Konkursy

 

Poznań, dnia 21 lutego 2018 r.

 

 

REGULAMIN

 

Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

 organizowanego w 2018 r. przez

 Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,

 

 

 Temat konkursu: „100. Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę – rola Marszałka Józefa Piłsudskiego”

 

I.     Cele konkursu: 

 1. Poznanie dróg narodu polskiego do niepodległości.
 2. Myśl polityczna elit dotycząca niepodległości państwa polskiego, w tym Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 3. Ukazanie znaczenia Bitwy Warszawskiej dla Europy i świata.
 4. Bitwa Warszawska wyrazem ideowym w walce o niepodległość.

II.   Konkurs adresowany jest do wszystkich typów szkół.

                      (szkoły podstawowe, licealne i techniczne)

 III. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

  Pierwszy etap na szczeblu okręgów Związku:

 22.02. – 31.09.2018 r.

 Drugi etap:

 Prezesi okręgów  przekazują wszystkie wytypowane  prace do nagród wraz z protokołem
do 5.10. 2018 r.

 Na adres Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP

 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Adres: ul. Kościuszki 92/98; 61-716 Poznań. 

 

Finał konkursu odbędzie 7.11. 2018 r. w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
ul. Aleje Jerozolimskie 3.

 IV. Treść i forma prac konkursowych. 

O wyborze treści i formy pracy konkursowej decydują autorzy i ich opiekunowie, treść pracy winna być zgodna z celami konkursu.

 

V.  Komitet organizacyjny konkursu.

 Komitet kieruje wszelkimi pracami związanymi z konkursem. Siedzibą Komitetu jest   Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 Adres: ul. Kościuszki 92/98; 61-716 Poznań.

 Sekretariat konkursu  służy radą i pomocą oraz konsultacją.

 tel. 261572838;  tel. 605081545

 e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.      fax: 261577204

 strona internetowa stowarzyszenia  www.zorpoznan.pl      www.zorrp.pl

 

 VI. Wymogi formalne prac konkursowych:

 1.   strona pierwsza: tytuł i autor (autorzy) pracy,

 2.   strona druga:

 -       adres szkoły,

 -       telefon do szkoły,

 -       nazwiska i imiona dyrektora szkoły i nauczycieli opiekunów prac konkursowych.

 3.   strony dalsze według własnego uznania.

 

Uwaga

 Pierwsza i druga strona pracy winna być w formie wydruku komputerowego.

 Nie przyjmujemy prac  na dyskietkach.

 

 VII.       Ocena prac konkursowych w pierwszym i drugim etapie.

 Pierwszy etap:

 -      prezesi okręgów we współpracy z kuratoriami oświaty powołują komisje konkursowe, które dokonują oceny prac na szczeblu okręgu Związku;

 -      trzy najwyżej ocenione prace w grupie szkół podstawowych i średnich (razem sześć  prac),  prezesi okręgów przekażą do oceny przez Centralną Komisję Konkursową;

 -      autorzy prac wyróżnionych na szczeblu okręgu, na propozycje komisji okręgowych otrzymają:

nagrody rzeczowe, puchary, albumy i dyplomy ufundowane przez wojewodów, marszałków, prezydentów, burmistrzów, wójtów i zarządy okręgów.

(jest to w kompetencji zarządów okręgów)

 

  Drugi etap:

 -      W celu dokonania oceny prac konkursowych, przekazanych do oceny w drugim etapie, prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego powołał Centralną Komisją Konkursową w składzie:

 

  Przewodniczący Komisji Konkursowej – prof. zw. dr hab. Artur Kijas

  Sekretarz Komisji -  dr Andrzej Kurowski

 Członkowie Komisji:

 - prof. dr hab.  Tadeusz Wallas

 - prof. dr hab. Andrzej Stelmach

 - prof. zw. dr hab. Janusz Karwat

 - dr Paweł Stachowiak

 - prof. dr hab. Maciej Stajniak

 - dr inż. Tadeusz Nowacki

 - dr Marek Moliński

 - dr Józef Grzebielucha

 - mgr Małgorzata Trybuś - protokolant

 - mgr Zenon Sternik

 

 -      Centralna Komisja Konkursowa dokona oceny najwyżej notowanych prac konkursowych (w pierwszym etapie konkursu) do 10 października 2018 r. Najlepsze trzy prace z każdego poziomu szkół (podstawowe i średnie) zostaną przedstawione do nagród:

 • Prezesa Rady Ministrów
 • Marszałka Sejmu i Senatu
 • Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
 • Ministra Obrony Narodowej
 • Ministra Edukacji Narodowej
 • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Szefa Sztabu Generalnego WP
 • Generalnego Dowódcy Sił Zbrojnych
 • Dowódcy Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych
 • Prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

VIII.     Wręczenie nagród odbędzie się w czasie Finału Konkursu 7 listopada 2018 r. w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Aleje Jerozolimskie 3.

