie - Członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z siedzibą w Gdyni, mają wszelkiego rodzaju zainteresowania i przynależności. Tym razem w dniu 9.10.2016r. jako członkowie Bractwa Liderów uczestniczyli w uroczystościach odsłonięcia tablicy pamiątkowej, upamiętniającej muzułmańskie ofiary KL Stutthof, na terenie Muzeum w Stutthofie.

Opracowanie,  Ryszard Woliński

Zdjęcia,  Wisław Leszczyński

 

Stutthof1_1
Stutthof1_2
Stutthof1_1
Stutthof1_2
 

 

Stutthof_2016_1
Stutthof_2016_10
Stutthof_2016_11
Stutthof_2016_2
Stutthof_2016_3
Stutthof_2016_4
Stutthof_2016_5
Stutthof_2016_6
Stutthof_2016_7
Stutthof_2016_8
Stutthof_2016_9
 

 


W dniu 9.10.2016r. w Gdyni odbyły się  uroczystości XVI. Dnia Papieskiego, gdzie również licznie uczestniczyli oficerowie - członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z siedzibą w Gdyni.

 

Opracowanie,  Ryszard Woliński

Zdjęcia,  „Młoda Gdynia.pl”

 

Dni_Papieskie_2016_1
Dni_Papieskie_2016_10
Dni_Papieskie_2016_11
Dni_Papieskie_2016_2
Dni_Papieskie_2016_3
Dni_Papieskie_2016_4
Dni_Papieskie_2016_5
Dni_Papieskie_2016_6
Dni_Papieskie_2016_7
Dni_Papieskie_2016_8
Dni_Papieskie_2016_9
 


 

 


Uroczystości pod pomnikiem Armii Krajowej na Skwerze Kościuszki w Gdyni w dniu 27.09.2016r.

RW

 

Gdynia_AK_2016_1
Gdynia_AK_2016_2
Gdynia_AK_2016_3
Gdynia_AK_2016_4
Gdynia_AK_2016_5
Gdynia_AK_2016_6
Gdynia_AK_2016_7
 W dniu 22.09.2016 roku odszedł nagle w wieku 76 lat do niebieskiego garnizonu ppor. w st. spocz. mgr Tomasz Hibner, członek Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z koła w Wolsztynie Odznaczony między innymi Złotym i Srebrmym Medalem Związku.

Żegnamy Drogiego Przyjaciela i Serdecznego Kolegę.

Cześć Jego pamięci.

 

Zarząd Główny Związku  Oficerów Rezerwy RP

 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego


 

 


77 rocznica agresji sowieckiej na Polskę

 

Na zaproszenie  Szefa Urzędu  ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Pana Jana Józefa Kasprzyka i Prezesa Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie Pani Joanny Aleksandry Biniszewskiej  członkowie Okręgu  Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyli w obchodach 77 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.

Obchody rozpoczęły się na Placu Zamkowym w Warszawie, gdzie grupa rekonstrukcyjna żołnierzy 1939 r zaprezentowała elementy musztry żołnierskiej. Pokaz uświetniła przelotem nad placem grupa samolotów Orlik.

Zasadnicza część uroczystości odbyła się w katedrze św. Jana w Warszawie, do której przybyła bardzo liczna grupa kresowiaków i sympatyków kresowian. Uroczystą mszę św. poprowadził i  homilię wygłosił  ks. bp Piotr Jarecki. 

Po uroczystej mszy św. nastąpiło uhonorowanie grupy zasłużonych dla fundacji osób okolicznościowymi dyplomami i medalami. Na zakończenie wystąpił chór młodzieży z Grodna „Słowiki Kresowe”, który wykonał wspaniały patriotyczny koncert za który został nagrodzony gromkimi brawami na stojąco.

Obchody zakończyła wspólna uroczysta kolacja kresowa, która pozwoliła na bliższe poznanie się, długich rozmów  oraz wymiany poglądów.

W obchodach Okręg Mazowiecki ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego reprezentowali: płk rez. Józef Borecki, płk Robert Stachurski, kpt. rez. Józef Lemański, ppłk Marcin Szafraniec, mjr Andrzej Książkiewicz, mjr Jarosław Rozmanowski.

  

77_sowieci_1
77_sowieci_2
77_sowieci_3
77_sowieci_4
77_sowieci_5
77_sowieci_6
77_sowieci_7
 


18 września, z okazji 77.rocznicy agresji sowieckiej na Polskę oraz Dnia Sybiraka, w Gdyni odbyły się uroczystości pod pomnikiem "W Hołdzie Zesłańcom Sybiru".

Wśród licznie zgromadzonych mieszkańców naszego miasta w tym młodzieży szkolnej uczestniczyła również duża grupa członków Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z siedzibą w Gdyni, składając w hołdzie "Znicz Pamięci Zaginionym na Nieludzkiej Ziemi".

 

Opracowanie, Ryszard Woliński

Zdjęcia, "Młoda Gdynia".

 

Sybir_2016_1
Sybir_2016_10
Sybir_2016_11
Sybir_2016_12
Sybir_2016_13
Sybir_2016_14
Sybir_2016_15
Sybir_2016_2
Sybir_2016_3
Sybir_2016_4
Sybir_2016_5
Sybir_2016_6
Sybir_2016_7
Sybir_2016_8
Sybir_2016_9
 


W dniu 25 czerwca 2016r. na mocy uchwały Zarządu Głównego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyło się Walne Zebranie Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W zebraniu liczny udział wzięli przedstawiciele wszystkich zrzeszonych w Okręgu kół. W trakcie szczerej i otwartej dyskusji programowej poruszono szereg problemów nurtujących obecnie struktury Okręgu Wielkopolskiego i sformułowano wnioski do dalszej działalności. Dokonano wyboru nowych władz Okręgu Wielkopolskiego.

Członkowie wielkopolskich struktur Związku zaufaniem obdarzyli kolegów młodszego pokolenia - dotąd mniej znanych w środowisku organizacji - i powołali ich do pełnienia zaszczytnych funkcji reprezentowania członków przed Zarządem Głównym ZOR RP, a także przed organami lokalnych władz wojskowych,  rządowych i samorządowych.

Wybrano Zarząd Okręgu Wielkopolskiego w składzie:

Prezes Roman Ratajczak       

Wiceprezesi: Wojciech Siebert, Aleksander Piasny

Sekretarz Andrzej Kurowski

Skarbnik - vacat

Wybrano Komisję Rewizyjną Okręgu Wielkopolskiego w składzie:

Przewodniczący Marian Michalak    

Członkowie: Barbara Czamańska, Piotr Przedwojski          

Wybrano Sąd Koleżeński Okręgu Wielkopolskiego w składzie:

Przewodniczący Mariusz Siebert                  

Członkowie: Bogdan Stachowiak, Krzysztof Błoch

 


 

W dniu 8 września 2016 r. Zarząd Główny ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na zebraniu plenarnym w Poznaniu potwierdził statutową prawidłowość procedur przygotowania i przeprowadzenia Walnego Zebrania Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i tym samym  prawomocność wyboru nowych władz Okręgu Wielkopolskiego.

Zarząd Główny ZOR RP życzy kolegom – nowo powołanym do władz okręgowych - owocnej pracy, wielu sukcesów, satysfakcji z realizacji szczytnych zamierzeń dla dobra naszej Ojczyzny, w myśl  sztandarowej dewizy Związku – BÓG-HONOR-OJCZYZNA.

 

                                                      Zarząd Główny ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego


9. września br. w siedzibie Klubu Marynarki Wojennej 'Riwiera" w Gdyni odbyło się kolejne zebranie gdyńskiego Koła Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego, które poprowadził prezes Koła Kol. Henryk Kościński.

Po powitaniu zebranych, wystąpienie okolicznościowe wygłosił prezes Okręgu Kol. Ryszard Woliński, który w sposób encyklopedyczny omówił genezę i zadania ZOR RP, nawiązując do 95. rocznicy powstania naszego Stowarzyszenia.

Następnie przyjęto paru nowych członków, wręczono odznaczenia organizacyjne. Prezes Kościński omówił wykonane zadania oraz przedstawił przedsięwzięcia na najbliższy okres.

Uczczono chwilą ciszy, oddając hołd niedawno zmarłemu naszemu członkowi i koledze, Zesłańcowi  Sybiru  Płk. Witoldowi Borkowskiemu.

Powołano również rzecznika prasowego Okręgu, którym został wybrany Kol. Ryszard Woliński.

Zebranie zakończyło się wspólnym zdjęciem oraz spotkaniem integracyjno- towarzyskim przy kawie, cieście, słodyczach itp, gdzie panowała jak zwykle bardzo miła i sympatyczna oraz koleżeńska atmosfera.

 

Opracowanie,  Ryszard Woliński

Zdjęcia,  Marek Olczykowski

 

 

Gdynia_zebranie_9_2016_1
Gdynia_zebranie_9_2016_10
Gdynia_zebranie_9_2016_2
Gdynia_zebranie_9_2016_3
Gdynia_zebranie_9_2016_4
Gdynia_zebranie_9_2016_5
Gdynia_zebranie_9_2016_6
Gdynia_zebranie_9_2016_7
Gdynia_zebranie_9_2016_8
Gdynia_zebranie_9_2016_9
 


Na zaproszenie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w RFN, 1 września 2016 roku przebywała w Berlinie delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ze swoim sztandarem, na uroczystości upamiętniającej 77.rocznicę wybuchu II wojny światowej. Po raz kolejny spotkaliśmy się tam przy pomniku Żołnierza Polskiego i Niemieckiego Antyfaszysty, który znajduje się w Parku Friedrichshain, by godnie uczcić pamięć żołnierzy Wojska Polskiego biorących udział w wojnie obronnej i poległych na frontach straszliwej wojny. Delegacji Związku przewodził prezes płk Stanisław Tomaszkiewicz.

Tradycyjnie, na cokole pomnika płonący znicz postawił kol. EM Andrzejewski.

Po okolicznościowym wystąpieniu Ambasadora RP prof. Andrzeja Przyłębskiego zebrane delegacje /z dziesiątek państw/, przy akompaniamencie sygnalisty i werblisty, złożyły pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów. Na zakończenie uroczystości wysłuchano trębacza z utworem „Śpij Kolego”.  

W składzie delegacji Związku byli ppłk dr inż. Leszek Bujak, płk Eugeniusz Michał Andrzejewski - z okręgu kujawsko-pomorskiego oraz z wolsztyńskiego koła koledzy Tomasz Hibner, Łukasz Śliwa, Zbigniew Heliński. Pocztem sztandarowym dowodził wiceprezes ZG kol. Maciej Myczka. Szczęśliwej podróży dokonał nasz wzorowy kierowca Jerzy Górski.

Warto wspomnieć, że budowniczym tego pomnika był w 1972 roku dr Józef Ladrowski, niestety już odeszły na „wieczną wartę”, dyrektor ówczesnej polskiej firmy w Berlinie. Był to żołnierz II wojny światowej, patriota Poznaniak, porucznik - długoletni wiceprezes Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.  

Skromny serwis fotograficzny z tej uroczystości prezentuje kol. EM Andrzejewski. 

 

Berlin_2016_1IX_1
Berlin_2016_1IX_10
Berlin_2016_1IX_2
Berlin_2016_1IX_3
Berlin_2016_1IX_4
Berlin_2016_1IX_5
Berlin_2016_1IX_6
Berlin_2016_1IX_7
Berlin_2016_1IX_8
Berlin_2016_1IX_9
 


77. rocznica wybuchu II wojny światowej.

1 września członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z siedzibą w Gdyni, uczestniczyli w obchodach 77.rocznicy wybuchu II wojny światowej. W miejscach pamięci składając kwiaty i zapalając znicz pokoju - oddając hołd bohaterom walk o niepodległość.

Główne uroczystości z udziałem Prezydenta i Premiera RP odbyły się przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte w Gdańsku, o godzinie 04:45. Natomiast o godzinie 13:00.odbyły się gdyńskie uroczystości na Cmentarzu Wojennym w Gdyni Redłowie przed pomnikiem "Bohaterskim Obrońcom Gdyni w Walce z Hitlerowskim Najeźdźcą", z udziałem władz Gdyni i parlamentarzystów.

 

Opracował, Ryszard Woliński

Zdjęcia,  Konstanty Wasilewski i Przemysław Płonecki

 

 

Gdynia_1_09_2016_1
Gdynia_1_09_2016_10
Gdynia_1_09_2016_2
Gdynia_1_09_2016_3
Gdynia_1_09_2016_4
Gdynia_1_09_2016_5
Gdynia_1_09_2016_6
Gdynia_1_09_2016_7
Gdynia_1_09_2016_8
Gdynia_1_09_2016_9


 


Błękitne berety z misją.

 

Międzynarodowe spotkanie Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju (AISP/SPIA z siedzibą w Lyonie) odbyło się w niedzielę, 22 maja na Jasnej Górze. Obydwie organizacje pod błękitną flagą ONZ pełniły misje pokojowe w wielu zakątkach na całym świecie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Francji, USA, Norwegii, Czech, Słowacji oraz Polski.

Jak podkreślili organizatorzy jest to pierwsze w historii wojsk ONZ czyli błękitnych beretów, takie spotkanie na Jasnej Górze. Rozpoczęło się ono na Sali Rycerskiej, gdzie miały miejsce przemówienia oraz apel poległych, po którym odbyła się uroczystość wręczenia szabel, odznaczeń i ryngrafów wyróżnionym osobom. Obecni byli m.in.: o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry; o. dr hab. Eustachy Rakoczy, jasnogórski kapelan Żołnierzy Niepodległości; ks. dr Józef Stec, kapelan Stowarzyszenia; Laurent Attar-Bayrou, prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju oraz wiceprezydent  Międzynarodowego Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju płk dr Jerzy Banach.

„Jest mi niezmiernie miło, że na Jasnej Górze Zwycięstwa jesteście obecni jako ci, którzy służyli i nadal służą pokojowi, nie tylko naszej Ojczyzny, ale całego świata – powiedział o. Marian Waligóra – Ufamy, że lata waszej posługi przyniosą i nadal będą przynosić efekty, owoce, których my będziemy mogli być świadkami. Matce Najświętszej, Królowej Pokoju zawierzamy wszystkich weteranów misji pokojowych, zawierzamy wasze rodziny,
i tych wszystkich, którzy są związani z waszym życiem i tą piękną posługą, która trwała przez wiele lat”.

W dalszej kolejności rozpoczęła się ceremonia wręczania odznaczeń. W gronie wyróżnionych osób znalazł się o. Eustachy Rakoczy, który otrzymał szablę husarską „za propagowanie idei niepodległości i jednoczenia pokoleń w działaniach na rzecz pokoju, pojednania oraz patriotyzmu i szacunku wobec Ojczyzny”. Jasnogórski kapelan Żołnierzy Niepodległości został odznaczony także srebrnym medalem za działanie na rzecz pokoju na świecie nadawanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Żołnierzy Pokoju, natomiast medalem brązowym został odznaczony członek naszego Związku Oficerów Rezerwy mjr Piotr Geremek za wielki wkład w propagowanie idei organizacji pełniących misje pokojowe na świecie.

Pod Epitafium Smoleńskim żołnierze błękitnych beretów oddali hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej i złożyli wiązankę kwiatów. O godz. 20.15 przed Cudownym Obrazem została odprawiona Msza św. w intencji uczestników uroczystości a po niej przedstawiciele wojskowi ONZ uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim pod przewodnictwem o. Eustachego Rakoczego.

Jasnogórskie spotkanie stało się inauguracją centralnych obchodów Dnia Weterana, które będą miały miejsce w Warszawie w dniu 29 maja br.

 

ONZ_2016_1
ONZ_2016_10
ONZ_2016_11
ONZ_2016_13
ONZ_2016_14
ONZ_2016_3
ONZ_2016_4
ONZ_2016_5
ONZ_2016_6
ONZ_2016_7
ONZ_2016_8
ONZ_2016_9


Członkowie ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 z wizytą u kpt. Antoniego Kozłowskiego.

W dniu 12 sierpnia 2016 roku siedmioro członków wolsztyńskiego koła uczestniczyło w uroczystości 93 rocznicy urodzin bohaterskiego żołnierza. Pan kpt. Antoni Kozłowski, kawaler Virtuti Militari, walczył w Powstaniu Warszawskim. Był specem od niszczenia niemieckich wozów bojowych. Obsługiwał Piata i w ciągu paru minut rozwalił dwa niemieckie czołgi. Urodził się w 1923 r. w Kownatach k. Konina. Pierwszy raz za broń chwycił w 1939 r. Potem jako żołnierz Armii Krajowej nosił pseudonim „Turek”. W sierpniu 1944 roku został odznaczony Krzyżem Walecznych, a miesiąc później krzyżem Virtuti Militari. Po powstaniu przebywał w obozie jenieckim. Po wyzwoleniu wstapił do II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych we Włoszech. Do Polski wrócił w 1947 roku i zamieszkał w Kożuchowie. W jubileuszowych uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, żołnierze Wojska Polskiego, organizacje kombatanckie, Patriotyczny Głogów i członkowie ZOR RP.

List gratulacyjny od Prezesa Zarządu Głównego odczytał kol. Tomasz Hibner i wręczył także upominek od naszej społeczności. Zaprezentowaliśmy się jako oddział Powstańców Warszawskich w historycznym umundurowaniu z oryginalnym uzbrojeniem z tego okresu, które udostępniło Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie.

Spotkanie z Panem Kpt. Antonim Kozłowskim było dla nas wielkim przeżyciem.

 

 

PW_2016_Bohater_1
PW_2016_Bohater_2
PW_2016_Bohater_3
PW_2016_Bohater_4
PW_2016_Bohater_5
PW_2016_Bohater_6
PW_2016_Bohater_7
PW_2016_Bohater_8


Święto Wojska Polskiego i 96. rocznica Bitwy Warszawskiej

na terenie Okręgu Mazowieckiego

 

Członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego -  Okręg Mazowiecki uczestniczyli w obchodach 96. Roczni9cy Bitwy Warszawskiej oraz Święcie Wojska Polskiego. Uroczystości rozpoczęły się 13 sierpnia w Olszewnicy Starej gdzie od lat tradycyjnie władze gminy Wieliszew organizują obchody. Uroczystość zawsze rozpoczyna się mszą polową w intencji Ojczyzny. Następnie po okolicznościowych przemówieniach w asyście kompanii honorowej wystawionej przez 32. Wieliszewski dywizjon rakietowy Obrony Rakietowej przybyłe na uroczystość delegacje składają pod pomnikiem Bitwy Warszawskiej wiązanki kwiatów. Delegacje Okręgu Mazowieckiego stanowili: płk rez. Józef Borecki, mjr Marcin Szlawski, kpt. w st. spocz. Zdzisław Cieśliński, por. w st. spocz. Jerzy Cieśliński. st. sierż, rez. Zbigniew Frydrychowicz.

15 sierpnia 2016 r w dzień Wojska Polskiego, na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, Piotra Radzikowskiego i prezydenta miasta Legionowo Romana Smogorzewskiego delegacja Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyła w uroczystościach związanych z odsłonięciem pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w Legionowie.

Uroczystość rozpoczęto od mszy św. w kościele garnizonowym, którą celebrował biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Solarczyk. Po mszy, korowód wiedziony przez trzech kawalerzystów poprowadził kolumnę licznie zebranych mieszkańców ul. Marszałka J. Piłsudskiego  do skweru przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej. Po dotarciu kolumny na miejsce, gdzie czekało już kilkuset mieszkańców, rozpoczęto ceremonię odsłonięcia pomnika, którego dokonali: prezes Stowarzyszenia Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego Piotr Radzikowski oraz prezydent miasta Roman Smogorzewski. Prezes Radzikowski nadmienił, że posąg  odlany jest z najszlachetniejszego brązu  i jest dziełem „wnuków” marszałka.

Na zakończenie tej pięknej i doniosłej uroczystości licznie zgromadzone delegacje oraz mieszkańcy złożyli wiązanki kwiatów przed tym wspaniałym pomnikiem. Wiązankę kwiatów, złożyła także delegacja Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego w składzie: płk rez. Józef Borecki, ppłk rez. Zbigniew Kotarski, ppłk rez. Jan Wielechowski, st. sierż. rez. Zbigniew Frydrychowicz, sierż. rez. Tadeusz Bieńkowski.

                                                                                                                  Opr. J.B

 

 

Mazowsze_2016_WP_1
Mazowsze_2016_WP_2
Mazowsze_2016_WP_3
Mazowsze_2016_WP_4
Mazowsze_2016_WP_5
Mazowsze_2016_WP_6
Mazowsze_2016_WP_7
Mazowsze_2016_WP_8
Mazowsze_2016_WP_9
Mazowsze_2016_WP_90
Mazowsze_2016_WP_91
Mazowsze_2016_WP_92
 


Koledzy ze Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z Gdyni, licznie uczestniczyli w obchodach Święta Wojska Polskiego w Gdańsku 12.08. br. i w Gdyni 15.08.br.

W hołdzie pamięci i wdzięczności bohaterom - żołnierzom walczącym o niepodległość, suwerenność, wolność i demokrację, składając kwiaty i zapalając znicze.

 

Opracowanie, Ryszard Woliński

Zdjęcia, Maria Rajtar i Cezary Spigarski

 

WP_Gdynia_2016_1
WP_Gdynia_2016_10
WP_Gdynia_2016_11
WP_Gdynia_2016_12
WP_Gdynia_2016_13
WP_Gdynia_2016_14
WP_Gdynia_2016_15
WP_Gdynia_2016_2
WP_Gdynia_2016_3
WP_Gdynia_2016_4
WP_Gdynia_2016_5
WP_Gdynia_2016_6
WP_Gdynia_2016_7
WP_Gdynia_2016_8
WP_Gdynia_2016_9
 


Obchody 72. rocznicy Powstania Warszawskiego

 

W 72. Rocznice Powstania Warszawskiego członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Mazowieckiego uczcili obchody w wielu miejscach. Obchody rozpoczęto w dniu 30 lipca na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się z uczestnikami powstania. Związek reprezentował kpt w st. spocz. Józef Lemański i por. w st. spocz. Waldemar Płowski.

 W dniu 1 sierpnia 2016 r. członkowie Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyli  w obchodach upamiętniających 72. rocznicę Powstania Warszawskiego w Legionowie, Jabłonnie i Zakroczymiu gdzie złożyli wiązanki oraz uczestniczyli w mszy św. w kościele garnizonowym w Legionowie, której przewodniczył ks. płk Zenon Pawelak, proboszcz parafii. W uroczystości zorganizowanych w Zakroczymiu Okręg reprezentowała grupa członków z prezesem Koła Nr 1 w Nowym Dworze Maz. ppłk Zbigniewem Kotarskim. Z kolei w Jabłonnie i Legionowie  Okręg Mazowiecki ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego reprezentowała delegacja w składzie: płk rez. Józef Borecki, płk rez. Stanisław Sprawka, kpt w st. spocz. Józef Lemański, st.  sierż. rez. Zbigniew Frydrychowicz, sierż. w st. spocz. Tadeusz Bieńkowski. 

 

                                                                                                          B.J

 

PW_76_2016_1
PW_76_2016_2
PW_76_2016_3
PW_76_2016_4
PW_76_2016_5
PW_76_2016_6
PW_76_2016_7
 


 


Członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z siedzibą w Gdyni, godnie uczcili Zryw Polaków - Bohaterów Warszawy i 72. Rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego, składając - zapalając Znicz Pamięci i Wdzięczności pod Pomnikiem Armii Krajowej na Skwerze Kościuszki w Gdyni.

Uroczystość odbyła się w dniu 1.08.br. organizowana przez lokalny Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.

Chwała bohaterom tamtych dni!

 

Opracowanie Ryszard Woliński

Zdjęcia  Konstanty Wasilewski

PW_Gdynia_2016_1
PW_Gdynia_2016_2
PW_Gdynia_2016_3
PW_Gdynia_2016_4
PW_Gdynia_2016_5
PW_Gdynia_2016_6
PW_Gdynia_2016_7
 


Przedstawiciele ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Urzędzie Rady Ministrów

 

W dniu 21 lipca 2016 roku przedstawiciele Związku w osobach: Macieja Nowaka i Macieja Myczki uczestniczyli w uroczystym otwarciu wystawy

w 75. rocznicę podpisania „układu Sikorski – Majski” pt.

„ Armia Andersa – Szlak Nadziei”,

która odbyła się w „Sali Mickiewicza” Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wystawę otworzyła i powitała gości pani Minister Anna Maria Anders. Słowo na otwarcie wystawy  od Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło przedstawiła szefowa kancelarii PRM Beata Kempa. Jak zwykle w takich okazjach najważniejsi byli kombatanci. Między innymi: pułkownik Włodzimierz Cieszkowski uczestnik kampanii obronnej w 1939 roku. Uczestnik walk we Francji, wywiadowca francuskiego Ruchu Oporu, żołnierz gen. Maczka, prezes Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i komandor Henryk Leopold Kalinowski kawaler Krzyża Wojennego Virtuti Militari – wiceprezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i BWP. Obecni byli także przedstawiciele najwyższych władz państwowych, sejmu i senatu oraz licznie reprezentowani przedstawiciele Wojska Polskiego. Po otwarciu i zwiedzeniu wystawy był czas na serdeczne rozmowy i kontakty.

 

 

Anders_2016_1
Anders_2016_10
Anders_2016_11
Anders_2016_12
Anders_2016_2
Anders_2016_3
Anders_2016_4
Anders_2016_6
Anders_2016_7
Anders_2016_8
Anders_2016_9
  


Nasi członkowie, członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z Gdyni, są niezwykle aktywni na rzecz wielu organizacji pozarządowych i instytucji trójmiejskich.

Tym razem, w dniu 23 lipca br. nasi aktywiści i Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Gdyni, m. in. Marek Olczykowski, Tomasz Błaszczuk. Teresa Hinz oraz piszący ten tekst, zorganizowali w oparciu o zaplecze gdyńskiego supermarketu Brico Marche "Szperk" w Gdyni,  w ramach ogólnopolskiej akcji, festyn IX edycji "Zbieramy Krew dla Polski".

Pozyskano wymierną ilość krwi - leku bezcennego, kojącego ból i cierpienie oraz ratującego zdrowie i życie ludzkie.

Wśród oddających krew rozlosowano apteczki samochodowe, prowadzono naukę udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, badano wzrok, dzieci świetnie się bawiły malując na betonie i nie tylko, były nagrody, upominki, słodycze, napoje i świetna atmosfera.

Krwiodawcom Honorowym   DZIĘKUJEMY.

 

Opracowanie,  Ryszard Woliński

Zdjęcia,   Jolanta Olczykowska

 

Gdynia_HK_2016_2
Gdynia_HK_2016_3
Gdynia_HK_2016_4
Gdynia_HK_2016_5
Gdynia_HK_2016_6
 


Członkowie i sympatycy Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na wycieczce w Przemyślu i we Lwowie

 

    Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszalka Józefa Piłsudskiego zorganizował 3 dniową wycieczkę dla członków oraz sympatyków Związku do Przemyśla i Lwowa. Wycieczka odbyła się w dniach 29 czerwca do 1 lipca, której głównym celem było zwiedzanie zabytków oraz poznania historii Lwowa. W pierwszym dniu wyprawy zwiedziliśmy Przemyśl. Następnie udaliśmy się do naszej bazy pobytu w Krasiczynie w sąsiedztwie pięknego zamku. Po zakwaterowaniu się w przytulnych dwuosobowych pokojach udaliśmy się na  smaczną obiadokolację i odpoczynek przed podróżą do Lwowa.

   Wczesnym rankiem 30-go czerwca po śniadaniu, przy pięknej pogodzie udaliśmy się naszym luksusowym autokarem do Lwowa z naszym pilotem panem Leszkiem. O godz. 9.30 we Lwowie przejął naszą grupę przewodnik pan Tadeusz, który wykazał  się wspaniałą wiedzą oraz umiejętnością jej przekazywania. Przyjęte jest wśród Polaków, że kto odwiedzi Lwów zawsze udaje się na Cmentarz Łyczakowski, by oddać hołd młodym polskim mieszkańcom Lwowa, którzy w latach 1918–1919 oddali swoje życie ochotniczo walcząc o miasto z wojskami ukraińskimi. Tak też uczyniła nasza grupa. Podczas zwiedzenia nekropolii, członkowie Związku  złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze na płycie upamiętniającej pamięć tamtych wydarzeń. Następny punkt programu, to zwiedzanie zabytków starego miasta pod kierunkiem naszego pana Tadeusza.  Mieliśmy też  czas wolny na indywidualne spacerowanie i możliwość skorzystania ze sztuki kulinarnej i smaków  miejscowej kuchni. Pełni wrażeń oraz spełnionego patriotycznego obowiązku, Lwów opuściliśmy ok. godz. 17.00 udając się do Krasiczyna gdzie po krótkim odpoczynku w utworzonej strefie kibica przy wystawnej kolacji dopingowaliśmy naszych piłkarzy w meczu z Portugalią. Po  obfitym i smacznym śniadaniu oraz zwiedzeniu zamku w Krasiczynie ok. godz. 10.30 udaliśmy się w drogę powrotną, po drodze zatrzymując się w Sandomierzu. W Sandomierzu spędziliśmy ok. 3 godz. udając się na obiadowy posiłek i krótkie zwiedzanie  miasta.

