Dokumenty wrzesień 2017


 

78. rocznica śmierci gen. Stanisława Dąbka

19. września 2017r. w 78. rocznicę śmierci gen. Stanisława Dąbka, w warunkach kameralnych dokonano zamontowania i symbolicznego odsłonięcia tablicy na grobie Generała, na Cmentarzu Wojennym w Gdyni Redłowie.

Symboliczne miejsce odwiedziła również grupa młodzieży z dyrektor V LO w Gdyni, którego Generał jest patronem.

    Opracował                                                                                                Zdjęcia

Ryszard Woliński                                                                                 Anna Nowakowska

                                                                                                            Tadeusz Piotrowski

78. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

W niedzielę 17 września br. w asyście honorowej Orkiestry i Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej odbyły się uroczystości upamiętniające 78. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę.

Władze Miasta Gdyni, Związek Sybiraków, Rodzina Katyńska oraz m. in. liczna grupa oficerów Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z siedzibą w Gdyni, oddali hołd Polakom zesłanym na Sybir.

Uroczystości rocznicowe odbyły się pod Pomnikiem "W Hołdzie Zesłańcom Sybiru" w Gdyni, gdzie nasza, jak zwykle liczna delegacja złożyła wiązankę kwiatów.

 

  Opracowanie                                                                                           Zdjęcia

Ryszard Woliński                                                                                    Konstanty Wasilewski

                                                                                                                Anna Sech

 

I N F O R M A C J A

 


I N F O R M A C J A

W szeregi Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wstępuje coraz więcej osób. W sierpniu bieżącego roku, nasze szeregi zasiliło wielu byłych żołnierzy zawodowych, absolwentów polskich oraz zagranicznych uczelni, w tym jeden z absolwentów najwybitniejszej uczelni wyższej na świecie – Uniwersytetu Harvarda, zajmującego od kilkudziesięciu lat pierwsze miejsce w Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata, opracowywanym przez Institute of Higher Education przy Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju.

W związku z podjęciem przez władze państwowe decyzji o rozmieszczeniu pododdziałów amerykańskich w garnizonie Poznań, Zarząd Główny ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, na podstawie §26 a pkt 5 Statutu Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, zamierza czynnie współpracować z wojskami amerykańskimi w kwestii poszerzania wiedzy, wśród żołnierzy USA w zakresie tradycji oręża polskiego oraz działalności Wojsk Polskich na rzecz niepodległości, wolności i suwerenności narodu polskiego.

Rzecznik Zarządu Głównego


 

Posiedzenie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 


 

 

- 34/08/17/T                                                                                                                      Poznań, dnia 28 sierpnia 2017 r.

 

 

Członkowie Zarządu Głównego

Prezesi Okręgów

Związku Oficerów Rezerwy RP

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

 

 

 

Uprzejmie informuję, że 7 października 2017 r. o godz. 10.30 odbędzie się w Bydgoszczy w Klubie Osiedlowym ARKA ul. M. Konopnickiej 24 a, posiedzenie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad, powitanie Gości i Uczestników obrad, określenie celu posiedzenia – prezes Zarządu Głównego, płk Stanisław Tomaszkiewicz.
  2. Informacje prezesów okręgów o realizacji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego organizowanego w 2017 r. przez Główną
    Komisję Historyczną Związku.
  3. Określenie stanu przygotowań do Finału Konkursu – dr Andrzej Kurowski i prof. zw. dr hab. Artur Kijas.
  4. Informacja o budowie w Poznaniu Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego – wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, Pan Piotr Dwornicki.
  5. Przyjęcie uchwały.
  6. Dodatkowe informacje i podsumowanie obrad – płk Stanisław Tomaszkiewicz.

 

 

 

 

Załączniki:

  1. Pismo Okręgu Kujawsko – Pomorskiego do prezesa Zarządu Głównego z dnia 1.06.2017 r.
  2. Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego nt. „150.rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”.

(patrz www.zorpoznan.pl)

3.Uchwała nr 2 z dnia 17 października 2014 r.