 

 W uroczystości finałowej wezmą udział laureaci, ich opiekunowie, dyrektorzy szkół, władze oświatowe, przedstawiciele fundatorów i zaproszeni goście.

 

 IX.   Adresy osób i instytucji do których szkoły przesyłają prace konkursowe.

 

1.   Szkoły z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego

Adres:

 Zarząd Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 ul. Powstańców Warszawy 2

 Jednostka Wojskowa 1189

 85-915 Bydgoszcz

 Pan Roman Misiak

 

 2.   Szkoły z Województwa Pomorskiego

 Adres: Ryszard Woliński

 Prezes Okręgu Pomorskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 ul. Starowiejska 10-12 m.1

 81-356 Gdynia

 

 3.   Szkoły z Województwa Mazowieckiego, Podlaskiego oraz Miasta Stołecznego Warszawa

 Adres:

 Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 Okręg Mazowiecki

 Pan płk Józef Borecki

 ul. Partyzantów 27

 05-123 Chotomów

 

 4.   Szkoły z Województwa Dolnośląskiego, Opolskiego, Śląskiego

 Adres:

 Śląskie Kuratorium Oświaty

 Główny specjalista ds. obronnych ppłk mgr Wacław Wójcik

 ul. Powstańców 41 a

 40-024 Katowice

 

 5.   Szkoły z Województwa Podkarpackiego, Małopolskiego

 Adres:

 Zespół Szkół nr 2 w Dukli

 ul. Armii Krajowej 1

 38-450 Dukla

 Pan Tadeusz George

 

 6.   Szkoły z Województwa Lubuskiego, Zachodniopomorskiego

 Adres:

 Pan Jacek Wieczorkowski

 ul. Kręta p. 202

 65-770 Zielona Góra

 

 7.   Szkoły z Województwa Łódzkiego

 Adres:

 Pan Aleksander Rzeźnik

 Gołębiewek Nowy 20

 99-300 Kutno

 

 8.   Szkoły z Województwa Lubelskiego, Świętokrzyskiego

 Adres:

Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

ul. Kościuszki 92/98

61-716 Poznań

 

 9.   Szkoły z Województwa Wielkopolskiego

 Adres:

 Zarząd Okręgu Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 Pan Roman Ratajczak

 ul. Kościuszki 92/98

 61-716 Poznań

 

 X.  Informacje dodatkowe:

  a)   Najlepsze prace, które zakwalifikowane zostaną przez Centralna Komisję Konkursową do Finału Konkursu, będą przekazane do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

 b)   Prezesi okręgów Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego informują współpracujące z Zarządem Okręgu szkoły o regulaminie konkursu. Ponadto informuje się zainteresowanych, iż Zarząd Główny Związku zwróci się do Ministra Obrony Narodowej i Ministra Edukacji Narodowej oraz kuratoriów oświaty z prośbą o umieszczenie regulaminu konkursu na ich stronach internetowych.

 Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej  www.zorpoznan.pl  www.zorrp.pl

 c) Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, zwróci się z prośbą do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnika Sił Zbrojnych Pana Andrzeja Dudy o spotkanie w Pałacu Prezydenckim z laureatami konkursu, ich opiekunami oraz organizatorami i gośćmi Finału konkursu (7 listopada 2018  r.)

 d) Zarząd Główny Związku zwróci się również z prośbą do Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pana Ministra Pawła Solocha o objęcie Patronatem Honorowym Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego nt. 100.rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę – rola Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

 

Prezes Zarządu Głównego

Związku Oficerów Rezerwy RP

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz

 

 


 


 

 


Konkurs historyczny „95 Rocznica Bitwy Warszawskiej”


W dniu 12 lutego 2016 roku w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów dla laureatów wojewódzkiego konkursu historycznego „95 Rocznica Bitwy Warszawskiej”. Konkurs organizowany był przez Kuratorium Oświaty w Katowicach pod patronatem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Katowicach. Nagrody uczniom oraz nauczycielom i dyrektorom szkół – ich opiekunom, wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień – ppłk Piotr RANCIA z przedstawicielem Kuratorium Oświaty w Katowicach – Wacławem WÓJCIKIEM. Uczestnicy z zainteresowaniem zapoznali się z eksponatami Sali Tradycji Wojska Polskiego. W konkursie na terenie Śląskiego Kuratorium Oświaty wzięło udział ponad 500 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


 


 

 

 


 

 

REGULAMIN

 

Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

 organizowanego w 2015 r. przez

 Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,

 

pod Patronatem Honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministra Stanisława Kozieja.

