Władze Związku (2)

WŁADZE

Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

wybrane przez Krajowy Zjazd Delegatów 8 września 2012 r.

 

Prezes Zarządu Głównego

– płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz

 

Wiceprezesi Zarządu Głównego:

-        płk rez. dr inż. Wiesław Światłowski

-        ppłk w st. spocz. mgr Roman Misiak

-        por. rez. mgr Sławomir Łazor

- por. inż. Maciej  Myczka 

 

Sekretarz Zarządu Głównego

-        mjr w st. spocz. mgr Marian Osada

 

Skarbnik Zarządu Głównego

-        Ryszard Truszkowski

 

Członkowie Zarządu Głównego:

-        Andrzejewski Eugeniusz

-        Bujak Leszek

-        Bojarski Marek

-        Borecki Józef

-        Chęciński Mieczysław

-        Chlebosz Krzysztof

-        Ferenc Ryszard

-        Hapoński Mieczysław

-        Jakubczak Grzegorz

-        Kaczmarek Andrzej

-        Kotarski Zbigniew

-        Krawacki Juliusz

-        Moliński Marek

-        Nowacki Tadeusz

-        Rzeźnik Aleksander

-        Sternik Zenon

-        Stypiński Zygmunt

-        Szymkowicz Marian

-        Wieczorkowski Jacek

-        Woliński Ryszard

-        Wójcicki Antoni

 

Główna Komisja Rewizyjna:

-        Paweł Burczyk – przewodniczący

-        Klim Jacek

-        Konicki Tadeusz

-        Sasin Jerzy

 

Główny Sąd Koleżeński:

-        Antoni Franczyk – przewodniczący

-        Bednarek Kazimierz

-        Rybotycki Romuald

-        Szwed Robert

-        Walesiak Albin