Władze Związku

Poznań, dnia 27 listopada 2016 r.

 

26 listopada 2016 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

W trakcie Zjazdu wybrano władze Związku.

 

Prezesem Zarządu Krajowego

Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

został  płk Stanisław Tomaszkiewicz

 

Wiceprezesami Zarządu Krajowego zostali:

 

-       ppłk dr inż. Leszek Bujak

-       kpt. mgr Sławomir Łazor

-       dr inż. Tadeusz Nowacki

-       Maciej Myczka

-       płk dr inż. Wiesław Światłowski

 

Sekretarzem Zarządu Krajowego został

 

ppor. dr Andrzej Kurowski

 

Skarbnikiem Zarządu Krajowego został

 

mgr Ryszard Truszkowski

 

Pozostali członkowie Zarządu Krajowego:

-       Andrzejewski Eugeniusz

-       Borecki Józef

-       Kucharski Gerard

-       Faber Stanisław

-       Karwat Janusz

-       Kijas Artur

-       Kotarski Zbigniew

-       Łoziński Artur

-       Mieczkowski Ireneusz

-       Misiak Roman

-       Moliński Marek

-       Osada Marian

-       Piasny Aleksander

-       Piątek Zbigniew

-       Prief Leszek

-       Pudelski Waldemar

-       Ratajczak Roman

-       Rzeźnik Aleksander

-       Siebert Mariusz

-       Sternik Zenon

-       Stypiński Zygmunt

-       Wallas Tadeusz

-       Wieczorkowski Jacek

-       Woliński Ryszard

 

Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej zostali:

 

-       Burczyk Paweł – przewodniczący

-       Jakubczak Grzegorz

-       Klim Jacek

-       Kościński Henryk

-       Stachowiak Bogdan

 

Członkami Głównego Sądu Koleżeńskiego zostali:

 

-       Franczyk Antoni – przewodniczący

-       Kubczak Piotr

-       Łopatto Marek

-       Szepielak Kazimierz

-       Szwed Robert