 

 Temat konkursu: „95.rocznica Bitwy Warszawskiej”.

 

I.     Cele konkursu: 

 • Mobilizacja szkół, nauczycieli, dzieci i młodzieży wokół idei odzyskania w 1918 r. przez Polskę niepodległości.
 • Ukazanie myśli strategicznej Marszałka Józefa Piłsudskiego w rozstrzygnięciu Bitwy Warszawskiej w 1920 roku.
 • Ukazanie znaczenia Bitwy Warszawskiej dla Europy i Świata.
 • Uświadomienie znaczenia zakresu przygotowania organizacyjnego, logistycznego i sztabowego jako gwaranta zwycięskich działań polskich pododdziałów i oddziałów.
 • Pokazanie postawy młodego pokolenia Polaków w masowym napływie ochotników w szeregi Wojska Polskiego.
 • Bitwa Warszawska wyrazem jedności narodu w walce o niepodległość.

II.   Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz drużyn harcerskich na terenie całego kraju.

III. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach: 

Ø pierwszy etap na szczeblu okręgów Związku i Kuratoriów oświaty:

 13.03. – 19.09.2015 r.

 Ø drugi etap na szczeblu krajowym:

 21.09. – 30.10.2015 r.

 Finał konkursu odbędzie się 21 listopada 2015 r. w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

IV.         Treść i forma prac konkursowych. O wyborze treści i formy pracy konkursowej decydują autorzy i ich opiekunowie, treść pracy winna być zgodna z celami konkursu.

V.  Komitet organizacyjny konkursu.

 Komitet kieruje wszelkimi pracami związanymi z konkursem. Siedzibą Komitetu jest Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 Adres: ul. Kościuszki 92/98; 61-716 Poznań.

 Sekretariat konkursu czynny w godz. 12ºº - 14ºº, służy radą i pomocą oraz konsultacją.

 tel. 618572838; k. 506045317;

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; fax: 618658683

 strona internetowa stowarzyszenia:www.zorpoznan.pl

 VI.          Wymogi formalne prac konkursowych:

 1.   strona pierwsza: tytuł i autor (autorzy) pracy,

 2.   strona druga:

 -       adres szkoły,

 -       telefon do szkoły,

 -       nazwiska i imiona dyrektora szkoły i nauczycieli opiekunów prac konkursowych.

 3.   strony dalsze według własnego uznania.

 Uwaga

 Pierwsza i druga strona pracy winna być w formie wydruku komputerowego.

 VII.       Ocena prac konkursowych w pierwszym i drugim etapie.

 Pierwszy etap:

 -      prezesi okręgów we współpracy z kuratoriami oświaty powołują komisje konkursowe, które dokonują oceny prac na szczeblu okręgu Związku;

 -      trzy najwyżej ocenione prace w grupie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (razem dziewięć prac),  prezesi okręgów przekażą do oceny rzez Centralną Komisję Konkursową;

 -      autorzy prac wyróżnionych na szczeblu okręgu, na propozycje komisji okręgowych otrzymają:

 §  nagrody rzeczowe, puchary, albumy i dyplomy ufundowane przez wojewodów, marszałków, prezydentów, burmistrzów, wójtów i zarządy okręgów.

 Drugi etap:

 -      W celu dokonania oceny prac konkursowych, przekazanych do oceny w drugim etapie, prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego powołał Centralną Komisją Konkursową w składzie:

 §  Przewodniczący Komisji Konkursowej – prof. zw. dr hab. Artur Kijas

 §  Sekretarz Komisji -  dr inż. Wiesław Światłowski

 §  Zastępca Sekretarza Komisji – mgr Marian Osada

 §  Członkowie Komisji:

 - prof. zw. dr hab. Karol Olejnik

 - prof. zw. dr hab. Janusz Karwat

 - prof. zw. dr hab. Kazimierz Pająk

 - prof. dr hab. Tadeusz Wallas

 - prof. dr hab. Maciej Stajniak

 - dr inż. Tadeusz Nowacki

 - dr Marek Moliński

 - dr Józef Grzebielucha

 - mgr Małgorzata Trybuś

 - mgr Zenon Sternik

 - dr Antoni Wójcicki

 -      Centralna Komisja Konkursowa dokona oceny najwyżej notowanych prac konkursowych (w pierwszym etapie konkursu) do 30 października 2015 r. Najlepsze trzy prace z każdego poziomu szkół (podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) zostaną przedstawione do nagród:

 • Prezesa Rady Ministrów
 • Marszałka Sejmu i Senatu
 • Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
 • Ministra Obrony Narodowej
 • Ministra Edukacji Narodowej
 • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministra Gospodarki
 • Ministra Finansów
 • Szefa Sztabu Generalnego WP
 • Generalnego Dowódcy Sił Zbrojnych
 • Dowódcy Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych
 • Prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

VIII.     Wręczenie nagród odbędzie się w czasie Finału Konkursu 21 listopada 2015 r. w Warszawie.

 W uroczystości finałowej wezmą udział laureaci, ich opiekunowie, dyrektorzy szkół, władze oświatowe, przedstawiciele fundatorów i zaproszeni goście.

 IX.          Adresy osób i instytucji do których szkoły przesyłają prace konkursowe.

 

1.   Szkoły z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego

Adres:

 Zarząd Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 ul. Powstańców Warszawy 2

 Jednostka Wojskowa 1189

 85-915 Bydgoszcz

 Pan Roman Misiak

 2.   Szkoły z Województwa Pomorskiego

 Adres: Ryszard Woliński

 Prezes Okręgu Pomorskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 ul. Starowiejska 10-12 m.1

 81-356 Gdynia

 3.   Szkoły z Województwa Mazowieckiego, Podlaskiego oraz Miasta Stołecznego Warszawa

 Adres:

 Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 Okręg Mazowiecki

 Pan płk Józef Borecki

 ul. Partyzantów 27

 05-123 Chotomów

 4.   Szkoły z Województwa Dolnośląskiego, Opolskiego, Śląskiego

 Adres:

 Śląskie Kuratorium Oświaty

 st. wizytator ppłk mgr Wacław Wójcik

 ul. Jagiellońska 25

 40-032 Katowice

 5.   Szkoły z Województwa Podkarpackiego, Małopolskiego

 Adres:

 Zespół Szkół nr 2 w Dukli

 ul. Armii Krajowej 1

 38-450 Dukla

 Pan Tadeusz George

 6.   Szkoły z Województwa Lubuskiego, Zachodniopomorskiego

 Adres:

 Pan Jacek Wieczorkowski

 ul. Kręta 5

 65-770 Zielona Góra

 „LEXPAS”

 7.   Szkoły z Województwa Łódzkiego

 Adres:

 Pan Aleksander Rzeźnik

 Gołębiewek Nowy 20

 99-300 Kutno

 8.   Szkoły z Województwa Lubelskiego, Świętokrzyskiego

 Adres:

 Pan Andrzej Półchłopek

 ul. Czarnieckiego 14/47

 37-450 Stalowa Wola

 9.   Szkoły z Województwa Wielkopolskiego

 Adres:

 Zarząd Okręgu Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 Pan płk Jacenty Góral

 ul. Kościuszki 92/98

 61-716 Poznań

 X.  Informacje dodatkowe:

 a)   Najlepsze prace, które zakwalifikowane zostaną przez Centralna Komisję Konkursową do Finału Konkursu, będą przekazane do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

 b)   Prezesi okręgów Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego informują współpracujące z Zarządem Okręgu szkoły o regulaminie konkursu. Ponadto informuje się zainteresowanych, iż Zarząd Główny Związku zwróci się do Ministra Obrony Narodowej i Ministra Edukacji Narodowej oraz kuratoriów Oświaty z prośbą o umieszczenie regulaminu konkursu na ich stronach internetowych.

 Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.zorpoznan.pl

 c)   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski, tradycyjnie już zaprasza (po Finale Konkursu) laureatów i ich opiekunów, organizatorów i gości Finału do zwiedzania Pałacu Prezydenckiego

 

 

 Prezes Zarządu Głównego

 Związku Oficerów Rezerwy RP

 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz

 

 

 

 

 


 Poznań, dnia 25.11. 2014 r.