  Do miejsca zamieszkania szczęśliwie dowiózł nas pan Grzegorz, który prowadził nasz wspaniały autokar z firmy TRANSLUD. Była to wspaniała i udana wyprawa.

 

                                                                                                                                 Opr. J. Borecki

 


Dni Morza i Święto Marynarki Wojennej  AD 2016

 24 czerwca br. mszą świętą w intencji Ludzi Morza w kościele pw Piotra Rybaka w Gdyni rozpoczęły się uroczyste obchody Dni Morza, które zakończyły się w dniu 26 czerwca br. Świętem Marynarki Wojennej RP i salwą honorową oddaną z dział historycznego okrętu ORP "Błyskawica".

W uroczystościach z tej okazji nie zabrakło również naszych oficerów, członków Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z Gdyni, którzy licznie uczestniczyli składając kwiaty pod Pomnikiem Ludzi Morza na Skwerze Kościuszki w Gdyni, w hołdzie tym co zginęli na morzach i oceanach świata.

  Prezes Okręgu

Ryszard Woliński

 

DM_2016_1
DM_2016_10
DM_2016_11
DM_2016_12
DM_2016_13
DM_2016_14
DM_2016_15
DM_2016_2
DM_2016_3
DM_2016_4
DM_2016_5
DM_2016_6
DM_2016_7
DM_2016_8
DM_2016_9


ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

we Wieleniu na Wielkim Odpuście Matki Bożej

w Wieleniu Zaobrzańskim

W dniu 1 lipca 2016 roku na zaproszenie ks. Mariana Szymańskiego proboszcza, kanonika i kustosza Sanktuarium Maryjnego w Wieleniu poczet sztandarowy naszego Związku  wziął udział w sumie pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Metropolity Stanisław Gądeckiego- Przewodniczącego Episkopatu Polski. Po uroczystej procesji w trakcie mszy modlono się w intencji chorych, cierpiących i niepełnosprawnych. Chorzy przyjęli namaszczenie świętymi olejami. Była to także uroczystość XI rocznicy Koronacji Figury Matki Bożej „Miej Miłosierdzie Dla Nas I Całego Świata”.

W skład Pocztu Sztandarowego weszli: dowódca ppor. Maciej Myczka, chorąży ppor. Robert Szwed i asysta ppor. Zbigniew Heliński. Wszyscy wystąpili w historycznych mundurach II RP w barwach 6 Pułku Piechoty Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego z Wilna z oryginalnym historycznym sztandarem Powstańców Wielkopolskich i Wojaków z Kaszczoru. Po uroczystościach był także czas na sympatyczną rozmowę i wspólne zdjęcie z ks. Arcybiskupem i innymi księżmi biorącymi udział we mszy świętej. Na zdjęciu grupowym: od lewej ppor. Maciej Myczka, ks. Proboszcz Kanonik Marian Szymański, ks. Arcybiskup Metropolita, Przewodniczący Episkopatu Polski Stanisław Gądecki, ppor. Robert Szwed, ppor Zbigniew Heliński i ks. Proboszcz, Kanonik Edmund Magdziarz.


 

 

 


Zgodnie z uchwałą ZG ZORRP z 23 kwietnia br. w okręgu kujawsko-pomorskim zakończono 9 czerwca akcję sprawozdawczo-wyborczą ogólnym zebraniem członków. Po spotkaniu koleżeńskim w „Izbie Pamięci Marszałka”, która znajduje się w Klubie Osiedlowym ARKA w Bydgoszczy, członkowie Związku zasiedli w sali posiedzeń, by rozliczyć się ze swojego działania w kadencji lat 2013-2016. Po wyborze prezydium zebrania i komisji referat sprawozdawczy wygłosił kol. ppłk Roman Misiak – prezes zarządu okręgu, który główną uwagę skupił na ocenieniu jakości pracy statutowej i wewnątrz organizacyjnej. Do pozytywów zaliczył: ufundowanie sztandaru zarządu okręgu, prowadzenie ogólnopolskich konkursów dla młodzieży, wspieranie członków Związku na Pomorzu /Gdyni/ i wyodrębnienie tam struktury okręgu, wspieranie materialne i promocyjne Kresowiaków, szczególnie na Litwie, wycieczki i zwiedzanie miejscowych muzeów oraz patriotyczne podróże do Wilna, udział w uroczystościach patriotyczno-rocznicowych nie tylko związanych z Marszalkiem ale i Ojczyźniane, współudział w uroczystości odsłonięcia i w ufundowaniu tablicy upamiętniającej wizytę Marszałka w Bydgoszczy w 1921 roku, organizowanie spotkań koleżeńskich, opłatkowych itp. Nie zapomniano o 8 kolegach co odeszli „na wieczną wartę”. Dziękowano: prezesowi ZG płk Stanisławowi Tomaszkiewiczowi i kierownictwu Związku za twórcze wspieranie naszych bydgoskich działań oraz sponsorom /PROMONT/, sympatykom i darczyńcom. Również przypomniano w referacie o wyróżnieniach, medalach, awansach – z imienia i nazwiska a wybitnemu sponsorowi – prezesowi SOLBET dziękowano za kolejny dar kilku tysięcy złotych na mundurki harcerskie dla polskiej młodzieży w szkołach Wilna. Nie zapomniano o współpracujących instytucjach, organizacjach i ośrodkach władzy samorządowo-administaracyjnej, szkołach i jednostkach Wojska Polskiego. Mówca wskazał też i na nasze słabości.

Po dyskusji nad referatem, Komisja Rewizyjna dokonała swojej oceny i zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla ustępujących władz.

Po wręczeniu wyróżnień ważkim punktem zebrania były wybory władz i delegatów. Mamy nowe władze na kadencję lat 2016-2020. Prezesem zarządu okręgowego został kol. płk Eugeniusz Michał Andrzejewski, wiceprezesami koledzy ppłk dr inż. Leszek Bujak, sekretarzem ppłk Benedykt Szulwic a skarbnikiem por. Irena Anikiejew, przewodniczącym komisji rewizyjnej por. Wacław Legan, przewodniczącym sądu Koleżeńskiego ppłk Krzysztof Chlebosz,   prezesem koła nr 1 - ppłk Marek Łopatto, prezesem kola nr 2 - st. chor. szt. Włodzimierz Schmidt. Funkcję kronikarza przyjął st. chor. szt. Grzegorz Jakubczak a fotografa dokumentującego nasze działania -por. Tadeusz Furgał. Delegatami na Krajowy Zjazd zostali wybrani: płk EM Andrzejewski, ppłk L Bujak, ppłk R Misiak, ppłk M Łopatto, por. T Furgał, st.chor.szt. G Jakubczak.

Komisja uchwał zaproponowała program i wskazała na główne kierunki  dalszego działania dla dobra członków i Związku.

Kilka fotografii w wykonaniu kol. Tadeusza Furgała daje mały przegląd atmosfery zebrania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lekcja żywej historii w Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie

W dniu 17 czerwca „Młodzi Marszałka” zrzeszeni w wolsztyńskim Kole ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, przeprowadzili trzy prelekcje dla uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 2. Tematem lekcji byli żołnierze drugiej konspiracji. Przedstawili rys historyczny działalności Żołnierzy Wyklętych oraz kilka ich sylwetek. Między innymi rotmistrza Witolda Pileckiego ps. „Witold” i „Druch” oraz Danuty Siedzikówny ps. „Inka”. Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji, która przerodziła się w dyskusję na temat patriotyzmu, zaangażowania i aktywizacji młodzieży w życiu społecznym. Lekcje przygotowali i prowadzili: Paulina Stachuła, Wojciech Stala oraz Dominik Sroka. Dziękując gościnnej Szkole za zaproszenie obiecali, że znów zjawią się z kolejną ciekawą lekcją historii. Lekcje odbyły się w ramach realizacji zadań statutowych ZOR RP w zakresie działalności popularyzatorskiej i oświatowej w dziedzinie  wiedzy wojskowej, podtrzymywaniu polskiej tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 


Powstało koło nr 8 ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu.

Koło nr 8 w Poznaniu uformowane zostało w związku z bardzo wyraźnie zarysowaną inicjatywą mającą na celu aktywizację  członków, a także struktur ZOR RP  w kierunku  podejmowania  konkretnych,  bezpośrednich  działań mających na celu kultywowanie postaw wspierających obronność naszego kraju,  poprzez aktywne podtrzymanie wcześniej nabytych umiejętności w zakresie przygotowania wojskowego,   nabywania nowych umiejętności szczególnie w kontekście postępu technicznego , a także, co najważniejsze, przekazywania chwalebnej tradycji Oręża Polskiego następnym pokoleniom. 
Realizację tych zadań, wg przyjętych założeń mają umożliwić cyklicznie odbywane spotkania,  w trakcie których wykonywane będą zadania w terenie.
Niełatwego zadania sformowania struktury realizującej zadania w powyższym zakresie podjął się  starszy kapral podchorąży  mgr inż. Roman Ratajczak, któremu na mocy postanowienia Zarządu Głównego ZOR z dnia 29 kwietnia 2016r.  powierzona została  misja utworzenia w Poznaniu koła nr 8 Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego .
Koło sformowane zostało ma początku maja br,  a  w dniu 21 maja odbyło się pierwsze jego zebranie, w którym jako gość honorowy udział wziął Prezes ZOR RP płk  Stanisław Tomaszkiewicz. W trakcie zebrania Prezes ZOR RP w krótkich słowach nakreślił dotychczasową, sięgającą czasów II Rzeczypospolitej  historię Związku,  wspominając o jego tradycji, osiągnięciach , oraz  bardzo wysokiej pozycji zajmowanej w chwili  obecnej  przez Związek wśród wszystkich organizacji pozarządowych.  Witając  serdecznie nowych członków Związku, płk Stanisław Tomaszkiewicz  uroczyście   wręczył zebranym  legitymacje członkowskie.  Prezesem nowo utworzonego  koła nr 8 wybrany został jego twórca i założyciel  starszy kapral  podchorąży mgr inż. Roman Ratajczak.
Ponadto postanowiono,  że wszelkie przedsięwzięcia w strukturach koła realizowane będą pod nazwą POZNAŃSKI PATROL REZERWY.
Pierwsze zebranie koła nr 8 połączone było z zorganizowanymi przez jego członków zajęciami w terenie, których celem było doskonalenie umiejętności poruszania się terenie z użyciem map topograficznych i kompasu, bez wsparcia systemu GPS, przy założeniu, że  w warunkach ewentualnego konfliktu zbrojnego został on przez NPLA wyeliminowany.  Zajęcia przeprowadzono na  udostępnionym przez Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarnieckiego  w Poznaniu terenie poligonu w Biedrusku.
Korzystając z okazji,  pragniemy złożyć  podziękowania dowództwu CSWL w Poznaniu, za dotychczasową współpracę, wynikiem której możliwa  była realizacja przedsięwzięcia w oparciu o udostępnione tereny poligonu w Biedrusku.  W szczególności pragniemy podziękować  Komendantowi CSWL w Poznaniu  płk. Piotrowi Kriese,   za przychylny stosunek do przedstawionej mu inicjatywy, umożliwiający praktyczną jej realizację, a także  mjr Rafałowi Materze, kpt. Pawłowi Kazimierczakowi i st. chor. Arturowi Smolińskiemu za wielopłaszczyznową pomoc i harmonijną współpracę  w trakcie bezpośrednich przygotowań poprzedzających zajęcia w terenie.
Szeregi koła nr 8 stoją otworem dla nowych członków, którzy pragną włączyć się w inicjatywę szkolenia i doskonalenia umiejętności, gotowych wesprzeć swym zaangażowaniem przewidziane do realizacji  projekty.


Na historycznym okręcie ORP "Błyskawica" w dniu 10.06.2016 r. odbyło się uroczyste zebranie pomorskiej organizacji Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji zbliżających się Dni Morza, Święta Marynarki Wojennej oraz 95. Rocznicy Powstania Naszego Związku.

Na tą okoliczność Kol. Zbigniew Łobodziński miał wyczerpujące wystąpienie okolicznościowe, które było poprzedzone zwiedzaniem okrętu weterana.

W czasie uroczystości przyjęto w nasze szeregi 5 nowych członków, wręczono około 40 uhonorowań w postaci odznaczeń, grawertonów, dyplomów, w tym dyplomów jubileuszowych.

Za niestrudzoną aktywną działalność społeczną Kol. Ryszard Woliński został uhonorowany medalem "25. Lecia Działalności Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej na Pomorzu", a Kol. Zbigniewowi Łobodzińskiemu nadano godność Honorowego Członka Gdyńskiego Koła ZOR RP.  Dowódca ORP "Błyskawica" Kmdr Jerzy Łubkowski otrzymał z rąk prezesa Okręgu Dyplom Honorowy i Grawerton Jubileuszowy, a Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Pan Tomasz Kuplicki Grawerton Jubileuszowy.

Po części towarzyskiej - integracyjnej, dokonano wyboru władz Okręgu, na czele których  ponownie stanął Kol. Ryszard Woliński. Wybrano również delegatów na Zjazd Krajowy.

Zebranie przebiegło jak zwykle w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze.

Prezes Okręgu

Ryszard Woliński


Podsumowanie powiatowego konkursu plastycznego na plakat

„Żołnierze Wyklęci – Żołnierze Niezłomni”

W dniu 10 czerwca 2016 roku przedstawiciele ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyli w podsumowaniu konkursu plastycznego na plakat „Żołnierze Wyklęci – Żołnierze Niezłomni” w Nowym Tomyślu. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Zawodowych i Policealnych im dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu przy współudziale i patronacie oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu oraz Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. Organizatorom wsparcia logistycznego udzieliło Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Gabinet Wojewody. Celem konkursu było zdobywanie wiedzy historycznej o Żołnierzach Wyklętych oraz poszerzenie wiedzy uczniów o uczestnikach konspiracji antykomunistycznej. Wśród licznie przybyłych Gości byli, m.in. gen.bryg. Jan Podhorski, Janusz Niemiec, dr Andrzej Churski, Dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu dr Rafał Reczek, wicekurator Krzysztof Błaszczyk, Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej Marek Nyćkowiak. Prodziekan Wydziału Zamiejscowego WSPiA w Nowym Tomyślu mgr Dominik Handzewniak, przedstawiciele kombatantów RP w Nowym Tomyślu, Wójt Gminy Miedzichowo dr Stanisław Piechota. Uroczystość prowadził dr Zdzisław Kościański. Oprawę wojskową uroczystości stanowili członkowie ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w osobach: Tomasza Hibnera, Zbigniewa Helińskiego, Artura Włodarczyka, Wojciecha Stali oraz Macieja Myczki. Wystąpiliśmy w mundurach historycznych różnych epok przedstawiając sylwetki żołnierza polskiego „ W drodze do Niepodległości...”.  Związek wystawił także poczet  ze sztandarem AK Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „WARTA” Obwód Wolsztyn. Na zakończenie uroczystości generał Jan Podhorski został uhonorowany przez nasz Związek sznurem generalskim.

 


ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

z wizytą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

w Sulęcinie.

W dniu 8 czerwca, czworo członków naszego Związku przyjechało do Sulęcina na uroczyste obchody Święta Szkoły pt „Integracja na wesoło – w zgodzie ze sobą i najbliższym otoczeniem”. To już nasza trzecia wizyta w tej gościnnej placówce. Prezentowaliśmy umundurowanie i uzbrojenie 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej z lat 1970 i 1980, oraz współczesne umundurowanie i wyposażenie 6 Brygady Powietrzno-Desantowej. Największą radość sprawiło dzieciom zakładanie spadochronu i przejażdżki samochodem GAZ 69AM z 1954 roku. W konkursie plastycznym ufundowaliśmy kilkanaście upominków rzeczowych takich jak: hełmy i chlebaki. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Ośrodka na czele z panią dyrektor Danutą Malinowską oraz Wiolettą Kaźmierczak. Licznie reprezentowane były władze samorządowe miasta i powiatu sulęcińskiego. Związek reprezentowali: Paulina Stachuła, Wojciech Stala (Młodzi Marszałka), Tomasz Hibner i Maciej Myczka. Nasza wizyta dała dzieciom dużo radości i uśmiechu. 


Uroczystości odsłonięcia

Pomnika Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych.

W środę 25 maja br. miało miejsce uroczyste odsłonięcie pomnika Żołnierzy Wyklętych- Niezłomnych. Pomnik powstał z inicjatywy Wolsztyńskiego Bloku Wyborczego. Sfinansowano go ze środków Społecznego Komitetu Budowy Pomnika. Na ten cel złożyło się ponad setka przedsiębiorców i osób prywatnych. Gośćmi honorowymi uroczystości byli gen. bryg. Jan Podhorski „Zygzak” i pani Salomea Woś. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych miasta, powiatu i województwa. Była to uroczystość podniosła i patriotyczna. Wystąpili między innymi dr Rafał Reczek – dyrektor IPN z Poznania oraz dr Zdzisław Kościański przewodniczący głównej komisji historycznej  ZG TPPW 1918/1919. W uroczystościach nie mogło zabraknąć członków wolsztyńskiego koła ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w osobach: ppor.ppor. Roberta Szweda, Zbigniewa Helińskiego i Macieja Myczki, którzy weszli w skład Pocztu Sztandarowego ZG. Poczet sztandarowy AK Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta” Obwód Wolsztyn utworzyli; Łukasz Myczka, Dominik Sroka i Miłosz Słowiński. Ogółem w uroczystości udział wzięło 12 członków naszego Koła.

 


Powiatowe uroczystości 72 rocznicy

Bitwy o Monte Cassino w Zbąszyniu.

24 maja 2016 r. odbyły się uroczyste obchody 72 rocznicy bitwy o Monte Cassino. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji żołnierzy poległych w bitwach na szlaku Drugiego Korpusu. Następnie w Filharmonii Folkloru Polskiego podsumowano konkurs plastyczny o bitwie pod Monte Cassino. Uczniowie ZS nr 1. i PSM przygotowali program poetycko-muzyczny. W uroczystościach uczestniczyli starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, komendant WKU ppłk Marek Kosicki, władze samorządowe Zbąszynia, Wolsztyna i Nowego Tomyśla. Obecni byli także przedstawiciele Sejmu i Senatu. Związek reprezentowali: Paulina Stachuła, Dominik Sroka - „Młodzi Marszałka” oraz ppor. Maciej Myczka – wiceprezes ZG ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (jako gen. dyw. Władysław Anders).Szlakiem Drugiego Korpusu.

Obchody 72 rocznicy zwycięskiej bitwy o Monte Cassino.

W dniach od 14 maja do 21 maja pięcioosobowa delegacja naszego Związku z Koła w Wolsztynie we współpracy z Sekretarzem Stanu, Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego  panią Anną Marią Anders oraz Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych kierowanym przez pana ministra Jana Józefa Kasprzyka, wzięła udział w uroczystościach 72 rocznicy zwycięskiej bitwy o Monte Cassino.

Uroczystości zapoczątkowała msza święta po polsku w Sanktuarium Loreto. Mszę odprawił ks. Dariusz Bryła – kapucyn. Następnego dnia w uroczystej oprawie w kaplicy Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu odbyła się uroczystość wręczenia Zgromadzeniu Sióstr – Złotego Medalu Za Zasługi dla ZOR RP  przyznanego przez Prezydium ZG ZOR w uznaniu zasług w krzewieniu postaw patriotycznych, podtrzymywaniu polskiej tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości ze szczególnym uwzględnieniem wieloletniej opieki nad Wojennym Cmentarzem Żołnierzy Polskich w Loreto. W imieniu Zgromadzenia odznaczenie odebrała Siostra Przełożona Ewa Walenciak - nazaretanka.

Po mszy i spotkaniu wyruszyliśmy na cmentarz naszych żołnierzy w towarzystwie sióstr nazaretanek, księdza Dariusza oraz młodzieży z lubelskich szkół. Na cmentarzu po modlitwie w intencji poległych żołnierzy złożyliśmy wieniec i odśpiewaliśmy hymn państwowy. Ppor Zbigniew Heliński zapalił także znicz na grobie członka swej rodziny, Czesława Szwejkowskiego, ułana 15 Pułku Ułanów Poznańskich. W następne dni braliśmy udział w uroczystościach pod Pomnikami: 3 Dywizji Strzelców Karpackich, 4 Pułku Pancernego „Sorpion” i 5 Kresowej Dywizji Piechoty. W uroczystościach tych udział brali przedstawiciele najwyższych władz państwowych na czele z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, Ministrem Obrony Narodowej Antonim Macierewiczem, Minister Anną Marią Anders i Ministrem Janem Józefem Kasprzykiem. Liczna także była reprezentacja Sejmu i Senatu.

Oczywiście, jak zawsze w takich okolicznościach najważniejsi byli kombatanci i weterani. Trzy dni spędzone na Monte Cassino dały nam możliwość rozmów i nawiązania kontaktów. Główne uroczystości na Monte Cassino poprzedził meldunek złożony pani Minister Annie Marii Anders, przez d-cę Pocztu Sztandarowego ZG ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ppor Macieja Myczkę.

W skład delegacji weszli: ppor. ppor. Zbigniew Heliński, Andrzej Zaręba, st kpr. Grzegorz Lubryczyński, Paulina Stachuła - „Młodzi Marszałka” oraz ppor. Maciej Myczka. Zdjęcia autorstwa kol. Grzegorza Lubryczyńskiego.


 


W Okręgu Kujawsko-Pomorskim 95.lecie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego obchodzono uroczyście 12 maja 2016 roku.

W auli Klubu LOGISTYK 1 Brygady Logistycznej w Bydgoszczy zebrali się członkowie Związku i zaproszeni goście, m.in.: Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy - Anna Mackiewicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy -  Jan Szopiński, Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Marcin Swaczyna, komendant WKU ppłk Adam Ciesielski, wiceszef WSzW ppłk Juliusz Nowak,  przedstawiciel dowództwa 1 BLog mjr Jarosław Klunder, młodzież szkolna klasy wojskowej Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII pod kierownictwem dyrektor mgr Aldony Sobień i wychowawcy ppor. rez. Bogusława Duszyńskiego, prezes  Okręgu Pomorskiego ZORRP kpt. Ryszard Woliński i wiceprezes ppłk Henryk Kościński.  

Po wprowadzeniu okręgowego Sztandaru i wysłuchaniu hymnu Związku – pieśni WP „Marszu Pierwszej Brygady” rozpoczęła się uroczystość, którą prowadził kol. płk Eugeniusz Michał Andrzejewski. Słowo  o Jubileuszu Związku, naszych dokonaniach i działalności wygłosił prezes zarządu kol. ppłk Roman Misiak. Przekazano zebranym również słowa uznania i pozdrowienia od prezesa Związku płk mgr Stanisława Tomaszkiewicza.

Miłym akcentem uroczystości były wyróżnienia dla członków i sympatyków Związku. Złote medale „Za Zasługi dla ZORRP”  otrzymali płk Dariusz Żuchowski i por. rez. Marek Małecki, natomiast srebrne mjr Mirosław Giętkowski i st. chor. szt. Włodzimierz Schmidt.  Wyróżniono specjalnym ryngrafem z wizerunkiem Marszałka kol. por. Marka Małeckiego za okazywanie wielkiego serca dla Polaków Kresowiaków. Ponadto pamiątkowe ryngrafy otrzymało 30 uczestników uroczystości m.in. gen.bryg. Marian Dering, gen.bryg. Andrzej Wiśniewski, ppłk Piotr Kwiatkowski, kpt. Eugeniusz Siemaszko. Były rocznicowe dyplomy i upominki książkowe.  Specjalne wyróżnienia w postaci srebrnych medali od Prezydenta Towarzystwa Hipolita Cegielskiego za krzewienie idei pracy organicznej „Labor Omnia Vincit” otrzymali gen. dyw. Michał Sikora, ppłk dr inż. Leszek Bujak,  por. rez. Marek Małecki.

Po przerwie kawowej i poczęstunku /ufundowanego przez Urząd Marszałkowski/ wysłuchano koncertu zespołu ARTE CON BRIO, któremu z aplauzem  wszyscy uczestnicy uroczystości dziękowali za szczególne wrażenia muzyczne z tzw. wyższej półki.

Miłym akcentem uroczystości była towarzysząca sztalugowa wystawa prac malarskich autorstwa pani Anny Bogumiły Misiak, a dla młodzieży wydane im materiały promocyjne o Wojsku Polskim  i Mieście Bydgoszczy .

Po uroczystości Jubileuszu delegacja pod przewodnictwem płk E M Andrzejewskiego złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem Marszałka J. Piłsudskiego, w 81. rocznicę Jego śmierci. 

 

Serwis fotograficzny kol. por. rez Tadeusza Furgała obrazuje miłą atmosferę uroczystości.  

 

 


 


8 maja 2016 roku w Berlinie, na zaproszenie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w RFN była delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ze swoim sztandarem na uroczystości złożenia wieńców i kwiatów z okazji 71.rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie. Po raz kolejny spotkaliśmy się w Berlinie przy pomniku Żołnierza Polskiego i Niemieckiego Antyfaszysty w Parku Friedrichshain, by godnie uczcić pamięć poległych żołnierzy Wojska Polskiego w II wojnie światowej. Naszej delegacji przewodził prezes płk Stanisław Tomaszkiewicz.

Po okolicznościowym wystąpieniu Ambasadora RP dr Jerzego Margańskiego zebrane delegacje z wielu państw, przy akompaniamencie werblisty, złożyły pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów. Wysłuchano też trębacza z utworem „Śpij Kolego”.  

W składzie delegacji Związku byli ppłk dr inż. Leszek Bujak, płk Eugeniusz Michał Andrzejewski-z okręgu kujawsko-pomorskiego oraz z wolsztyńskiego koła ppor. Tomasz Hibner, ppor. Łukasz Śliwa, ppor. Zbigniew Heliński. Pocztem sztandarowym dowodził wiceprezes ZG ppor. Maciej Myczka. Środowisko „Młodzi Marszałka” godnie reprezentowała kol. Paulina Stachuła. Szczęśliwej podróży z nami dokonał nasz wzorowy kierowca kpr. Paweł Kuberka.

Skromny serwis fotograficzny z tej uroczystości prezentuje kol. Andrzejewski. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nasi oficerowie niezwykle aktywnie i patriotycznie spędzili pierwsze dni majowe uczestnicząc w trójmiejskich uroczystościach /Gdańska, Sopotu, Gdyni i Kosakowa/:

- 2 maja, w Dniu Symboli Narodowych i Flagi Państwowej oraz wieczorem w Gdyńskich Nieszporach Patriotycznych.

- 3 maja, w uroczystościach związanych z 225. Rocznicą Uchwalenia Konstytucji  3 Maja.

- 8 maja, w uroczystościach 71. Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej w Europie.

W czasie wszystkich uroczystości składając w hołdzie wiązanki kwiatów lub znicze.

Prezes Okręgu

Ryszard Woliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wolsztyńskie obchody 225 rocznicy uchwalenia Konstytycji 3 Maja.

W dniu 3 maja członkowie ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z Koła w Wolsztynie uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających to ważne dla narodu polskiego wydarzenie. Świętowanie rozpoczęto uroczystą mszą Świętą w intencji wielkich poprzedników, oraz mieszkańców powiatu wolsztyńskiego. We mszy uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu i miasta, goście z Holandii i Niemiec, senator Libicki, oraz licznie przybyłe Poczty Sztandarowe. Po mszy przeszliśmy w uroczystym pochodzie z orkiestrą pod Pomnik Konstytucji 3 Maja, gdzie liczne delegacje złożyły znicze i kwiaty. Także delegacja naszego Związku wspólnie ze Związkiem Kombatantów złożyła wieniec i uczestniczyła w sympatycznej części artystycznej. W uroczystościach udział wzięło 17 członków naszego Koła.

 

 

 


 

 

 

 


Członkowie ZOR RP Okręgu Mazowieckiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego u miłośników Wilna.

 

Na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w dniu 21.04.2016 r miało miejsce spotkanie grupy członków Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z zarządem i członkami Towarzystwa. Spotkanie miało na celu wzajemne poznanie się w trakcie którego zapoznaliśmy się z głównymi kierunkami działalności Towarzystwa. Prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk rez. Józef Borecki przedstawił zebranym krótką historię naszego Związku oraz nakreślił zasadnicze kierunki naszej działalności. Członek naszego Związku kol. płk Zbigniew Ruszniak przedstawił uczestnikom spotkania bogatą prezentacje z własnych zbiorów dotycząca życia i działalności patrona Związku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Podczas spotkania omówiony został projekt wzajemnej współpracy w niesieniu pomocy Polakom zamieszkałym dawne Kresy Polski. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze, rokując owocną współpracę.

                                                                                                          J.B 

 


Zgodnie z planem 23 kwietnia 2016 roku odbyło się w  Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56 posiedzenie Zarządu Głównego ZORRP im. Marszałka J. Piłsudskiego.

 Prezes Związku płk Stanisław Tomaszkiewicz przedstawił stan przygotowań  do uroczystości centralnych związanych z Jubileuszem 95.lecia ZORRP. Zarząd przyjął swoją uchwałą realizację tych uroczystości na 20 września br. w Akademii Muzycznej, poprzedzonych Mszą Świętą w Bazylice Archikatedralnej.  Przyjęto również  założenia merytoryczno-organizacyjne do odbycia 26 listopada 2016 roku Krajowego Zjazdu Delegatów ZORRP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ostatnim punktem posiedzenia były sprawy organizacyjne, gdzie członkowie zarządu głównego merytorycznie wypowiadali się nt. jedności działania dla dobra Związku. Zabierało głos wielu mówców nt pracy organizacyjnej i występujących jeszcze w niej niedoskonałości. Wszyscy wykazywali troskę o jakość pracy dla dobra Związku i zwyciężyła sprawa  dalszego działania dla dobra członków Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszalka J. Piłsudskiego .

           

Foto z serwisu kol. płk E. Michała Andrzejewskiego 

 

 

 20. rocznica nadania  sztandaru

Szkole Podstawowej im. por. Stefana

    Krasińskiego w Chotomowie

 

W sobotę 16 kwietnia 2016 r. Szkoła Podstawowa  im. por. Stefana Krasińskiego w Chotomowie świętowała 20-lecie nadania sztandaru. Jubileusz miał wyjątkowo uroczysty charakter. Młodzież szkolna przygotowała bardzo bogaty program artystyczny nawiązujący do tradycji patriotycznych historii szkoły. Wystąpiła orkiestra OSP w Chotomowie, zespół muzyczny szkoły oraz soliści. Uroczystość zgromadziła liczną grupę zaproszonych gości wśród których nie zabrakło absolwentów szkoły z okresu przedwojennego oraz tych którzy uczęszczali do szkoły w czasie wojny w ramach tajnego nauczania. Młodzież oraz grono nauczycielskie ze szczególnym szacunkiem powitała przybyłych na uroczystość kombatantów, żołnierzy Armii Krajowej, harcerzy Szarych Szeregów absolwentów szkoły. Patron szkoły wieloletni dyrektor placówki, por. Stefan Krasiński ps. „Kacper”, legionista, dowódca 3 kompanii AK VII Obwodu Obroża zginął w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego 3 sierpnia 1944 r. na terenie Legionowo – Przystanek. W uroczystościach uczestniczyła 7 osobowa delegacja Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Mazowieckiego z prezesem Okręgu płk rez. Józefem Boreckim. W nawiązaniu do bogatych patriotycznych tradycji szkoły oraz postaci patrona szkoły, żołnierza 4 dywizji gen. Lucjana Żeligowskiego, uczestnika w wojnie z bolszewicką Rosją, na wniosek Zarządu Okręgu Mazowieckiego, Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odznaczył sztandar szkoły Złotym Medalem Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP im Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dekoracji sztandaru dokonał płk rez. Józef Borecki prezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego.

 

                                                                                                                      J.B

 

 


Ku Czci Ofiar Piaśnicy.

Nasi Oficerowie są niezwykle aktywni i mobilni w uroczystościach patriotycznych. Tym razem również w dniu 15 kwietnia 2016r. uczestniczyli w podniosłej uroczystości odsłonięcia pomnika w Piaśnicy k/Wejherowa, miejscu zagłady i straceń setek Polaków - elity pomorskiej inteligencji którzy zginęli za polskość rozstrzelani przez oprawców hitlerowskich podczas II Wojny Światowej, jesienią 1939 roku.

Uroczystość ta, została zorganizowana przez Tatarów Polskich oraz Bractwo Liderów RP z Warszawy przy współudziale trójmiejskich organizacji patriotycznych.

Prezes Okręgu

Ryszard Woliński

 

 


Obchody „Święta Wojsk Inżynieryjnych”

Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

 

14 kwietnia na zaproszenie dowództwa 2. Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu, członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Mazowieckiego uczestniczyli w obchodach „Święta Wojsk Inżynieryjnych” DGRSZ. Uroczystość rozpoczęła się od mszy polowej w intencji żołnierzy-saperów, po której nastąpiło odczytanie apelu pamięci, oddanie salwy honorowej oraz złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Poległych Saperów.
Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego reprezentowała delegacja w składzie: mjr rez. Grzegorz Sokołowski, kpt w st. spocz. Józef Lemański, rtm. Maciej Kostrzewski, st. sierż. Zbigniew Frydrychowicz, sierż. Tadeusz Bieńkowski, która złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem Poległych Saperów.

O godz. 11.00 rozpoczął się uroczysty apel. Po krótkich przemówieniach i odczytaniu decyzji o odznaczeniach, wręczono wyróżnionych odznaczenia. Apel zakończono defiladą pododdziałów, a następnie odprowadzeniem sztandaru przez kompanie honorową. Chwilę później rozpoczęła się kolejna część obchodów.

                                                                                                                                             J.B

 

 


101. urodziny Pana mjr w st. spocz. Stanisława SIERAWSKIEGO 

        Honorowego Członka Związku Oficerów Rezerwy RP

                    im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

12 kwietnia w Urzędzie Gminy Jabłonna miało miejsce  uroczyste  spotkanie poświęcone Panu  majorowi Stanisławowi Sierawskiemu, Honorowemu Członkowi Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, który 12 kwietnia 2016 r. obchodził swoje 101. urodziny. Dostojny Jubilat 21 marca 1937 r został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, którą rozpoczął w 32. pułku piechoty w Modlinie Twierdzy. W 1939 r został skierowany do obrony Twierdzy Modlin gdzie przez dwa tygodnie, na odcinku Góra – Janówek odpierał ataki hitlerowców na garnizon. W stopniu kaprala dowodził sekcją granatników, walczył na pierwszej linii do końca. W uznaniu zasług na polu walki został awansowany do stopnia plutonowego oraz odznaczony Krzyżem Walecznych. Po kapitulacji trafił do obozu jenieckiego w Mławie. Po trzech tygodniach został zwolniony i powrócił do domu. W 1940 r wstąpił do konspiracji szkoląc młodzież w posługiwaniu się bronią oraz zachowaniu w walce. Uczestniczył w wielu akcjach dywersyjnych na terenie powiatów legionowskiego i nowodworskiego. W uznaniu zasług w walce z okupantem oraz działalności społecznej Jubilat został odznaczony, Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Pro- Patria, Złotym Medalem Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wieloma innymi medalami i wyróżnieniami. Na wniosek Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZOR RP jubilat został odznaczony Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa. W spotkaniu z jubilatem uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu legionowskiego ze starostą Janem Wróblem, urzędu gminy Jabłonna z wójtem Jarosławem Chodorskim, rodzina jubilata, asystent senatora prof. Jana Żaryna, proboszcz parafii wojskowo –cywilnej w Legionowie ks. płk Zenon Pawelak, dowódca 2. pułku saperów płk dypl. Adam Przygoda, koledzy kombatanci oraz członkowie Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego: gen. bryg. rez. Ryszard Szulich, płk rez. Józef Borecki, kpt. rez. Józef Lemański, por. rez. Jerzy Cieśliński, st. sierż. rez. Zbigniew Frydrychowicz, sierż. rez. Tadeusz Bieńkowski. Jubilatowi złożono piękne życzenia długiego życia w dobrym zdrowiu oraz samych radosnych i szczęśliwych dni. Spotkanie przebiegał w wyjątkowo miłej i serdecznej atmosferze. Przygotowany na tą okazję tort oraz kawa i herbata sprzyjała do rozmów i wspomnień. Dostojny Jubilacie - 200 lat.

 fot. Powiat Legionowski

 


 

 


II Katyński Marsz w Wolsztynie

2 kwietnia 2016 roku w 76 rocznicę Mordu Katyńskiego w Wolsztynie przemaszerował Marsz Katyński. Stu siedmiu rekonstruktorów wcieliło się w postaci oficerów Wojska Polskiego, policjantów Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza i ich rodzin. Celem marszu było oddanie hołdu 22 tys. polskich jeńców wojennych zamordowanych przez Sowietów w Katyniu, Twerze, Bykowni oraz innych miejscach na Wschodzie. Na marszu przypomniano także postacie zastrzelonych w Katyniu księży kapelanów Wojska Polskiego. W tym marszu w sposób szczególny czciliśmy pamięć o pomordowanych 668 Kolejarzach PKP.

W Kozielsku stracono 166. W Starobielsku 357, a w Ostaszkowie 145.

W marszu udział wzięli przedstawiciele Rodzin Katyńskich i młodzież, która aktywnie współtworzyła ten Marsz. Współorganizatorem Marszu był Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu, Burmistrz Wolsztyna, PKP CARGO, oraz SMHW.

Wśród uczestników Marszu należy wspomnieć Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów, Grupę Historyczną Zgrupowanie „Radosław”, GRH z Ostrowa Wielkopolskiego, Towarzystwo Działań Historycznych im. Feliksa Pięty z Bukowca, Związek Polskich Spadochroniarzy w Niemczech, Związek Kombatantów RP i BWP.

Harcerze ze Stowarzyszenia „WIR” z Wolsztyna -16 Drużyny Harcerskiej ze Świętna nie tylko wzięli udział w Marszu, ale aktywnie koordynowali składanie wieńców i zniczy w miejscach pamięci. Cieszy duże zaangażowanie młodzieży z  wolsztyńskiego oraz zbąskiego Liceum Ogólnokształcącego. Integralną częścią Marszu była uroczysta Msza Święta w intencji ofiar Katynia i ich rodzin oraz ofiar katastrofy smoleńskiej. Mszę odprawił i wygłosił słowo Boże ks. kanonik Sławomir Majchrzak. W uroczystym składaniu zniczy i wieńców udział wzięły: delegacja WP i ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pod przewodnictwem prezesa ZG płk Stanisława Tomaszkiewicza, delegacja władz samorządowych pod przewodnictwem burmistrza Wolsztyna Wojciecha Lisa, oraz starosty Janusza Frąckowiaka. Kwiaty i znicze w imieniu prezesa PKP CARGO złożyli: pełnomocnik prezesa Andrzej Jabłoński i Mariusz Kokornaczyk. Znicz oraz kwiaty w hołdzie ofiar złożył także Senator RP Jan Libicki – wnuk zamordowanego por. rez. Janusza Wojciecha Libickiego. Pod Pomnikiem Rozstrzelanych na Bielniku złożono wiązanki i modlono się także w intencji 96 ofiar katastrofy smoleńskiej na czele z Prezydentem RP prof. Lechem Kaczyńskim, oraz Prezydentem RP na uchodźstwie Ryszardem Kaczorowskim. W imieniu ZG ZOR RP  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego kwiaty złożyli: płk Stanisław Tomaszkiewicz, por. Lech Prieff oraz ppor. Maciej Myczka.

W uroczystościach licznie wzięły udział poczty sztandarowe szkół, stowarzyszeń i organizacji. W Marszu oraz jego organizacji uczestniczyli wszyscy członkowie koła ZOR w Wolsztynie.

 

 

 

 

 

 Święto Szkoły.

W ramach współpracy, w dniu 8. kwietnia br. na zaproszenie, nasi oficerowie na czele z wiceprezesem Koła Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z Gdyni Kol. Kmdrem Danielem Malanowskim uczestniczyli w Święcie zaprzyjaźnionej z nami Szkole w Strzebielinie Osiedlu.

Prezes Okręgu

Ryszard Woliński

 

 

 

 


W dniu imienin Marszałka, święto Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka J. Piłsudskiego, w Bydgoszczy odsłonięto zrekonstruowaną tablicę upamiętniającą wizytę Marszałka w 1921 roku.

Staraniem członków naszego Związku wraz z Towarzystwem Miłośników Miasta Bydgoszczy, 19 marca 2016 roku na dworcu kolejowym Bydgoszcz Główna, dokonano odsłonięcia tablicy upamiętniającej wizytę Marszałka w Bydgoszczy w czerwcu 1921 roku. Pierwsza tablica odsłonięta była 19 marca 1931 roku, którą okupant niemiecki zniszczył 5 września 1939 roku.

Uroczystość odsłonięcia zrekonstruowanej tablicy odbywała się w doniosłej atmosferze w holu dworca, przy licznym udziale członków Związku, mieszkańców miasta, władz administracyjno-samorządowych regionu, uczniów klasy wojskowej VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Były sztandary /TMMB, ZORRP im. Marszałka J. Piłsudskiego, Zespołu Szkół nr 10 im. Marszałka J. Piłsudskiego/ , chóry i orkiestra.  

Po sygnale „słuchajcie wszyscy” uczestnicy wraz z chórami odśpiewali Hymn państwowy. Uroczystość prowadzili: prezes TMMB Jerzy Derenda i wiceprezes Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZORRP płk E. Michał Andrzejewski.  Odsłonięcia tablicy dokonała Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy Anna Mackiewicz i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jan Szopiński. W imieniu Prezesa ZG ZORRP płk Stanisława Tomaszkiewicza występował wiceprezes ZG ppłk Roman Misiak. Wśród gości byli sponsorzy oraz poseł Zbigniew Pawłowicz, gen. bryg. Marian Dering , prezes PPM PROMONT ppłk dr inż. Leszek Bujak, Pełnomocnik Zarządu Województwa Marcin Swaczyna.

Po odsłonięciu tablicy i jej poświęceniu, wystąpieniach gości i złożeniu kwiatów wysłuchano Marszy I Brygady oraz  wiązanek pieśni patriotycznych. Przebieg uroczystości ilustrują fotografie członka ZORRP por. Tadeusza Furgała.    

  

 


        


Pożegnanie podpułkownika rezerwy Wojska Polskiego, Klemensa Dawickiego

       Zarząd Okręgu Miasta Stołecznego Warszawa Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, z przykrością informuje, że 20.03.2016r. , w Palmową Niedzielę, wraz z kolegami z lokalnego pododdziału Związku Piłsudczyków oraz członkami  innych podobnych do naszej organizacji, pożegnaliśmy kolegę,  podpułkownika rezerwy Klemensa Dawickiego. Zmarłemu, wiernemu synowi kurpiowskiej ziemi  w jego ostatniej podróży, którą zakończył na cmentarzu w  małej  puszczańskiej miejscowości Długosiodło, o której  Henryk Sienkiewicz wspomina na kartach trylogii, towarzyszyli licznie zebrani mieszkańcy powiatu wyszkowskiego, z którymi był związany od najmłodszych lat swojego życia. Urodzony w 1948 roku w  Białymbłocie, ukończył  tam Szkołę Podstawową, a następnie  Technikum Budowlane w Wyszkowie.  Pełniąc służbę w  Ludowym Wojsku Polskim, Klemens Dawicki ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Wojsk Kwatermistrzowskich oraz Szkołę Główną Planowania i Statystyki. Po przejściu do rezerwy w stopniu majora Wojska Polskiego, zaangażował się w działalność społeczną w  naszej organizacji, w której w ostatnich latach swojego życia pełnił funkcję członka zarządu. Brał udział we wspieraniu społeczności Polaków  na Litwie, przyczyniając się do utrzymania zagrożonej likwidacją Polskiej Szkoły Średniej im. Pawła Ksawerego  Brzostowskiego w Turgielach (obecnie gimnazjum tego imienia).  Przy jego wsparciu uczestniczyliśmy w licznych przedsięwzięciach ukierunkowanych na szerzenie patriotyzmu oraz kultywowanie polskiej tradycji wojskowej w kraju i za granicą. Jako wrażliwy człowiek i wierny przyjaciel, Klemens Dawicki służył wartościom, które zjednały  mu uznanie kolegów, Zarządu Głównego naszej organizacji z siedzibą w Poznaniu oraz Ministerstwa Obrony Narodowej; został uhonorowany srebrnym medalem za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, a z końcem 2015r. awansem do stopnia podpułkownika. W przedwiosenny dzień, który  przeniósł  go do jesieni życia, zadedykowaliśmy mu słowa sonetu Wiliama Szekspira:

„Oto już jesień i pora umierać,
pożółkłe liście wiatr strąca i miecie,
drżące gałęzie do naga obdziera,
chór, gdzie sto ptaków modliło się w lecie.
Ja jestem zmierzchem dnia, który się skłania
ku zachodowi i w ciemności brodzi.
Noc, siostra śmierci oczy mi przysłania
i wkrótce z całym światem mnie pogodzi.
A jeśli kochasz, choć prawdę dostrzegniesz,
kochasz tym bardziej, im rychlej odbiegniesz,

 


Członkowie i sympatycy Okręgu Pomorskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Gdyni, godnie uczcili 71 Rocznicę Wyzwolenia Swojego Miasta spod okupacji hitlerowskiej, składając kwiaty pod Pomnikiem I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni w dniu 29.03.br.. Brygady która w dniu 28 marca 1945 r. wkroczyła do Gdyni i na gdyńskiej plaży symbolicznie przywitała się z wodami Zatoki Gdańskiej.

   Prezes Okręgu

 Ryszard Woliński

 

 

 


CZŁONKOWIE ZOR RP IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEG0 Z WIZYTĄ
W MUZEUM LWOWA I KRESÓW 
POŁUDNIOWO-WSCHODNICH

 

Na zaproszenie Pani Joanny Aleksandry Biniszewskiej, dyrektor Muzeum Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich delegacja członków Związku Oficerów Rezerwy RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego okręgu mazowieckiego uczestniczyła w spotkaniu z gospodarzami muzeum oraz zaproszonymi gośćmi. Po przechadzce i zwiedzeniu otoczenia dworu zwiedzaliśmy wnętrze, zapoznając się z imponującą kolekcją unikalnych zbiorów. Koledzy zwrócili uwagę na bogate i liczne pamiątki po Marszałku Józefie Piłsudskim. Dumą muzeum jest unikatowa biblioteka, której kolekcja książek i dokumentów obejmuje ok. 8 tys. egzemplarzy. W wiejskiej dworskiej jadalni właściciele podjęli nas przepysznym posiłkiem przygotowanym wg przepisu polskiej kuchni kresowej. Wizyta była okazją do zapoznania się z bogatymi zbiorami  i pamiątkami kresowymi, co pozwoliło na zachowanie w pamięci życie     i zwyczaje  Polaków na Kresach. Gospodarze oraz zaproszeni goście mieli również okazję poznania historii naszego Związku oraz nad czym skupia się w swej codziennej działalności Związek.

 

                                                                           J.B

 

 

 


 

 


Pamięć o Żołnierzach Wyklętych

1 marca 2016 r. grupa członków Koła Nr 3 w Legionowie, Okręg Mazowiecki Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających wspomnienia o Żołnierzach Wyklętych. Uroczystość na terenie gminy Jabłonna rozpoczęto mszą św. w kościele pw. WNMP w Chotomowie. 

W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe lokalnych szkół, ZKRPiBWP, OSP z terenu gminy, władze samorządowe i mieszkańcy. Po mszy św. udano się pod pomnik Bohaterów Wojny Obronnej gdzie zostały złożone wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Związek reprezentowali członkowie Związku Okręgu z prezesem płk. rez. Józefem Boreckim. Na zaproszenie dyrekcji zespołu szkół w Konstancinie Jeziorna, koledzy: gen. dyw. rez. Zbigniew Galec i płk Zbigniew Ruszniak, członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyli w akademii poświęconej Żołnierzom Wyklętym.

                                                                                                          J.B

 

 


 

 1 marca w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Sejm  Rzeczypospolitej uhonorował ich ofiarę ustanawiając 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Data nie jest przypadkowa – 1 marca 1951 roku wykonano wyroki śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego „Wolność i Niezawisłość” z jego dowódcą ppłk. Łukaszem Cieplińskim.

Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wziął udział w uroczystych obchodach Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na mogile płk Jana Wosia ps. Jerzy, kawalera Krzyża Wojennego Virtuti Militari – pierwszego burmistrza Wolsztyna wybranego w samorządowych wyborach w 1990 roku. Przy mogile zameldowały się Poczty Sztandarowe: AK Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta” Okręgu Wolsztyn, oraz ZG ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po oddaniu honorów delegacje przeszły na kwaterę wojskową gdzie oddano cześć pomordowanym Żołnierzom Wyklętym.

W Kościele Farnym w intencji Żołnierzy Wyklętych i ich rodzin odbyła się uroczysta msza święta, w której licznie uczestniczyli przedstawiciele władzy samorządowej miasta i gminy, oraz powiatu. Następnie w Wolsztyńskim Domu Kultury wręczono nagrody w konkursie plastycznym. Wyświetlono także film pt. „Niezłomni pod drutami Auschwitz”. W uroczystościach udział wzięło 13 członków naszego Związku.

 

 

 

 

 

 

 Wielu naszych Oficerów - Członków Związku Oficerów Rezerwy RP. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z siedzibą w Gdyni, uczestniczyło w gdyńskich uroczystościach "Kaziukowych" - Świętego Kazimierza patrona Polski i Litwy, organizowanych przez bliskie nam Towarzystwo Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, pokonując również symboliczną trasę biegową 1963 m. organizowanych przez samorząd gdyński.

 Prezes Okręgu

 Ryszard Woliński

 

 

 

 


Ostatnie pożegnanie nieznanego obrońcy Ziemi Zakroczymskiej.

 

W sobotę 20 lutego 2016 r. odbyła się uroczystość pogrzebowa szczątków Nieznanego Żołnierza Wojska Polskiego z 1939 roku. Szczątki zostały odnalezione przez przypadek w pobliżu przydrożnej kapliczki przy ul. Gałachy w Zakroczymiu. Uroczystość pogrzebową rozpoczęto odprawieniem uroczystej mszy św. którą celebrował ks. por Mateusz Korpak z parafii wojskowo-cywilnej z Legionowa w koncelebrze z Ojcami Kapucynami z zakroczymskiego klasztoru. W imieniu burmistrza gminy Zakroczym pana Artura Ciecierskiego oraz prezesa Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk rez. Józefa Boreckiego, organizatorów uroczystości, zgromadzonych w kościele przywitał proboszcz miejscowej parafii ks. kanonik Witold Godleś.

Po nabożeństwie i liturgicznym pożegnaniu w świątyni, przez miasto przeszedł kondukt żałobny w asyście kompanii honorowej 2. pułku saperów, licznych pocztów sztandarowych, młodzieży szkolnej, historycznej grupy rekonstrukcyjnej „Kampinos”, przybyłych delegacji i mieszkańców Zakroczymia, udając się na miejscowy cmentarz parafialny. Na cmentarzu po odegraniu hymnu państwowego i modlitwie nad grobem oraz oddaniu salwy honorowej złożono trumnę ze szczątkami żołnierza do  wspólnej kwatery wojskowej.

W uroczystości udział wzięli senator RP prof. Jan Żaryn, przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego, przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego, przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego, dowódca 2. Pułku saperów płk Adam Przygoda, starosta i wicestarosta nowodworski, burmistrzowie Nowego Dworu Maz. i Nasielska, przedstawiciele policji, straży pożarnej, dyrektorzy szkół z młodzieżą, kombatanci, żołnierze Wojska Polskiego i licznie zebrani mieszkańcy Zakroczymia. Organizatorzy pochówku oraz przybyli na uroczystość spełnili swoją powinność wobec tego, który za wolność oddał swoje życie.

 

                  J.B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Spotkanie Posła Tadeusza Dziuby z młodzieżą w Zespole Szkół Handlowych im. Poznańskiego Czerwca 56 w Poznaniu.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w ramach lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II Marsz Katyński w Wolsztynie

Zbliża się 76 rocznica mordu Polaków w tym oficerów rezerwy przez sowieckie  NKWD w Katyniu, Ostaszkowie, Starobielsku i innych miejscach kaźni na nieludzkiej ziemi. Wszystkich, którzy pragną oddać hołd pomordowanym, zapraszamy na II Marsz Katyński w Wolsztynie. Marsz odbędzie się 2 kwietnia 2016 roku w Wolsztynie. Organizatorem Marszu jest Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu, Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości w Drzonowie, Urząd Miejski w Wolsztynie, PKP Cargo, oraz Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Marsz przejdzie ulicami miasta, gdzie pokłonimy się przed pomnikiem Ofiar Katynia. W  intencji pomordowanych i ich rodzin odprawiona zostanie uroczysta msza święta w kościele Farnym.

W tym Marszu w sposób szczególny oddamy hołd 668 pomordowanym kolejarzom i pracownikom PKP.

Zabierzcie ze sobą gorące serca, mundur wrześniowy i dołączcie do nas.

 

 

 

 


 

 

 


Delegacja ZOR RP Okr. Pom. podczas Uroczystej Sesji Rady Miasta Gdyni w dniu 10.02.2016r. z okazji 90 Rocznicy Nadania Praw Miejskich Gdyni w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

RW.

 


 


W styczniu 2016 r. odbyło się spotkanie kierownictwa Biura Bezpieczeństwa Narodowego z delegacją Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na czele z prezesem płk. Stanisławem Tomaszkiewiczem.

Członkowie delegacji poinformowali Zastępcę Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Pana Ministra Jarosława Borysiewicza o stanie przygotowań do Jubileuszu 95.rocznicy powstania Związku oraz działalności kół i okręgów w obszarze patriotyczno-obronnego i obywatelskiego wychowania młodego pokolenia.

Ze strony BBN wysłuchano oceny realizacji przez Związek ogólnopolskich konkursów historycznych. Obie strony uznały, iż w tej materii z uwagi na istniejące możliwości i dalsze potrzeby, należy podnieść poprzeczkę w pogłębianiu wiedzy historycznej o Legionach Polskich i Wojsku Polskim.

Spotkanie upłynęło w bardzo serdecznej i sympatycznej atmosferze.


  

 


Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

na uroczystościach 97 rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Warszawie.

W dniu 28 grudnia 2015 roku w Warszawie odbyły się uroczystości z okazji kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Gospodarzem uroczystości był pan Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Uroczystości zainaugurowała msza święta w intencji Powstańców Wielkopolskich w kościele oo. Dominikanów odprawiona przez ojca Stanisława Tasiemskiego. Główne uroczystości, z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, odbyły się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Wzięli w nich udział m.in. Bartosz Kownacki, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Jan Kasprzyk, Zastępca Szefa Urzędu ds. Kombatantów, Jarosław Brysiewicz, zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ojciec Eustachy Rakoczy Paulin, honorowy Kapelan Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, Sławomir Łazor, wiceprezes ZG ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowcy z całej Wielkopolski. W trakcie uroczystości dokonano zmiany warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Ksiądz Michał Janocha, warszawski biskup pomocniczy modlił się w intencji Powstańców Wielkopolskich. Odczytano Apel Pamięci i oddano salwę honorową. W ceremonii składania wieńców udział wzięli także   Antoni Fornalski – członek ZOR RP, który złożył wieniec w imieniu Wójt Gminy Przemęt, Dariusz Poszwiński – członek ZOR RP złożył wieniec w imieniu Wójta Gminy Siedlec. Maciej Myczka  wiceprezes ZG ZOR RP złożył wieniec w imieniu Burmistrza Wolsztyna. Sławomir Łazor, wiceprezes ZG ZOR RP złożył kwiaty w imieniu prezesa Zarządu Głównego ZOR RP, płk Stanisława Tomaszkiewicza.

Tą część uroczystości zakończyła defilada pododdziałów wojskowych i pocztów sztandarowych. Defiladę pocztów otwierał poczet sztandarowy ZG TPPW 1918/1919 w składzie: Dariusz Poszwiński dowódca i Maciej Myczka jako chorąży pocztu. Kolejna część uroczystości odbyła się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach pod pomnikiem upamiętniającym Powstańców Wielkopolskich. Złożono także kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, oraz w Panteonie Żołnierzy Niezłomnych.

Biorąc udział w tych uroczystościach oddajemy hołd naszym przodkom i przypominamy zwycięskie powstanie, które zadecydowało o kształcie II Rzeczypospolitej, a Wielkopolsce przyniosło upragnioną wolność.

