Wyniki konkursu


  

 


 

 

 

 

 

 

 

Protokół posiedzenia

 

Głównej Komisji Konkursowej Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

pt. „Marszałek Józef Piłsudski jako mąż stanu, polityk i dowódca, w oczach współczesnego młodego pokolenia”

 

Konkurs odbył się pod Patronatem Honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego,

 

                                                            Ministra Stanisława Kozieja

 

W dniu 20.08.2012r. w Wyższej Szkole Humanistycznej i Dziennikarstwa w Poznaniu,  Główna Komisja Konkursowa Związku Oficerów  Rezerwy  Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w składzie:

 

Przewodniczący:  prof. zw. dr hab. Artur Kijas

 

Sekretarz komisji: dr  inż. Wiesław  Światłowski

 

Członkowie:      prof. zw. dr hab. Karol Olejnik

 

                            prof. zw. dr hab. Kazimierz Pająk

 

                            prof. dr hab. Tadeusz Walas

 

                               prof. dr hab. Janusz Karwat

 

dr inż. Tadeusz Nowacki

 

dr Marek Moliński

 

dr Józef Grzebielucha

 

oceniła prace wyłonione w I etapie Konkursu z 10 Okręgów w  trzech kategoriach: Szkoły Podstawowe, Szkoły Gimnazjalne oraz Szkoły Ponadgimnazjalne. Do konkursu zgłosiły udział  673 szkoły. Do oceny przez Główną Komisję Konkursową zakwalifikowało się 77 prac w tym 23 ze szkół podstawowych, 24 ze szkół gimnazjalnych oraz 30 ze szkół ponadgimnazjalnych.

 

Wyniki finałowe Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt „Marszałek Józef Piłsudski jako mąż stanu, polityk i dowódca, w oczach współczesnego młodego pokolenia”

 

 

 

Szkoły Ponadgimnazjalne:

 

I miejsce

 

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa

 

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Spółdzielców 1

 

Dyrektor: Marek Kwak

 

Opiekun: Małgorzata Kolaniak

 

Autor: Barbara Czaicka, Dorota Czaicka, Monika Kołacz, Magdalena Kudzia

 

 

 

II miejsce ex aequo:

 

Zespól Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu

 

62-020 Swarzędz, os. Mielżyńskiego 5a

 

Dyrektor: Przemysław Jankiewicz

 

Opiekun: Paweł Kasztelan

 

Autor: Marcin Tomaszewski, Piotr Zblewski

 

 

 

III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi

 

88-100 Inowrocław, ul Narutowicza 53

 

Dyrektor: Krzysztof Nowicki

 

Opiekun: Joanna Wilińska - Jasiak

 

Autor: Agata Kopydłowska, Adela Marchel

 

 

 

III miejsce ex aequo:

 

I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego

 

31-101 Kraków, pl. Na Groblach  9

 

Dyrektor: Tomasz Malicki

 

Opiekun: Grzegorz Urbanek

 

Autor: Iwona Aleksandrowicz, Zofia Łękowska - Orzechowska

 

 

 

III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi

 

88-100 Inowrocław, ul Narutowicza 53

 

Dyrektor: Krzysztof Nowicki

 

Opiekun: Joanna Wilińska - Jasiak

 

Autor: Laura Śnieg, Gabriel Dudziec

 

 

 

Szkoły Gimnazjalne

 

 

 

I miejsce

 

Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu im. Jana Długosza

 

27-600 Sandomierz ul. Leona Cieśli 2

 

Dyrektor: Mieczysław Dygas

 

Opiekun: Henryka Kwiatkowska

 

Autor: Martyna Strzelińska

 

 

 

II miejsce ex aequo:

 

Publiczne Gimnazjum nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

45-856 Opole, ul. Lelewela 9

 

Dyrektor: Maryla Strzała

 

Opiekun: Johanna Prediger – Lemke, Agnieszka Boryczka

 

Autor:  Anna Walecko, Łukasz Poliwoda, Mateusz Moj, Monika Biok

 

 

 

Gimnazjum nr 5

 

Legionowo, ul. Jagiellońska 67

 

Dyrektor: Ewa Kamińska

 

Opiekun: Barbara Bojar

 

Autor: Adam Jachimowicz

 