 

W sobotę, 22 listopada 2014 roku, do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie zjechali uczniowie wraz z opiekunami i dyrektorami szkół na uroczyste podsumowanie, objętego patronatem honorowym szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministra Stanisława Kozieja, Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt „100. rocznica powstania Legionów Polskich”. W imieniu szefa BBN, gratulacje wszystkim uczestnikom, puchary dla Szkół, a uczniom dyplomy, którzy zajęli czołowe miejsca w kategoriach: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, wręczył gen. broni dr Lech Konopka dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN.

 

Po uroczystej Gali, uczniowie-laureaci wraz z dyrektorami szkół i opiekunami prac, również w ramach uhonorowania i nagrody zwiedzili Pałac Prezydencki.

 

Konkurs został zorganizowany przez Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Patent patronatu został wręczony przez ministra Stanisława Kozieja szefa BBN płk.  Stanisławowi Tomaszkiewiczowi prezesowi ZG ZOR RP organizatorowi konkursu w styczniu bieżącego roku, podczas prowadzonych w tym czasie spotkań ze środowiskami prężnych i ogólnopolskich organizacji proobronnych.

 

Konkurs przeprowadzony był od 3 lutego dwuetapowo. I etap konkursu (luty-czerwiec) odbywał się na szczeblu okręgów ZOR RP w porozumieniu z Wojewódzkimi Kuratoriami Oświaty i Wychowania i polegał na nadsyłaniu przez szkoły prac uczniów do oceny przez komisje okręgowe. W II etapie konkursu (wrzesień-listopad) następowała ocena prac wyselekcjonowanych w I etapie przez Główną Komisję Konkursową powołaną przez ZOR RP. Rozdanie nagród i dyplomów, spotkanie uczniów-laureatów i opiekunów, organizatorów i zaproszonych gości stanowiło III etap konkursu. W sumie do Konkursu zgłoszono prace z 937 szkół z całej Polski (opracowania w formie: opisów, grafik, kronik, wywiadów, nowel oraz wspomnień), a w tym prace ze 183 szkół podstawowych, 374 prace ze szkół gimnazjalnych i 380 ze szkół ponadgimnazjalnych. Z poziomów wojewódzkich do II etapu zakwalifikowanych zostało 41 prac: 25 prac ze szkół podstawowych; 11 prac ze szkół gimnazjalnych; 10 prac ze szkół ponadgimnazjalnych. W drugim etapie, Główna Komisja Konkursowa na czele której stał prof. zw. dr hab. Artur Kijas z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (członkami komisji byli m. in.: prof. zw. dr hab. Kazimierz Pająk, prof. dr hab. Tadeusz Wallas, dr Wiesław Światłowski, dr Tadeusz Nowacki, dr Marek Moliński) oceniła prace we wrześniu br. i wyłoniła laureatów. Miejscami pierwszymi, drugimi i trzecimi uhonorowane zostały szkoły:

 

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce (praca zbiorowa): Paweł Rutkowski, Aleksandra Żukowska, Izabella Siemion z V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie; opiekunowie pracy: Łukasz Nowogrodzki, Andrzej Kuśmierczuk,

II miejsce (praca zbiorowa): Błażej Baran, Jakub Karwacki, Kamil Ostrowski z Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu; opiekun pracy: Paweł Kasztelan,

III miejsce (praca zbiorowa): Agnieszka Skiba, Angelika Pruchnik, Agata Krupa z Liceum Ogólnokształcącego im Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie; opiekun pracy: Elżbieta Adamczyk,

 

w kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce: Ewa Chlebicka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Spytkowicach; opiekun pracy: Bernadeta Chlebicka,

II miejsce: Sebastian Niewiadomski z Gimnazjum nr 19 w Zespole Szkół nr 15 w Częstochowie; opiekun pracy: Adam Dłużniak,

III miejsce: Adrian Michalec z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Spytkowicach; opiekun pracy: Bernadeta Chlebicka,

 

w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce: Szymon Górny z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszalinie; opiekunowie pracy: Danuta Walczak, Teresa Wiśniewska,

II miejsce (praca zbiorowa): Karolina Malisz i Patrycja Robak ze Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie nad Dunajcem; opiekun pracy: Anna Okońska,

III miejsce: Natalia Ziółkowska ze Szkoły Podstawowej nr 11 im Stefana Batorego

w Inowrocławiu; opiekun pracy: Emilia Płachecka.