 


25 LAT POWROTU RYSZARDA KACZOROWSKIEGO
 – OSTATNIEGO PREZYDENTA II RP DO OJCZYZNY

 

 Na zaproszenie Komitetu Społecznego, na czele którego stanęła córka generała Władysława Andersa Anna Maria Anders, delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyła w obchodach 25-lecia powrotu Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego Prezydenta RP do Ojczyzny. Uroczystość upamiętniała również zakończenie misji Prezydentów Rzeczypospolitej na emigracji. Na uroczystościach obecna była rodzina Prezydenta Kaczorowskiego, parlamentarzyści oraz duchowieństwo na czele z kardynałem Kazimierzem Nyczem, gen. bryg. bp Józefem Guzdkiem oraz abp. Józefem Kowalczykiem. Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego reprezentowali: płk rez. Józef Borecki i kmdr Jan Puścian.

 

 

 

 

 


SPOTKANIE OPŁATKOWE CZŁONKÓW OKRĘGU MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU OFICERÓW REZERWY RP
          IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

 

Tradycyjnie członkowie Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyli w spotkaniach wigilijnych. W dniu 17 grudnia na zaproszenie dowódcy 2 mazowieckiego pułku saperów płk dypl. Adama Przygody uczestniczyliśmy w spotkaniu opłatkowym z żołnierzami i pracownikami pułku. Związek reprezentowali: płk rez. Józef Borecki, Prezes Zarządu Okręgu oraz mjr rez. Grzegorz Sokołowski, członek zarządu. W dniu 18 grudnia odbyło się spotkanie członków okręgu mazowieckiego. Na spotkanie przybyła liczna grupa członków oraz zaproszeni goście. Zebranych na uroczystej kolacji przywitał Prezes Zarządu Okręgu płk Józef Borecki. Spotkanie było okazją do wręczenia legitymacji członkowskich dla pięciu nowych członków Związku.

Wręczono również medale związkowe oraz krzyże okolicznościowe. Złotym medalem Za Zasługi dla ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odznaczeni zostali: mjr w st. spocz. Stanisław Sierawski, 100 letni członek honorowy Związku oraz ks. płk Zenon Pawelak proboszcz parafii wojskowej w Legionowie. Wręczono również 6 srebrnych medali oraz 3 krzyże okolicznościowe dla wyróżniających się w działalności związkowej członków.

Po wspólnej modlitwie, poświęceniu opłatków i pokarmu przez ks. płk Zenona Pawelaka zebrani składali sobie wzajemnie życzenia. Po życzeniach i podzieleniu się opłatkiem zgromadzeni zasiedli do wspólnego stołu by spożywać smaczne tradycyjne wigilijne  potrawy, które wszystkim bardzo smakowały. Członkowie Okręgu Mazowieckiego uczestniczyli również w spotkaniach opłatkowych m.in.: w 32. dr OP w Olszewnicy, w starostwie powiatowym w Legionowie, w OSP w Chotomowie oraz urzędzie miasta Legionowo.

                                                                                                           J.B

 

 

 

 

 


W dniu 12.12.2015r. odbyło się kolejne zebranie, tym razem bardziej uroczyste, bo opłatkowe Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego w Gdyni. W czasie spotkania przyjęto w nasze szeregi dwóch nowych członków, kilku kolegów uhonorowano odznaczeniami i dyplomami jubileuszowymi oraz okolicznościowymi.

Dokonano wyboru nowego skarbnika Koła i Okręgu, którym został Kolega St.chor.szt.mar.rez. Tadeusz Pawłowski oraz uzupełniono skład Sądu Koleżeńskiego, Kolegą Sławomirem Dzięgielewskim.

W dalszej części zebrania omówiono sprawy bieżące Koła i Okręgu oraz zapoznano zebranych z planem pracy na 2016 rok.

Następnie Prezes Okręgu złożył wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne i wykonano wspólne zdjęcie.

W drugiej części zebrania łamano się tradycyjnym opłatkiem, składano sobie życzenia, częstowano się tortem, ciastami, słodyczami, kawą, herbatą i napojami, przygotowanymi przez Zarząd oraz Koleżankę Ewę Glinkę, której odśpiewano "Sto lat", z okazji zbliżających się 24 grudnia,  imienin i urodzin.

Spotkanie przebiegło jak zwykle w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze.

     Prezes

Ryszard Woliński

 


 


Jak co roku w miesiącu listopadzie, obchodzone są w naszym kraju Dni Honorowego Krwiodawstwa.

Dużo naszych członków - oficerów to krwiodawcy i działacze tej wzniosłej i humanitarnej idei, ocający zdrowie i ratujący życie ludzkie.

W całym kraju i również na Pomorzu z tej okazji organizowane są liczne uroczystości i spotkania podsumowujące tą szlachetną działalność, w czasie których najaktywniejsi są honorowani. Do nich należą również nasi członkowie - wybitni działacze Polskiego Czerwonego Krzyża, a są to między innymi: Andrzej Blok, Tomasz Błaszczuk, Marek Olczykowski, Leszek Stachowiak, Marcin Sikora, Marek Słowiński, Karol Ponshke czy Ryszard Woliński.

Należy z satysfakcją nadmienić że, pomorski Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, kilka lat temu został powołany i zorganizowany właśnie przez trójmiejskich honorowych krwiodawców i działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Współpraca ta trwa nadal i coraz bardziej się rozwija.

Prezes Okręgu

Ryszard Woliński

 

 


Uroczystość wręczenia wyróżnień dla osób pielęgnujących i propagujących wiedzę i tradycję
o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919

W dniu 7.12.2015 roku w Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się kolejna uroczystość zorganizowana przez Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. W trakcie tej uroczystości uhonorowani zostali także członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w osobach: płk Stanisława Tomaszkiewicza – Prezesa ZG, Krzysztofa Dobrowolskiego, Zbigniewa Helińskiego i Roberta Szweda. Zostali oni odznaczeni odznaką honorową „Wierni Tradycji” za zasługi w upowszechnianiu wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919. W trakcie tej uroczystości płk Stanisław Tomaszkiewicz odznaczył Złotym Medalem Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Pana Eligiusza Tomkowiaka – sekretarza redakcji Słownika Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. W uroczystości udział wzięli także: Antoni Fornalski – emerytowany dyrektor Zespołu Szkół z Przemętu, Prezes Koła TPPW 1918/1919, członek Zarządu Głównego TPPW 1918/1919. oraz Dariusz Poszwiński działacz i Prezes Koła TPPW 1918/1919.

 

 


Spotkanie z dr Włodzimierzem Kwaśniewiczem

W dniu 8.12.2015 roku w gościnnej Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn, Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zorganizował spotkanie z wybitnym twórcą Włodzimierzem Kwaśniewiczem - doktorem nauk historycznych, historykiem, znawcą broni, muzealnikiem,  wykładowcą akademickim, publicystą, biegłym sądowym z zakresu historii sztuki i pisarzem. Pretekstem do spotkania była promocja nowej książki pana Kwaśniewicza pt „Szable z polskiej przeszłości” - Droga do niepodległości. W spotkaniu udział wzięło 70 osób, które z ciekawością wysłuchały interesującej prelekcji na temat szabli i jej roli w historii Polski. Była także możliwość obejrzenia kilku egzemplarzy szabli, które prezentował nasz gość. Cieszy nas niezwykle tak liczny udział młodzieży, która nie tylko wysłuchała prelekcji, ale zadawała liczne pytania, na które prelegent szeroko odpowiadał. W spotkaniu udział wziął także Burmistrz Wolsztyna pan Wojciech Lis.


ZOR z wizytą w Niepublicznym Przedszkolu

Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.

W dniu 4 grudnia 2015 roku członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przeprowadzili lekcje pierwszej pomocy przedmedycznej w gościnnym przedszkolu. Dzieci poznawały zawartość apteczek pierwszej pomocy, numery alarmowe i uczyły się zgłaszania meldunków o wypadkach do służb ratowniczych. Poznawały zasady resuscytacji krążeniowo- oddechowej i same używały defibrylatora. Każde dziecko otrzymało naklejkę z numerami alarmowymi. Kolejną lekcją była lekcja historii, na której opowiadano dzieciom o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 oraz pokazano umundurowanie i wyposażenie żołnierza oraz siostry PCK z tego okresu. Dzieci poznały także flagi: polską, województwa wielkopolskiego, miasta i gminy Wolsztyn, oraz Powstańczy Proporzec. Na zakończenie zajęć odbyły się przejażdżki historycznym wojskowym samochodem. Było wiele radości i uśmiechu. W zajęciach wzięło udział 64 dzieci oraz panie opiekunki.

 

 


 

 

 


INFORMACJA

 W Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 21 listopada 2015 r., odbył się Finał VII edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „95.rocznica Bitwy Warszawskiej”.

Konkurs odbywał się pod Patronatem Honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Nagrody, dyplomy i gratulacje dla szkół, laureatów i ich opiekunów ufundowali i przekazali:

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Departament Kadr MON, Departament Komunikacji Społecznej MON, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Prezes Rady Ministrów, Marszałek Sejmu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Szef Sztabu Generalnego, Dowódca Generalny Sił Zbrojnych, Dowódca Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej.

Fundatorów nagród reprezentowali:

Dyrektor Departamentu Prawa I Bezpieczeństwa Pozamilitarnego BBN, Pan Marek Surmański;

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pani dr Dorota Gołaszewska – Hilczuk;

Szefa Sztabu Generalnego WP, Pan gen. bryg. dr Krzysztof Motacki;

Szefa Departamentu Kadr MON, Pan płk dr Wacław Dołęga;

Departament Komunikacji Społecznej MON, Pan ppłk mgr Ryszard Najczuk;

Dowództwo Generalne WP, Pan ppłk dr Sławomir Borychowski.

Obecna była również Pani Poseł Barbara Dziuk.

Odnotowano okolicznościowe wystąpienia Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego, Pana prof. dr. hab. Zbigniewa Wawer i wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Historycznej Związku, Pana płk. dr. hab. Marka Molińskiego.

Serdeczne gratulacje i życzenia uczestnikom Finału Konkursu przekazali:

Pan Marek Surmański, Pan płk Wacław Dołęga, Pan gen. bryg. Krzysztof Motecki, Pani Poseł Barbara Dziuk, Pan prof. Zbigniew Wawer.

Uczniowie najwyżej ocenioną pracę konkursową przekazali do Muzeum Wojska Polskiego.

Po zakończonej ceremonii Finału Konkursu w Muzeum, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda zaprosił wszystkich do Pałacu Prezydenckiego, gdzie Pan Maciej Czulicki (BBN) przeprowadził znakomitą lekcję wychowania patriotycznego i szacunku dla tradycji historycznej, osoby Marszałka Józefa Piłsudskiego – twórcy niepodległej Polski.

 


97 LAT TEMU POWSTAŁA MARYNARKA WOJENNA RP.

28 listopada 1918 roku, w siedemnaście dni po odzyskaniu przez Rzeczpospolitą niepodległości, marszałek Józef Piłsudski powołał do życia Marynarkę Wojenną.

Z tej okazji na wybrzeżu i w Gdyni odbyło się wiele imprez w których aktywnie uczestniczyli członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego w Gdyni.

W dniu 26.11.2015r. uczestniczyli w uroczystościach Dnia Podchorążego organizowanych przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni.

27.11.br. uczestniczyli w wernisażu i zwiedzaniu wystawy "Okręty Bojowe spod Białoczerwonej Bandery" organizowanej również przez Akademię Marynarki Wojennej.

Centralne uroczystości, związane z 97. rocznicą odtworzenia Marynarki Wojennej odbyły się w sobotę, 28.11.br. o godz. 12.00. na Skwerze Kościuszki w Gdyni pod Pomnikiem - Płytą Marynarza Polskiego, w których jak zwykle licznie uczestniczyła grupa  naszych oficerów, składając wiązankę kwiatów.

Wcześniej - o godz. 9.30. kilku oficerów wzięło udział w Mszy Świętej w intencji Marynarki Wojennej w kościele garnizonowym w Gdyni Oksywiu.

          Prezes Okręgu

        Ryszard Woliński

 

 


Członkowie Okręgu Pomorskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni,  działają aktywnie na wielu płaszczyznach życia społecznego Trójmiasta i nie tylko. Przykładem jest postawa i działalność naszego seniora, wielkiego patrioty Płka rez. Henryka Karpińskiego, który w ramach współpracy Okręgu z IX Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni,  w dniu 13.11.br. przedstawił młodzieży kolejną dużą wystawę patriotyczną, ze swego bogatego zbioru.

Natomiast dzień wcześniej jako członek Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, za wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą, na historycznym okręcie ORP "Błyskawica", został uhonorowany Medalem "W 25. Rocznicę Nadania Siłom ONZ Pokojowej Nagrody Nobla", który wręczył prezes gdyńskiego Stowarzyszenia  Kmdr Jarosław Wypijewski.

Jesteśmy niezwykle dumni z postawy naszego członka i kolegi  oraz   GRATULUJEMY.

      Prezes

Ryszard Woliński

 


II Krakowskie Zaduszki za Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych

22 listopada 2015 r. Kraków

 Godz. 13.00 - Bazylika Mariacka, uroczysta Msza św. wypominkowa z udziałem grup rekonstrukcyjnych , pocztów sztandarowych oraz Akademickiego Chóru  Organum, koncelebrowana przez ks. Dr Ryszarda Barańskiego,   który wygłosi okolicznościową homilię.

Godz. 15.00 - Kino Kijów, pokaz filmów dokumentalnych Dariusza Walusiaka „Jastrząb żołnierz Łupaszki” oraz „Rączy” z udziałem płk Tadeusza Bieńkowicza  ps. „Rączy”.

Wstęp wolny.

Jako Polacy i katolicy jesteśmy winni pamięć i modlitwę naszym Bohaterom.

 

Główni  organizatorzy uroczystości

Akcja Wyklęci- Niezłomni. Przywróćmy pamięć naszym Bohaterom

Stowarzyszenie Wolność i Niezawisłość Obszar Południowy w Krakowie

Instytut Pamięci Narodowej  Oddział Kraków


Uroczystość Odsłonięcia Pomnika Podziemia Niepodległościowego

w Głogowie 14 listopada 2015 r.

„Obowiązkiem nas wszystkich jest zachowanie pamięci o bohaterach. Tym pomnikiem pokazujemy, że pamięć o nich jest ciągle żywa. Po raz kolejny z Głogowa płynie sygnał dla całej Polski, w jaki sposób mówić o bohaterach, jak pięknie oddawać im honory” - powiedział prof. Krzysztof Szwagrzyk. O potrzebie godnej pamięci wobec bohaterów mówił Tadeusz Płużański, prezes Fundacji Łączka. Odsłonięcia pomnika dokonali: płk Tadeusz Bieńkowski ps. „Rączy”, Henryk Atemborski ps. „Pancerny”, Franciszek Kamiński, przedstawiciel głogowskiej „Solidarności”, oraz Zdzisław Ściernicki ps. „Lis”, działacz głogowskiego podziemia antykomunistycznego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz z Rafaelem Rokaszewiczem – Prezydentem Głogowa na czele. Byli przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń, głogowscy kapłani, uczniowie, kombatanci, mieszkańcy miasta i miłośnicy historii, m.in. delegacja i Poczet Sztandarowy Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym ze sztandarem Powstańców Wielkopolskich z Wolsztyna, Grupa Historyczna Zgrupowanie „Radosław” z Warszawy, Związek Strzelecki „Strzelec” ze Wschowy, Leszczyńscy Patrioci oraz Stowarzyszenie „Odra – Niemen” z Wrocławia. Po odsłonięciu pomnika uroczystości przeniosły się do Muzeum Głogowa. Tam zorganizowano panel dyskusyjny o tematyce historycznej. Uroczystość w sposób perfekcyjny zorganizowało Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów na czele z Prezesem Stowarzyszenia Marcinem Marciszakiem

 

 

 


ZOR w Przedszkolu nr 3 w Wolsztynie.

W dniu:16 listopada członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przeprowadzili w przedszkolu nr 3 lekcje z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz lekcje historii. Dzieci oraz ich opiekunowie – wychowawcy wykazali się dużą wiedzą na ten temat. Dzieci poznawały zawartość apteczek. Wykazały się znajomością numerów alarmowych i poznawały procedury postępowania i ewakuacji w wypadkach, pożarach i innych miejscowych zagrożeniach.  Prowadziły też masaż serca i zakładały opatrunki. Kolejnym punktem była lekcja historii. Dzieci poznawały flagi Wolsztyna, Wielkopolski i proporzec powstańczy z Powstania Wielkopolskiego. Prowadzący zajęcia ubrani byli w stroje siostry PCK z okresu 1918/1919 i w mundur Powstańca Wielkopolskiego. Trzeba przyznać, że wiele dzieci umiało rozpoznać prezentowane flagi. Znały także hymn państwowy, którym zakończyliśmy wspólne sympatyczne spotkanie. Od dzieci otrzymaliśmy piękne podziękowania, które bardzo nas ucieszyły. Lejący deszcz popsuł nam plany jazdy wojskowym samochodem, ale na wiosnę wrócimy i każde dziecko będzie mogło skorzystać z obiecanej przejażdżki. W lekcjach udział wzięło 160 dzieci. Dyrekcji i nauczycielom dziękujemy za zaproszenie. Lekcje odbyły się w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej i podtrzymywania polskiej tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej dzięki wsparciu Burmistrza Wolsztyna.Defilada z okazji Narodowego  Święta Niepodległości

w Warszawie z udziałem ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

 W dniach 10 i 11 listopada na zaproszenie kancelarii Prezydenta RP  szesnaścioro członków naszego związku z Wolsztyna wzięło udział w historycznej defiladzie ulicami stolicy. Prezentowaliśmy oddział  Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 wraz ze sztandarem Powstańców Wielkopolskich z Wolsztyna. Świąteczny dzień rozpoczęliśmy od gali mundurowej, a następnie z rejonu zakwaterowania przemaszerowaliśmy na Plac Teatralny, gdzie wyznaczony był punkt zborny dla wszystkich pododdziałów. Ogółem było 420 rekonstruktorów, którzy przyjechali ze wszystkich stron kraju, aby w ten sposób uczcić 97 rocznicę odzyskania niepodległości. Na Placu Teatralnym zameldowaliśmy się organizatorowi i przeszliśmy rutynową kontrolę przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Sprawdzano broń i wyposażenie każdego żołnierza. Po ustawieniu w kolumnę według chronologii byliśmy w kolejności trzecim oddziałem. Uroczystości rozpoczęły się punktualnie o godz. 12.00 salwami armatnimi. Przebieg uroczystości obserwowaliśmy, stojąc na skraju Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nasz oddział wzbudzał wielkie zainteresowanie obserwatorów i fotoreporterów. Opowiadaliśmy o Powstaniu Wielkopolskim i jego bohaterach. O godzinie 13.00 ruszyła defilada. Maszerowaliśmy za żołnierzami Batalionu  Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Oddaliśmy honory przed Grobem Nieznanego Żołnierza i trybuną, na której byli przedstawiciele najwyższych władz państwowych na czele z Prezydentem RP. a także prezes naszego związku płk Stanisław Tomaszkiewicz wraz z małżonką. Maszerowaliśmy ulica Królewską, Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem do Muzeum Wojska Polskiego. Wszystkie ulice i chodniki pełne były widzów. Wielu komentowało przemarsz naszej kolumny. Kolejnym etapem było przedstawienie poszczególnych oddziałów w muzeum. Mieliśmy także okazje do rozmowy z dyrektorem MWP prof. Zbigniewem Wawerem i płk Jackiem Macyszynem. Opowiadaliśmy o związku i o Powstaniu Wielkopolskim. Muzeum pękało w szwach. Ludzi było tak wielu, że nie mogliśmy się dopchać do namiotu z grochówką i nasze talony na zupę przekazaliśmy dzieciom zwiedzającym muzeum. Zbliżał się czas powrotu, więc w szyku marszowym wyruszyliśmy z powrotem na parking. Aby tam się dostać, przecięliśmy trasę Marszu Niepodległości. Na nasz widok setki maszerujących podniosło okrzyk: „Wielkopolska z nami”. Te dwa dni spędzone w Warszawie były piękne, budujące, ale i wyczerpujące. Tym bardziej należą się słowa uznania dla naszych przyjaciół, którzy na takiej defiladzie byli pierwszy raz. Wykazali się cierpliwością i zdyscyplinowaniem. Z przyjemnością ich przedstawiam: Anita Marciniak, Katarzyna Radwańska, Beata Rudnicka, które wzbudzały podziw jako sanitariuszki – siostry PCK, oraz powstańcy: Miłosz Słowiński, Dominik Sroka i Jan Kalinowski.

 

 

 

 

 


 


85 lat Szkoły nr 4 w Otwocku

Na zaproszenie Dyrektor Gimnazjum nr 4 im. Józefa Piłsudskiego mgr Ewy Papis, wiceprezes ZG ZOR RP kpt. mgr Sławomir Łazor uczestniczył w uroczystości rocznicowej, która odbyła się 7 listopada 2015 r.

Obchody rozpoczęła msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem JE. bpa Marka Solarczyka w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski.

Uroczystość w Szkole, pod hasłem „Z tradycją w nowoczesność” rozpoczęto odśpiewaniem hymnu narodowego i uroczystą zmianą warty przy portrecie Patrona wystawioną przez uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. S. Staszica. Po powitaniu i wystąpieniach gości, w części artystycznej uczniowie wykonali koncert pieśni patriotycznej oraz inscenizację nt. historii Szkoły. W programie była też recytacja poezji, koncert zespołu rockowego, film, zwiedzanie wystawy oraz poczęstunek. Nie obyło się bez wzruszeń, wspomnień i podziękowań.

Swoją obecnością Szkołę zaszczycili przedstawiciele władz Otwocka i organizacji współpracujących ze Szkołą oraz instytucji i placówek oświatowych, duchowieństwo, goście z zaprzyjaźnionej szkoły z Niemiec, emerytowani nauczyciele i pracownicy, rodzice oraz absolwenci z różnych roczników.

Zabierając głos wiceprezes ZOR nawiązał do wspólnego patrona Szkoły i Związku Oficerów Rezerwy RP Marszałka Józefa Piłsudskiego, który dla wielu Polaków jest przede wszystkim symbolem odzyskania przez Polskę niepodległości. Pogratulował również pięknego jubileuszu, życząc pomyślności i dalszych sukcesów dydaktycznych i wychowawczych oraz wręczył na ręce Pani Dyrektor książkę pt. „Błękitna Jedynka Żeglarska” traktującą o wileńskiej drużynie harcerskiej, sięgającej w swej historii czasów II RP.

(zor)

 

 


Obchody Święta Niepodległości w Okręgu   Mazowieckim Związku Oficerów Rezerwy RP

            im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Obchody 97 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczęto 8 listopada 2015 r. w Legionowie, Przeglądem Pieśni Patriotycznej VIVA POLONIA. Organizatorami Przeglądu było Legionowskie Towarzystwo na Rzecz Kultury oraz Dowódca 2. Mazowieckiego Pułku Saperów. Patronat honorowy nad Przeglądem oprócz Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Urzędu Miasta Legionowo, Starostwa Powiatowego w Legionowie, przyjął Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W przeglądzie uczestniczyło 21 wykonawców indywidualnych i 8 zespołów. Impreza stała na wysokim poziomie artystycznym, a wykonawcy krzepili serca, reprezentując utwory o tematyce patriotycznej. Jurorzy wyłonili zwycięzców, którzy zostali uhonorowani nagrodami i wystąpili w koncercie laureatów. Dowódca 2 Mazowieckiego Pułku Saperów Pan płk Adam Przygoda przyznał i wręczył wyróżnienie dla Aleksandry Muszyńskiej, zaś Prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk rez. Józef Borecki wyróżnił Zuzannę Wojtczak.

11 listopada 2015 r. członkowie Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyli w obchodach Święta Niepodległości w Chotomowie. Na uroczystość przybyła liczna grupa członków Związku m.in. gen. dyw. Zbigniew Galec. płk rez. Józef Borecki, płk Zbigniew Ruszniak, płk rez. Stanisław Sprawka, mjr Jan Wielechowski, kpt w st. spocz. Józef Lemański, druhowie Tadeusz Bieńkowski i Zbigniew Frydrychowicz.

Uroczystość rozpoczęto mszą św., którą w obecności pocztów sztandarowych i licznie zgromadzonych wiernych odprawił ks. prałat płk w st. spocz. Leszek Kołoniecki. Po zakończonej mszy św. poczty sztandarowe oraz wierni w asyście kompanii honorowej 32.dr OP przy dźwiękach muzyki marszowej w wykonaniu orkiestry OSP Chotomów udali się pod pomnik ku czci poległych.

Pod pomnikiem odegrano hymn państwowy, odczytano apel pamięci, a liczne delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Wójt gminy Jabłonna złożył podziękowanie mieszkańcom za uczestnictwo w obchodach 97 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz skierował szczególne słowa podziękowania dla dowódcy 32. dr OP i orkiestry OSP Chotomów za oprawę uroczystości. Zgromadzeni mieszkańcy gromkimi brawami wyrazili swoje podziękowanie.

 

                                                                                                          J.B

 

 


Członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego w Gdyni, godnie uczcili 97. Rocznicę Niepodległej. Delegacje oficerów spotkały się z młodzieżą szkolną i mieszkańcami Pomorza Gdańskiego:

W dniu 10.11.br. na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego, w Zespole Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie k/Wejherowa, IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni oraz wieczorem wzięli udział w "Gdyńskim Capstrzyku Niepodległości".

W dniu 11.11.br. z młodzieżą Gdyńskiego Hufca Harcerzy i Młodzieżową Drużyną Pożarniczą Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni oraz wzięli licznie udział w tradycyjnej Gdyńskiej Paradzie Niepodległości a także w uroczystościach regionalnych  w Kościerzynie i Pucku.

W sumie w różnych uroczystościach Niepodległej wzięło udział około 40 naszych koleżanek i kolegów, którym za udział i aktywność serdecznie dziękuję.

        Prezes Okręgu

      Ryszard Woliński


Spotkanie z kadrą dowódczą 3. Warszawskiej

     Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej.

 

W dniu 4 listopada 2015 r. przedstawiciele Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego spotkali się z dowódcą 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej Panem płk. Andrzejem Dąbrowskim oraz dowódcami dywizjonów brygady. Oficerowie brygady zwiedzili Modlin Twierdzę, Fort III w Pomiechówku oraz garnizon Nowowilejka w Zakroczymiu – Gałachy. Grupę po miejscach pamięci narodowej oprowadzał członek naszego Związku kol. Maciej Kostrzewski. Prezes Zarządu Okręgu płk rez. Józef Borecki w dowód owocnej współpracy z brygadą, wręczył dowódcy brygady okolicznościową statuetkę wraz z podziękowaniem za dotychczasową współpracę. Spotkanie przebiegało w miłej żołnierskiej atmosferze. 

                                                                                 J.B

 

  

 

 

 

 


 

 

Związek Oficerów Rezerwy RP

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Częstochowie

 W dniu 21.09.2015 roku z inicjatywy majora Piotra Geremka zawiązały się struktury naszego Związku w Częstochowie. Aktualnie kieruje nimi Pan mjr mgr Piotr Geremek, który urodził się w Poznaniu, gdzie ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – mgr teologii, oraz studia podyplomowe Akademii Polonijnej w Częstochowie Ekonomia i Zarządzanie: ekonomiczno-prawne studia z zakresu europeistyki.

Pan mjr jest członkiem Jasnogórskiego Korpusu Oficerskiego, w którym pełni zaszczytną funkcję adiutanta o. Prof. Eustachego Rakoczego – generała brygady, Jasnogórskiego Kapelana Żołnierzy Niepodległości. Panu majorowi życzymy sukcesów w działalności na rzecz naszej oficerskiej wspólnoty. W załączeniu kalendarz Apeli Jasnogórskich prowadzonych przez o. generała.

Na zdjęciu od prawej: o. prof. gen. bryg. Eustachy Rakoczy, Krzysztof Wincenty Banaś i mjr Piotr Geremek.

 

 

 


 

W dniu 25 października 2015 roku Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Koło nr 5 w Zielonej Górze im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego zorganizowało uroczystości poświęcone 148 rocznicy Jego urodzin i 78 rocznicy śmierci. Współorganizatorami był ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i SMHW.

W przepięknej uroczystości religijno – patriotycznej udział wzięli: Poczet Sztandarowy i delegacja oficerów z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni J Dowbor-Muśnickiego z Międzyrzecza.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze reprezentował mjr dypl. Andrzej Nuckowski, Paweł Szpigun – Prezes Koła TPPW z Nowej Soli Obecne były także Poczty Sztandarowe TPPW z Zielonej Góry, Nowej Soli, oraz SMHW z Wolsztyna. Wśród wielu gości obecni byli także członkowie naszego Związku z Zielonej Góry i Wolsztyna.

Całością kierował i logistycznie przygotował Pan Mieszko Kamiński Prezes Koła nr 5 TPPW 1918-1919 w Zielonej Górze.


 


 

Poznań, dnia 19 października 2015 r.

 

 

P.T. Prezesi Okręgów

Związku Oficerów Rezerwy RP

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

 

        W związku z potrzebą wydania kolejnego biuletynu „Legionista”, Prezydium Zarządu Głównego Związku zwraca się do Kolegów Prezesów okręgów z prośbą o napisanie artykułu nt. „Osiągnięcia i dorobek okręgu w zakresie patriotyczno-obronnego wychowania młodego pokolenia i współpracy z władzami administracyjno-samorządowymi w regionie.

Opracowany materiał przesłać do 11 listopada br. do Pani Małgorzaty Trybuś – redaktor biuletynu „Legionista”.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prezydium Zarządu Głównego

 

 


Święto Edukacji Narodowej

obchodzone w Zespole Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa

i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze.

W dniu 14 października 2015 r. dziewięcioro członków Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na czele z Prezesem Zarządu Głównego płk mgr Stanisławem Tomaszkiewiczem świętowało

220 - lecie systemu edukacji w Kaszczorze. Uroczystości rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych i delegacji pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego oraz Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tam zgodnie z ceremoniałem wojskowym złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Następnie przemaszerowano do kościoła, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji żyjących i zmarłych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły w Kaszczorze. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod tablicą patrona szkoły Marcina Rożka, upamiętniającą zmarłych dyrektorów szkoły oraz por. rez. Romana Wolskiego – nauczyciela szkoły zamordowanego w Charkowie. Następnie wszyscy uczestniczyli w pięknej wzruszającej części artystycznej w wykonaniu dzieci klasy pierwszej, piątej, szóstej i I gimnazjum. Istotnym punktem było pasowanie pierwszaków na uczniów. Nie zabrakło także okolicznościowych życzeń, wystąpień i upominków dla Szkoły. Wśród zaproszonych gości byli: przedstawiciele władz samorządowych Gminy Przemęt na czele z Panią Wójt Dorotą Gorzelniak. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 reprezentowali: Wawrzyniec Wierzejewski - Prezes Oddziału Wielkopolskiego, oraz emerytowany dyrektor i Prezes Koła w Przemęcie, członek Zarządu Głównego TPPW mgr Antoni Fornalski.  Władze oświatowe reprezentował starszy wizytator Edward Pawlicki. W trakcie uroczystości dyrektor Zespołu Szkół w Kaszczorze mgr Robert Szwed został uhonorowany Złotym Medalem Za Zasługi dla  Związku Oficerów Rezerwy RP im Marszałka Józefa Piłsudskiego, a dyrektor Szkoły w Świętnie mgr Jerzy Luftmann - srebrnym. Uroczystość zakończył wykwintny i smaczny poczęstunek przygotowany przez panie: Aurelię Żok i Anetę Siudę. W uroczystościach udział wziął Poczet  Sztandarowy ZOR ze Sztandarem  Zarządu  Głównego naszego Związku.

 

 

 


Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią 27.09.2015 roku czteroosobowa delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ze sztandarem Zarządu Głównego wzięła udział w uroczystej Mszy Świętej oraz uroczystym pogrzebie doczesnych szczątków Żołnierzy Niezłomnych – Wyklętych.

W uroczystościach udział wzięli: członkowie rodzin Żołnierzy Wyklętych, premier Ewa Kopacz, wicepremier – minister obrony Tomasz Siemoniak, przedstawiciele parlamentu i władz państwowych, a także dowódca Garnizonu Warszawskiego gen. dyw. Wiesław Grudziński. Przy Panteonie – Mauzoleum Wyklętych Niezłomnych odbyła się druga część uroczystości, w trakcie której odczytany został list prezydenta RP Andrzeja Dudy. Uroczystości zakończył Apel Pamięci i uroczyste składanie kwiatów. Wieniec od Zarządu Głównego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego złożyli żołnierze Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Wśród 31 pocztów sztandarowych zaproszonych z całej Polski był także poczet naszego Związku. Uroczystości przebiegły w niezwykle podniosłej atmosferze.

 


 Klejwy. 20.09.2015r.

 

Informacja z uroczystości 95-tej rocznicy Bitwy nad Niemnem

 Podążając wojennymi śladami żołnierzy Marszałka Józefa Piłsudskiego i mojego ojca, który walczył w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, a następnie w  Bitwie Niemeńskiej, 20 września trafiłem do podlaskich Berżnik na podniosłą, patriotyczną uroczystość 95-tej rocznicy, bardzo ważnej dla Polski, a zapomnianej Bitwy nad Niemnem, której wynik zapewnił naszemu państwu dwadzieścia lat suwerenności. Ludność  tej małej, przygranicznej, jednej z najstarszych na Suwalszczyźnie miejscowości, pomna ogromnych ofiar jakie ponieśli  jej przodkowie w czasach obu wojen światowych, od lat organizuje te uroczystości nadając  im z roku na rok coraz więcej walorów święta regionalnego, w którym coraz częściej biorą udział mieszkańcy okolicznych miejscowości, organizacje społeczne z Podlasia, przedstawiciele instytucji państwowych, harcerze z  Wileńszczyzny oraz  zainteresowane osoby z Polski  i zagranicy. Rozpoczęcie uroczystości na cmentarzu w Berżnikach zainicjowało przybycie II Sztafety Niepodległości, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej. Biegacze swoją 150 kilometrową trasę z  Sokółki  do  Berżnik  rozpoczęli o godzinie 8.00 w piątek 18.09.2015r, i po drodze zatrzymując się w miejscach pamięci położonych przy trasie sztafety oddali hołd poległym, więzionym i zamordowanym w walce o wolną Polskę, na godzinę 11.30 w niedzielę – dzień rozpoczęcia Bitwy Niemeńskiej przybyli na cmentarz w Berżnikach, gdzie rozpoczęła się msza święta. Ważną częścią uroczystości było złożenie ziemi z pól bitewnych na berżnickim cmentarzu. Dzięki uprzejmości grupy sejneńskich emerytów dowiedziałem się również sporo o życiu miejscowej wielonarodowej społeczności, niegdyś bardziej niż obecnie zróżnicowanej etnicznie z jej barwną kulturą i przyjemną, zaśpiewną mową.  

                                                                                                              Kmdr  por. dr inż. Jan Puścian

 

 


W dniach 19. i 20.09.br. na terenie gdyńskiego "Tesco" odbyła się publiczna zbiórka pieniędzy - kwesta, w ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej  "Godne Dzieciństwo" organizowanej przez Oddział Rejonowy PCK w Gdyni. Głównymi organizatorami byli członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego - oficerowie: kol. Marek Olczykowski, kol. Andrzej Blok i kol. Ryszard Woliński z udziałem młodzieży gdyńskich szkół i wolontariuszy PCK.

Zebrano znaczącą sumę pieniędzy z przeznaczeniem na dofinansowanie posiłków dla dzieci z rodzin byłych PGR-ów zamieszkałych na ziemiach zachodnich i północnych naszego kraju.

Prezes Okręgu

Ryszard Woliński

 

 


27 września 2015 roku

(Dzień Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej)

Delegacja ZOR RP im Marszałka Józefa Piłsudskiego ze sztandarem Zarządu Głównego weźmie udział w Państwowych uroczystościach z pełnym ceremoniałem wojskowym i udziałem najwyższych władz RP. Uroczystości rozpocznie o godz. 10.00 żałobna Msza Święta na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w pobliżu Grobu Nieznanego Żołnierza, celebrowana przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka. Wystawione przy ołtarzu trzydzieści sześć trumien (sześć z nich udekorowanych wstęgami Orderu Wojennego Virtuti Militari) zostanie następnie w kondukcie żałobnym przewiezionych na „Łączkę”.

Uroczystości pogrzebowe na „Łączce” przed PANTEONEM – MAUZOLEUM WYKLĘTYCH NIEZŁOMNYCH rozpoczną się o godzinie 12.00 i zakończą Apelem Pamięci, salwą honorową i składaniem kwiatów. Związek reprezentowany będzie przez kol. ppor. rez. Zbigniewa Helińskiego, ppor. rez.  Krzysztofa Dobrowolskiego, ppor. rez. Roberta Szweda. Delegacji przewodniczyć będzie ppor. rez. Maciej Myczka – wiceprezes Zarządu Głównego.

 


Związek Oficerów Rezerwy RP

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

na Apelu Jasnogórskim w 76 rocznicę agresji sowieckiej na Polskę.

 

W dniu 17 września 2015 roku na zaproszenie Ojca ZP generała profesora Eustachego Rakoczego pięcioro członków naszego Związku ze Sztandarem Zarządu Głównego wzięło udział we wspólnej modlitwie przed cudownym obrazem Matki Boskiej Jasnogórskiej – Królowej Korony Polski, naszej Hetmanki. Modliliśmy się za żołnierzy polskich poległych w II Wojnie Światowej, a także w intencji wszystkich członków Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W intencji rodzin modlili się Maria Myczka i ppor. Maciej Myczka. Apelowi przewodził OP gen. Eustachy Rakoczy i Ks. gen. Stanisław Rozpondek wraz z Jasnogórskim Korpusem Oficerskim. Nasz Związek reprezentowali: Maria Magdalena Kwaśniak, Maria Magdalena Myczka, ppor. rez Zbigniew Heliński, ppor. rez. Krzysztof Dobrowolski. Delegacji przewodził ppor. rez. Maciej Myczka-wiceprezes Zarządu Głównego. Na przedapelowym spotkaniu nasi członkowie rozdali biuletyny IPN pt. „Zbrodnia Katyńska. Wielkopolanie w dołach śmierci Katynia, Charkowa i Miednoje” oraz repliki guzika znalezionego w Katyniu, który jest znakiem pamięci o Tych, którzy zginęli.

 


W dniu 11.09.br. w sali im. Admirała Mochuczego Klubu Marynarki Wojennej "Riwiera" w Gdyni, odbyło się kolejne zebranie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego, w czasie którego przyjęto 8 nowych członków, wręczono 4 odznaczenia resortowe oraz 5 dyplomów honorowych "Jubilata".

Kolega Andrzej Blok - lektor Związku wygłosił krótki wykład - wybrane elementy Ceremoniału Morskiego, który został z uwagą wysłuchany przez zebranych.

Na zakończenie pierwszej części zebrania koledzy z Oddziału Rejonowego PCK w Gdyni, Marek Olczykowski i Andrzej Blok w ramach współpracy wręczyli baner dla Okręgu.

 W drugiej części zebrania, tradycyjnie już, odbyło się spotkanie integracyjne przy kawie, herbacie i słodyczach,  była również lampka wina oraz bardzo miła i sympatyczna atmosfera.

Prezes Okręgu

Ryszard Woliński

 

 


Relacja z pobytu delegacji Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Turgielach na Litwie

 

      W dniach 04-05.09.2015r. dziesięcioosobowa delegacja członków Okręgów Mazowieckiego i Stołecznego Warszawskiego naszego związku, w składzie:

 1. płk. Borecki Józef
 2. mjr. Dawicki Klemens
 3. ppłk.Godyń Zbigniew
 4. Kowalczyk Ryszard
 5. inż. Ponichtera Tadeusz
 6. kmdr.por. Puścian Jan
 7. pan Sobczak Dariusz – radny gminy stare Babice
 8. arch. Sobkowska Wanda
 9. mjr. Sokołowski Grzegorz
 10. płk. Sprawka Stanisław

zaproszona przez turgielską społeczność , uczestniczyła w podróży związanej z kontynuacją rozpoczętej przez samorząd Gminy Stare Babice w 2009r. akcji „ Pomoc Polakom na Litwie”.

Wsparci materialnie przez Departament Komunikacji  Społecznej MON (materiały szkolne oraz promujące Wojsko Polskie), Agencję Rynku Rolnego ( wydawnictwa agencji dotyczące wsi), rodzinę państwa Osmólskich z Warszawy (kilkuset tomowy zbiór biblioteczny) i inne prywatne osoby, w dniu 05.09.2015r. po południu zostaliśmy powitani przed gmachem tamtejszego Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego przez dyrekcję szkoły oraz pana Henryka Wiercińskiego , syna weterana obrony Wilna z 1939r. Po przedstawieniu uczestników obu stron spotkania i omówieniu harmonogramu dnia,  zaprezentowaliśmy przeznaczone  dla szkoły dary, a następnie z przesłaniem  narodowej solidarności, w podniosłej , uroczystej atmosferze uhonorowaliśmy szkołę i zasłużone dla pomocowej akcji osoby medalami naszej organizacji oraz dyplomami okolicznościowymi. Oceniając sytuację szkolnictwa polskiego na Litwie za wymagającą dalszego wsparcia  wyraziliśmy wolę niesienia pomocy ubogiej  turgielskiej szkole, trwającej w dużej mierze dzięki wielu darczyńcom z Polski. Po zwiedzeniu  muzealnej sali szkolnej, w której miejscowa ludność zgromadziła wiele oryginalnych, czekających na zbadanie przez specjalistów eksponatów, co pewien czas znajdowanych na terenie gminy, przystąpiliśmy do omówienia podjętego wcześniej przez zarząd Okręgu Stołecznego Warszawskiego z turgielskim starostą tematu powołania koła ZOR RP im.

Wspólny obiad na skromnej stołówce szkolnej, był okazją do szerszego naświetlenia nam sytuacji tamtejszej społeczności przez gospodarzy spotkania. Następnie nasza delegacja udała się do miejscowości Taboryszki  położonej tuż przy granicy z Białorusią, znanej  z historycznego drewnianego kościółka pod wezwaniem  św. Michała Archanioła w tle, by udekorować złotym medalem zasługi ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, sędziwego obrońcę Wilna z 1939r. 102 letniego ppor. rezerwy Wojska Polskiego, Stanisława Wiercińskiego, zesłanego  wraz z rodziną na 7 lat przymusowej pracy w kopalni  na północy ZSRR. Atmosfera  prześwietlonego słońcem drewnianego, przestronnego domu weterana, znajdującego się pod opieką swojej 96 letniej małżonki, syna Henryka oraz jego rodziny z wnuczkami zrobiła na nas ogromne wrażenie. Sam dom otoczony wybujałymi kwiatami, ku naszemu zdziwieniu wyhodowanymi przez żonę pana Stanisława emanował optymizmem i rodzinnym szczęściem. Po ceremonii dekoracji siedzącego na wózku inwalidzkim pana Stanisława, jego syn Henryk przytoczył nam losy rodziny na zesłaniu i po powrocie do Litewskiej Republiki ZSRR, pełne dramatycznych zdarzeń, pomimo których siła rodzinnych więzi pozwoliła im przetrwać by dziś mogli się cieszyć z wolności i łączności z Polską (w ubiegłym roku pan Stanisław, wojenny kapral, został awansowany przez Prezydenta RP na pierwszy stopień oficerski Wojska Polskiego. Małżonka weterana wspaniałą polszczyzną  jakiej wielu z naszej delegacji nigdy jeszcze nie słyszało, opowiadając o niełatwej przeszłości rodziny przenosiła nas wyobraźnią w zamierzchłe czasy  i rozległe tereny sowieckiej zsyłki oraz późniejszego życia w ZSRR. Zapraszani do obficie zastawionego stołu z regionalnymi potrawami, ze względu na napięty plan pozostałej części dnia poprzestaliśmy na wypiciu toastu za zdrowie miłych gospodarzy i po trzecim przypomnieniu naszego przewodnika o oczekującej na nas w pobliskim muzeum siostrze słynnej litewskiej malarki polskiego pochodzenia Anny Krepsztul,  pożegnawszy weterana i  jego rodzinę i uwieczniwszy na zdjęciach uczestników spotkania oraz otoczonego kwiatami domu ruszyliśmy w dalszą drogę. Pani Danuta oczekiwała na nas przed zarządzanym przez siebie muzeum . Wprawdzie o Annie można przeczytać w Internecie i książkach, lecz prezentacja jej dorobku artystycznego wpleciona w opowieść współcierpiącej z nią młodszej siostry, dzięki  której, schorowana ,doświadczana  licznymi pobytami w szpitalu artystka mogła namalować 3500 wspaniałych obrazów oraz wykonać przepiękne hafty była dla nas niezwykłym przeżyciem. Samo muzeum, które powstało głównie ze sprzedaży licznych obrazów zmarłej w 2007r. artystki, stanowi nie tylko zbiór jej twórczości ale jest czymś w rodzaju pielęgnowanego przez panią Danutę rodzinnego domu z pamiątkami po przedwcześnie zmarłych jej rodzicach i rodzeństwie z najstarszym z dzieci  profesorze Politechniki Warszawskiej, który każdy wolny czas poświęcał ciężko chorej na osteoporozę i gruźlicę kości Annie konstruując urządzenia pozwalające jej malować i haftować.

Kolejnym miejscem, do którego udaliśmy się jeszcze tego dnia z przewodnikiem był symboliczny krzyż przy kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii  Panny w  Turgielach, upamiętniający  losy miejscowej społeczności z tragicznym epizodem spacyfikowanych w kościele, skazanych na rozstrzelanie przez wycofujących się pod naporem Armii Czerwonej hitlerowców.  Ceremonialnym  złożeniem kwiatów i zapaleniem znicza pod krzyżem  u schyłku dnia zakończyliśmy oficjalną wizytę i udaliśmy się do pobliskiego hotelu na nocleg. Po powrocie do Polski z inicjatywy Wójta Gminy Stare Babice, pana Krzysztofa Turka, Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach otrzymało również wsparcie w postaci urządzeń dla kuchni i stołówki szkolnej. W imieniu obdarowanych Warszawski Okręg Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego składa wszystkim darczyńcom serdeczne podziękowanie.      

                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                         Jan Puścian                              

 

 Na zaproszenie Rektora - Komendanta Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Kmdra prof. dra hab. Tomasza Szubrychta, grupa oficerów - członków Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z Prezesem Okręgu uczestniczyła w  ceremonii promocji na pierwszy stopień oficerski absolwentów Akademii Marynarki Wojennej. Uroczystości odbyły się w dniu 28.08.2015r. na historycznym okręcie ORP "Błyskawica" przycumowanym przy Nabrzeżu Prezydenta na Skwerze Kościuszki w Gdyni.

 

Prezes Okręgu

Ryszard Woliński

 


 


Z okazji Święta Wojska Polskiego, nasze licznie zgromadzone delegacje wzięły udział w uroczystościach: W dniu 14.08.b. w Gdańsku, pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego i w dniu 15.08.br. w Gdyni, przed Płytą Marynarza Polskiego, składając wiązanki kwiatów.

 

Prezes

Ryszard Woliński

 I N F O R M A C J A

 

Prezes Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk Stanisław Tomaszkiewicz, na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja Dudy i Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka, uczestniczył wraz z Małżonką w uroczystościach z okazji Święta Wojska  Polskiego 15 sierpnia 2015 r.

14 sierpnia 2015 r. prezes Związku wziął udział w uroczystościach wręczenia wyróżnień i medali w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie, a wieczorem w Apelu Poległych żołnierzy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bitwie Warszawskiej.

W imieniu Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, płk Stanisław Tomaszkiewicz złożył, pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy Marszałka, wiązankę kwiatów.

Udział prezesa naszej oficerskiej Wspólnoty, w Centralnych uroczystościach Święta Wojska Polskiego, był również okazją do rozmów z Prezydentem RP Andrzejem Dudą; Wiceprezesem Rady Ministrów Tomaszem Siemoniakiem; z Szefem Gabinetu Prezydenta, Ministrem Adamem Kwiatkowskim; Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministrem Pawłem Solochem.

 

 

 

 Składanie wieńców w czasie Apelu Poległych Żołnierzy Marszałka Józefa Piłsudskiego


Pan gen. broni Marek TOMASZYCKI -

Honorowy Członek Związku Oficerów Rezerwy RP

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 Na zaproszenie dowódcy Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych /DORSZ/ pana gen. broni Marka Tomaszyckiego, delegacja członków Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyła w dorocznym święcie DORSZ. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych i podniesieniu flagi państwowej przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego.

Po okolicznych przemówieniach dowódcy i zaproszonych gości nastąpiło wręczenie wyróżnień i odznaczeń dla żołnierzy i pracowników wojska. Oficjalną część uroczystości zakończyło odegranie  „Pieśni reprezentacyjnej WP” oraz przemarsz pododdziałów. W trakcie defilady na niebie pojawiły się samoloty Zespołu Akrobatycznego Orlik.

Skład Delegacji Zarządu Głównego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego stanowili: płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz, prezes ZG oraz płk rez. Józef Borecki, płk Robert Stachurski, płk rez. Stanisław Sprawka, mjr Sławomir Bugalski.

Obchody święta DORSZ były okazją do wręczenia dowódcy DORSZ gen. broni Markowi Tomaszyckiemu legitymacji „Honorowego Członka Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” wraz z odznakami Związku. Było nam bardzo miło, gdy pan generał nie ukrywał swego wzruszenia i zaskoczenia takim wyróżnieniem ze strony ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pan gen. broni Marek Tomaszycki złożył serdeczne podziękowanie za wyróżnienie i korzystając z okazji przekazał wszystkim członkom Związku najserdeczniejsze żołnierskie pozdrowienia, życząc sukcesów w pracy na rzecz promowania patriotycznych postaw obywatelskich.

 

                                                                                                          J.B

 

 


Związek Oficerów Rezerwy RP im Marszałka Józefa Piłsudskiego

uczcił 71 rocznicę Powstania Warszawskiego

W dniach od 31 lipca do 2 sierpnia 2015 roku dziewięcioosobowa grupa członków Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z koła w Wolsztynie, oraz wiceprezes  ZG kpt. Sławomir Łazor -  brali udział w obchodach 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. To już tradycja, bowiem od wielu lat oddajemy hołd bohaterskiej Stolicy. W dniu 31 lipca uczestniczyliśmy w uroczystej polowej mszy świętej na placu Krasińskich. Tuż przed nami zgromadzeni byli weterani Powstania Warszawskiego, wśród których obecni byli gen. bryg. Zbigniew Ścibor Rylski- Prezes Związku Powstańców Warszawskich, córka gen. Władysława Andersa - Anna Maria Anders,Prezydent RP Bronisław Komorowski i Prezydent elekt Andrzej Duda. Po mszy świętej  uczestniczyliśmy w uroczystym Apelu Poległych i składaniu wieńców pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego. We wszystkich uroczystościach towarzyszył nam poczet sztandarowy Zgrupowania „Leśnik”. W dniu 1 sierpnia od wczesnych godzin rannych do późnego wieczora przebywaliśmy na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim. Na teren nekropolii weszliśmy w szyku wojskowym w liczebności kompanii, ze sztandarami, wieńcami i zniczami. Przy kwaterze Batalionu „Czata 49” nasz dowódca i wiceprezes ZG ppor. Maciej Myczka został uhonorowany Pamiątkową Odznaką Batalionu „Czata 49”, nadaną przez Prezesa Związku Powstańców Warszawskich gen. bryg. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego.

Maszerowaliśmy wraz z członkami GH Zgrupowanie „Radosław”, drużyną ze Słowacji oraz Hiszpanii. Nasza wolsztyńska grupa weszła w skład wart i posterunków honorowych przy pomniku „Gloria Victis” oraz na kwaterze Zgrupowania „Leśnik”. Podczas pełnienia wart nie zapomnieliśmy o naszych Powstańcach Wielkopolskich.  Na ich kwaterze zapaliliśmy znicz i wystawiliśmy posterunek honorowy. Było także wiele spontanicznych spotkań z Powstańcami i członkami ich rodzin. Dzień 2 sierpnia to nasz udział w „Barykadach Starówki” na Placu Zamkowym. Przedstawialiśmy dioramę historyczną, grę miejską i śpiewaliśmy powstańcze piosenki pod dowództwem i przy akompaniamencie Cecylii Longier.  Nie zabrakło także uczestnictwa w uroczystej mszy świętej w archikatedrze Świętego Jana. Składaliśmy także przysięgę powstańczą, a zaprzysiężenia dokonał Henryk Kończykowski  ps. „Halicz”. O godz 13.00 wystawiliśmy posterunek honorowy  przy Grobie Nieznanego Żołnierza i Pomniku naszego patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W skład  grupy weszli: Katarzyna Dobrowolska, Małgorzata Śliwa, Cecylia Longier, ppor. Tomasz Hibner, ppor. Krzysztof Dobrowolski, Łukasz Śliwa, Dawid Zewar, Miłosz Słowiński i ppor. Maciej Myczka. Całość organizacyjnie  koordynował ppor.Tomasz Hibner.

Wracając do Wolsztyna byliśmy dumni, że było nam dane uczestniczyć w tak wielkich wydarzeniach. To były dni, kiedy cała Polska niezależnie od przekonań, przynależności i zapatrywań dumna jest ze swojej Stolicy i jej bohaterskich mieszkańców.

 

  

 

 


 

 


K O M U N I K A T

 

12 września 2015 r. w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca’56 w Poznaniu ul. Śniadeckich 54/58, odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Porządek posiedzenia

 

 1. Omówienie spraw organizacyjnych wynikających z realizacji Statutu Związku (przedstawi prezes płk Stanisław Tomaszkiewicz).
 2. Dyskusja i wnioski.
 3. Przyjęcie uchwały.
 4. Informacja o stanie realizacji ogólnopolskiego konkursu historycznego pt. „95.rocznica Bitwy Warszawskiej” (wystąpią prezesi okręgów i przewodniczący Głównej Komisji Konkursowej, prof. dr hab. Artur Kijas).
 5. Podsumowanie i zakończenie obrad.

 

W posiedzeniu wezmą udział:

-        członkowie Zarządu Głównego

-        przewodniczący Głównej Komisji Historycznej Związku

-        przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej

-        przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego

 

Początek obrad godz. 11ºº.

 

Prezydium Zarządu Głównego

Związku Oficerów Rezerwy RP


 


Od wielu lat mieszkający w Poznaniu kombatanci Światowego Związku Żołnierzy AK - Środowisko Ostra Brama wraz z Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej czczą bohaterski zryw wyzwalania Wilna w dniach 7-14 lipca 1944 r., czyli uczestników Akcji Burza i Operacji Ostra Brama. Uroczysta Msza św. kocelebrowana została odprawiona w sobotę 11 lipca 2015 r. o godz. 18:30 w Kościele św. Wojciecha na Wzgórzu św. Wojciecha. Oprawę zapewnił Pan Andrzej Penc - organista kościoła oraz Chór "Słoneczko" ze Społecznej Szkoły Polskiej im. Tadeusza Rejtana przy Domu Polskim w Baranowiczach pod batutą Haliny Bryńko. Po mszy zapaliliśmy znicze i złożyliśmy kwiaty pod tablicą poświęconą Bohaterom Armii Krajowej Okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego, a także odśpiewaliśmy pieśni partyzanckie.


Dziękujemy serdecznie Wszystkim uczestnikom:
ks. Proboszczowi Trojanowi Marchwiakowi,
pocztom sztandarowym Światowego Związku Żołnierzy AK - Środowisko Ostra Brama
oraz Związku Sybiraków Okręg Poznań,
Panu Andrzejowi Białasowi - dyrektorowi Gabinetu Prezydenta Miasta Poznania,
Panu Ryszardowi Czarneckiemu - wiceprzewodniczącemu Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości,

Zarządowi Regionu  NSZZ Solidarność,
Panu Jacentemu Góralowi - prezesowi Okręgu Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
Panu ppor. rez inż. Maciejowi Myczka - wiceprezesowi Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP 

Panu Tadeuszowi Jeziorowskiemu - kustoszowi, 
poznańskim radnym - Pani Joannie Frankiewicz i Panu Szymonowi Szynkowskiemu, 
członkom Stowarzyszenia Odra-Niemen, Towarzystwa Miłośników Lwowa Kresów Południowo-Wschodnich oraz Miłośnikom Wilnai Ziemi Wileńskiej, 


Ryszard Liminowicz
Prezes
TMWiZW
https://www.facebook.com/wilno.poznan
http://tmwizw.republika.pl/

fot. Elżbieta Dukowicz

 

 


Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w dniu 16.07.2015r. w siedzibie gdyńskiego PCK dokonano podpisania aktu porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Oddziałem Rejonowym PCK w Gdyni, reprezentowanego przez prezesa Pana Marka Olczykowskiego a Związkiem Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  z siedzibą w Gdyni, reprezentowanego przez prezesa Okręgu Pana Ryszarda Wolińskiego.  Uroczystość przebiegła w miłej i sympatycznej atmosferze.

 


Na zaproszenie Inspektora Marynarki Wojennej, grupa członków ZOR RP Okręgu Pomorskiego uczestniczyła w uroczystościach chrztu i wodowania okrętu patrolowego ORP "Ślązak", które odbyło się w dniu 2 lipca 2015 r.