Gimnazjum nr 1 im. Św. Stanisława Kostki

 

05-170 Zakroczym ul. Ojca Honorata Kożmińskiego 63

 

Dyrektor: Maria Kijewska

 

Opiekun :Marek Tokarski

 

Autor :Klaudia Kowalczyk ,Igor Wiśniewski

 

 

 

III miejsce ex aequo:

 

Gimnazjum w Stawiskach

 

18-520 Stawiski, ul. Polowa 26

 

Dyrektor: Krystyna  Polkowska

 

Opiekun: Krystyna Gąsiewska

 

Autor: praca zbiorowa – Tomasz Wesołowski, Agnieszka Gierej, Beata Lubińska, Anna Zalewska, Magdalena Skrzeczkowska, Agnieszka Truszkowska, Renata Konwowska, Marta Nowicka, Anna Dąbkowska, Ewa Mieczkowska, Magdalena Śląska, Monika Czech, Bogusława Karwowska, Ewa Olender,

 

 

 

Gimnazjum nr 34

 

85-391 Bydgoszcz, ul. Nakielska 273

 

Dyrektor: Aleksandra Gulbinowicz

 

Opiekun: Ewa Jędrzejczak - Tarank

 

Autor:  Natalia Chabowska, Paulina Ziółkowska

 

 

 

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II

 

26-900 Kozienice, ul. Nowy Świat 24

 

Dyrektor: Tomasz Trela

 

Opiekun: Grzegorz Kocyk

 

Autor: Julia Wójcik, Małgorzata Ptaszek

 

 

 

Szkoły Podstawowe

 

 I miejsce ex aequo:

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Wolsztynie

 

64-200 Wolsztyn ul. Konopnickiej 1

 

Dyrektor: Artur  Łoziński

 

Opiekun: Karol Rybicki

 

Autorzy: Praca zbiorowa -Neomi  Buj , Kinga Haremza,  Zuzanna Filipiak, Miranda Sekuła,  Aleksandra Dulat, Maciej Szlachciak, Szymon  Molicki, Tomasz Czaja.

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

 99-120 Piątek, ul. Szkolna 1

 

 Dyrektor: Krystyna Grabowska

 

Opiekun: Regina Bednarek, Anna Przybylak, Marianna Stępniak, Maria Tomalak,         Radosław Wojciechowski

 

Autor: praca zbiorowa uczniów z klasy IV a, IV b, V a, V b, VI a, VI b

 

 II miejsce ex aequo:

 

  Szkoła Podstawowa nr 35

 

  85-391 Bydgoszcz, ul. Nakielska 273

 

  Dyrektor: Aleksandra Gulbinowicz

 

  Opiekun: Ewa Jędrzejczak - Taranek

 

  Autor: Igor Taranek, Mateusz Paluszek

 

 

 

   Szkoła Podstawowa nr 6 w Kutnie im. Marii Skłodowskiej –Curie

 

   99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 9 

 

   Dyrektor: Emilia Malanowska

 

  Opiekun: Halina Błaszczyk

 

   Autor: Mateusz Błażejczyk

 

 III miejsce ex aequo:

 

  Zespół Szkolno – Przedszkolny

 

 48-200 Prudnik, Moszczanka 166a

 

 Dyrektor: Marzena Kędra

 

Opiekun: Anna Włodarczyk

 

 Autor: Paweł Kossowski - Skop

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego

 

05-120 Legionowo ul. Jagiellońska 67

 

Dyrektor: Bogumiła Załęska - Waszkiewicz

 

Opiekun: Monika Majdanik

 

Autor: Zuzanna Banak

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 35

 

85-391 Bydgoszcz, ul. Nakielska 273

 

Dyrektor: Aleksandra Gulbinowicz

 

Opiekun: Ewa Jędrzejczak - Taranek

 

Autor: Paulina Kufel

 

                                                                                                                                                  Protokółowała

 

                                                                                                                                            mgr  Małgorzata Trybuś

 

 

 

Podpisy

 

Przewodniczący komisji: prof. zw. dr hab. Artur Kijas

 

Sekretarz komisji: dr  inż. Wiesław  Światłowski

 

 

 

Protokół zatwierdził

 

Prezes Związku Oficerów  Rezerwy RP

 

Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

 

 

Płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz