Uroczyste zebranie Okręgu Pomorskiego Związku Oficerów Rezerwy RP. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Dnia 17.06.2017r. w restauracji "Neptun" w Gdyni, odbyło się kolejne tym razem uroczyste zebranie Okręgu Pomorskiego Związku Oficerów Rezerwy RP. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, z okazji zbliżających się Dni Morza i Święta Marynarki Wojennej, w którym na zaproszenie, uczestniczył Prezes Zarządu Głównego Płk Stanisław Tomaszkiewicz wraz z małżonką Teresą.

Zebranie zaszczyciły również swoją obecnością małżonki naszych kolegów.

Punktualnie o godzinie 13.00. zebranie otworzył prezes Koła Gdyńskiego Kol. Płk  Henryk Kościński.

Minutą ciszy uczczono pamięć niedawno zmarłego Kol. Kmdr. Czesława Cześnika, następnie poprosił Kol. Ryszarda Wolińskiego o dalsze prowadzenie zebrania.

Po powitaniu zaproszonych gości i zebranych, Kol. R. Woliński wygłosił referat okolicznościowy, następnie przyjęto trzech nowych członków, którym legitymacje i symbole Związku wręczył Prezes Zarządu Głównego.

Były jeszcze uhonorowania medalami, odznakami oraz dyplomami jubilatów. W sumie uhonorowano około dwudziestu członków Związku.

Był wspólny obiad, zdjęcie, toast za pomyślność Okręgu i Związku oraz sto lat, no i oczywiście jak zwykle bardzo miła, sympatyczna i serdeczna atmosfera.

Na zakończenie spotkania Prezes Zarządu Głównego Pan Płk Stanisław Tomaszkiewicz  został uhonorowany przez Prezesa Okręgu Pomorskiego "Pamiątkowym Medalem 25-lecia Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej".

 

Opracowanie                                                                                          Zdjęcia

Ryszard Woliński                                                                                    Konstanty Wasilewski

                                                                                                                   Marcin Sikora

 

Święto Centrum Operacji Powietrznych- Dowództwa Komponentu Powietrznego

Święto Centrum Operacji Powietrznych-

Dowództwa Komponentu Powietrznego

 Na zaproszenie dowódcy Centrum Operacji Powietrznych- Dowództwa Komponentu Powietrznego /COP-DKP/ pana gen. bryg. pil. Dariusza Malinowskiego delegacja Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyła w 4. Święcie COP-DKP. Obchody rozpoczęto w dniu 8 czerwca br. mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, celebrowanej przez księdza biskupa generała Józefa Guzdka. Następnego dnia odbyła się uroczysta zbiórka na którą przybył szef sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych , gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel oraz poprzedni dowódcy centrum. Podczas uroczystości wyróżniono wielu żołnierzy centrum, wręczono akty mianowania na kolejny stopień wojskowy, medale, pisma pochwalne oraz listy gratulacyjne. Dowódca COP-DKP gen. bryg. pil. Dariusz Malinowski został odznaczony złotym medalem Za Zasługi dla ZOR RP. W imieniu Zarządu Głównego medal wręczył prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk rez. Józef Borecki. Okręg mazowiecki na uroczystości reprezentowali: gen. dyw. rez. Zbigniew Galec, płk rez. Józef Borecki, płk Zbigniew Ruszniak.

 

                                                                                                          J.B

Uroczystości w 32. Wieliszewskim dywizjonie rakietowym Obrony Powietrznej w Olszewnicy Starej.

Uroczystości w 32. Wieliszewskim dywizjonie rakietowym

             Obrony Powietrznej w Olszewnicy Starej.