 

W konkursie nagrody ufundowali również: Prezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej, Minister Edukacji Narodowej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Szef Sztabu Generalnego WP, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Prezes Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Szkoły otrzymały listy gratulacyjne wraz z nagrodami dyrektora Departamentu Kadr MON.

 

ZOR RP w porozumieniu z Wojewódzkimi Kuratoriami Oświaty i Wychowania oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej zorganizował do tej pory V edycji Ogólnopolskich Konkursów Historycznych:

o  2003 r., w konkursie pt. „Pielęgnujemy pamięć o żołnierzach powstań narodowych oraz poległych w I i II wojnie światowej” brało udział 157 szkół,

o  2007 r., w konkursie pt. „Z pieśnią i wierszem przez dzieje oręża polskiego” brało udział 128 szkół,

o  2009 r., w konkursie pt. „70. rocznica wybuchu II wojny światowej” brały udział 304 szkoły. Finał konkursu w Kutnie, udział przedstawiciela BBN,

o  2010 r., w konkursie pt.  „90. rocznica Bitwy Warszawskiej” brało udział 496 szkół. Finał konkursu w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie, udział przedstawiciela BBN,

o  2012 r., w konkursie pt. „Marszałek Józef Piłsudski jako mąż stanu, polityk i dowódca, w oczach współczesnego młodego pokolenia” brały udział 673 szkoły.

o   Konkursy w latach: 2009, 2010 i 2012 były objęte patronatami honorowymi Szefa BBN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


R E G U L A M I N Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego
Temat konkursu: „100.rocznica powstania Legionów Polskich”

Regulamin konkursu do pobrania po kliknięciu na linku:

R E G U L A M I N Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „100.rocznica powstania Legionów Polskich”

 


 

 

INFORMACJA

 

Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego dla uczczenia 70.rocznicy Powstania Warszawskiego organizuje konkurs historyczny dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Stołecznego Warszawy  i  Województwa Mazowieckiego.

 

Temat: „70.rocznica Powstania Warszawskiego”.

 

Konkurs odbędzie się od 17 lutego do 13 czerwca 2014 r.

 

Organizator konkursu w celu pogłębienia wśród dzieci i młodzieży szkolnej wiedzy o bohaterach Powstania Warszawskiego, czynie zbrojnym Armii Krajowej, wsparciu ludności cywilnej dla sił powstańczych, proponuje uczestnikom konkursu wybór treści oraz formy według własnego uznania.

Szkoły dokonują zgłoszeń o uczestnictwie w konkursie do prezesa Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP, Pana płk. mgr. Józefa Boreckiego tel. 600 044 487, do dnia 28 marca 2014 r. na adres:

Zarząd Okręgu Mazowieckiego

Związku Oficerów Rezerwy RP

ul. Partyzantów 27

05-123 Chotomów

Wymogi formalne nadesłanych prac konkursowych:

1.   Strona pierwsza – tytuł i autorzy prac

2.   Strona druga – adres szkoły, telefon, nazwisko i imię dyrektora szkoły oraz nauczycieli opiekunów prac konkursowych

3.   Strony dalsze według własnego uznania.

 

Uwaga

Pierwsza i druga strona pracy winna być w formie wydruku komputerowego.

 

 

Wykonane prace konkursowe należy przesłać do dnia

13 czerwca 2014 r. na adres:

Zarząd Okręgu Mazowieckiego

Związku Oficerów Rezerwy RP

ul. Partyzantów 27

05-123 Chotomów

 

Prace konkursowe ocenia Główna Komisja Historyczna Związku Oficerów Rezerwy RP pod przewodnictwem por. prof. zw. dr. hab. Artura Kijasa.

Organizator konkursu proponuje nagrody w formie pucharów i dyplomów dla najlepszych :

3 szkół podstawowych

3 szkół gimnazjalnych

3 szkół ponadgimnazjalnych.

 

Fundatorzy nagród:

-       Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

-       Prezydent Miasta Warszawy

-       Marszałek Województwa Mazowieckiego

-       Wojewoda Mazowiecki

-       Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

-       Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego

-       Prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy AK

-       Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

-       Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich

-       Prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Finał konkursu odbędzie się w Warszawie w Muzeum Powstania Warszawskiego 31 lipca 2014 r.

 

Prezydium Zarządu Głównego

Związku Oficerów Rezerwy RP