 

 

 


W dniu 24.06.br.  Związek Oficerów Rezerwy RP. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z siedzibą w Gdyni, w wyniku wcześniejszych uzgodnień, podpisał porozumienie o wzajemnej współpracy z IX Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni.

  Prezes Okręgu

Ryszard Woliński

 

 

 


 

 

 


 


Członkowie ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na Roztoczu

W miesiącu maju członkowie i sympatycy Okręgu Maz. ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego spędzili czas zwiedzając ziemię zamojską. Była to trzydniowa eskapada podczas której zwiedziliśmy Lublin, Zamość, Krasnobród, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Kodeń oraz rezerwat przyrody nad rzeką Sopot. Zgodnie z tradycją pomiędzy Lublinem a Zamościem zatrzymaliśmy się na tradycyjną grochówkę i kiełbaski,  przygotowane przez naszych kolegów. Wszystkim bardzo smakowało. Pogoda wyjątkowo dopisywała ani za ciepło czy zimno. Bogaty program wycieczki udało się zrealizować dzięki dobrze opracowanej logistyce i świetnemu przewodnikowi panu Rolandowi. Wszystkim wycieczka bardzo się podobała, nawiązane zostały nowe kontakty towarzyskie. Wśród sympatyków, uczestników wycieczki padły deklaracje o wstąpieniu w nasze szeregi.  We wrześniu udamy się na zwiedzanie innego zakątka naszego pięknego kraju.

                                                                                                                      J.B.

 

 


W dniu 6.06.br.na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w Tawernie "Pod Kordem", odbyły się uroczystości V-tej Rocznicy Powołania na Pomorzu Gdańskim Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Gdyni. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in: kontradmirał Marian Ambroziak Inspektor Marynarki Wojennej, płk Zbigniew Krzywosz przedstawiciel Kierownika Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych, brygadier ZP. kpt. żw. prof. dr Daniel Duda członek Rady Brygadierów ZP RP, insp. Robert Leksycki Komendant Gdyńskiej Polcji, a także por. rez. Maciej Myczka wiceprezes ZG ZOR RP reprezentujący prezesa ZG z Panią Cecylią Longer sekretarzem ZOR RP w Wolsztynie oraz mjr rez. Marian Osada sekretarz ZG ZOR RP, który zostal odznaczony medalem "Pro Patria" i wiele innych osobistości życia społecznego Gdyni i nie tylko. Wśród odznaczonych znalezli się również m.in: kmdr rez. Konstanty Wasilewski, płk rez. Henryk Karpiński, kmdr rez. Andrzej Blok, płk rez. Henryk Kościński, st.chor.szt.mar.rez. Edmund Tarnowski, st.chor.szt.mar.rez. Tadeusz Pawłowski, chor.mar. rez. Marek Olczykowski, panowie - Stefan Sierakowski, Leszek Stachowiak i Grzegorz Sobczyński a także Marcin Sikora, Marek Słowiński i Piotr Mężydło.
W czasie uroczystosci przyjęto symbolicznie nowych czlonków:
kol. st.chor.szt.mar.rez. Stanisława Kowala i kol. kpr. Aleksandra Pułę, natomiast prezes Okręgu kol. Ryszard Woliński wygłosił wyczerpujące sprawozdanie okolicznościowe.
Spotkanie zakończyło się toastem, wspólnym obiadem, wykonano wspólne zdjęcie oraz uczestnicy zwiedzili Okręt Muzeum "Błyskawica" zacumowany przy Skwerze Kościuszki w Gdyni.
Uroczystość przebiegła w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze.


Prezes
Ryszard Woliński

 


W dniu 2.06.2015r. na zaproszenie Władz Samorządowych Gminy Łęczyce pow. Wejherowo, grupa oficerów ZOR RP Okręgu Pomorskiego z prezesem na czele, uczestniczyła w lokalnych uroczystościach z okazji 25 lecia samorządności.

Prezes
Ryszard Woliński

 


 


Poznań, dnia 26 maja 2015 r.

 

K O M U N I K A T

 

W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu ul. Czajkowskiego 109, 27 czerwca 2015 r. o godz. 10ºº odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Temat obrad:

„Współpraca Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z jednostkami i uczelniami wojskowymi w kształtowaniu patriotyczno-obronnych postaw młodego pokolenia.”

 

Prezydium Zarządu Głównego


Delegacja ZOR RP Okręgu Pomorskiego składa kwiaty z okazji Święta Konstytucji 3 Maja pod Pomnikiem w Gdyni.

            


W Kujawsko-Pomorskim Okręgu ZORRP 18 maja 2015 roku zakończono etap ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży szkolnej pt. „95.rocznica Bitwy Warszawskiej”.  W zakresie realizowanych przedsięwzięć konkursowych ściśle współpracowano z kuratorami oświaty kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. W Bydgoszczy do tych działań włączył się wojewoda i marszałek województwa.  Od tych instytucji organizatorzy otrzymali stosowną pomoc i nagrody z upominkami dla laureatów.

Uroczyste podsumowanie konkursu przeprowadzono w 1 Pomorskiej Brygadzie Logistycznej w Bydgoszczy a poprzedzona została udziałem młodzieży w ceremonii pożegnania Narodowego Elementu Wsparcia udającego się na misję do Kosowa. Wszystko odbyło się zgodnie z ceremoniałem wojskowym.

Następnie młodzież wraz z opiekunami prac konkursowych i członkami ZORRP obejrzała prace  a na Sali Tradycji 1 B. Log. z udziałem jej dowódcy –płk  Dariusza Żuchowskiego oraz miejscowego aktywu ZORRP wręczono laureatom nagrody książkowe od wojewody, kuratora i rzeczowe od marszałka województwa. W 70.rocznicę zakończenia wojny zasłużonym działaczom ZORRP wręczono medale „Zwycięstwa”: por. Irenie Anikiejew, kapitanom Janowi Mocarskiemu i Eugeniuszowi Siemaszko oraz porucznikom Zygmuntowi Półtorakowi i Wacławowi Leganowi.

 Za duże zaangażowanie  wyróżniono dyplomami szkoły a pucharem wojewody - VIII Liceum Ogólnokształcące z Bydgoszczy i  Szkołę Podstawową nr 11 z Inowrocławia - pucharem kuratora. Uczestnicy konkursu i organizatorzy byli zadowoleni. Laureaci z dyplomami, nagrodami i upominkami przy poczęstunku wymieniali swoje doświadczenia z konkursowego działania.

Prezes okręgu ppłk Roman Misiak i najbardziej zaangażowany w przeprowadzenie konkursu kol. płk Eugeniusz Michał Andrzejewski  otrzymali stosowne podziękowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Na zaproszenie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, Pana dr. Jerzego Margańskiego, delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z pocztem sztandarowym, pod przewodnictwem prezesa płk. Stanisława Tomaszkiewicza, wzięła udział w obchodach 70.rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.

Pod pomnikiem Żołnierza Polskiego i Niemieckiego Antyfaszysty nasza delegacja zapaliła znicz i złożyła wieniec.

Delegacje ambasad akredytowanych w Republice Federalnej Niemiec,  przy akompaniamencie werblisty, złożyły również wieńce i kwiaty. Oddano w ten sposób szacunek i cześć poległym polskim żołnierzom na frontach II Wojny Światowej.

Szef Ataszatu Obrony RP w imieniu Ministra Obrony Narodowej wręczył akt mianowania do stopnia porucznika, Panu ppor. Henrykowi Puciłowskiemu, żołnierzowi uczestniczącemu w walkach o Berlin.

Prezes Związku uhonorował nowo mianowanego, 93.letniego oficera okolicznościowym Medalem Zwycięstwa.

 

 


Pożegnanie ppłk. w st. spocz. Jerzego WĄDOŁKOWSKIEGO

Członkowie Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 8 maja uczestniczyli w ostatniej drodze kolegi ppłk Jerzego Wądołkowskiego. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. WNMP w Chotomowie, którą celebrował członek naszego Związku ks. ppłk Andrzej Jakubiak. Przy trumnie zmarłego wartę honorową pełnili członkowie ZOR RP i żołnierze z 32.dr OP.

Po mszy kondukt żałobny wraz z kompanią honorową wystawioną przez 32. dr OP udał się na miejscowy cmentarz, gdzie w rodzinnym grobie na zawsze spoczął kol. ppłk Jerzy Wądołkowski.

Kol. ppłk Jerzy Wądołkowski bardzo aktywnie udzielał się w działalności Związku, był członkiem Zarządu Okręgu, pełniąc funkcję skarbnika. Służbę wojskową pełnił w wojskach lotniczych. Był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany za osiągniecia oraz oddanie służbie
i pracy społecznej.

Cześć Jego pamięci!

 

 


Liczna grupa oficerów - członków ZOR RP Okręgu Pomorskiego uczestniczyła w dniu 2.05.2015r. w uroczystościach Dnia Flagi RP na Skwerze Kościuszki i nadaniu imienia "Plac Wolnej Polski" przed gdyńskim magistratem oraz w dniu 3.05.2015r. w uroczystościach z okazji 224.rocznicy uchwalenia Konstytucji 3.Maja, składając kwiaty pod Pomnikiem Konstytucji 3.Maja przy ul. Słowackiego w Gdyni.

Prezes

Ryszard Woliński

 

 


Członkowie ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 2. Mazowieckim Pułku Saperów.

 W dniu 17 kwietnia br. na zaproszenie dowódcy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów delegacja Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego brała udział w uroczystych obchodach Święta Wojsk Inżynieryjnych, które jest niezwykłym wydarzeniem dla wszystkich saperów. Uroczystość rozpoczęła msza polowa z udziałem zaproszonych gości, byłych dowódców kazuńskiej brygady, weteranów i kombatantów, władz samorządowych oraz dzieci i młodzieży szkolnej.   

 Wśród honorowych gości swoją obecnością saperów zaszczycili, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wiceminister Maciej Jankowski oraz Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Jadwiga Zakrzewska. Po przyjęciu meldunku i odegraniu hymnu państwowego i oficjalnych wystąpieniach nastąpiła ceremonia wręczenia awansów, odznaczeń i wyróżnień dla żołnierzy jednostki. Całość ceremonii zakończyła się defiladą pododdziałów oraz pokazem sprzętu specjalistycznego. Następnie goście udali się do zwiedzenia sali tradycji pułku. Tradycyjnie saperzy przyjęli gości wojskową grochówką.     

 


Ryszard Woliński, Prezes Okręgu Pomorskiego ZOR RP na spotkaniu z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Panem Bronisławem Komorowskim, 21 kwietnia 2015 r.100. rocznica urodzin Członka Honorowego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego mjr w st. spocz. Stanisława SIERAWSKIEGO

W dniu 12 kwietnia 2015 r. w Chotomowie na terenie Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego miała miejsce wyjątkowa uroczystość poświęcona jubileuszowi setnych urodzin mjr w st. spocz. Stanisława SIERAWSKIEGO, Członka Honorowego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 Pan mjr St. Sierawski urodził się 12 kwietnia 1915 roku w Olszewnicy St. W wieku 22 lat został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w 32. Pułku Piechoty w Modlinie Twierdzy. Podczas pełnienia służby wojskowej, wybuchła II Wojna Światowa. Będąc w stopniu kaprala, dowodził sekcją granatników i wraz z pułkiem brał udział w obronie Twierdzy Modlin.

Za okazane męstwo i ofiarność w czasie walk został awansowany do stopnia plutonowego i odznaczony Krzyżem Walecznych. Po kapitulacji przebywał w obozie jenieckim w Mławie, z którego po trzech tygodniach został zwolniony. Powrócił do rodzinnej wioski i do końca wojny walczył
w konspiracji.

Obchody setnych urodzin Jubilata, wraz z władzami gminy Jabłonna przygotował Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość rozpoczęto mszą św. w kościele parafialnym w intencji Jubilata. Na zakończenie mszy, odczytano decyzje Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego o nadaniu Jubilatowi  „Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski”. Order w imieniu Prezydenta RP przypięła do piersi Jubilata Pani Bożena Żelazowska z-ca szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Minister Obrony Narodowej Pan wicepremier Tomasz Siemoniak skierował do Jubilata list gratulacyjny wraz z szablą oficerską. List gratulacyjny odczytał i  szablę wręczył Jubilatowi z-ca dyr. Departamentu Kadr MON Pan Michał Korczak.

Druga część uroczystości odbyła się w Ośrodku Kultury w Chotomowie. W przygotowanej do uroczystości sali uczestnicy mieli okazję złożyć  życzenia i gratulacje Jubilatowi. W urodzinowej uroczystości Dostojnego Jubilata udział wzięła rodzina, koledzy ZOR RP i przyjaciele kombatanci, przedstawiciele wojska, władz samorządowych powiatu i gminy oraz posłanka na Sejm Jadwiga Zakrzewska, senator Anna Aksamit, zastępca szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Bożena Żelazowska, z-ca dyr. Departamentu Kadr MON dr Michał Korczak, prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk rez. Józef Borecki.

Pani minister Bożena Żelazowska wręczyła Jubilatowi drugie odznaczenie – był to Medal  „Pro-Patria” nadawany za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Na zakończenie zebrani wznieśli toast lampką szampana za zdrowie Jubilata i przy pomocy chóru MODERATO odśpiewali „200 – lat”. Jubilat zaprosił zebranych do poczęstunku tortem i wspólnego posiłku przygotowanego na tą okoliczność. Spotkanie urodzinowe Jubilata przebiegało w miłej, radosnej i życzliwej atmosferze.

                                                                                                                                                               J.B


 

 


Wielkanocne Spotkania Członków Okręgu Mazowieckiego

ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Na zaproszenie dowódcy 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, Pana gen. bryg. Stefana Mordacza, prezes Okręgu płk Józef Borecki uczestniczył w spotkaniu wielkanocnym na terenie brygady. Na świąteczne spotkanie wielkanocne przybyli przedstawiciele podległych dywizjonów, przedstawiciele środowisk naukowych , okolicznych samorządów i władz lokalnych. Gospodarz spotkania Pan gen. bryg. Stefa Mordacz złożył życzenia gościom, żołnierzom i pracownikom wojska oraz ich rodzinom.

Dzień wcześniej, 25.04.2015 r grupa członków Okręgu na zaproszenie dowódcy 32. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej Pana ppłk Marka Oliwkowskiego uczestniczyła w spotkaniu wielkanocnym w 32. dr OP  w Olszewnicy St. Zaproszeni goście oraz żołnierze i pracownicy spotkali się ciepłym przyjęciem ze strony dowództwa dywizjonu.

Po pobłogosławieniu świątecznych potraw przez ks. pułkownika Zenona Pawelaka i ks. Grzegorza Kucharskiego, podzielono się symbolicznym jajkiem, dając wyraz przywiązania do tradycji. Spotkania w brygadzie jak i w dywizjonie przebiegały w odświętnej, przyjacielskiej atmosferze.

 

                                                                                                                                                          J.B


IMIENINY  MARSZAŁKA

Członkowie Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego spotkali się w dniu 21 marca 2015 r z okazji imienin Marszałka. Spotkanie miało miejsce na terenie Modlina Twierdzy. Gospodarzami  spotkania byli członkowie nowo powstałego Koła nr 1  z Nowego Dworu Maz. Spotkanie poprzedziła profesjonalnie przygotowana przez kol. płk Zbigniewa Ruszniaka prezentacja o Marszałku Piłsudskim. Kol. płk Ruszniak zaprezentował przybyłym swoją bogatą kolekcję zbiorów dotyczącą Marszałka.

Zebrani  z wielkim zainteresowaniem wysłuchali  wystąpienia, które na zakończenie zostało nagrodzone brawami. Spotkanie było również okazją do przyjęcia nowych członków, do Koła Nr 1 – 3 kolegów, do Koła nr 3 przyjęty został pan gen. dyw. rez. Zbigniew Galec. Prezes Okręgu płk rez. Józef Borecki pogratulował nowym kolegom wstąpienia w szeregi naszego Związku, życząc miłej i owocnej współpracy. W uznaniu zasług i wymiernej współpracy ze Związkiem, Mazowieckie Koło Historyczno-Krajoznawcze I Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy zostało wyróżnione Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Medal odebrał prezes Koła Pan Włodzimierz Parafiniuk.

Na zakończenie wszyscy spotkaliśmy się przy wspólnym stole, składając sobie i swoim najbliższym życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Spotkanie przebiegało w miłej i radosnej atmosferze. Wcześniej 19 marca delegacja Koła nr 1,  z prezesem Koła kol. Zbigniewem Kotarskim złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicze pod obeliskiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.


W dniu 27.03 2015r. liczna delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP. Okręgu Pomorskiego wzięła udział w uroczystościach 70-tej Rocznicy Wyzwolenia Gdyni, organizowanych na Skwerze Kościuszki pod Pomnikiem Marynarza Polskiego i w Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego pod Pomnikiem I Brygady Pancernej im.Bohaterów Westerplatte, składając wiązanki kwiatów.

Prezes

Ryszard Woliński


W dniu 27.03 2015r. zostało zawarte Porozumienie - Umowa o Współpracy pomiędzy Akademią Marynarki Wojennej a Okręgiem Pomorskim Związku Oficerów Rezerwy RP. w Gdyni. Umowa ta rozszerza naszą działalność patriotyczno - obronną na młodzież również i akademicką.

Prezes

Ryszard Woliński

 

 

 

 

 

 

 


W dniu 25.03.2015r. na zaproszenie, grupa oficerów ZOR RP Okręgu Pomorskiego, wzięła udział w uroczystościach Święta Szkoły - Zespołu Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie k/Wejherowa. Była Msza Święta, część oficjalna - uroczysta akademia, przedstawienie o tematyce morskiej, turniej morski - konkursy, gry i zabawy oraz wspaniała atmosfera.

Prezes

Ryszard Woliński


 


 

III Międzynarodowa Konferencja
„Edukacja patriotyczna młodzieży.
250 lat szkolnictwa wojskowego dla małoletnich w Polsce”

Warszawa 21.05.2015

 

Konferencja ma na celu analizę problemów dotyczących szeroko pojętej edukacji patriotyczno - obronnej społeczeństwa (młodzieży) w aspekcie współczesnych zagrożeń, wychodzi naprzeciw potrzebie dyskusji nad bezpieczeństwem człowieka, społeczeństwa, państwa. W agendzie konferencji znajdzie się problematyka wpływu polskich doświadczeń historycznych w kształtowaniu świadomości społeczno - obronnej.

 

Główne cele konferencji:

- określenie współczesnych wyzwań, czyli niezbywalnych potrzeb wynikających z zagrożeń i szans dla przygotowania obronnego młodzieży jako podstawy tworzenia Bezpieczeństwa Narodowego Polski i Europy w XXI wieku;

- analiza funkcjonujących rozwiązań w państwie w zakresie edukacji obronnej młodzieży;

- edukacja obronna dawniej i dziś jako fundament skutecznej ochrony i obrony;

- tradycje polskiego wychowania obronnego.

 

 

Materiały do pobrania ze szczegółowymi informacjami po kliknięciu (format docx) 


I N F O R M A C J A

 

28 lutego 2015 r. w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie obradował Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W obradach wzięli również udział przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojewódzkich Sztabów Wojskowych, Kuratoriów Oświaty, wyższego szkolnictwa wojskowego.

Na zakończenie obrad Zarząd Główny Związku przyjął uchwałę w sprawie:

 1. Uczczenia 95.rocznicy powstania Związku Oficerów Rezerwy RP. Zaproponowano wystosowanie prośby do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Pana Bronisława Komorowskiego o objecie Jubileuszu Patronatem Honorowym oraz przedstawienie prośby do Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej, Pana Tomasza Siemoniaka o przyjęcie godności Przewodniczącego Komitetu Honorowego Jubileuszu.
 2. Organizacji ogólnopolskiego konkursu historycznego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „95.rocznica Bitwy Warszawskiej”, pod Honorowym Patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pana Ministra Stanisława Kozieja.

 

 


 


Informuję że, w dniu 1.03.br. w Gdyni odbyły się uroczystości "Kaziukowe" organizowane przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, prezesa Zarządu Głównego Pana Kpt. Ż.W. Józefa Szyłejko oraz uroczystości z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych. W uroczystościach tych uczestniczyła również duża grupa oficerów - członków Okręgu Pomorskiego ZOR RP z prezesem na czele.

Ryszard Woliński

 


Poznań, dnia 22 lutego 2015 r.

 

      Szanowni Państwo

 

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego organizuje w 2015 r. Ogólnopolski Konkurs Historyczny pt. „95.rocznica Bitwy Warszawskiej”.

Do udziału w konkursie zachęcamy i zapraszamy szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z całego kraju.

Patronat Honorowy nad konkursem objął Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Minister Stanisław Koziej.

Regulamin konkursu jest na naszej stronie internetowej – zakładka konkursy.

 

Prezydium Zarządu Głównego

Związku Oficerów Rezerwy RP

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

 

 


Porozumienie o współpracy z Urzędem Gminy Zakroczym

10 lutego 2015 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Urzędem Gminy Zakroczym.

W obecności członków ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  i pracowników urzędu, porozumienie podpisali prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk w st. spocz. Józef Borecki i burmistrz Gminy Zakroczym pan Artur Ciecierski.

Prezes Okręgu płk w st. spocz. Józef Borecki wskazał na długoletnie kontakty członków Związku i kombatantów związane z uroczystościami o charakterze patriotyczno-religijnymi, organizowanymi na terenie gminy Zakroczym. Przedstawił nowemu Burmistrzowi Gminy Zakroczym historię powstania Związku  oraz czym aktualnie kieruje się Związek w swojej działalności.

Spotkanie było również okazją do poinformowania władz gminy, że w styczniu br. na terenie Nowego Dworu Maz. powstało nowe Koło Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, którego prezesem został ppłk rez. Zbigniew Kotarski. Koło nowodworskie będzie na bieżąco utrzymywać ścisłą współpracę ze środowiskiem Zakroczymia.

 


 Drodzy Przyjaciele, Koleżanki i Koledzy.
Zbliża się 75 rocznica mordu Polaków w Katyniu i innych miejscach kaźni na Wschodzie. Wszystkich, którzy pragną oddać hołd pomordowanym,  zapraszam na Marsz Katyński, który odbędzie się 11 kwietnia 2015 roku w Wolsztynie w godzinach od 12.00 do 15.00.
Marsz przejdzie ulicami miasta, gdzie pokłonimy się przed pomnikami Ofiar Katynia. W intencji pomordowanych i ich rodzin pomodlimy się na Mszy Świętej w kościele Farnym. Następnie jeńcy zostaną przetransportowani wagonami na miejsce kaźni gdzie zostanie przedstawiona symboliczna scena mordu.
Zabierzcie ze sobą gorące serca,  mundur wrześniowy i dołączcie do nas. 

Maciej Myczka - koordynator Marszu. 

dane kontaktowe:  e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     tel 68 384 26 20,   kom. 602 461 648

 


22 stycznia 2015 r. w obecności Wiceminister Obrony Narodowej odbyło się przekazanie obowiązków Rektora - Komendanta Akademii Marynarki Wojennej w Gdynii.

Obowiązki przekazał kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz, komandorowi prof. dr. hab. inż. Tomaszowi Szubrychtowi.

W uroczystości brali udział Prezes Okręgu Pomorskiego ZOR RP wraz z Sekretarzem.

Prezes Zarządu Głównego płk Stanisław Tomaszkiewicz dziękuje za współpracę z Okręgiem Pomorskim Związku Panu Admirałowi Czesławowi Dyrczowi i jednocześnie serdecznie gratuluje wyznaczenia na funkcję Rektora Panu Komandorowi Tomaszowi Szubrychtowi.

 

 


I N F O R M A C J A

 

28 lutego 2015 r. w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, al. Gen. A. Chruściela 103, odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Porządek posiedzenia.

 1. Powitanie uczestników i otwarcie posiedzenia.
 2. Wystąpienie Rektora AON, płk. prof. dr. hab. Dariusza Kozerawskiego.
 3. Informacja przedstawiciela Komendy Garnizonu Warszawa nt.:
  • aktualnych regulacjach prawnych i realizacji przepisów o ubiorze w czasie uroczystości państwowych i wojskowych;
  • udziału pocztów sztandarowych w uroczystościach oraz ich rola w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych.
 4. Wystąpienia Gości.
 5. Dyskusja i wnioski.
 6. Informacja prezesa Zarządu Głównego Związku o przygotowaniach i realizacji w 2015 r. ogólnopolskiego konkursu historycznego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „95.rocznica Bitwy Warszawskiej”.
 7. Zapoznanie z projektem obchodów w 2016 r. 95.rocznicy powstania Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 8. Przyjecie uchwał.
 9. Podziękowanie i zakończenie obrad.

 

W posiedzeniu wezmą udział:

-       członkowie Zarządu Głównego,

-       przewodniczący Głównej Komisji Historycznej Związku,

-       przewodniczący Komisji Medialnej Związku,

-       przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej,

-       przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego,

-       prezesi okręgów Związku,

-       zaproszeni Goście.

 

Posiedzenie rozpocznie się o godz. 10ºº

 

Prezydium Zarządu Głównego

Związku Oficerów Rezerwy RP


W dniu 10 stycznia 2015 roku na zaproszenie Grupy Historycznej „Zgrupowanie Radosław” w uroczystościach 10 lecia powstania ”Radosława” udział wzięła delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w składzie: płk Józef Borecki – prezes Okręgu Mazowieckiego, Cecylia Longier, oraz ppor. Maciej Myczka. Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji GH „Radosław” odprawiona w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Dalsza część uroczystości odbywała się w gościnnej sali Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego. Jubilaci zaprezentowali swe osiągnięcia oraz film z ich działalności. Przyjaciele „Radosława”  w tym ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w podziękowaniu za wsparcie i pomoc oraz za pracę mającą na celu poszanowanie wartości oraz szacunek dla historii Naszego Kraju zostali uhonorowaniu odznaką pamiątkową „Radosława”.

W spotkaniu udział wzięło blisko 100 zaproszonych gości i prawie cały skład „Radosława”. Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w uznaniu zasług w krzewieniu postaw patriotycznych, podtrzymywaniu polskiej tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania szczytnych tradycji Wojska Polskiego przyznał GH „Zgrupowanie Radosław” Złoty Medal Za Zasługi Dla ZOR RP. Odznaczenie w imieniu Prezesa Zarządu Głównego płk Stanisława Tomaszkiewicza wręczyli: Prezes Okręgu Mazowieckiego płk Józef Borecki i ppor Maciej Myczka.

W tej podniosłej uroczystości nie zabrakło kombatantów i weteranów Powstania Warszawskiego, którzy zostali serdecznie powitani. Jak to przy takich okazjach bywa na ręce Komendanta GH „Radosław” Tomasza Karasińskiego składano serdeczne gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy.

 

 


27-28.12.2014

96. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918/1919

Tekst: Maciej Myczka, Jacek Behrendt
Zdjęcia: Wielkopolski Urząd Marszałkowski, Maciej Myczka

Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 było powstaniem polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej. Powstanie wybuchło 27 grudnia 1918 w Poznaniu, w czasie wizyty Ignacego Jana Paderewskiego, który w drodze do Warszawy przybył 26 grudnia do Poznania. Tego samego dnia Paderewski wygłosił przemówienie do swoich rodaków licznie zgromadzonych przed hotelem Bazar. Nazajutrz 27 grudnia swoją paradę wojskową na Świętym Marcinie urządzili Niemcy – zrywano polskie i koalicyjne flagi, napadano na polskie instytucje – doszło do zamieszek, w wyniku których wywiązała się walka, podjęta następnie przez oddziały kierowane przez Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego. Powstańcy w krótkim czasie opanowali całą Prowincję Poznańską z wyjątkiem jej północnych i południowo-wschodnich obrzeży. Zwycięskie powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze, który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu w Compiègne z 11 listopada 1918 kończącego I wojnę światową.

27 grudnia 2014 odbyły się w Poznaniu centralne uroczystości obchodów 96. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, których organizatorem był Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a współorganizatorem Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Główne uroczystości pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich poprzedziła chwila pamięci przy grobie generała Stanisława Taczaka i brali w nich udział m.in. przedstawiciele administracji rządowej, samorządowcy, członkowie stowarzyszeń i organizacji, służby mundurowe, środowisko akademickie, uczniowie i harcerze. Pod pomnikiem nasz Związek reprezentował mjr Marian Osada. Do zgromadzonych list skierowała Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz. Po uroczystościach zebrani goście przeszli w pochodzie do Fary Poznańskiej, zatrzymując się pod tablicami: Franciszka Ratajczaka, Dowódców Powstania Wielkopolskiego, Ignacego Jana Paderewskiego oraz przy Pomniku 15. Pułku Ułanów Poznańskich, gdzie Jego Ekscelencja ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański odprawił Mszę św. w intencji Powstańców Wielkopolskich i ich rodzin. W Kościele Farnym do mjr Osady dołączyli płk dypl. Jacenty Góral oraz Bogdan Stachowiak z małżonką. Od godz. 14:30 na Placu Wolności rozlokował się obóz powstańczy, którego atrakcją było Powstańcze Studio Fotograficzne ''Pamiętajmy o Bohaterach, zostawmy swój ślad w Powstaniu Wielkopolskim'' oraz szwadron kawalerii w barwach 15 Pułku Ułanów Poznańskich. O godz. 19:00 Orkiestra Kameralna Polskiego Radia ''Amadeus'' pod dyrekcją Agnieszki Duczmal rozpoczęła w Auli UAM uroczysty koncert.