 Na zaproszenie dowódcy 32. dr OP ppłk dypl. Marka Oliwkowskiego,  członkowie Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyli  w Święcie dywizjonu  oraz uroczystości przekazaniu  obowiązków dowódcy 32. Wieliszewskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej im. gen. dyw. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia meldunku dowódcy 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej płk dypl. Andrzejowi Dąbrowskiemu.  Obchody Święta  dywizjonu zaszczycili  swą obecnością dowódca Garnizonu Warszawa, gen. bryg. Robert Głąb,  byli dowódcy dywizjonu, władze samorządowe Legionowa, Wieliszewa, Jabłonny, mieszkańcy oraz młodzież i  pracownicy resortu obrony narodowej.  Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka J. Piłsudskiego reprezentowali: gen. bryg. rez. Ryszard Szulich, płk rez. Józef Borecki, płk rez. Aleksander Zarański, płk rez. Stanisław Dinter, płk Zbigniew Ruszniak, kpt. rez. Józef Lemański, kol. Krystyna Ostrowska. Zarówno jedna jak i druga uroczystość przebiegała w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Dowódca dywizjonu ppłk Marek Oliwkowski skierował do Związku podziękowanie za długoletnią współprace i zaangażowanie w realizacji wspólnych przedsięwzięć. Dowódca dywizjonu przekazał dla Związku okolicznościowy ryngraf oraz medal pamiątkowy. Prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka J. Piłsudskiego w imieniu wszystkich członków Związku podziękował dowódcy za dotychczasową owocną  współpracę, odczytał i przekazał adres gratulacyjny wraz z symbolicznym upominkiem, życząc powodzenia w dalszej służbie na nowym stanowisku służbowym.

                                                                                                                                                             J.B

Budowa pomnika

VI edycja ogólnopolskiego konkursu ZORRP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego w Okręgu Kujawsko-Pomorskim dokonano 30 maja br. podsumowania VI edycji ogólnopolskiego konkursu ZORRP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”, który był ogłoszony dla młodzieży szkolnej różnych poziomów nauczania. Konkurs ten Honorowym Patronatem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Po 76  zgłoszeniach ze szkół wpłynęło 112 prac indywidualnych i zbiorowych, w tym praca z Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Okazało się, że konkurs przyjął  charakter międzynarodowy.

Okręgowa komisja konkursowa w składzie Benedykt Szulwic, Zdzisław Dywicki , Małgorzata Biernat Świtoniak dokonała oceny prac i wyłoniła laureatów.  Pierwsze miejsca zajęli w:

 -grupie szkół podstawowych uczeń Mikołaj Mazur ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Inowrocławiu;

-w grupie gimnazjów uczennice Gabriela Gawlak, Katarzyna Szczepańska, Aleksandra Grabowska z Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi z Inowrocławia;

-w grupie szkół ponad gimnazjalnych uczennica Iga Orzechowska z III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu.

            Samą uroczystość przeprowadzono w 1 Brygadzie Logistyki w Bydgoszczy, gdzie po pokazie sprzętu wojskowego, prezentacji prac konkursowych i popisach wokalno-instrumentalnych kol. Romana Misiaka i Zdzisława Dywickiego w Sali Tradycji Brygady odbyła się gala i wyróżniono laureatów nagrodami książkowymi, dyplomami  i upominkami ufundowanymi przez:

-Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego;

-Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

-Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty;

-Dowódcę Garnizonu Bydgoszcz;

-Dowódcę 1 Brygady Logistycznej;

-Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy;

-Prezesa i Zarząd Kujawsko-Pomorski ZORRP.

            Prezes okręgu kol. płk Eugeniusz Michał Andrzejewski podziękował za zaangażowanie w realizację prac konkursowych, również nauczycielom  opiekunom,  zapraszając uczestników do następnych edycji konkursu i współpracy w dziedzinie patriotycznego wychowania młodego pokolenia Polaków.

Dla młodzieży szkolnej kol. E M Andrzejewski opowiedział o wizycie Marszałka w Bydgoszczy w czerwcu 1921 roku prezentując kopie fotografii z tego wydarzenia oraz sylwetki żołnierzy niezłomnych a członków naszego Związku por. Ireny Anikiejew, kpt. Eug. Siemaszko, kpt. St. Jackiewicza.

Miłą atmosferę uroczystości ilustruje mały serwis fotograficzny ilustruje tą uroczystość.