Następnego dnia, tj. 28 grudnia centralne uroczystości obchodów 96. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego przeniosły się do Warszawy. Rozpoczęto je Mszą św. w intencji Powstańców Wielkopolskich odprawioną w Kościele OO. Dominikanów przy ul. Freta przez o. Stanisława Tasiemskiego oraz o. Eustachego Rakoczego ZP, honorowego kapelana Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. W uroczystościach udział wzięły władze Wielkopolski z marszałkiem i wicewojewodą na czele oraz przedstawiciele Zarządu Głównego TPPW 1918/1919. Przybyły także liczne poczty sztandarowe i delegacje, a wśród nich pięcioro członków Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Koła w Wolsztynie, którzy w historycznych mundurach wystawili poczet ze sztandarem wolsztyńskich Powstańców Wielkopolskich. Byli to: ppor. Zbigniew Heliński, ppor. Krzysztof Dobrowolski, ppor. Maciej Myczka, Robert Szwed i Antoni Fornalski. Zarząd Główny naszego stowarzyszenia reprezentował Wiceprezes por. Sławomir Łazor. Uroczystość przed Grobem Nieznanego Żołnierza rozpoczęto modlitwą. Po wystąpieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka odczytano listy Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów, a następnie odbył się Apel Pamięci i oddano salwę honorową. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza w imieniu Burmistrza Wolsztyna Wojciecha Lisa wieniec złożyli członkowie ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, a w imieniu Wójta Przemętu Doroty Gorzelniak wieniec złożył Antoni Fornalski, także członek ZOR RP i jednocześnie prezes przemęckiego Koła TPPW 1918/1919. Uroczystość zakończyła defilada osiemnastu pocztów sztandarowych. Ostatnim punktem warszawskich uroczystości rocznicowych były warty honorowe przy mogiłach powstańczych na Wojskowych Powązkach, gdzie oddano hołd poległym i zmarłym Powstańcom Wielkopolskim. Delegacje i sztandary, w tym i nasza pokłoniły się również przed pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej.

Powyższy tekst i zdjęcia pochodzą w całości ze strony www Okręgu Wielkopolskiego Związku (http://zorrpwlkp.pl)

 

 


 

Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy,

dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszystkie spory.

Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich,

dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.

Spotkania przedświąteczne członków Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Tradycyjnie członkowie Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka J. Piłsudskiego uczestniczyli w spotkaniach przedświątecznych organizowanych przez Okręg Mazowiecki oraz inne organizacje samorządowe i jednostki wojskowe.

Członkowie Okręgu  spotkali się w dniu 13 grudnia 2014 r. na spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego. Zaproszonych gości oraz członków ZOR RP Okręgu Mazowieckiego przywitał prezes Zarządu płk rez. Józef Borecki. Wśród gości uczestniczących w spotkaniu byli m.in. Pani Bożena Żelazowska – zastępca szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, płk Jerzy Gutowski – dyr. Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, Roman Smogorzewski – prezydent miasta Legionowo, ks. płk Zenon Pawelak – proboszcz parafii wojskowo – cywilnej w Legionowie, Olga Muniak – była długoletnia wójt gminy Jabłonna, gen. rez. Ryszard Szulich – były dowódca 3. Brygady Rakietowej OP, płk Robert Stachurski – szef obrony powietrznej DORSZ, płk Adam Przygoda – dowódca 2. pułku saperów z Kazunia. W spotkaniu uczestniczyły również małżonki członków Związku.

Po krótkim wprowadzeniu i dokonaniu oceny pracy minionego roku prezes Zarządu płk Józef Borecki złożył wszystkim uczestnikom spotkania życzenia świąteczne i noworoczne. Następnie wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Miłą atmosferę spotkania, nadając mu świąteczny nastrój uświetnił występ koleżanek Doroty i Haliny, w wykonaniu których usłyszeliśmy przepiękne polskie  kolędy.

Podczas spotkania Pani minister Bożena Żelazowska, decyzją Szefa UDSKIOR wręczyła medale „Pro Patria”. Medalami zostali uhonorowani: płk rez. Józef Borecki, por. w st. spocz. Jerzy Cieśliński, st. sierż. rez. Tadeusz Bieńkowski.

Medalem „100 lecia Legionów Polskich” został uhonorowany kol. Marek Borówka, któremu medal wręczył płk Jerzy Gutowski. Nadano medale „Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP, jednym z wyróżnionych był kol. Tadeusz Ponichtera z koła Stare Babice.

Członkowie Okręgu Mazowieckiego uczestniczyli w wielu spotkaniach Świąteczno-Noworocznych m.in. 32. Wieliszewskim dywizjonie rakietowym OP, 3. Brygadzie Rakietowej OP, 2. Pułku Saperów, urzędzie miasta Legionowo, starostwie legionowskim, szkołach podstawowych w Chotomowie i Olszewnicy, OSP Chotomów, urzędach gminy Jabłonna i Stare Babice.

Wszystkim czytelnikom niniejszej strony, z okazji Świąt Bożego Narodzenia  pragnę przekazać najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne.

 

 J.B.            

           

           


 11 grudnia 2014 roku Zarząd Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZORRP im. Marszałka J. Piłsudskiego zorganizował w Bydgoszczy uroczyste spotkanie Świąteczno-Noworoczne, w którym udział wzięli m.in. prezes Związku kol. płk mgr Stanisław Tomaszkiewicz, wiceprezes Związku kol. płk dr Wiesław Światłowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy Jan Szopiński, prezesi 7. współpracujących organizacji kombatanckich, gen. Marian Dering dziekan dekanatu Inspektoratu Wsparcia SZ ks. płk Zenon Surma i członkowie Związku.  Po krótkim wprowadzeniu i dokonaniu oceny rocznej pracy przez miejscowego prezesa kol. ppłk Romana Misiaka i prezesa Związku  płk Tomaszkiewicza złożono sobie życzenia, podzielono się opłatkiem a miłą atmosferę  podgrzewał kolędami nasz wokalista-akordeonista ppor. Henryk Bochniak.  Radości świątecznych było bez liku, co ilustrują fotografie. 

 


 


 Grudniowy biuletyn z Gdyni. Format PDF można pobrać lub obejrzeć po kliknięciu na poniższej miniaturze:

 


Delegacje ZOR RP Okręgu Pomorskiego na czele z Prezesem Okręgu na zaproszenie, wzięły udział w uroczystościach: 27.11.br. w Akademii Mar. Woj. z okazji Dnia Podchorążego oraz 28.11.br. z okazji powołania Marynarki Wojennej RP..

 

Prezes

Ryszard Woliński

 

 


Poznań, dnia 25.11. 2014 r.

 

W sobotę, 22 listopada 2014 roku, do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie zjechali uczniowie wraz z opiekunami i dyrektorami szkół na uroczyste podsumowanie, objętego patronatem honorowym szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministra Stanisława Kozieja, Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt „100. rocznica powstania Legionów Polskich”. W imieniu szefa BBN, gratulacje wszystkim uczestnikom, puchary dla Szkół, a uczniom dyplomy, którzy zajęli czołowe miejsca w kategoriach: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, wręczył gen. broni dr Lech Konopka dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN.

 

Po uroczystej Gali, uczniowie-laureaci wraz z dyrektorami szkół i opiekunami prac, również w ramach uhonorowania i nagrody zwiedzili Pałac Prezydencki.

 

Konkurs został zorganizowany przez Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Patent patronatu został wręczony przez ministra Stanisława Kozieja szefa BBN płk.  Stanisławowi Tomaszkiewiczowi prezesowi ZG ZOR RP organizatorowi konkursu w styczniu bieżącego roku, podczas prowadzonych w tym czasie spotkań ze środowiskami prężnych i ogólnopolskich organizacji proobronnych.

 

Konkurs przeprowadzony był od 3 lutego dwuetapowo. I etap konkursu (luty-czerwiec) odbywał się na szczeblu okręgów ZOR RP w porozumieniu z Wojewódzkimi Kuratoriami Oświaty i Wychowania i polegał na nadsyłaniu przez szkoły prac uczniów do oceny przez komisje okręgowe. W II etapie konkursu (wrzesień-listopad) następowała ocena prac wyselekcjonowanych w I etapie przez Główną Komisję Konkursową powołaną przez ZOR RP. Rozdanie nagród i dyplomów, spotkanie uczniów-laureatów i opiekunów, organizatorów i zaproszonych gości stanowiło III etap konkursu. W sumie do Konkursu zgłoszono prace z 937 szkół z całej Polski (opracowania w formie: opisów, grafik, kronik, wywiadów, nowel oraz wspomnień), a w tym prace ze 183 szkół podstawowych, 374 prace ze szkół gimnazjalnych i 380 ze szkół ponadgimnazjalnych. Z poziomów wojewódzkich do II etapu zakwalifikowanych zostało 41 prac: 25 prac ze szkół podstawowych; 11 prac ze szkół gimnazjalnych; 10 prac ze szkół ponadgimnazjalnych. W drugim etapie, Główna Komisja Konkursowa na czele której stał prof. zw. dr hab. Artur Kijas z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (członkami komisji byli m. in.: prof. zw. dr hab. Kazimierz Pająk, prof. dr hab. Tadeusz Wallas, dr Wiesław Światłowski, dr Tadeusz Nowacki, dr Marek Moliński) oceniła prace we wrześniu br. i wyłoniła laureatów. Miejscami pierwszymi, drugimi i trzecimi uhonorowane zostały szkoły:

 

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce (praca zbiorowa): Paweł Rutkowski, Aleksandra Żukowska, Izabella Siemion z V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie; opiekunowie pracy: Łukasz Nowogrodzki, Andrzej Kuśmierczuk,

II miejsce (praca zbiorowa): Błażej Baran, Jakub Karwacki, Kamil Ostrowski z Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu; opiekun pracy: Paweł Kasztelan,

III miejsce (praca zbiorowa): Agnieszka Skiba, Angelika Pruchnik, Agata Krupa z Liceum Ogólnokształcącego im Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie; opiekun pracy: Elżbieta Adamczyk,

 

w kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce: Ewa Chlebicka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Spytkowicach; opiekun pracy: Bernadeta Chlebicka,

II miejsce: Sebastian Niewiadomski z Gimnazjum nr 19 w Zespole Szkół nr 15 w Częstochowie; opiekun pracy: Adam Dłużniak,

III miejsce: Adrian Michalec z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Spytkowicach; opiekun pracy: Bernadeta Chlebicka,

 

w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce: Szymon Górny z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszalinie; opiekunowie pracy: Danuta Walczak, Teresa Wiśniewska,

II miejsce (praca zbiorowa): Karolina Malisz i Patrycja Robak ze Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie nad Dunajcem; opiekun pracy: Anna Okońska,

III miejsce: Natalia Ziółkowska ze Szkoły Podstawowej nr 11 im Stefana Batorego

w Inowrocławiu; opiekun pracy: Emilia Płachecka.

 

W konkursie nagrody ufundowali również: Prezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej, Minister Edukacji Narodowej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Szef Sztabu Generalnego WP, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Prezes Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Szkoły otrzymały listy gratulacyjne wraz z nagrodami dyrektora Departamentu Kadr MON.

 

ZOR RP w porozumieniu z Wojewódzkimi Kuratoriami Oświaty i Wychowania oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej zorganizował do tej pory V edycji Ogólnopolskich Konkursów Historycznych:

o  2003 r., w konkursie pt. „Pielęgnujemy pamięć o żołnierzach powstań narodowych oraz poległych w I i II wojnie światowej” brało udział 157 szkół,

o  2007 r., w konkursie pt. „Z pieśnią i wierszem przez dzieje oręża polskiego” brało udział 128 szkół,

o  2009 r., w konkursie pt. „70. rocznica wybuchu II wojny światowej” brały udział 304 szkoły. Finał konkursu w Kutnie, udział przedstawiciela BBN,

o  2010 r., w konkursie pt.  „90. rocznica Bitwy Warszawskiej” brało udział 496 szkół. Finał konkursu w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie, udział przedstawiciela BBN,

o  2012 r., w konkursie pt. „Marszałek Józef Piłsudski jako mąż stanu, polityk i dowódca, w oczach współczesnego młodego pokolenia” brały udział 673 szkoły.

o   Konkursy w latach: 2009, 2010 i 2012 były objęte patronatami honorowymi Szefa BBN.

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć w zakładce Konkursy 

 

 


Z cyklu spotkań z młodzieżą.

Oficerowie Okręgu Pomorskiego ZOR RP na zaproszenie, w Szkole Podstawowej Nr 8 w Sopocie.

Prezes

 Ryszard Woliński

 


 Oficerowie Okręgu Pomorskiego ZOR RP na zaproszenie, z wizytą w Zespole Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie k/Wejherowa.

 

Prezes

Ryszard Woliński

 


Na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnika Sił Zbrojnych Bronisława Komorowskiego, prezes Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  wraz z Małżonką brał udział w uroczystościach, które odbyły się w Warszawie w dniu Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2014 r.

Pan Prezydent przekazał na ręce płk. Stanisława Tomaszkiewicza serdeczne życzenia wszystkim członkom i ich rodzinom oraz sympatykom Związku.

Prezes naszej organizacji miał okazję również pokłonić się i rozmawiać z Wicepremierem Ministrem Obrony Narodowej Tomaszem Siemoniakiem, Wicepremierem i Ministrem Gospodarki Januszem Piechocińskim oraz z wieloma wybitnymi osobistościami.

Szczególne pozdrowienia prezes Związku przekazał również Szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego Ministrowi Stanisławowi Koziejowi.

 


W ramach uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości  w Bydgoszczy w dniu 7 listopada w Alei Ossolińskich w Bydgoskim Poczcie Dębów odbyło się zasadzenie dębu imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W uroczystości tej udział wzięli, na zaproszenie Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, przedstawiciele Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZORRP im. Marszała Józefa Piłsudskiego koledzy wiceprezesi  płk  E. Michał Andrzejewski i ppłk Leszek Bujak. Ważnym akcentem tej uroczystości był udział wnuczki Marszałka pani Joanny Onyszkiewicz wraz z mężem Januszem, którym na pamiątkę wręczono publikacje książkowe autorstwa naszego członka Związku Stanisława Krasuckiego pt. „Dzieło jednego życia. Józef Piłsudski. 1867-1935” oraz „Zarys historii Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZORRP” .

 

 

 

 


 

 

 

 


Wystąpienie kmdr. dr. inż. Jana Puściana na V Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Obronności  „ Kraków 2014”

 

  Szanowni Państwo - uczestnicy V Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Obronności  „ Kraków 2014”, mam zaszczyt zaprezentować Państwu organizację założoną przy osobistej akceptacji samego Marszałka Józefa Piłsudskiego – Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polski - noszący dziś jego imię. 28 października 1921r. powołano Centralny Związek Oficerów Rezerwy Marszałka Józefa Piłsudskiego, którego celem po zwycięskiej wojnie z Armią Sowiecką (1920-1921) było niesienie pomocy demobilizowanym żołnierzom. Organizowano im szkolenia zawodowe, kierowano do pracy, szkół średnich i na studia, zakładano spółki pracownicze, udzielano pomocy materialnej inwalidom wojennym, wdowom i sierotom po poległych żołnierzach. Ze względu na dużą ilość organizacji o podobnych celach – w 1928 r. nastąpiło ich zjednoczenie w Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polski, który w 1935 r. stał się związkiem militarnym, co wiązało się z obowiązkiem udziału w doskonalących szkoleniach wojskowych. Członkami ZOR RP byli m.in.: premier gen. dyw. Felicjan Sławoj-Składkowski, wojewoda płk rez. Michał Grażyński, wicepremier ppor. rez. Eugeniusz Kwiatkowski, minister płk rez. Józef Beck, prezydent Warszawy por. rez. Stefan Starzyński. 1 stycznia 1939 r. ZOR RP liczył około 25 tys. członków zrzeszonych w 260 kołach. Terytorialnie 15 okręgów ZOR RP pokrywało się z Dowództwami Okręgów Korpusu. Członkowie ZOR RP uczestniczyli w wojnie obronnej 1939 r. Oficerowie członkowie związku znaleźli się wśród zamordowanych oficerów rezerwy w Katyniu. Od 1944 r. władze komunistyczne zakazały działalności Związku.

            Dziś organizacja nasza, reaktywowana w 1990r., z Zarządem Głównym w Poznaniu, pod przewodnictwem niestrudzonego w jej rozwijaniu na forum krajowym jak i za granicą prezesa pana pułkownika w stanie spoczynku Stanisława Tomaszkiewicza, kultywując idee myśli filozoficznej oraz narodowo- wyzwoleńczego czynu swego patrona, skupia działalność na utrwalaniu w świadomości społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży szkolnej, szlachetnych tradycji okresu walk o odzyskanie wolności narodowej. Staramy się przekazać następnym pokoleniom najwyższe wartości, wynikające z bojowych tradycji naszych Sił Zbrojnych zgodnie z dewizą Związku: „Bóg, Honor i Ojczyzna”. Przyświeca nam przy tym myśl patrona, „że ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”. Dzień 19 marca - imieniny Marszałka, obchodzimy jako święto naszej oficerskiej wspólnoty.

  Aktualnie związek nasz liczy około 5 tysięcy członków w Polsce i za granicą. Krajowa struktura organizacyjna obejmuje Zarząd Główny ZOR RP w Poznaniu oraz organizacje okręgowe i regionalne ( koła ZOR RP ) na terenie wszystkich województw Polski, a zagraniczna :

- trzy koła w Kanadzie ( Toronto, Ottawa i Victoria),

- dwa koła w Niemczech ( Berlin ),

- jedno koło w Szwecji ( Sztokholm),

- oraz jedno koło w Wielkiej Brytanii ( Londyn).

Ponadto z inicjatywy Ministra Obrony Narodowej w 2015r. zostaną utworzone również koła ZOR RP w Australii, na Węgrzech, Słowacji i w Czechach.

  Swoje cele Związek realizuje we współdziałaniu z organizacjami wojskowymi i cywilnymi, głównie poprzez organizowanie ogólnopolskich corocznych konkursów oraz podróży i rajdów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestniczą w tym władze szkół i kuratorzy oświaty. W 2014r do najważniejszych przedsięwzięć objętych honorowym patronatem  Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Ministra Obrony Narodowej należą:

- 27 września - konkurs pt. „70 rocznica Powstania  Warszawskiego” z finałem w Kutnie,

- 19-24 października - Rajd kolejowy po trasie Kraków – Kielce – Lublin - Warszawa dla uczczenia 100 rocznicy powstania Legionów Polskich pod patronatem Ministra Obrony Narodowej,

- 22 listopada - konkurs z finałem w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie pt.„100 rocznica powstania Legionów Polskich” pod honorowym patronatem szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Laureatów konkursu Prezydent Rzeczypospolitej Polski  - pan Bronisław Komorowski zaprosi do zwiedzenia pałacu prezydenckiego.

Współpracując z organizacjami cywilnymi zaś nasi członkowie i sympatycy biorą udział w pracach nad miejscami pamięci narodowej, organizują pomoc Polakom na Litwie, publikują treści historyczno - patriotyczne w wydawnictwach samorządowych oraz uczestniczą w ważniejszych uroczystościach lokalnych związanych z zakresem działania Związku.

Duża aktywność organizacji na forum krajowym i zagranicznym w ostatnich latach przyczyniła się do zwiększenia popularności naszego Związku, który szybko powiększa swoje szeregi, wzmacniając duchowe siły obronności Polski.

Korzystając z okazji, w imieniu członków naszej organizacji dziękuję organizatorom V forum, forum wymiany myśli i doświadczeń, związanych ze współpracą z wojskiem za zaproszenie nas do uczestnictwa w tym spotkaniu, które jestem przekonany będzie przyczynkiem wzrostu zainteresowania obronnością naszej Ojczyzny. Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17 października 2014 r. w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach, odbył posiedzenie, na którym dokonano oceny funkcjonowania wszystkich struktur organizacyjnych Związku oraz logistycznego zabezpieczenia realizacji zadań statutowych.

Dowódca 31. BLT, płk dypl. pil. Jacek Pszczoła przedstawił uczestnikom obrad zadania, które realizują oficerowie – piloci w ramach Sił Powietrznych i struktur NATO.

 

 Odbył się również briefing Dowódcy na interesujące uczestników spotkania kwestie.

 

 Członkowie Zarządu Głównego i zaproszeni Goście mieli okazję podziwiać pokaz statyczny samolotu F-16, wyposażenie ratunkowe pilota, zwiedzili muzeum starych samolotów, zapoznali się z symulatorem lotu oraz katapultą samolotu F-16.

 

 W czasie posiedzenia Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP przyjął dwie uchwały:

·       w sprawie rozwoju struktur organizacyjnych Związku w poszczególnych województwach, miastach i gminach, szczególnie w garnizonach wojskowych;

 

·       w sprawie stworzenia warunków do logistycznego zabezpieczenia realizacji zadań statutowych.

 W trakcie uroczystego obiadu prezes Zarządu Głównego Związku, płk Stanisław Tomaszkiewicz złożył na ręce płk. dypl. pil. Jacka Pszczoły serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia wszystkim żołnierzom i pracownikom cywilnym 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

 

 Obrady były okazją dla pogłębienia wiedzy naszych członków i sympatyków o wysokiej kondycji bojowej naszych Sił Powietrznych.

zdjęcia są autorstwa płk Eugeniusza Michała AndrzejewskiegoZwiązek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, dla uczczenia 100. rocznicy powstania Legionów Polskich, zorganizował i przeprowadził Rajd Kolejowy, w którym udział wzięli uczniowie szkół licealnych o profilu wojskowym. Patronat Honorowy nad Rajdem, który jest praktycznym wyrazem szacunku dla historii oraz idei kształtowania i pogłębiania wśród młodego pokolenia postaw patriotyczno-obronnych z najwyższym uszanowaniem tradycji orężnych naszego narodu, objął Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak. Trasa Rajdu obejmowała: Kraków — Kielce — Lublin — Warszawę. W dniu 22.10.2014 r. uczestników Rajdu gościł Szef WSzW w Lublinie płk dypl. Piotr CHUDZIK. Wśród honorowych gości byli m.in.: Dyrektor Departamentu Kadr MON Andrzej WASILEWSKI, Prezes Zarządu Głównego ZOR RP płk w st. spocz. Stanisław TOMASZKIEWICZ oraz komandor Rajdu ppłk rez. dr Remigiusz WIŚNIEWSKI.

Rzecznik prasowy WSzW

ppłk dr Zbigniew TARKA 

 


Okręg Mazowiecki ZOR RP na święcie 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP.

 

Na zaproszenie dowódcy 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP Pana gen. bryg. Stefana Mordacza, delegacja Okręgu  Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyła w obchodach  70. rocznicy sformowania brygady. Po mszy św., odbył się uroczysty apel na placu Kościuszki w Sochaczewie. W obchodach święta brygady, obecnością swą zaszczycił Szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. Jan Gabryś. Na uroczystość przybyły liczne delegacje z podległych dywizjonów, miejscowych władz, służb mundurowych, organizacji kombatanckich oraz  byli dowódcy i żołnierze rezerwy brygady.

Wyróżniającym się żołnierzom i pracownikom brygady wręczono odznaczenia i wyróżnienia oraz medale pamiątkowe 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP.

Prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP płk rez. Józef Borecki na wniosek Zarządu Okręgu odznaczył dowódcę brygady gen. bryg. Stefana Mordacza honorowymKrzyżem Czynu Frontowego 1. i 2. Armii WP 1943 – 1945.

Po uroczystościach na placu Kościuszki, zebrani udali się na teren brygady gdzie zwiedzili nowo otwartą salę tradycji oraz uczestniczyli w spotkaniu pokoleń.

 

Delegację Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego stanowili: płk rez. Józef Borecki – prezes Okręgu,  gen. bryg. Ryszard Szulich – członek Zarządu Okręgu, płk Robert Stachurski, ppłk rez. Jerzy Wądołkowski, mjr Wiesław Żbikowski, kpt rez. Józef Lemański, druh Tadeusz Bieńkowski.

 


Zakończenie sezonu morsowania członków Koła Z.O.R. Sztokholm 

Obecni byli zaproszeni goście i członkowie Koła.

 


Udział i ukończenie Ultra maratonu w Sztokholmie 09.08.2014 r. 

W dniu 09.sierpnia 2014 , członkowie naszego koła brali udział i ukończyli maraton.

Na dystansie 100 km, ukończył maraton prezes koła Mieczysław Hapoński z czasem 11 godzin, jako jedyny przedstawiciel z Polski, a na dystansie 50 km, ukończył maraton członek koła Karol Łysiak

 

 

 

 

 


SCENARIUSZ

WIZYTY UCZESTNIKÓW POSIEDZENIA

ZARZĄDU GŁÓWNEGO OFICERÓW REZERWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W JW 1156 W DNIU 17.10.2014 r.

 

Lp.

PRZEDSIĘWZIĘCIE

CZAS

MIEJSCE

UWAGI

1.     

Przyjazd do JW 1156.

do 9.45

Brama Główna

 

2.     

Przejazd na strefę

północną – 2. eo

9.45

– 10.00

Brama Główna - Strefa Północna

Autobus podstawiony o 9.40 – biuro przepustek

Uczestnicy zgodnie z listą.

3.     

Powitanie uczestników sesji i briefing

Dowódcy JW 1156.

10.00 – 10.20

Sala wykładowa

2. eo

Przygotowanie sprzętu multimedialnego do prezentacji:

kpt. Szlendak.

Przygotowanie sali:

Szef 2. eskadry obsługi

4.     

Obrady merytoryczne uczestników posiedzenia.

10.20

– 11.50

Sala wykładowa

2. eo

Według oddzielnego planu.

5.     

Przejazd w rejon

hangaru nr 1.

11.50

– 12.00

Hangar nr 1

Autobus z uczestnikami posiedzenia.

6.     

Pokaz statyczny samolotu F-16.

12.00

– 12.25

Hangar nr 1

 

7.     

Wykonanie pamiątkowego zdjęcia.

12.25

– 12.30

Hangar nr 1

 

8.     

Pokaz wyposażenia ratunkowego pilota.

12.30

– 13.00

Budynek

Wys. – Rat.

 

9.     

Pokaz sprzętu pożarniczego.

13.00

– 13.20

Rejon strażnicy WSP

 

10.   

Pokaz starych samolotów.

13.20

– 13.40

Hangar starych samolotów

 

11.   

Przejazd w rejon symulatora.

13.40

– 13.45

Hangar starych samolotów

 – Symulator

Autobus z uczestnikami posiedzenia.

12.   

Symulator lotu

13.45

– 14.25

Budynek symulatora

 

Katapulta samolotu
F-16

13.   

Przejazd do Kasyna.

14.25

– 14.30

Symulator

– Kasyno

Autobus z uczestnikami posiedzenia.

14.   

Obiad

14.30

– 15.00

Kasyno

 

15.   

Opuszczenie terenu

JW 1156.

15.00

– 15.15

Kasyno

– Brama Główna

Autobus z uczestnikami posiedzenia.

 

UWAGA:

ü  W przypadku startów (lądowań) F-16 i oglądania przedsięwzięcia przez uczestników sesji (w rejonie hangaru nr 1), są możliwe przesunięcia czasowe w poszczególnych punktach.

 

 

 


DELEGACJA ZG ZOR RP w BERLINIE

NA UROCZYSTOŚCIACH 75. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY  ŚWIATOWEJ

 

Tradycyjnie 1 września 2014 roku, w poniedziałek, w dzień wybuchu II wojny światowej delegacja Zarządu Głównego  ZOR RP udała się do Belina, by wspólnie z innymi oficjalnym delegacjami zaprzyjaźnionych armii i organizacji pozarządowych złożyć kwiaty pod berlińskim Pomnikiem Żołnierza Polskiego i Niemieckiego Antyfaszysty znajdującym się w Parku Friedrichshain w dzielnicy Kreuzberg. Tym razem, uroczystość miała skromniejszą oprawę, ale ZG ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego niezmiennie wystawia swój Sztandar i najlepszych rezerwistów do składu pocztu. W skład delegacji weszli, m. in. zasłużeni żołnierze – płk Zbigniew Stypiński, ppłk Piotr Kwiatkowski i mjr Marian Osada. Delegacja godnie reprezentowała środowisko swojego Związku, a udział pocztu sztandarowego, na czele z por. Maciejem Myczką, był na tle pogodowej szarości tego dnia, prawdziwą perłą. Po wystąpieniu ambasadora RP w Berlinie Pana Jerzego Margańskiego, adresowanym do licznie zebranych pod pomnikiem przedstawicieli kilkudziesięciu państw, poszczególne delegacje, przy dźwiękach werbli, złożyły wieńce i kwiaty i oddały honory poległym, podczas   II wojny światowej, żołnierzom koalicji antyhitlerowskiej i ofiarom wojny.

 

Pamiątkowe zdjęcie naszej delegacji z ambasadorem Panem J. Magdańskim było ostatnim akcentem tej części uroczystości. Po zakończeniu spotkania pod pomnikiem, delegacja ZOR RP, jak zawsze jest to w zwyczaju, została zaproszona do ambasady na lunch. Delegację ZOR RP przyjął, w imieniu ambasadora attaché ambasady płk Tomasz Nojmiler. Podczas wizyty w ambasadzie przewodniczący delegacji ppłk w st. spocz. Roman Misiak wygłosił, w imieniu prezesa ZG Pana płk. w st. spocz. Stanisława Tomaszkiewicza, krótkie przemówienie podkreślając doniosłość uroczystych obchodów 75. rocznicy wybuchu II światowej dla zachowania pamięci o tych dramatycznych latach wojny i okupacji dla narodu polskiego i dzisiejszy losów Rzeczypospolitej. Ppłk R. Misiak wręczył także, na ręce attaché polskiej ambasady płk. Tomasza Nojmilera, upominki w postaci książek o tematyce nawiązującej do wydarzeń ostatniej wojny światowej. Jednocześnie, zakomunikował, że ZG ZOR RP wyróżnił chargé d’affaire ambasady kmdr. Andrzeja Szynkę srebrnym „Medalem za Zasługi dla ZOR RP”. Podczas spotkania w ambasadzie była również znakomita okazja licznych do wspomnień i rozmów na tematy interesujące ludzi zaangażowanych na polu działalności pro obronnej i patriotycznego wychowania młodego pokolenia. 


75. rocznica utworzenia struktur Polskiego Państwa Podziemnego

Na zaproszenie starostwa powiatowego i dyrekcji Zespołu Szkół Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim, prezes Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk rez. Józef Borecki uczestniczył w uroczystościach 75. rocznicy utworzenia struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

Wśród licznie zebranych uczniów, grona pedagogicznego, zaproszonych gości ze szczególnym szacunkiem powitano przybyłych na uroczystość Kombatantów obwodu sokołowskiego.
Po powitaniu zebranych przez Starostę Sokołowskiego, Starosta w swoim wystąpieniu nawiązał do bohaterskich czynów żołnierza polskiego. Na wniosek Starosty Sokołowskiego
12 kombatantów zostało odznaczonych zaszczytnymi odznaczeniami. Odznaczenia wręczył płk rez. Józef Borecki i Starosta Sokołowski. Dyrektor  Pani Małgorzata Baranowska odczytała wzruszające przemówienie w imieniu pana por. Stanisława Jagiełło. Zabierając głos Prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk rez. Józef Borecki podziękował za zaproszenie na tak wspaniałą uroczystość, szczególne podziękowania i uznanie skierował do Kombatantów życząc im dalszych długich lat życia w dobrym zdrowiu. Spotkanie zakończyła uroczysta akademia, podczas której uczniowie szkoły zaprezentowali zebranym patriotyczne widowisko. Zapalono symboliczne znicze pod godłem na znak pamięci poległych, zarówno Polaków jak i obywateli całego świata.
  

J.B

 

                                                                                                                   


 

75. rocznica obrony Twierdzy Modlin i Zakroczymia

W niedziele 21 września społeczeństwo Nowego Dworu Mazowieckiego oraz zaproszeni goście uczestniczyli w obchodach 75. rocznicy obrony Twierdzy Modlin. Dokładnie o godz. 12.00 uroczystość rozpoczęto uroczystą polową mszą świętą.

Licznie zebrana młodzież, mieszkańcy, władze samorządowe, kombatanci oraz grupa kibiców Legii Warszawa i Świtu Nowy Dwór Maz. pod pomnikiem Obrońcom Modlina uczcili pamięć tych którzy przed 75 laty przelali krew w obronie Modlina. W obchodach na zaproszenie Burmistrza Nowego Dworu Maz. uczestniczyła delegacja Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z prezesem okręgu płk rez. Józefem Boreckim. Pierwszoplanową postacią uroczystości był  99-letni pan kpt. w st. spocz. Stanisław Sierawski obrońca Modlina, honorowy członek ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pan kpt. Stanisław Sierawski został owacyjnie przywitany przez zebranych. Na zaproszenie władz samorządowych Nowego Dworu Maz. w uroczystości uczestniczyła 40 osobowa grupa Kombatantów AK z Kresów Wschodnich.

Podobna uroczystość miała miejsce 28 września w Zakroczymiu, poświęcona 75. rocznicy obrony Zakroczymia. W obchodach w Zakroczymiu również uczestniczyła delegacja Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w której składzie był pan kpt. w st. spocz. Stanisław Sierawski obrońca Modlina. Po uroczystej mszy św. zebrani przemaszerowali na miejscowy cmentarz gdzie odbył się apel pamięci i złożono wiązanki kwiatów na cześć poległym obrońcom Zakroczymia. Oprawę wojskową uroczystości zabezpieczył 2 Mazowiecki Pułk Saperów z Kazunia.

 


W dniu 25.09.br. delegacja Okręgu Pomorskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka J. Piłsudskiego z Gdyni w składzie: Płk Witold Borkowski, Kmdr por. Adam Kula, Kol. Grzegorz Sobczyński i Kol. Teresa Hinz, na zaproszenie, gościła w Zespole Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie k/Wejherowa. W czasie wizyty Kol. Płk W. Borkowski, dla uczniów tejże Szkoły wygłosił wykład nt. "Zsyłki Polaków na Sybir i okrucieństwa z tym związane". Była to żywa lekcja historii, ponieważ prelegent jest Zesłańcem Sybiru.

 

Prezes Okręgu ZOR RP.

   Ryszard Woliński

 


27.09.br.na Skwerze Kościuszki w Gdyni odbył się Festyn Historyczny "Gdynia dla Orła", którego współorganizatorami byli również nasi członkowie m.in: Marek Olczykowski, Artur Kukiełko, Leszek Stachowiak, Adam Dudojć, Andrzej Blok czy  Marian Pepliński. Na festynie nie zabrakło też innych naszych kolegów z Prezesem Okręgu na czele. 

Ryszard Woliński

 


Delegacja Zarządu Głównego ZOR RP im Marszałka Józefa Piłsudskiego

na uroczystościach 70 rocznicy operacji „Market-Garden”.

W dniach 20 i 21 września na zaproszenie panów: Arno Baltussena i Eugene Wijnhouda w Driel, Arnhem i Oosterbeek w Holandii przebywała oficjalna delegacja Zarządu Głównego naszego Związku. W jej skład weszli: por. Lech Prieff – prezes koła ZOR RP w Berlinie - przewodniczący delegacji, oraz członkowie: Ewa Myczka, Jolanta Gruning, Krzysztof Dobrowolski, Zbigniew Heliński, Artur Włodarczyk i Maciej Myczka. Delegacja wystąpiła z pocztem sztandarowym Zarządu Głównego. Uroczystości rozpoczęły się od ceremonii uczczenia i złożenia wieńców pod pomnikiem Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej i pomnikiem gen. Stanisława Sosabowskiego.

W przepięknej uroczystości udział wzięli wybitni goście w osobach króla Holendrów Aleksandra i prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Uczestniczyli także licznie przedstawiciele korpusu dyplomatycznego wielu państw. Najważniejsi byli oczywiście kombatanci spośród, których wielu przyjechało na wózkach a nawet na szpitalnych łóżkach. Otrzymali długie owacje na stojąco. W trakcie uroczystości złożyliśmy wieńce, a nad Placem Polskim przeleciały kilkakrotnie cztery samoloty C-130 Herkules. Uroczystości zakończyła defilada orkiestry reprezentacyjnej 6 Brygady na czele z pocztem sztandarowym naszego Związku.

 

Wieczorem  w kościele rzymskokatolickim w Driel odbyło się nabożeństwo w trakcie, którego nasza delegacja w imieniu prezesa Zarządu Głównego płk Stanisława Tomaszkiewicza odznaczyła pana Arno Baltussena , Medalem Pamiątkowym 70 rocznicy Operacji Market Garden. Była to bardzo wzruszająca chwila, a pan Arno Baltussen otrzymał brawa za swoją wybitną działalność na rzecz podtrzymywania i pielęgnowania pamięci o polskich żołnierzach walczących pod Arnhem.

Następnego dnia od godz 10.00 na cmentarzu wojennym w Oosterbeek wzięliśmy udział w mszy ekumenicznej i oddaliśmy hołd poległym bohaterom.  Do Polski wróciliśmy w poniedziałek nad ranem. Przeżyte chwile dostarczyły nam wielu pozytywnych wzruszeń i emocji, które zrekompensowały trudy wyjazdu. Całość logistycznie przygotował i zorganizował kol. ppor. Maciej Myczka.

 

 

 

 

 

 


 

 

  


75. rocznica napaści Rosji sowieckiej na Polskę

 

Na zaproszenie wójta gminy Wieliszew pana Pawła Kownackiego i Szefa Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Śródmieście pana ppłk Bednarza delegacja Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 września br. uczestniczyła w uroczystościach poświęconych  75. rocznicy napaści Rosji sowieckiej na Polskę. Okręg Mazowiecki ZOR RP reprezentowali: płk Józef Borecki, kol. Krystyna Ostrowska, kpt. Józef Lemański, kpt. Zdzisław Cieśliński i druh Tadeusz Bieńkowski. Po przywitaniu zaproszonych gości i przybyłych licznie mieszkańców przez gospodarzy, nawiązano do wydarzeń z tamtych lat, wspomniano m.in., że datę 17 września 1939 r przez lata starano się  wymazać z pamięci polskiego społeczeństwa. W dalszej części nastąpiło wręczenie odznaczeń uczestnikom misji pokojowych oraz aktów mianowania na kolejny stopień wojskowy żołnierzom rezerwy gminy Wieliszew. Na zakończenie uroczystości wystąpili artyści Centralnego Zespołu Wojska Polskiego, którzy przepięknym widowiskiem zakończyli uroczystości. Za wspaniałe przedstawienie zebrani na stojąco wyrazili swoje podziękowanie długimi brawami.

 

                                                                                                                                     J.B

 


ŚWIĘTO KAZUŃSKICH SAPERÓW

 

W śród licznie zgromadzonych gości, młodzieży szkolnej i sympatyków 2 Mazowieckiego Pułku Saperów, 5 września 2014 r swoje święto obchodzili saperzy z Kazunia. Obchody 70. rocznicy powstania jednostki odbywały się w Nowym Dworze Mazowieckim.

Po złożeniu meldunku dowódcy płk. Adamowi Przygodzie i odegraniu hymnu państwowego, nastąpiło oficjalne przywitanie licznie zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło byłych dowódców, poseł na Sejm RP Pani Jadwigi Zakrzewskiej, władz samorządowych Nowego Dworu Maz. oraz samorządowców z gmin ościennych. Zaproszenie na uroczystości otrzymał również Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, który reprezentowali: płk Józef Borecki, ppłk Wiesław Patuła, mjr Grzegorz Sokołowski. Po zakończonych uroczystościach na terenie Nowego Dworu Maz., goście udali się na teren jednostki w Kazuniu, gdzie zwiedzili Salę Tradycji oraz zostali podjęci przez dowódcę obiadem żołnierskim.

Uroczystości obchodów święta 2 Mazowieckiego Pułku Saperów były doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń oraz aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Dla zaproszonych gości to powrót do wspomnień i wymiany informacji.  

                                                                                                                                                       J.B.

 


14 września 2014 roku w Berlinie-Lubars odbył się „Jesienny festyn polonijny”. Na zaproszenie Związku Polskich Spadochroniarzy w Niemczech i tamtejszego koła ZOR RP, wzięło w nim udział  pięcioro członków Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z koła w Wolsztynie, którzy odtwarzali żołnierzy Powstania Warszawskiego - Harcerskiego Batalionu AK „Zośka”. Prezentowano umundurowanie, wyposażenie i broń powstańców. Na naszym stoisku przedstawiliśmy: plakaty, publikacje, biuletyny, znaki Polski Walczącej i książki, które udostępnili nam nieodpłatnie: Wydawnictwo  Fronda Sp. z o.o. , Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Instytut Pamięci Narodowej, Lubuskie Muzeum Wojskowe,  oraz Jarosław Wróblewski z GH Zgrupowanie „Radosław”. Wszystkie publikacje i materiały cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i po kilku godzinach stoisko zostało puste. Oczywiście materiały przekazywaliśmy nieodpłatnie wskazując darczyńców. Nasz punkt miało możliwość odwiedzić blisko tysiąc uczestników festynu. Honorowym gościem był konsul RP w Berlinie. Spotkanie zaowocowało kilkoma zaproszeniami do prowadzenia żywych lekcji historii w berlińskich szkołach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uprzejmie informuję że, w dniu 12.09.br. odbyło się nasze kolejne zebranie, w czasie którego przyjęto 5 nowych członków, wręczono 3 odznaczenia, złożono gratulacje 5-ciu nowo mianowanym kolegom, referat 40-sto minutowy wygłosił kol. kmdr ppor. rez. mgr inż. A. Blok nt. "Józef Piłsudski i więzi Jego z Gdynią". Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i serdecznej atmosferze, jak zwykle z poczęstunkiem, co ma również niewątpliwy wpływ na promocję Okręgu oraz Naszego Związku.

 

Ryszard Woliński

 

 

 

 

 


Z okazji Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia br., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski, zaprosił prezesa Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk. Stanisława Tomaszkiewicza z Małżonką na spotkanie do Belwederu. Prezes Stanisław Tomaszkiewicz miał sposobność do rozmów indywidualnych z Parą Prezydencką, Premierem Rządu, Ministrem Obrony Narodowej, Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, wieloma ministrami, generalicją Wojska Polskiego – Przyjaciółmi naszej oficerskiej Wspólnoty.

W przeddzień Święta Wojska Polskiego, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak zaprosił płk. Stanisława Tomaszkiewicza na Apel Pamięci z okazji Święta Wojska Polskiego i 94. Rocznicy Bitwy Warszawskiej, który odbył się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie przed Pomnikiem Poległych w 1920 r.

Delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na czele z prezesem płk. Stanisławem Tomaszkiewiczem złożyła wieniec i oddała hołd poległym Żołnierzom.


 


Poznań, dnia 7 września 2014 r.

 

 

 

K O M U N I K A T

 

 

17 października 2014 r. o godz. 10ºº w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego (Krzesiny k. Poznania, ul. Silniki 1) odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Porządek zebrania.

1.    Powitanie uczestników posiedzenia oraz Gości przez Dowódcę 31. BLT płk. dypl. pil. Jacka Pszczołę.

2.    Otwarcie posiedzenia ZG ZOR RP – prezes płk Stanisław Tomaszkiewicz

3.    Ocena i wnioski wynikające z realizacji Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów z 8 września 2012 r.

4.    Propozycje rozwiązań finansowych i logistycznych w celu zagwarantowania statutowej realizacji zadań przez wszystkie struktury organizacyjne Związku.

5.    Dyskusja i wnioski.

6.    Przyjęcie uchwały.

7.    Zwiedzanie 31.BLT i obserwacja ćwiczeń z udziałem samolotów F-16

 

Około godz. 14.30 obiad (grochówka wojskowa) dla Gości i uczestników obrad.

 

 

Prezydium Zarządu Głównego

Związku Oficerów Rezerwy RP 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 


W dniu 5.09.2014r. na OM "Błyskawica", z inicjatywy naszych członków /ZOR RP/ odbyła się uroczystość patriotyczna w której uczestniczyły rodziny naszych kolegów - Grzegorza Sobczyńskiego i Edwarda Golisa, najmłodszym - jubilatom, wręczono kordziki i pamiątkowe medale oraz dyplomy ufundowane przez ich dziadków. Zwiedzono również Okręt "Legendę". Na zakończenie złożono kwiaty pod pomnikiem Naszego Patrona.

Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze, przy pełnym poparciu dowódcy okrętu.

 

 

Ryszard Woliński.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


„IZBA PAMIĘCI MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO”

w Bydgoszczy

 

Józef Piłsudski, to jeden z najwybitniejszych Polaków, zapominany w PRL,  czyli okresie, kiedy to wręcz nie pisano i nie  mówiono o Marszałku. Dzisiaj mówimy o Marszałku pełnym głosem, który całe swoje życie poświęcił Polsce, Jej odrodzeniu. Był wielką indywidualnością o olbrzymim autorytecie moralnym. Urodzony niedaleko Wilna w Zułowie. Wielbiony, szczególnie przez kresowiaków, przez swoich żołnierzy legionistów, również przez Polaków, którzy zawdzięczali Mu odbudowanie niepodległej Najjaśniejszej.

W swoich podróżach po kraju 6 i 7 czerwca 1921 roku odwiedził Bydgoszcz. Nie wymazany z pamięci bydgoszczan, jest upamiętniany.

Po wielu staraniach aktywu Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bydgoszczy i Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy oraz miejscowych społeczników, 14 października  2010 roku  dokonano uroczyście, w Klubie Osiedlowym Szwederowa „ARKA” przy ul. M. Konopnickiej 24a w  Bydgoszczy, otwarcia „IZBY PAMIĘCI MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO”. Wystawiono wiele dokumentów, fotografii, eksponatów ściśle związanych z Marszałkiem. Udostępnili swoje zbiory bydgoscy społecznicy i kolekcjonerzy, w tym szczególnie Eugeniusz Siemaszko. Wspomniany to harcerz, członek „Szarych Szeregów”, żołnierz AK, uczestnik akcji dywersyjnych, współtwórca konspiracyjnej Polskiej Organizacji Młodzieżowej AK, dziś aktywista wielu organizacji patriotycznych, były prezes koła ZORRP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Również część swoich zbiorów do „IZBY…” przekazał Wilniuk, syn legionisty - Janusz Olszewski, mieszkaniec Bydgoszczy.

IZBA stała się miejscem spotkań kombatanckich, zebrań koła ZORRP, lekcji historii dla młodzieży szkół  miasta, innych dziesiątek przedsięwzięć patriotyczno-obywatelskich różnych stowarzyszeń i organizacji. Uczestnicy tych form zajęć podkreślają, że zebrane w IZBIE pamiątki i dokumenty z pracy twórczej Marszałka dobrze służą kształtowaniu świadomości historycznej miejscowej społeczności, szczególnie młodemu pokoleniu Polaków.  

 

Serwis fotograficzny płk rez. Eugeniusza Michała Andrzejewskiego dobrze dokumentuje działalność tej IZBY PAMIĘCI.

 

Kartka z wpisem do „Księgi Pamiątkowej Izby Pamięci Marszałka” Prezesa ZORRP płk Stanisława Tomaszkiewicza  oraz przewodniczącego Komisji Historycznej ZG Związku prof. Artura Kijasa 

 

 


 

Członkowie Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczcili 94. Rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

 

15 sierpnia 2014 r. w Nowym Dworze Mazowieckim /ModlinieTwierdzy/ miało miejsce spotkanie pamięci o 94. Rocznicy Zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920. Organizatorami  spotkania było Mazowieckie Koło Historyczno-Krajoznawcze I Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy oraz Lokalna Organizacja Turystyczna 3 Rzek. Na spotkanie organizatorzy zaprosili członków Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Delegacji Okręgu przewodniczył prezes Okręgu płk rez. Józef Borecki i kmdr por. rez. Jan Puścian prezes Koła Stare Babice.

Spotkanie zgromadziło licznych mieszkańców Nowego Dworu Maz. z radnymi Nowodworskiej Rady Miejskiej Romanem Bilińskim, Włodzimierzem Oleksiakiem i Komendantem Straży Miejskiej Piotrem Rogozińskim. W spotkaniu nie zabrakło żołnierzy 140. Kompanii Radiotechnicznej z Dębiny. Po okolicznościowych wystąpieniach odbyła się uroczystość wręczenia medali przyznanych przez Zarząd Główny ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wyróżnieni zostali: ppłk w st. spocz. Jerzy Wądołkowski, por. w st. spocz. Bernard Kuśnierek, ppor. w st. spocz. Franciszek Komorowski, rtm. Maciej Kostrzewski, szer. rez Tadeusz Ponichtera. Medale wyróżnionym wręczyli płk rez. Józef Borecki i kmdr por. Jan Puścian. Po przerwie kawowej i zwiedzeniu Muzeum Kampanii Wrześniowej, w samo południe uczestnicy spotkania złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Obrońców Modlina. 

   W uroczystości składania wiązanek kwiatów uczestniczył Burmistrz Miasta Nowy Dwór Maz. Jacek Kowalski wraz z grupą samorządowców. Kwiaty od Okręgu Mazowieckiego  ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego złożyli: płk rez. Józef Borecki, ppłk rez. Jerzy Wądołkowski, kpt. w st. spocz. Józef Lemański, por. w st. spocz. Jerzy Cieśliński i druh Tadeusz Bieńkowski. Następnie uczestnicy spotkania zwiedzili cytadele twierdzy modlińskiej, oraz uczestniczyli w pikniku militarnym w garnizonie „Nowowilejka”.

Po południu o godz. 16.00 członkowie Okręgu ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyli w uroczystościach, które odbywały się pod pomnikiem Zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 w Olszewnicy Starej. Po uroczystej mszy polowej oraz okolicznościowych wystąpieniach, delegacje uczestniczące złożyły wiązanki kwiatów pod obeliskiem. Kompanie honorową, poczet sztandarowy oraz asystę przy pomniku wystawił 32.WdrOP. Po uroczystości na placu szkolnym odbył się festyn dla mieszkańców.

 

 

                                                                                                                      J.B.


 


Święto Wojska Polskiego

            14 sierpnia 2014 r. delegacja Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z prezesem okręgu płk. rez. Józefem Boreckim uczestniczyła w obchodach Święta Wojska Polskiego na zaproszenie dowódcy 32.Wieliszewskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej pana ppłk. Dariusza Cichala.

            Uroczystość rozpoczęto od złożenia meldunku, przeglądu pododdziałów i odegrania hymnu państwowego. Po wygłoszeniu okolicznościowych przemówień, odczytano rozkazy 
i decyzje przełożonych o mianowaniu na kolejne stopnie wojskowe oraz wyróżnienia dla żołnierzy i pracowników cywilnych 32. WdrOP.

            Dowódca dywizjonu wręczył okolicznościowe statuetki 32.WdrOp, które otrzymali: wójtowie gminy Jabłonna pani Olga Muniak i Wieliszewa pan Paweł Kownacki, prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP płk rez. Józef Borecki i prezes Koła ZKRPiBWP kpt. w st. spocz. Józef Lemański. Prezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odznaczył dowódcę dywizjonu pana ppłk. Dariusza Cichala medalem pamiątkowym 100. Rocznicy Powstania Legionów Polskich. Wyróżnił również innymi medalami pamiątkowymi 3 żołnierzy dywizjonu.  Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów, zwiedzanie sali tradycji dywizjonu i wspólny żołnierski obiad.

 

 

                                                                                                                      J.B.

 


 

Delegacja ZOR RP im. Marszałka J. Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego, wzięła udział w obchodach Święta Wojska Polskiego, składając wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Marynarza Polskiego na Skwerze Kościuszki w Gdyni.

 


 Przejęcie tradycji Oddziału Dyspozycyjnego  „A” Kedywu Okręgu Warszawa  Armii Krajowej

 

Związek Oficerów Rezerwy RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego został zaproszony przez  komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej Pana gen. dyw. dr Mirosława Rozmusa do udziału w uroczystym apelu z okazji przejęcia tradycji Oddziału Dyspozycyjnego „A” Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej przez Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Delegacji  ZOR RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego przewodniczył prezes Okręgu Mazowieckiego płk rez. Józef Borecki.

            Ceremonia miała szczególny charakter, bowiem uroczystość przejęcia tradycji elitarnego Oddziału „A” Kedywu wpisała się w obchody 70-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na uroczystość przybyli w imieniu Ministra Obrony Narodowej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pani Beata Oczkowicz oraz podsekretarz stanu Pan Maciej Jankowski, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Jan Stanisław Ciechanowski, Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, kombatanci i weterani, żołnierze i pracownicy żandarmerii wojskowej.

 

            Głównymi bohaterami uroczystości byli Stanisław Likiernik p. „Stach” oraz Stanisław Aronson ps. „Rysiek”, którzy decyzją Ministra Obrony Narodowej przekazali dziedzictwo tradycji Oddziału Dyspozycyjnego „A” Kedywu Okręgu Warszawa na ręce płk Tomasza Połucha dowódcę Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie.

 


 

 

 


 

Obchody 70. rocznicy Powstania Warszawskiego

           W uroczystościach związanych z obchodami 70. Rocznicy Powstania Warszawskiego uczestniczyła liczna grupa członków Związku Oficerów Rezerwy RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Mazowieckiego. Byliśmy na uroczystościach w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, oddaliśmy cześć powstańcom Regionu „Marianowo-Brzozów VII Obwodu „Obroża” Powiatu Warszawskiego AK w Legionowie.     

Przy pomniku żołnierzy AK w Legionowie-Przystanek oddaliśmy pokłon powstańcom warszawskim wśród których został śmiertelnie ranny por. Stefan Krasiński ps. „Kacper”d-ca  3 kompanii, patron Koła nr 3 ZOR RP w Legionowie.

Członkowie Okręgu Mazowieckiego ZOR RP uczestniczyli w uroczystej mszy w godzinie „W” w Wieliszewie. Złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą żołnierzy AK oraz pod pomnikiem straceń na Nowopolu w Michałowie Reginowie.

Uczczono również pamięć o poległych na terenie Jabłonny i Chotomowa, gdzie grupa członków ZOR RP Okręgu Mazowieckiego uczestniczyła w obchodach rocznicowych Powstania Warszawskiego.

Nie zabrakło naszych kolegów w uroczystościach organizowanych na terenie Zakroczymia w powiecie nowodworskim. W Zakroczymiu delegacja w składzie ppłk Zbigniew Kotarski, druh Marcin Śmigas,  rtm Maciej Kostrzewski złożyli wiązankę przy pod pomnikiem poległych żołnierzy.

Prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego płk rez. Józef Borecki po zakończonych uroczystościach na terenie powiatu legionowskiego przybył go garnizonu Nowowilejka by spotkać się z uczestnikami uroczystości w Zakroczymiu, wśród których była grupa żołnierzy rezerwy z Modlina Twierdzy, żołnierze z jednostki wojskowej z Dębiny oraz kibice Legii Warszawa. Prezesowi towarzyszyli członkowie ZOR RP Okręgu Mazowieckiego ppłk rez. Jerzy Wądołkowski, kpt rez. Józef Lemański i druh Tadeusz  Bieńkowski.

 


10. rocznica utworzenia Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

Na zaproszenie dowódcy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych /DORSZ/ pana gen. broni Marka Tomaszyckiego, delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyła w obchodach 10. rocznicy utworzenia DORSZ. Gościem honorowym uroczystości był Prezydent RP Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Bronisław Komorowski. Dowódca DORSZ pan gen. broni Marek Tomaszycki powitał licznie przybyłych gości oraz przedstawił 10. letni dorobek i perspektywy DORSZ na następne lata.

Delegacji ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przewodniczył Prezes Zarządu Głównego ZOR RP płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz. Okręg Mazowiecki ZOR RP reprezentowali: płk Józef Borecki – prezes Okręgu Mazowieckiego oraz członkowie, płk Robert Stachurski, płk Stanisław Sprawka, mjr Andrzej Książkiewicz, mjr Sławomir Bugalski , kpt. Józef Lemański.

Uroczystości nadano doniosły charakter oraz bogatą oprawę wojskową, połączoną z wystawą sprzętu i uzbrojenia oraz wspólnego festynu. Uczestniczenie w uroczystości stanowiło okazje do wzajemnych rozmów członków ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ze środowiskiem wojska oraz innych instytucji i osób biorących udział w obchodach rocznicowych. Delegacja ZOR RP złożyła wiązankę kwiatów przed obeliskiem generała Bronisława Kwiatkowskiego, który tragicznie zginął w katastrofie Smoleńskiej. 

           Na ręce dowódcy DORSZ pana gen. broni Marka Tomaszyckiego delegacja ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przekazała życzenia i gratulacje wraz z  symbolicznym upominkiem Związku.